De Somersbank deelt mee / uit

Plaatje Geld » Animaatjes.nl

Beslissingen van de Vlaamse Regering
Ministerraad van 23 april 2021

Minderhedenforum vzw: tijdelijke projectsubsidie 2021 Op voorstel van viceminister-president Bart Somers
Op basis van het decreet over het Vlaamse Integratiebeleid werd het Minderhedenforum vzw tot eind 2020 erkend als participatieorganisatie die expertise bundelt rond inclusie van mensen met een buitenlandse herkomst, en in die hoedanigheid de overheid, bedrijven en het middenveld adviseert. 
Op 20 juli 2020 werd een oproep gelanceerd voor het indienen van erkenningsaanvragen voor de participatieorganisatie. Tegen de uiterlijke indieningsdatum van 30 september 2020 werden drie aanvragen ingediend, nl. door Minderhedenforum vzw, JOIN.Vlaanderen vzw en ACLI vzw. 
JOIN.Vlaanderen vzw werd op 9 november 2020 geselecteerd als kandidaat-participatieorganisatie.
Het Minderhedenforum heeft tegen deze beslissing een schorsingsberoep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State beval op 25 november 2020 de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissingen tot selectie van JOIN.Vlaanderen en niet-selectie van het Minderhedenforum.
Op 6 januari 2021 hebben de drie organisaties hun aanvraag ingetrokken. Door de intrekking van de erkenningsaanvragen van de drie organisaties kon er dan ook geen kandidaat-participatieorganisatie geselecteerd worden.
Om de uitvoering van de opdrachten van een participatieorganisatie in 2021 toch te garanderen, wordt aan het Minderhedenforum vzw een subsidie van 714.000 euro toegekend voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De facultatieve subsidie wordt toegekend in afwachting van de erkenning van een nieuwe participatieorganisatie. Bij erkenning van een nieuwe participatieorganisatie voor 1 januari 2022 wordt deze subsidie aan het Minderhedenforum vzw stopgezet. Ondertussen wordt de erkenningsprocedure wel opnieuw heropend.
Kwetsbare groepen met een migratieachtergrond bereiken - Agentschap Integratie en Inburgering

Wij proberen de situatie te begrijpen:

 • Midden juli 2020 lanceert Somers een oproep voor gegadigden die Vlaanderen willen raad geven hoe buitenlanders d.m.v. inclusie te laten participeren.
 • 30 sept. 2020: drie aanvragen ontvangen
 • 9 nov. 2020: één aanvrager valt in de prijzen, nl. JOIN-Vlaanderen
 • Na 9 nov. 2020: Minderhedenforum is zwaar ontgoocheld en gaat in beroep bij de R.v.S.
 • 25 nov. 2020: R.v.S. geeft Minderhedenforum voorlopig gelijk en beveelt schorsing van beslissing Vl. regering, d.w.z. JOIN-Vlaanderen moet in de wachtkamer
 • 6 jan. 2021: de drie kandidaat subsidie-ontvangers trekken hun aanvraag in.
 • Na 6 jan. 2021: Vlaamse regering kan bijgevolg geen “participatieorganisatie” benoemen
 • Om niet in een participatie-zwart-gat te vallen, neemt de Vlaamse regering maatregelen: het niet gekozen Minderhedenforum krijgt alsnog een subsidie van 714.000 euro “om de opdrachten van een participatieorganisatie in 2021 toch te garanderen”
 • Deze is slechts geldig voor het jaar 2021, in afwachting van een definitieve keuze/beslissing
 • Als deze beslissing in het nadeel van het Minderhedenforum valt, dan krijgt deze in 2022 geen participatiesubsidie meer.
 • Intussen wordt er op de achtergrond aan gedokterd – mits een nieuwe erkenningsprocedure.
 • Op 7 jan. 2021 werd bekend gemaakt dat JOIN-Vlaanderen en het Minderhedenforum gaan samensmelten. Heeft deze inclusie een dubbele bodem? Krijgen ze dan een dubbele subsidie?
 • Kunnen wij ons nog kandidaat stellen? We houden ons programma met uitgebreide motivatie paraat.

