De speculatietaks…

… het wordt almaar gekker!

Binnenkort is het zover. Vanaf 1 januari gaat de speculatietaks in België van start. Deze taks neemt 33% van de winst op aandelen, opties, turbo’s, … indien men deze binnen de 6 maanden weer verkoopt.

Het nieuws en de laatste details over de maatregel kwamen maar mondjesmaat naar buiten. Het was tot voor kort bijvoorbeeld nog niet duidelijk of ook turbo’s en dergelijke, futures, aan de belasting zouden worden onderworpen. Om nog even het antwoord mee te geven : Ja, deze vallen ook onder de speculatietaks.

De belasting wekt zeer veel wrevel op. Ze geldt alleen voor particuliere beleggers. Speculeren bedrijven en fondsen dan niet?   Lees verder…

Lees ook: 63% van de beleggers getroffen door speculatietaks

 

 

3 gedachten over “De speculatietaks…

 1. Schaf de beurzen wereldwijd af, of hou ze alleen toegankelijk voor banken. Particulieren verliezen er alleen maar hun geld mee. Het bedrijvennieuws en andere ‘indicatoren en parameters’ zijn zodanig gemanipuleerd dat je steeds de verkeerde beslissingen neemt. Geld dient niet om te jongleren.

 2. Geen enkel bedrijf heeft een beursnotering nodig, tenzij om, dank zij hun voorkennis, zelf grote winsten uit de aandelenhandel te puren, wat eigenlijk onwettig en strafbaar is. Niet in B ntl, waar de beurswaakhond slechts een grap is, en witteboordcriminaliteit voor een rechtbank nooit bestraft wordt, wegens onbekwaam of medeplichtig. Van vele populaire aandelen worden tientallen miljoenen stuks per dag (!) verhandeld, de waanzin ten top. Er bestaat ook zoiets als ‘hoogfrequenthandel’, waarbij aandelen in tijdspannes van tienden van seconden worden gekocht en verkocht door computers, dat is wat anders als 6 maanden bijhouden. Enkele succesvolle bedrijven die niet beursgenoteerd zijn: Ikea, Lidl, Aldi, Bosch…

 3. Over één aspect wordt valselijk gezwegen. Het zijn namelijk de Vlaamse beleggers die hier vooral geviseerd worden.
  Het gaat hier dan ook om de zoveelste “belastingmaatregel” die alleen de Vlamingen plundert.
  Hoeveel “Franstalige beleggers” zijn er ?? De allochtonen, al of niet met een Belgische I.K,. beleggen in hun land van oorsprong in onroerend goed.
  Van belang is ook dat deze “speculatietaks” zal geïnd worden door de financiële instellingen.
  http://netto.tijd.be/dossier/uwgeldin2016/Nieuwe_belastingregels_voor_uw_spaar_en_beleggingsproducten_in_2016.9710820-8297.art
  Een citaat :
  “De in­ning van de spe­cu­la­tie­taks zal, net als voor de roe­ren­de voor­hef­fing op di­vi­den­den, ge­beu­ren door de Bel­gi­sche fi­nan­ciële tus­sen­per­so­nen. Als de bank de aan­koop­waar­de niet kent, bij­voor­beeld omdat de ef­fec­ten zijn ge­trans­fe­reerd van een re­ke­ning van een an­de­re bank, zal zij 33 pro­cent taks innen op de to­ta­le ver­koop­waar­de. De be­leg­ger moet daar­na de te veel be­taal­de taks te­rug­vor­de­ren via de be­las­ting­aan­gif­te. Vol­gens Fi­nan­ciën zul­len de ban­ken er wel alles aan doen om de no­di­ge in­for­ma­tie bij de klan­ten te ver­za­me­len om met­een de cor­rec­te taks te kun­nen toe­pas­sen. In­dien u een bui­ten­land­se ef­fec­ten­re­ke­ning hebt, moet u al­tijd de meer­waar­den aan­ge­ven in de be­las­ting­aan­gif­te.”(=einde citaat).
  Het “innings”werk wordt dus gedaan door de financiële instellingen, zodat er hier geen “fraude”problemen kunnen opduiken.
  Als er teveel betaald is, moet de belegger dit terugvorderen..!!! We kennen dat!!!
  We zien hier dan ook opnieuw de N-BA in volle actie.. in dienst van de belgische bezetter. Naast het importeren van vreemdelingen(Francken & Jambon) is er ook nog de plundering van de Vlamingen.(Van Overtveldt).
  De zetbazen van Bartje zullen tevreden neerkijken op het “vee….” en zien dat het goed was!!!

Reacties zijn gesloten.