De taal van de Bijbel

Reading the Old Testament (in Greek): Septuaginta: A Reader's ...

Welke taal werd er ten tijde van Jezus leven op aarde gesproken? In welke taal werd het Oude Testament (O.T.) geschreven? Het Nieuwe Testament (N.T.)?

Een les geschiedenis, aardrijkskunde en taalgebruik… Opvallend: de taal gesproken in Palestina was Aramees. Waarom niet Hebreeuws? Ten tijde van Jezus, werd Hebreeuws niet meer gesproken. Hebreeuws werd officieel niet meer gebruikt en de joden, verspreid over het gebied, zelfs in Palestina, gebruikten Hebreeuws niet meer, maar wel Aramees, Grieks of plaatselijke talen (dialecten).

In Alexandrië (Egypte), een Griekse stad, was 1/3 van de bevolking joods en zij wilden de Bijbel, m.n. het O.T., in de taal die zij spraken. Zij brachten 70 (of 72) geleerden bij elkaar, de Septuaginta, die zij de vertaling naar het Grieks van alle boeken toevertrouwden. Grieks was immers de volkstaal, de taal van de aanbidding, de gebeden, de erediensten. Dit gebeurde op vraag van joden, door joden, 150 jaar (of nog vroeger) voor Jezus geboren werd. Elk van die geleerden trok zich terug, apart, en vertaalde van het Hebreeuws naar het Grieks. Volgens overlevering werden zij geïnspireerd door God; toen zij hun werk vergeleken hadden zij naar verluidt allemaal een identieke Griekse tekst. Ten tijde van Jezus gebruikten de joden in het Romeinse Rijk de Griekse tekst die de 70 joodse geleerden opgesteld hadden en die wij nu de Septuaginta noemen.

In de orthodoxe kerk wordt die oude versie van het O.T. nog gebruikt.

Meer weten? Klik hier.

Tot zover alles duidelijk? … Dan moet u volgend filmpje eens bekijken. Blijkbaar was het toch niet zo simpel. Letters die op elkaar lijken geven woorden weer met verschillende betekenissen, zelfs quasi tegenstrijdige of onverstaanbare, die dan op hun beurt een eigen leven gaan leiden als ernaar verwezen wordt. Een eeuw later spreken de joden zowel Grieks, Hebreeuws als Aramees. En welke versie wordt er gebruikt in het N.T.? Door Johannes bv. als hij het heeft over de heidenen, of zij deel kunnen uitmaken van het Volk van God. Een Babylonische spraakverwarring...

Schakel ondertiteling en vertaling in via icoontjes onderaan.