De stad van Sint Maarten heet parasieten welkom

In Nederland krijg je als vluchteling krijg je tijdens de proceduretermijn bij een verblijf in een opvangcentrum ca. 60 euro leefgeld per week. Toch nog altijd ca. 240 euro zakgeld, terwijl je vol pension in een opvangcentrum kan wonen. En als ze gaan werken dan hebben ze ook nog hun loon.

Vanaf het moment dat hun dossier goedgekeurd is worden ze “statushouders” genoemd, d.w.z. erkende vluchtelingen. En als zodanig hebben ze “recht” op een woning en allerlei financiële voordelen. Wat meteen tot ontslagen leidde… Niet door de werkgevers, maar door de “statushouders”, die prompt ontslag namen.

Lees in bijgaand artikel wat er het resultaat van was: Tientallen statushouders in Utrecht nemen ontslag na krijgen huurwoning – NieuwRechts.nl

“Tientallen statushouders hebben tot verbazing van Utrechtse ondernemers ontslag genomen nadat ze deze zomer vanuit het asielzoekerscentrum in Utrecht waren doorgestroomd naar een woning… In augustus besloot de gemeente Utrecht om zes weken lang vrijwel alle sociale huurwoningen die vrijkwamen per direct te reserveren voor statushouders, vanwege de asielcrisis….”

Geert Wilders (PVV) reageert: “Profiteurs. Ze krijgen een verblijfsvergunning, gratis zorg, met voorrang een woning en nemen als dank meteen ontslag om maximaal te kunnen profiteren van uitkeringen en toeslagen en niets te doen. Pak ze alles meteen af en zet ze uit!” Om aan toe te voegen: “Parasiteren doe je maar in je eigen land. Opkrassen met die lui is het niet goedschiks dan kwaadschiks. Ik zou ze linea recta ons land uitknikkeren!”