De tien geboden van elke ACW-topman

De 10 geboden van elke ACW-topman.

1.Bovenal bemin het Geld.

2.Liefst in ‘t duister, zwart geteld.

3.Laat als topman nooit niet merken

4.Dat de mensen voor U werken.

5.Help Uw Vakbond met Uw hart.

6.Daar betaalt men ook in ‘t zwart.

7.Bij de kiezing, leer bedriegen.

8.Zeg dan dat de and’ren liegen

9.Heb je geld teveel in d’handen

10. Kom naar mij, ik kan ‘t verpanden.