3 gedachten over “De Somersbank deelt mee / uit

 1. Een dwangbuis is het minste dat men Bart de influencer kan toewensen. Weg met die nestbevuiler. Hij kan misschien gaan samenwonen met Sh(i)ame ze is toch zo een verrijking.

 2. Terwijl de Vlaamse regering geld blijft verspillen aan de multikul , waarbij dan de “rode loper “ wordt uitgerold voor de 5de colonne en het Paard van Troje, overeenkomstig de strategie omschreven in het Coudenhove Kalergi plan, verzuipen we dieper in de “Belgische beerput”.
  Ondertussen gaan de vreemdelingeninvasies immers vrolijk verder, terwijl de Vlamingen opgesloten worden. Ook hier kijkt men niet op een “frank” :
  https://www.hln.be/binnenland/50-miljoen-extra-voor-asiel-en-migratie~ae44e078/
  met citaat : “De federale regering investeert dit jaar 50 miljoen extra in asiel en migratie. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.” (=einde citaat).
  Een dergelijke verspilling wordt dan met een Orwelliaanse Newspeak omschreven als een “investering…”, in feite bestemd voor het financieren van onze ondergang. Dit kan niet anders dan een dramatische afloop veroorzaken. In een CIA rapport van 2005 werden trouwens burgeroorlogen voorspeld voor 2020 in tal van EUSSR steden omwille van sociale en raciale motieven.
  Een geluk dat we hier een minister van Justitie Quickie hebben die zich bezig houdt met ernstige zaken zoals de “ het aanzetten tot haat.” (sic). Bij nader inzien, en zoals kenners ook al hadden ingeschat, viseert Quickie hier in feite het “symbolische verzet” van de autochtonen tegen deze invasies, en dus niet de haat van de bezetters tegen de autochtonen. Het kan ook anders :
  https://www.frontnieuws.com/franse-generaals-ondertekenen-waarschuwingsbrief-over-dreigende-rassenoorlog-en-de-doden-waarvoor-u-verantwoordelijk-zult-zijn-zullen-in-duizenden-geteld-worden/
  met citaat : “20 hooggeplaatste Franse generaals hebben een waarschuwingsbrief aan het Franse volk ondertekend. Frankrijk staat op de rand van een rassenoorlog, waarschuwen zij, en dringen er bij de Fransen op aan om op te treden.” (=einde citaat).
  In de voormelde brug is er een vertaling van de brief. De originele bron is de volgende :
  https://www.valeursactuelles.com/politique/pour-un-retour-de-lhonneur-de-nos-gouvernants-20-generaux-appellent-macron-a-defendre-le-patriotisme/
  met citaat : “Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du gouvernement,
  Mesdames, Messieurs les parlementaires,
  L’heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays.” (=einde citaat).
  Zoals reeds vroeger meermaals heb ik niet de minste sympathie voor Frankrijk, maar in dit geval, verdient de brief van de generaals toch een vermelding. De analyse die gemaakt wordt is grotendeels juist. Alleen de verwijzing naar de kardinaal Mercier is hier niet op zijn plaats, met het volgende citaat :
  “Comme le disait le cardinal Mercier, primat de Belgique : « Quand la prudence est partout, le courage n’est nulle part. “ (=einde citaat). Inderdaad als het er op aankwam om op te komen voor de rechten van “les sales flamins” was zijn moed nergens.
  Voor het overige is het nu wachten op een gelijkaardig initiatief van de Belgische generaals.

  • … “belgische generaals”… die zijn nog aan het dobbelen wie uiteindelijk de schuld krijgt van de zelfontbranding op de Brechtse Heide…

Reacties zijn gesloten.