De Koran kan van gewone mensen moordende zombies maken

koran zonder extremisme of geweld“De Koran moet niet worden verbrand maar verbannen uit het leven.”

Vorige week werden kerken in Pakistan aangevallen.
Op vrijdag 20 maart was een sjiitische moskee in Sana’a (Jemen) het doelwit van een zelfmoordaanslag: ruim honderdtwintig doden.
In Tunis vielen islamitische terroristen toeristen aan: ruim twintig doden.
In de nacht van 20 maart werden zeker 23 Koerden gedood terwijl ze in hun Syrische dorp het begin van de Norooz vierden.
Er vielen zonder twijfel nog meer doden door toedoen van terroristen.

Wat al deze terroristische daden gemeenschappelijk hebben, is dat de daders door de islam zijn geïnspireerd.  Lees verder…

29 gedachten over “De Koran kan van gewone mensen moordende zombies maken

 1. In Zuid Afrika of Mexico maken ze mekaar op dezelfde beestachtige manier af en daar hebben ze geen koran.

  • Misschien niet, maar in beide landen is de islam zwaar in opkomst, dat is natuurlijk louter toeval, bovendien worden in Zuid en Midden-Amerika veel drugs ingevoerd uit islamitische landen. Ook is het zeker toeval dat de misdaad in Antwerpen omlaag gaat terwijl er tenminste 60 krapulletjes bij ISIS vechten.

  • Frans, je vergist je betreffende de koran in Zuid-Afrika. Een van de eerste in het Afrikaans geschreven boeken was… jawel, de koran.

   • Ik heb nog nooit een Zuidafrikaan, laat staan een Mexicaan, Allahu akbar horen roepen bij het slachten van zijn tegenstander.

    • Ik wist niet dat u bij dat afslachten altijd en overal aanwezig was…

  • Zuid-Afrika, dat stuk Europa in de punt van Afrika, waar Vlamingen, Nederlanders en Duitsers zich altijd mee verbonden hebben gevoeld en omgekeerd.
   Hier een paar feiten vooraleer het de ganse wereld tegen zich in het harnas kreeg.
   De boeren, die anti-Brits waren, weigerden dan ook tijdens WOII de wapens op te nemen tegen een broedervolk en verenigden zich in de militie Ossebrandwag.
   Als de Britten leden van de organisatie te pakken kregen kwamen ze voor het gerecht als landverraders en vielen de doodstraffen.
   Niet één onder hen heeft ooit een kameraad verraden, ondanks de zware straffen die boven hun hoofd hingen.
   Uit de vele opgetekende feiten haal ik er twee omdat het over mijn seksgenoten gaat.
   Je had het schoolmeisje, Elsabe Nel, ze was 16 en een belangrijke getuige in een proces van landverraad tegen een lid van de Ossebrandwag. Ze was een belangrijke getuige voor de Britse Kroon. Ze werd opgepakt en de ondervragers probeerde alle mogelijke trucs op haar uit. Ondervraging volgde op ondervraging. Als ze weigerde te getuigen zouden jaren gevangenis volgen. Maar “all the King’s horses and all the King’s men” waren machteloos zover het Elsabe betrof. Ze gaf geen krimp en bleef weigeren te getuigen tegen een Afrikaner kameraad. Na maanden heeft men haar vrij moeten laten.
   Dan was er nog de vrouw van Vrede van Rensburg, opgesloten in een cel in Oudtshoorn. Zijn vrouw was in verwachting en had het moeilijk alleen op de boerderij. De speurders kwamen naar haar en zegden dat ze niet zozeer geïnteresseerd waren in Vrede, maar in zijn entourage. Ze nodigden haar uit om naar de gevangenis te komen om op hem in te spreken. Als hij getuigde zou hij vrij komen.
   De vrouw ging en zei in aanwezigheid van de speurders tot haar man :
   ‘Vrede, ze zeggen mij als je informatie geeft dat je vrij komt en terug naar de boerderij mag keren. Je hoeft enkel te spreken . Ze zeggen me dat ik je moet overhalen. Ik zeg je dus hier, voor deze mannen, dat als je, je mond opent om je kameraden te verraden, ik je nooit meer wens te zien en er zal voor zorgen dat ook je kind je niet te zien krijgt.”
   En zo kan je verder gaan over Julian Visser en Hendrik van Blerk en zoveel anderen.
   Hun woorden waren geen bladvulsel, ze leefden er naar :

   als ik wijk, dood me
   als ik sterf, wreek mij
   als ik opruk,
   volg mij.

