De immigratie als massavernietigingswapen

lovenaarA2Op de webstek van Kopp online verscheen een bijdrage van Gerhard Wisnewski met als titel:  “Flüchtlingskrise: Ist Deutschland Opfer einer »Massen-Migrationswaffe«?”
Uit de analyse blijkt dat dit wapen niet alleen in Duitsland wordt ingezet.


In deze bijdrage wordt verwezen naar het boek van de Amerikaanse politicologe Kelly M. Greenhill, dat verscheen in 2010 met als titel (in het Duits): ”Massenmigrationswaffen – Vertreibung, Erpressung und Außenpolitik”, waarin ze het heeft over: ”strategisch konstruierter Migration”. Een bespreking van het boek verscheen ook in het vaktijdschrift “Strategic Insights”.
Kelly M. Greenhill komt in haar boek tot de vaststelling dat het migratiewapen een veel ingezet wapen is. Sinds 1953 werd dit migratiewapen volgens haar vaststellingen  ongeveer 64 maal ingezet en had dit betrekking op ruim 40 vluchtelingengroepen.
Het gaat hier dus wel degelijk om een wapen, rekening gehouden met de negatieve gevolgen voor de staat die er het voorwerp van uitmaakt.
In Vlaanderen kunnen we dit dagelijks zien en aan de lijve voelen.

In haar boek ziet  Kelly M. Greenhill  3 soorten aanvallers:
1. De aanvallers(= de zogenoemde: “Erzeuger”) die in staat zijn deze vreemdelingeninvasies rechtstreeks te veroorzaken.
2. De “agents provocateurs” die deze invasies indirect uitlokken via intriges.
3. De “opportunisten” die van deze invasies profiteren.

Kelly M Greenhill gaat ook in op de gevolgen van deze georganiseerde vreemdelingeninvasies voor het land of de regering die er het voorwerp van uitmaakt.
Als gevolgen ziet ze o.a.:
1. Het uithollen van de machtsbasis  waarbij  de regering (= het heersende  regime) de steun verliest van haar autochtone steunpilaren.
2. Een algemene ontevredenheid over de regering waarbij het tot een verzet komt vanwege de autochtone bevolking.
3. Een algehele verzwakking van het land, waarbij het land ook militair en politiek gesaboteerd wordt.

Een belangrijk element in het verzwakken van het land is de “politiek correcte” terreur.
Momenteel hebben we daar in Duitsland een prachtig voorbeeld van in de strijd van het regime tegen Pegida en anderen, die in het verzet komen tegen de vreemdelingeninvasies.
In het kader van deze “politiek correcte terreur” worden we dan ook rond de oren geslagen met de voordelen van deze immigratie.
Prof. Sinn (CESinfo Group) heeft deze leugens ontmaskerd en komt tot de vaststelling dat elke immigrant ongeveer 79.100 euro kost.

Dat er hier achter deze massale immigratie, die gebruikt wordt als massavernietigingswapen, andere belangen schuil gaan is intussen al duidelijk als men de rol bekijkt van de EUSSR en de UNO.
Gezien deze enorme belangen zal men dan ook  alles doen om de verborgen agenda’s achter deze immigratie veilig te stellen.
In Berlijn doet men al beroep op “het linkse schuim van de straat”  om de “strijd” aan te gaan tegen de burgers die in het verzet komen.
Dit is nog maar een begin!

Achter dit migratie massavernietigingswapen gaat, zoals men al kan veronderstellen, de New World Order schuil, met daarachter machtige financiële en occulte belangen.
Een inleiding in deze problematiek vindt men in het bijgevoegde bruggetje.(= dit voor de geïnteresseerde lezers die al enige voorkennis hebben).
Enkele kortere teksten vindt men bij Rense en bij Zengardner.

Afgaande op het voorgaande, kan de massale immigratie dan ook geen toeval zijn, zoals een plotse regenvlaag die ons overvalt!
Gezien de  duur en de omvang ervan, vereist dit een georganiseerde actie op wereldniveau, waar de media een doorslaggevende rol spelen in het enerzijds verbergen van de verborgen agenda’s en van de problemen  veroorzaakt door deze immigratie, en anderzijds door het oorlog voeren tegen de tegenstanders van deze invasies.
De toestand in zowel Europa als de VSA is dan ook dramatisch.
Het gaat hier dan ook om de nakende ondergang van deze continenten.

Pat Buchanan heeft dit al beschreven in zijn boek:

“The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Civilization”

Lovenaar

Meer info over prof. Hans-Werner Sinn.

1 gedachte op “De immigratie als massavernietigingswapen

  1. Wij Europeanen weten dat die import van die massa onderontwikkelde allochtonen fataal zal eindigen voor de Europeanen vandaar de massale protesten tegen die import.
    Het politiek gespuis weet dat ook maar pleegt verraad en spekt via dat verraad de bankrekeningen dit kan en mag nooit ongestraft blijven, de hoofdverantwoordelijke voor deze misdaad is en blijft vanRAMPaai en zijn bende daarom moeten die misdadigers veroordeeld worden voor deze zware misdaad.
    Wij eisen dat gestart wordt met ALLE illegalen, criminele vreemdelingen en die vreemdelingen die hier ons leven verpesten door geweldplegingen, roofpraktijken, leeglopers en klaplopers verwijderd worden.
    Daarom zullen wij alle partijen in Europa die staan voor een vrij, veilig en onafhankelijk Europa steunen want zo gaan wij niet verder, begin maar met die achterlijke gewelddadige barbaarse islamieten te verdrijven dan zullen al 80% van de Europeanen tevreden zijn.

Reacties zijn gesloten.