De “Oven” van Jean Marie

lovenaarA2De “Oven” van Jean Marie.

Naar aanleiding van de op kwaadwillige manier geïnterpreteerde uitspraken  van Jean Marie Le Pen worden  we eens te meer geconfronteerd met de klassieke beschuldigingen van anti-semitisme. uitgaande van links, de loge en bepaalde joodse kringen. Voor de juiste Franstalige interpretatie van zijn uitspraak verwijs ik naar de taaldeskundigen.

Deze hetze biedt anderzijds wel de mogelijkheid terug te keren naar het verleden, en meer bepaald naar de periode van de Franse revolutie in 1789 en verder tot 1815. Het gaat hier om een 25 jaar durende terreurregime, dat verantwoordelijk is voor miljoenen doden in gans Europa. Dit regime was ook verantwoordelijk voor de eerste, op een wetenschappelijke manier, uitgevoerde kunstroof uit de geschiedenis.(bron: Het Lam Gods – Noah Charney -2010, pagina 101 en verder).

De vrijmetselarij wordt aanzien als één der drijvende krachten achter deze revolutie, met de satanische leuzen: ”Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid” (die dan in het bloed gedrenkt werden).
Wat minder bekend is dat buitenlandse krachten de echte aanstokers waren van deze revolutie, via de vrijmetselarij. Ik verwijs naar het boek “The Nameless war” van  de Britse officier Archibald Maule RAMSAY.
Van belang is het hoofdstuk “French Revolution”, pagina 12. Uit dit boek blijkt dat deze buitenlandse krachten joden waren. De revolutionairen van het eerste uur zoals o.a. Robespierre werden dan op hun  beurt geliquideerd wanneer hun rol was uitgespeeld of wanneer ze een gevaar vormden.

Een  der  wapenfeiten van deze Franse revolutie was de genocide in de Vendée (in 1793), als wraak voor de opstand van de bewoners tegen de algemene dienstplicht. Via drie wetten, 01 augustus 1793,01 oktober 1793 en 07 november 1793 werd beslist de bevolking van de Vendée te vernietigen (onder het motto : La Vendée vengée).

Ongeveer 15% van de ruim 800.000 inwoners kwam om het leven, zijnde  volgens voorzichtige schattingen ongeveer 120.000 inwoners. In de voormelde wetten (=decreten) werd de nadruk gelegd op het liquideren van vrouwen en kinderen!!!  Het gaat hier om de enige, tot nu toe, bij wet bevolen genocide.  Deze 3 wetten zijn nog steeds niet afgeschaft. Over deze genocide is er sinds 1830 een officiëel afgekondigd revisionisme van toepassing.

Een man heeft zich hierin vastgebeten, namelijk Reynald SECHER. Het kostte hem onder druk van links, zijn universitaire loopbaan. Ik verwijs naar zijn biografie op Wikipedia, volg b.g. bruggetje, waarin deze genocide uitvoerig aanbod komt (en ook het revisionisme).
Reynald Secher sprak ook op het congres over Politieke Correctheid georganiseerd  door Nucleus van wijlen Pieter Huys te Brugge op 20 april 2007. In het verslagboek, pag 21., is er ook een uitvoerige bijdrage, in het Nederlands, van Reynald Secher over deze genocide.

In deze tekst wordt uitvoerig verwezen naar de methoden die werden aangewend om de bevolking uit te roeien zoals uithongeren, doodschieten, verdrinken via boten die men liet zinken, vergiftigen, vergassen, de kop in slaan, onthoofden via de guillotine.. Er waren ook leerlooierijen voor  mensenhuid die gebruikt werd om broeken te maken voor de officieren. Lichamen werden gesmolten om het vet te recupereren.

In Nantes werden bv. 8000 kinderen in een boot gestoken die volledig werd afgesloten zodat ze stikten.
Uiteindelijk was het meest  geschiktste middel de vrouwen en kinderen in  de aangestoken ovens van de bakkerijen  gooien want  “de republiek moest zo haar brood bakken…”(citaat van de generaal Amey).

 “ Ce général fait allumer des fours, et, lorsqu’ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Nous lui avons fait des représentations ; il nous a répondu que c’était ainsi que la République voulait cuire son pain. …

Het kwam er immers op aan zo efficiënt mogelijk te werken en tevens zo goedkoop mogelijk. Er werd dus heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht. We zitten hier voor alle duidelijkheid in Frankrijk in 1793 en dus niet tijdens WO II bij de nazis!!!!

Deze  genocide gebeurde onder bevel van de generaal Turreau die volledige rugdekking kreeg van de regering o..a. via de minister Carnot (heeft die geen straat in Antwerpen???). Deze baseerde zich op zijn beurt op de wetgeving. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt echter bij diegenen die de drijvende krachten waren achter deze “Franse revolutie” (zie het boek The Nameless War).
Gezien wat gebeurd is tijdens de genocide en wie er allemaal voor verantwoordelijk was, zijn de beschuldigingen van anti-semitisme over zijn uitspraken aan het adres van J.M. Le Pen dan ook luguber.

Met wat er bij deze genocide gebeurd is, en wat nu staalhard ontkend wordt, heeft “la gauche caviare” nog één recht  = zwijgen.  De kenners weten wie er prominent aanwezig is bij deze “la gauche caviare”!!!

Le Monde

Knack

Lovenaar

9 gedachten over “De “Oven” van Jean Marie

 1. Tja, en als we DAT niet geloven, ….
  Overigens is het FN zelf niet zo zeker van de weldadige invloed van LePen’s uitspraak: zijn blog op de FN-webstek mag hij alvast niet meer verderzetten.

  • Zwichten voor de tegen partij is altijd een teken van zwakte Ik sta aan de kant van Jean Marie Le Pen

 2. Jean Marie Le Pen is een bewonderenswaardige man en alles wat hij zegt wordt bekeken met een vergrootglas en het links gespuis vindt altijd iets. Hij is oud maar hij staat er nog altijd en hopelijk nog vele jaren. Het ga je goed Jean Marie.

 3. Dat zijn van die uitspraken die de wind uit de zeilen kunnen halen van een bepaalde partij die ons genegen is . Correcte partijen vinden ze uiteraard schandalig . Ik vind het echter even wansmakelijker en ongepast , bepaalde kiezers te gaan vergelijken met mestkevers die met alle middelen …. enz enz Dat zijn ook uitspraken van gekende correcters die bovendien hun sympathie betuigen voor Palestijnen en Israel om de haverklap veroordelen .

 4. Ik stuurde dit bericht aan enkele bekenden door. Allen reageerden zoals Raymond “als we DAT niet geloven”. We hebben dus de vrijhed om het niet te geloven en Reynald Secher mag zijn revesionistisch werk voltooien zonder angst voor de justitie of om in de gevangenis terecht te komen.
  Er zijn andere revisionisten o.a. Secher zijn landgenoot Robert Faurisson. Hij onderzocht feiten in Duitsland die haast hetzelfde recept waren als in Vendée. Hij onderzocht de gaskamers met feiten en wetenschappelijke kennis in plaats van met emoties en wetten. Heel verstandig.Zijn loon was de gevangenis.
  Hij stelt : ‘de zes miljoen stellen een leken-godsdienst daar, met eigen dogma’s, geboden, profeten, hogepriesters en heiligen : St Anne (Frank) St Simon (Wiesenthal) St Elie (Wiesel). Deze religie heeft haar eigen standbeelden, rituelen en bedevaarten. Ze heeft haar tempel en relikwieën (stukken zeep, haar, bergen schoenen, lampekappen van mensenhuid enz) haar martelaars, helden wonderen en wonderbaarlijke overlevenden (zelfs miljoenen van hen) haar gouden legende, Auschwitz is het Golgotha van deze religie en Hitler haar duivel. Zij dicteert haar wetten aan de naties, haar hart slaagt in Jeruzalem. Dit is een religie, die sinds de WOII als een komeet opsteeg. Ze heeft het Westen veroverd en is eraan toe om de wereld te veroveren”
  Persoonlijk geloof ik wat gebeurde in Vendée. Het lijkt mij de blauwdruk voor de beschuldigingen aan de Duitsers, die niet in vraag mogen worden gesteld.

