De naschokken van het belgicisme van de voorbije dagen

Iedere Vlaams-nationalist of Groot-Nederlander heeft harde noten gekraakt de voorbije weken.
Het meest verachtelijke belgicisme vierde weer hoogtij.  Men kan echter niet doen, alsof dit alleen maar om voetbalgekte gaat: elke zogenaamde Vlaming is verantwoordelijk voor wat hij doet.

Evenmin kan men besluiten dat dit een afgesloten hoofdstuk is.    Heeft men trouwens niet opgemerkt dat de belze vlaggen hardnekkig blijven hangen?  Dit belgicisme is met duizendvoudige middelen aangevuur : door de kleuterzender VTM, door de zgn. volksdagbladen.  België is van bij de aanvang gegrondvest om Vlaanderen af te schaffen.  Het vormt dan als het ware een laboratorium van de multi-culturele krachten in de wereld.   Een proefterrein, waar men van overheidswege meewerkt aan de vernietiging van de volksnationale Nederlandstalige eigenheid.  Nu zijn Zweden (met zijn massa-verkrachtigingen) en Duitsland ons aan het voorbijsteken.  Maar wij hebben tenminste vele “Molenbeeks”.

Dit belgicisme is niet accidenteel en wordt op andere terreinen al geruime tijd grondig uitgewerkt.  Heeft men bvb. al gezien hoe in de supermarkten op talloze producten “Belgische” vlaggetjes vermeld worden en elk product hoe onbeduidend ook is “Belgische kwaliteit”.  Dit wordt ons in de maag gesplitst door de verenigde Belgische sterkhouders  (het Hof, de werkgeversorganisaties, de zgn. groene beweging, de Kerken).  Dit heeft waarschijnlijk al honderden miljoenen gekost!

De bedoeling is (kortgezegd): de hardwerkende, gezagsgetrouwe Vlaming moet zonder al te veel morren van zijn geld ontdaan worden.  We staan aan de top qua belastingsdruk en met de hulp van de N-VA verandert er ook niets aan de geldtransferts.  Elke dag verschijnen er in de nochtans politiek-correcte media nieuwe schandalen.  Maar dat kan de pret niet derven : want de brave Vlaamse idioot supportert op leven en dood voor de Belgische ploeg.

Ook en ondanks dat de Belgische Voetbalbond in een miljoenen-schandaal verwikkeld is, het elftal en zijn reserves verwende navelstaarders zijn en Wilmots nog geen drie woorden fatsoenlijk Nederlands kan spreken.  Voor  het status-quo in België houd ik de N-VA ten hoogste mee verantwoordelijk.  Ze hebben, naar analogie van hun weinig doordachte kiezers, al waar ze voor stonden verbrand. Zelfs De Wever vormde een accolade  voor de Rode Duivels.

Hiermee stel ik dan ook het probleem  hebben wij, Vlamingen, de nodige moed om ten minste zelfrespect te hebben?  Ze pakken ons (belasting)geld af, ze tillen ons langs alle kanten, ze beschouwen ons als onevenwichtigen (dixit Eric De Foort), maar laat ons aub het aanzien van onszelf behouden!

Dat houdt in dat men zich niet kan neerleggen bij zoveel belgicisme en nu al een antwoord moet zoeken op wat over twee jaren plaatsvind: de Wereldbeker.

Jos Wouters – Boom

7 gedachten over “De naschokken van het belgicisme van de voorbije dagen

 1. waar wij ook fier op kunnen zijn,
  onze “DWEILEN”daar staan belgische kleuren ook op,tenminste op zijn plaats
  ‘t enige waar ze nuttig voor zijn !!!

 2. tip 21 juli “hang een “dweil”door ‘t raam,of halfstok aan de vlaggenmast !!

  • Ik hang daarom mijn Vlaamse Leeuw buiten, en ik hoop dat ik de enige niet ben.

