De Vijfde Kolonne in Merkels leger

TroepenbewegingenDe Hongaarse tv besteedt aandacht aan de welkomcultuur in Duitsland.  Ook het leger zou verrijkt zijn met de Ware Gelovigen die de boodschap van de beruchte islamvrede gewapenderhand kunnen uitdragen.  300 radicalen zijn in het leger te werk gesteld.

Vraaggesprek met Georg Spöttle, politiek veiligheidsexpert:

“70% van de 2.1 miljoen migranten massa bestaat uit jonge mannen van ‘militaire leeftijd.

Het ziet ernaar uit dat de politiek aan het instorten is. 

Is er één positief effect van de immigratie?  Geen enkel. 

Slechts 100 van de 2.1 miljoen zijn aan het werk. Dit jaar zullen ze 27.5 miljard euro kosten!  Zij hebben geen lange termijnvooruitzichten want ze zijn analfabeet.  De statistieken geven duidelijk weer dat 90% analfabeet is.”

En ter staving van het voorafgaande: