De opiniepeiling gepeild

Een schreeuw om liefde.

Critici van de verrijking zijn gefrustreerde mensen.  Ze hebben pech in de liefde.  Vandaar hun gebrek aan empathie met de medemensch-uit-den-vreemde.

Wij beweren dat niet zomaar.  God beware.  Wij zijn geen psychologen of psychiaters.  Wij zijn slechts Vlaamse nationalisten en wij hebben inderdaad pech in de liefde, pech in de liefde met een ondergeschoven vaderland  dat wij van geen kanten graag zien.

Blijkt dus dat de verontrustende enquête naar de  negatieve gevoelens ten opzichte van de nieuwe bezetters, die niet helemaal naar wens verliep, een nieuw onderzoek uitlokte.  Een onderzoek naar het waarom.

En de waarheid kwam aan het licht:  bijna 2/3 van de bewoners van het land b zouden volgens de peiling diepongelukkig, ontgoocheld in de liefde, elk geloof in de liefde verloren hebben.  En hoe dieper ze in hun liefdesdipje zitten des te meer zijn ze overtuigd dat het bij de huidige massale exodus richting Europa voor het grootste gedeelte om een  even massaal asielmisbruik gaat en… erger… dat de bezetters dringend moeten verwijderd worden.   De liefdesmisdeelden willen zelfs hun eigen landsgrenzen terug in eer herstellen.

De liefdesgelukkigen daarentegen schamen zich voor de strengere asielvoorwaarden en eisen meer naastenliefde.

37% der liefdesgefrusteerden uitten zich negatief t.o.v. nieuwe bezetters.  Bij de liefdesgelukkigen bedroeg dit slechts 10%.
38% der liefdesgefrusteerden steunen strengere asielvoorwaarden.  Bij de liefdesgelukkigen 12%.
66% der liefdesgefrustreerden schamen zich toch nog voor het koude hart van hun regering (in de omgang met bezetters) en bij de liefdesgelukkigen was het schaamtegevoel bijna bij iedereen aanwezig: 94%.
74% der liefdesgefrustreerden eisen weliswaar de naastenliefde de politiek moet bepalen, maar bij de liefdesgelukkigen bedroeg dit 92%.

De peiling werd uitgevoerd door de hoogst professionele psychologische partnerzoekorganisatie www.Gleichklang.de .  Volgens hun expert-psycholoog Guido F. Gebauer zijn de conclusies van zijn peiling plausibel: verbitterde mensen kunnen moeilijk andere mensen positief benaderen.  Wie geen deel van de liefdeskoek krijgt, blijft op zijn honger zitten en voelt zich benadeeld.
Wie de grenzen wil sluiten heeft eigenlijk, feitelijk, een probleem met zichzelf. En dat probleem projecteert de liefdesongelukkige op de verrijkende neo-inwoner.

In dit filmpje kan u perfect inschatten wie een liefdesverzuurde xenofoob geworden is:

Heute.at

In het EU-parlement zitten de meeste liefdesgelukkigen.

5 gedachten over “De opiniepeiling gepeild

 1. Hoe zit dat dan met de liefde in al die landen die géén asielzoekers opnemen (tenzij in VN-tentenkampen tegen de grens aan, of in enclaves waar ze nooit burgerschap zullen krijgen), zoals de Arabische landen, Japan, China, zuidkorea, Afrikaanse landen, Israel?

 2. Onze wijlen heer Ray kon zijn liefdesverdriet voor zijn(bezette) stad zo ontroerend verwoorden.

 3. Ik huil iedere dag tranen met tuiten voor al die onfortuinlijke bootvluchtelingen die verdronken zijn …. als dat geen liefde is !

 4. We worden hier geconfronteerd met een nooit geziene psychologische oorlogsvoering en intellectuele terreur om elk verzet tegen deze invasies in de kiem te smoren. Een mengeling van Sun Tzu, Machiavelli, Saul Alinsky, het Tavistock instituut, de sovjet agitprop,…” Goebbels wordt hierbij gedegradeerd tot een koorknaap. Het gaat trouwens niet alleen om de vreemdelingen, maar om een gans arsenaal dat wordt ingezet : de islam, de vreemdelingen, asielzoekers, de holibi’s, de feministen, de kansarmen en sociaal zwakkeren, de criminelen, de gedrogeerde, de daklozen, de werklozen,de franstaligen, de Grieken, de adepten van de dierenrechten(uitz. als de islam erbij betrokken is), enz….enz… waarmee de Vlamingen(die naam waardig) elke dag bevochten worden door de belgische bezetter waarbij links, groen en de loge de hoofdrol spelen, en zeker via de door hun gecontroleerde media. Het komt er bij deze psychologische oorlogsvoering op aan de Vlamingen op te zadelen met alle mogelijke schuld- en minderwaardigheidscomplexen waardoor men al voor de helft zeker is van de overwinning, ook dankzij de verraders aan Vlaamse kant met de N-BA in de hoofdrol.
  Het verzet hiertegen is meer dan problematisch : het VB wordt doodgezwegen en alle media zijn onder controle van de bezetter. Er is alleen internet, maar dat is ook een kwestie van tijd.. en bereikt grotendeels diegenen die het al weten wat er werkelijk gaande is.
  Alles wordt dus uit de kast gehaald, om het verzet tegen deze invasies te criminaliseren, en de “collaboratie” ermee, te idealiseren.
  Of het normale is abnormaal, en het abnormale is dus normaal geworden!!
  Het is nu nog wachten op Madame Soleil met haar glazen bol om nieuwe oorzaken te ontdekken van dit verzet tegen deze vreemdelingeninvasies.
  Niets mag immers aan het toeval overgelaten worden.
  PS :
  Bij een dergelijke enquêtes zou er ook moeten gevraagd worden naar de inkomens van de voorstanders van deze invasies, en uit welke bron die inkomsten komen,
  en of ze een extra financiële inspanning zouden willen leveren, of tenminste een “asielzoeker” zouden willen opnemen in huis. !!
  De “voorstander” moet immers kleur bekennen!!
  Als ik die laatste vraag stelde aan mijn gebuur L, een volbloed socialist, kreeg ik dan de gevleugelde uitspraak “Dat is voor de rijken….” en hiermede kwam de aap dan ook uit de mouw: Bij veel voorstanders gaat het gewoon om afgunst en nijd, die gevolgd wordt door wraak, waarvoor deze vreemdelingeninvasies dan aangewend worden!!!

Reacties zijn gesloten.