   • Anna, ik denk dat jij de Ossewabrandwag of Ossewa Brandwag (ook “OB”) hebt bedoeld.
    Ja, zij waren anti-Brits en werden niet zozeer door de Britten vervolgd maar wel door de Zuid-Afrikaanse slippendragers van de Britten.
    In 1942 werd Ossewabrandwag dan ook door de Zuid-Afrikaanse premier, generaal Jan Smuts verboden.
    Hun leuze was inderdaad: ” “As ek omdraai, skiet my. As ek val, wreek my. As ek storm, volg my.”

    • Klopt Ropie, Ossewa-Brandwag. Komt ervan als je je tekst niet grondig naleest. Ook wat je zegt over die slippendragers klopt.
     Ik heb mijn informatie uit het boek van Hans van Rensburg ‘Their paths crossed mine’
     Het boek was verboden onder premier Vorster. De waarheid is niet altijd geliefd. Nochtans zei die Vorster in 1942 ‘ons staan vir Christelike Nationalisme wat ‘n bondgenoot is van nasionale Sosialisme. U kan die anti-demokratiese stelsel ‘n diktatuur noem as u wil. In Talie noem hulle dit Fascisme, in Duitsland Nasionaal-Sosialisme en in Suid-Afrika Christelike Nasionalisme.
     Ons moet vriende van Duitsland bly. Engeland is die enigste vyand – en sy moet aangeval word so dikwels as wat dit nodig is.”

    • @ Ropie, nog bedankt voor de door u aangehaalde tekst in het Afrikaans, ik had hem in het Engels en vertaalde hem. De tekst in het Afrikaans is veel krachtiger dan mijn vertaling.

 2. Volgens Jambon is er niets mis met de koran.
  Maar zij die de koran voor de volle 100% volgen beschouwt men als misdadigers. Hoe de poco’s in hun ijver de islam uit de wind te zetten in eigen voet schieten.

  • Met de Koran is inderdaad niets mis . Wij hebben den bijbel , nieuw testament , oud testament . Allemaal teksten geschreven door fosiele voorvaderen die juist rechtop konden lopen . Met de mensen die tot zulke gruweldaden in staat zijn…. daar is serieus iets “mis” mee ! Ik geloof niet meer , dat mensen aan elkaar gelijk zijn . Wij hebben wel dezelfde kenmerken , armen , benen , hoofd en romp . Ik voel me als mens , niet de gelijke , aan dat soort achterlijk krapuul . Ik sta daar ver boven ! Ik gebruik mijn verstand en geloof niet in sprookjes en vertelsekens , die mij van iets moeten overtuigen . Ik heb geen geweldadig karakter , ik kan niemand fysiek noch geestelijk pijn doen . Al die normale menselijk deugden die wij allemaal in onze opvoeding meekregen, maakt het verschil tussen mens en radicaal , zogezegd godsdienstig krapuul die geestelijk nog in het stenen tijdperk leven. Ons groot beschavingsprobleem is echter dat wij voor dat idioot misdadig krapuul de poorten van alles wat hun hartje lust wagewijd openzwieren, alhoewel je kunt ze niet allemaal over dezelfde kam scheren maar beschaafd naar onze normen kan ik ze niet noemen , vandaar de grote zever !

   • Niets mis? Je vergeet dat men zich op de inhoud beroept bij het plegen van hun gruweldaden.

    • Dat is juist , maar voor zover ik mij kan herinneren staan er in de bijbel ook bepaalde zaken die de haren ten berge doen rijzen . Wij zijn echter beginnen nadenken en den bijbel werd een boek voor de liefhebbers . Vermits een groot gedeelte van de Koranneukers niet over verstand beschikken om kritisch te oordelen over die fosiele geschriften , in die optiek is de Koran inderdaad een gevaarlijk boek

     • In de bijbel wel, daarom noem ik het ook een handleiding voor gangsters. In het nieuwe testament niet. Tot het eerste Vaticaans concilie kregen katholieken de bijbel niet te lezen. Je mocht die wel lezen, mits goedkeuring van de persoon. Die moest oordelen of je dat gewrocht wel aan kon. Wat we te lezen kregen was de gewijde geschiedenis, een allegorie op die bijbel, met weglating van al die gruwelijkheden, huwelijk en voeding voorschriften, straffen enz. We hoefden er trouwens niks van te geloven, alleen wijze uitspraken van wijze profeten.

     • Niks van geloven? We hebben er jaren over gedaan eer we geen nachtmerries meer hadden van de voorspelling dat er bloed uit de hostie zou spuiten als men er bij de communie zou op bijten!