 3. De kruiperigheid en de zelfverachting & zelfvernedering zit na al die jaren blijkbaar in de genen, van het klootjesvolk in Vlaanderen.
  Dit kruiperige “klootjesvolk” gedraagt zich als een hoer t.o.v. de belgische pooier.
  Maar vergis U niet. Het belangrijkste kenmerk van een kruipdier is niet dat het kruipt, maar wel dat het vecht op leven en dood, met al diegenen die weigeren te kruipen.
  Hier zien we dan ook de ware aard van het “kruipdier….”.
  Dit vindt zijn oorsprong in afgunst, nijd en wraak onder het motto :
  ” Ik kruip, en de anderen moeten ook kruipen, vooral diegenen die niet willen…”
  Op die manier neemt het kruipdier dan ook wraak, voor zaken die enkel aan het kruipdier zelf te wijten zijn.
  En men kruipt en is dus laf, niet omdat men dat moet zijn, maar enkel omdat men dat wil.
  Hier past dan ook een citaat bij :
  “It is just as difficult and dangerous to try to free a people that wants to remain servile as it is to enslave a people that wants to remain free.
  Niccolo Machiavelli”(=einde citaat).
  Een grondige analyse vindt men in het boek :”The liberal mind -The psychological causes of political madness” van Lyle H. Rossiter, Jr, M.D.
  Liberal staat voor links.(=VSA betekenis).
  Naast het politieke aspect van dit belgicisme , is er ook een zeer belangrijk psychopathologisch probleem.
  Wat de toekomst betreft zal men dan ook de nadruk moeten leggen , niet op het belgicisme, maar op het “kruipdier…”zelf , bv via een slogan :”kruipt U ook, neen bedankt….” en men kan ergens een standbeeld oprichten ter ere van het kruipdier … met aan de voorkant de namen van de actuele kruipdieren (te beginnen met deze van Bartje) en met aan de achterkant een urinoir!!!
  De toestand van Vlaanderen, en van het Avondland is immers dramatisch. Bij een dergelijke toestand passen dan ook draconische ingrepen om de ondergang pogen af te wenden. Dit laatste gaat men dus niet doen met de broek op de enkels en de pot vaseline.

 4. Tja, sport wordt overal ge(mis)bruikt voor politieke doeleinden. Dat is duidelijk. België is een staat, geen natie, en daar wordt de sport nog meer dan elders aangewend om in dit geval een kunstmatig ‘belgisch’ gevoel aan te kweken en/of in stand te houden bij de bevolking. Oh gotte toch, ik heb meer huizen gezien zonder dan met een tricolore vod. Persoonlijk til ik dan ook niet al te zwaar aan al die brave supporters met hun gekke verkleedpartijen. Zot zijn doet geen zeer, zegt men al eens, en dat klopt hier volledig. Al die naïeve Vlamingen zien dat enkel als een sportieve uiting van hun gehechtheid aan hun sportidolen, waaronder een aantal Vlamingen die ze vroeger bij hun toenmalige clubs nog hebben gekend. Begrijpelijke reactie dus. Ze beschouwen ze, ergens terecht, als een deel van hen, meer zit daar niet achter. Het zijn hun jongens. Overigens, de meeste Belgische vodden zijn sedert de eliminatie al uit het straatbeeld verdwenen. Dat er ook echte Belgen tussen zitten, is uiteraard volkomen normaal. En die laten hun attributen nog wat hangen. Tot na de nationale feestdag.

  Overigens, eerlijkheidshalve, ik betrap mezelf ook op meer sympathie voor onze spelers dan die van de tegenstander, terwijl ik dit onland meer dan wat anders verfoei en naar de knoppen wens.