 5. Zeer interessant stuk.
  Voorlopig heb ik enkel de 96blz gelezen, geschreven door de Britse officier Archibald Ramsay met de titel “The nameless war”. Hierover heb ik volgende opmerking (of vraag, die waarschijnlijk niet beantwoord kan worden):
  Indien alles wat hij schrijft gebaseerd is op feiten en dus op de waarheid, waarom is hij de enige die over die informatie beschikt en waarom heeft niemand anders hier over geschreven? Ik krijg namelijk de indruk dat hij een alleenstaander is, a lone wolf, die door niemand anders gesteund wordt, niet toen en niet nu.
  Dat het verdrag van Versailles een onaanvaardbare situatie was voor Duitsland is een feit maar waarom Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen?

  • In deze leugenwereld wordt wel meer onder het stof bedolven. De massa is er zo aan gewoon geraakt om belogen te worden zodat ze zich een bult schrikt als ze de waarheid te horen krijgt, die ze dan prompt afwijst.
   Wat Auschwitz betreft de jood Norman Finkelstein schrijft in zijn studie “De Holocaust Industrie” dat het getal van 6 miljoen hoe langer hoe minder houdbaar wordt + het fabeltje van de gaskamers en andere verschrikkingen.
   Zijn moeder vroeg hem eens (wonen in Amerika): maar als al die overlevende joden hier “wiedergutmachung” krijgen, wie is er dan eigenlijk in de concentratie kampen gestorven?

   Opvallend is ook dat in The American Hebrew (New York) in de uitgave van 31.10.1919 onder de titel “The Crucifixion of Jews Must Stop!” om hulp wordt geroepen voor de ZES MILJOEN joodse slachtoffers in Rusland die door geweld en het uithongeren “in the grave” kwamen.
   Ooit, in dit geval, over wiedergutmachung gehoord? Of eisen weten stellen?
   Die eisen worden evenmin gesteld tegenover de Belgische Staat die tijdens de mobilisatie van WOII joden in de spooktrein naar Frankrijk deporteerde, waar ze in concentratiekampen terecht kwamen samen met communisten, Vlaams-Nationalisten, Rexisten, Dinasos en Duitsers die sedert jaren in België woonden.

   • Het probleem is inderdaad de leugens of verdraaide feiten. Feiten die men niet zelf kan controleren en die men verneemt via anderen kunnen waar zijn, of een beetje of veel doorspekt met de overtuiging(en) van de verteller of verdraaid of doodgewoon verzonnen leugens.
    Interpretatie is sterk persoonsgebonden. Gebeurtenissen kunnen door twee personen die beiden hetzelfde ondervinden door ieder van hen op een andere manier worden geïnterpreteerd en naverteld, bewust of onbewust.
    De opnamen gemaakt voor nieuwsuitzendingen geven een verdraaid beeld door wat ze wel of niet laten zien en ook met het “aangepaste” of hersenspoelende commentaar. Dat is met voorbedachten rade. Wij kunnen dat nu meestal nog juist inschatten maar na verloop van tijd wie zal dan nog het verschil tussen leugen en waarheid kennen?
    Hoe meer getuigen die hetzelfde verklaren over bepalde gebeurtenissen hoe meer men kan veronderstellen dat die verklaringen op waarheid berusten.
    Als zij die het in de eerste plaats gezien en meegemaakt hebben niet meer leven dan is het voor de volgende generaties een kwestie van horen zeggen en proberen te achterhalen wat de naakte waarheid is.

 6. Tegenwoordig kunnen ook micro-golf ovens gebruikt worden om te bakken. Met koosjer eieren kan men er zelfs een lekkere cake in bakken. Vreemd genoeg is de postjeszoeker Verlinde zijn beschuldigingen over racisme bij de NVA zwaar aan het verzwakken. Het krijten opschrift “Negers” is altijd maar aan het groeien zodat we mogen aannemen dat zijn verhaal verzonnen is door enkele linkse journalisten om de regeringsvorming te dwarsbomen voor Vlaams-nationale partijen. Zonder verwijl zouden betrokkenen, na de vorming van een NVA-CD&V regering, wegens volksmanipulatie en desinformatie van de loonlijst van de 0000 moeten geschrapt worden. Misschien kunnen ze solliciteren bij de GVA,STANDAARD,MORGEN of KNACK.

Reacties zijn gesloten.