 3. Je zou kunnen verwijzen naar Bourgeois . La Wallonie et le roi Flup kunnen van een vooraanstaand Vlaams nationalist en zijn gevolg , gehoorzame “Belgische” slippendragers maken .
  Mogelijke oplossingen …. machtspositie , een goed betaalde job of richting exit

 4. @ redactie, ik bedoelde de teksten in het oude testament, niet het feit dat je niet op de hostie mocht bijten. Je mocht die ook niet aanraken. Ik ontken niet dat je met flauwekul bang werd gemaakt door sommige pastoors die Christus nooit begrepen hebben.

 5. Mensen toch ! De islam vergelijken met het Christendom … De LEER van het Christendom predikt liefde : “bemin uw naaste als u zelf – heb uw vijanden lief – doe niemand iets wat je zelf niet wil – slaat men je op je linkerwang, biedt dan je rechterwang …” (Let wel : de LEER, niet wat de volgelingen ervan maken).
  De islam predikt haat : “vermoordt overspelige vrouwen, homoseksuelen, godslasteraars, afvallige moslims, niet-moslims die een bekering te de islam weigeren, al wie en onvriendelijk woord zegt over de islam of over zijn denkbeeldige stichter …”
  De koran predikt haat : meer dan 200 keer wordt opgeroepen tot een heilige oorlog tegen niet-moslims. De bijbel roept nooit op tot moord, maar beschrijft wél hoe mensen vermoord werden (een terugblik in de geschiedenis a.h.w.) Daar geldt ook dat niet alle volgelingen de richtlijnen van de leer volgen. Tenslotte : een Christen die een moslim vermoordt omdat die een bekering tot het Christendom weigert, is een slechte Christen. Een moslim die en Christen doodt omdat die de islam afwijst, is een goede moslim !

  • Begrijp het ook niet. Als je het NT naast de koran legt moet het toch voor iedereen duidelijk zijn.

   • Heb die bijbel nog eens vastgegrepen. De kans op dwaling in je oordeel wordt kleiner indien je van de zaak iets weet en zou zelfs verdwijnen als je van de zaak alles zou weten.
    De voorschriften die de bijbel geeft voor de behandeling van de vrouw wat betreft de plaats die ze inneemt in de maatschappij, zijn zo dat ik ze fatsoenshalve niet wil naschrijven. Het komt erop neer dat ze wordt weggeven, verkocht, verruild, uitgeleend als een rund. Ik heb dan ook met heel die bijbel niets van doen.
    En hoewel Mohammed zijn boek meer dan 500 jaar na het Nieuwe Testament schreef en het moet gekend hebben vermits hij Jezus en Maria aanhaalt verkiest hij, doordrongen van het gewicht van zijn taak, dezelfde attributen als Jahweh even wreed, even misdadig. Het zal zeker geweest zijn om indruk te maken.

 6. Iedereen weet nu toch eindelijk waarvoor de islam en de koran staan. Waarom blijft men er dan voorstemmen??? Het is te zeggen voor de verraders die de “rode” loper hebben uitgerold voor deze totalitaire en gewelddadige ideologie. Het gaat hier immers niet om een godsdienst, maar om een mengeling van franse revolutie en bolsjewisme ( dixit Ibn Warraq).
  De gelijkenissen tussen de islam het communisme(en al de andere kleur schakeringen ervan) zijn frappant. Het enige verschil is het aantal slachtoffers. Het communisme is immers verantwoordelijk voor 120 à 150 miljoen doden. Ik ga hier niet moeilijk doen over 30 mil.!! (bron Zwartboek Communisme).
  Naast de koran is er ook het “rode boekje van Mao” (Mao=massamoordenaar en pedofiel, liefhebber van “jong vlees”). Wie was daar ook liefhebber van ???
  Het wordt dan ook tijd dat de verraders en collaborateurs worden ontmaskerd en geneutraliseerd.
  Blijkbaar stellen er zich hier onoverkomelijke problemen om de diagnose van de kanker te stellen, en ook van de radicale remedies ertegen!!!
  De oplossing is eenvoudig : ofwel is er in het stemhokje een meerderheid om de stal uit te mesten, ofwel is er geen , en dan gaan we ten onder!!
  Er is geen tussenoplossing, wat sommigen ook mogen denken. (en waarbij men op de koop toe, de ziekte nog gaat aanwenden als de remedie).
  Zoals de toestand er nu uitziet, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in andere Europese landen, stevenen we af op de ondergang.
  Alleen een radicale koersverandering biedt nog een kans..ik zeg wel : een kans!!
  De tijd van de “paardenmiddelen, charlatans en valse profeten” is voorbij.
  Men dient geen genie à la Einstein te zijn, om dit te zien. Het volstaat gewoon om rond te kijken!!! Blijkbaar is dit voor velen ook al een probleem, verslaafd als men is aan de goed nieuws show, met de zalige leugens.
  Ter info, en louter ter info : De vrije tribune van Pieter Kerstens , franstalig lid van VB Brussel op de webstek van Le camp des saints.

  • Hoorde gisteren de journalist Cockburn op Terzake, nadat FDW uitlegde waarom hij in Syrië was en een samenwerking met Syrië zich opdringt om IS te verslaan.
   Aanvankelijk haalde Cockburn zijn woorden wat onderuit, tot groot genoegen van Lieven Verstraete, door te verklaren dat de Syrische president een monster was en opsomde wat hij allemaal had uitgespookt, maar uiteindelijk ook op een samenwerking uitkwam tegen IS.
   Het boze Duitsland kwam daarbij nog maar eens aan bod waar de nazi’s tewerk zijn gegaan zoals IS. Natuurlijk, de Duitsers waren zo in vervoering van de bloedige onthoofdingen dat ze massaal lid werden van de NSDAP. Vervolgens leerden IS zijn rassentheorie van…en ik die dacht dat ieder zich tot de islam kon bekeren, Hottentot, Eskimo, indiaan en een beer op sokken.

   • Ben ons aller Gwendolyn nog vergeten die haar zegje kwam doen over racisme samen met de koorknaap -gezien zijn hoog stemmetje – van Kif Kif. Wat beiden zegden is het optekenen niet waar, te verward, te onsamenhangend alleen dit : voor wie het nog niet mocht weten Gwendolyn is liberaal. Dat is heel wat anders dan het verderfelijke nationalisme. Trouwens alle isme zijn slecht waarschuwde ze. Normaliter zou je dan van de interviewster de vraag mogen verwachten, ook het liberaIISME mevrouw? Maar niet dus, we pakken ze niet als we ze kunnen pakken.

    • Vergat te vermelden dat Gwendolyn in beeld kwam in Reyerslaat om haar zegje te doen over de verschrikkelijke uitlatingen van BDW over racisme en het grote verschil tussen nationalisme en het liberaal zijn.

     Kom toch nog eens terug op mijn vraag die ik enkele maanden geleden stelde : als er een stilstand is in het brengen van artikels en reacties, krijg je sommige reacties niet meer te zien omdat ze verdwenen zijn doordat het aantal 10 overschreden werd.
     De man van studio Rony toch maar eens vragen om dit aan te passen en onder die 10 oudere reacties te plaatsen? Zoals bij oudere berichten.

     • De man van Studio Rony is in deze machteloos. We hebben dit al twee keer gevraagd bij de ‘bevoegde instanties’…

   • Als het over onthoofdingen gaat, dan dienen we in de eerste plaats te kijken naar de terreur tijdens de franse revolutie, waar de “guillotine” werd geïntroduceerd, en de koppen rolden, met duizenden!!(letterlijk dan).
    De reacties in Frankrijk op deze onthoofdingen door ISIS(en voor zover het hier niet gaat om een mise en scène), zijn dan ook meer dan hypocriet. Temeer daar deze franse revolutie met “les valeurs de la république=vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”, het fundament uitmaken van de franse staat. Een staat die dus zijn oorsprong vindt in een bloedige terreur, uitgeoefend gedurende meer dan 20 jaar in gans Europa. Hier stelt dan ook geen probleem met negationisme en revisionisme. (zie de genocide in de Vendée)
    Het illustreert dan ook het enorme belang om zijn geschiedenis te kennen, om onmiddellijk de tegenstander de pas af te snijden. Men kan natuurlijk niet alles weten, maar dan komt het aan de raadgevers toe een dossier samen te stellen waarmee de “voorman” naar de arena kan vertrekken.
    Als men het dan heeft over IS(IS) dient men in eerste instantie al te verduidelijken wie daar werkelijk achter schuil gaat !!! Het zijn deze drijvende krachten achter IS(IS) die in de eerste plaats moeten ontmaskerd worden, wil men met kennis van zaken spreken, en begrijpen wat er zich daar werkelijk afspeelt.
    Zowel achter IS(IS) als achter de franse revolutie gaan dezelfde duistere machten schuil!!!
    Als men dit allemaal weet , dan was het ook heel éénvoudig geweest voor FDW om iedereen de mond te snoeren.
    Blijkbaar begint FDW na zijn Libanon bezoek in oktober 2014 klaar te zien, en voegt hij nu de daad bij het woord door naar Syrië te gaan.
    Als hij geen verborgen agenda heeft, dan zit hij op een “levensgevaarlijk pad”… Er zijn er al veel meer , en niet van de minste, die voor veel minder een “probleem” hebben gehad.(zie de boeken van Ostrovsky).

Reacties zijn gesloten.