De laatste blanken van East End (Londen)

In Groot Brittanië veroorzaakte de uitzending van de BBC-documentaire ‘The last whites of East End” nogal wat opschudding.  U kan al raden welke lieflijkheden er over en weer  geuit werden.  Volgens de enen de ergste vorm van racisme, volgens anderen de harde realiteit. Lees de reacties onderaan de film, vooraleer ze gecensureerd worden.

73% van de bevolking is inmiddels ‘gekleurd’.  Kijkt u zelf maar naar het toekomstbeeld dat in quasi alle grote westerse steden de blanke bevolking wacht.  Dank aan onze politici.

Daily Express

En als resultaat:

Waarom een moslim burgemeester van Londen werd