  Maar…dit hele Belgische voetbal gebeuren heeft ergens ook zijn positieve kanten. Zo hoorde ik de Nederlandse voetbal analist Jan Mulder in het programma Panenka toch de vraag stellen of communautaire problemen soms niet aan de basis lagen van het gebrek aan inzet, het ontstaan van twee clans binnen de Belgische nationale ploeg, etc. Daar werd door de rest niet furieus op gereageerd, ze beseffen het daar ook wel, maar ze durven er (nog) niet openlijk voor uitkomen, omdat ze weten dat ze anders de volgende keer als analisten persona non grata worden. Maar wie b.v. bij het afspelen van de volksliederen de Italianen, IJslanders etc. gadesloeg, zag onmiddellijk het immense verschil in enthousiasme.

  Voor het overige, voetbal is nu eenmaal nog altijd een beetje een restant van de vroegere stammenstrijd, net zoals jagen en vissen verband houdt met het oeroude jachtinstinct van de mens. Indrukwekkend in dat verband waren die van IJsland, met hun intimiderend handgeklap, duidelijk afstammelingen van de Vikings. En als enigen met een totaal blanke ploeg. Een volk om trots op te zijn. Waren wij Vlamingen maar zo.

  Meer moet daar niet achter gezocht. Bekijk het gemiddelde IQ van de meeste van die verklede narren (cf. de reclametruitjes van amateurs wielrenners), en je weet genoeg. God moet van alles zijn getal hebben, zegt men wel eens. Alle gelegenheden zijn voor sommigen ook goed om te feesten en/of het beest uit te hangen.

  Het ware nochtans heel erg interessant om de voetbalbond alvast te splitsen in een Waalse en een Vlaamse tak, met een Vlaamse en een Waalse nationale ploeg. Naar analogie met de UK met Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland b.v. Veel Belgische vlaggen zouden dan niet meer te zien zijn, denk ik, hoofdzakelijk nog Vlaamse Leeuwenvlaggen. Diezelfde supporters die zich nu met de Belgische driekleur draperen, zouden dat dan even gemakkelijk doen met de Vlaamse vlag. Uiteraard ook niet allemaal, maar toch. Of de geesten daar nu al rijp voor zijn, valt uiteraard sterk te betwijfelen, maar ooit komt het er wel van.

  Stel je eens voor een treffen tussen Vlaanderen en Wallonië op de grasmat, met ons Vlaams Volkslied, de Vlaamse Leeuw, heerlijk, om van te dromen. Wat de Walen zouden zingen of kraaien, weet ik niet, maar dat is niet van belang. Met een uitslag van 5-0 voor de eerste confrontatie in het voordeel van Vlaanderen ! Zou veel politie aan te pas moeten komen, vrees ik.

  En als kers op de Vlaamse taart, de splitsing van de sociale zekerheid. Dan is de cirkel rond. Maar goed, dat is voorlopig allemaal een beetje dagdromen. Daar is niets mis mee, en het houdt de boel scherp.

 5. Wat met Brussel? Ik had het eerst vermeld, maar dan toch maar weggelaten. Kijk, het stadsgewest Brussel is uiteraard veel te klein om een eigen voetbalcompetitie op poten te zetten. Dat gaat dus niet. Brusselse clubs zullen dan uiteindelijk moeten kiezen tot welke federatie ze willen toetreden, de Waalse of de Vlaamse. Anderlecht zou dan moeten kiezen tussen spelen tegen Standard, hun aartsvijanden, of tegen ploegen als Gent en Brugge. Aan hen de keuze.

  Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om de competitie zoals ze nu bestaat, te laten bestaan, met de vorming van een Vlaamse en Waalse nationale ploeg. Waarom zou dat niet kunnen? De idee om een gezamenlijke competitie op te richten met de beste Nederlandse ploegen, werd toch al eerder geopperd door o.m. Anderlecht, als ik me niet vergis. Daarbij behielden beide landen toch ook elk hun eigen nationale ploeg.

  Dus Vlamingen, Walen en de rest voetballend in dezelfde competitie, desnoods met de beste Nederlandse ploegen, maar elk met hun eigen ploeg op nationaal vlak wat is daar mis mee? Zo hebben we er meteen nog een enorm geladen derby bij.

Reacties zijn gesloten.