De Hellasstorm in Vlaamse wateren

Wie gisteren De Afspraak gemist heeft, kan hier het programma herbekijken.  Typisch voor de nullenzender: bij een vermoeden van een mogelijke ruzie bij het VB, zal niet geaarzeld worden om er een schepje bovenop te doen.  Tot hun ontgoocheling moesten de programmamakers vaststellen dat VB-voorzitter Tom Van Grieken niet voor dat gat te vangen was en als een ideale schoonzoon vlotjes meepraatte met de andere genode gasten.  Tom geeft op een verhelderende wijze achtergrondgegevens over de heibel die laatste dagen ontstaan is rond de reislust van Filip Dewinter en co. naar de wieg van de westerse beschaving.

We blijven het herhalen: de jonge voorzitter is in twee jaar enorm gegroeid.  Hij zet Filip Dewinter (en Anke)  herhaaldelijk in de bloemetjes en wil duidelijk de hand reiken.    Juist.  Aan één zeel trekken.  Een ploeg vormen. Geen behoefte aan solisten.  Met de nadruk op ‘Vlaams belang’!  En verwijst langs zijn neus weg naar het VB-congres van zaterdag.

Wie meer wil weten over het programma, over de strijdlust, over de strategie, is zaterdag welkom in Gent.  Klik op www.vlaamsbelang.org/congres voor inschrijving bussen.

U kan onderaan de Afspraakvideo ook twee uittreksels van Terzake bekijken met Filip DW, Anke VdM en Gerolf. A.

Gerelateerde afbeeldingEn, ons verbaast het niet, dat de nationale radiozender een ‘bevoorrecht toeschouwer’ contacteert om diens mening te ventileren, kwestie van de gekende tactiek – olie op het vuur gieten – verder te zetten: klik hier.

 

 

16 gedachten over “De Hellasstorm in Vlaamse wateren

 1. Tom Van Grieken, hoe jong hij als voorzitter ook mag zijn, zijn optreden was professioneel,en beaamde van grote klasse.
  Top!
  Filip Dewinter verdient een standbeeld, weinig politici evenaren hem, een politicus in hart en nieren, die de taal des volks vertaalt, en weet wat er leeft.

  Evolueren, vooruitgaan vergen andere strategieën, dan de volkse.
  Het is nu aan de jongere generatie.

 2. Geachte redactie,
  Een heikel onderwerp, maar Dewinter en van Dermeersch hebben hun verdienste in de partij. De afspraken die binnenskamers zijn gemaakt zullen we nooit echt te weten komen en dat hoeft ook niet. Het is als in een huwelijk, het is stil waar het niet waait. Tom Van Grieken heeft bewezen een goede voorzitter te zijn. De terechtwijzing met bijbehorende sancties zijn mogelijk wat overhaast genomen. Ik geloof in een sterk Vlaams Belang, met Dewinter, van Dermeersch en Tom Van Grieken als rechtlijnige voorzitter.

 3. Heb zowel FDW in Terzake en TVG in De Afspraak aan het woord gehoord.
  Bleek dat TVG het verboden, afgeraden had om contact op te nemen met De Gouden Dageraad. Vermits ze daar toch optraden in naam van het VB en als miss België (had Anke dat in het oor geblazen van de man die haar moest aankondigen? En is dat een verdienste, de miss van België zijn?), is het logisch dat Tom dat niet over zich kan laten gaan. Hij stond zijn manneke en had argumenten.

  Flup langs zijn kant, zei te hebben gesproken met volksvertegenwoordigers van de derde grootste partij in Griekenland en informatie en cijfers te hebben verzameld die hun weerslag kunnen hebben in Vlaanderen.

  Waar TVG mocht uitpraten, deed Kathleen voortdurend een poging FDW in een hoek te dringen. De vertrouwde woorden rechtsextrimisme en nazisme staken daarbij meermaals de kop op. Hierop repliceerde Flup dat hij op dat gebied een ervaringsdeskundige was, dagelijks met die verwijten te maken kreeg en in die val niet zou inlopen.
  Wat hij te zeggen had was helder en duidelijk en voor weinig repliek vatbaar op voorwaarde dat hij in eigen naam zijn onderzoek had gedaan. Hoewel, zou dat veel veranderd hebben? Apache en AFF die de molen aan het draaien brachten, zouden geen scheidingslijn hebben getrokken tussen de mandatarissen, die een studiereis maakten, en het VB in zijn geheel.

  Waar je duidelijk vraagtekens kon bij stellen was de financiering. Eerst kwam die uit eigen zak, daarna kwam de financiering van een fonds. Wie of wat dat fonds vertegenwoordigde? Daar had Kathleen, en bijgevolg jij en ik, geen zaken mee. Maar zeker is dat dit niet De Gouden Dageraad was.

  Dan werd G. Annemans ten tonele gevoerd, die achter de beslissing van de partijtop stond in verband met de sancties, maar eveneens twijfelde aan de ietwat duistere uitleg over het fonds.

  Tegenstrevers hebben er een kluif aan, gelukkig zijn er nog mensen die nuchter kunnen nadenken, vergelijkingen maken en hun mening vormen.

 4. Ik zal in ieder geval zaterdag niet aanwezig zijn op het congres, niettegenstaande ik reeds mijn treinticket had . De actie van het partijbestuur zal de oudere leden zwaar vallen.

  • Overweeg het toch maar. Filip en Anke zullen er ook zijn. Anna zegt wijze woorden. Trouwens het was geen ‘actie’ van het PB maar wel een ‘reactie’ op de ‘actie’ van de vier Griekenlandreizigers. En we blijven herhalen: krijgt het VB met een dergelijke initiatief één stem meer?

 5. Vergat nog een heel verstandige reactie van Tom te vermelden: bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen moet N-VA sowieso de hand reiken aan het VB, omdat de rode bende het stadhuis niet terug zou overnemen. Met dergelijke reisjes wordt die mogelijkheid van het handen reiken erg bemoeilijkt.

 6. Frank Van Hecke zijn mening is voor mij van geen tel meer, hij was goed in zijn tijd, en daarmee uit. Wie gelooft nu nog een vastgoed”makelaar” (in spé of al in ‘t echt) ? Tom Van Grieken heeft juist gehandeld, en alles zal wel opgelost worden binnen de partij. Media tracht enkel twist en tweedracht te zaaien, maar het zal niet lukken.

  • We wilden met het geluidsfragment alleen maar aantonen dat de media er als een uitgehongerde hond op springen om de verschillende standpunten in het VB op de spits te drijven.

 7. Ik snap het allemaal niet zo goed wat dat bezoek aan “De gouden dageraad betreft” Ze noemen het een “extreem rechtse partij” Hoe noemen ze ons VB ?

 8. Ben wat wantrouwig tegenover de woorden van Frank Van Hecke. Hij vond al een nieuwe liefde bij de overbuurvrouw en hulpverleenster van Roos Morel.
  Nu komt hij op de proppen met:’ ik heb het wel voor TVG Denk dat hij echt zijn best zal doen. Ik moet hem niets verwijten. Ik heb Dewinter ook niet afgeslacht. Aan het cordon hebben we zelf ook een beetje schuld …en het is hopeloos zolang Dewinter zijn gezicht regelmatig in de krant laat zien.’
  Hopelijk leidt ‘ik heb het wel voor TVG’ niet tot iets amoureus.

  De moeder van Roos, Myriam Van Loon, is ondertussen niet zo tevreden meer over haar gewezen schoonzoon. Op haar blog: atouchofrose.skynet.be schrijft ze over het Wouwernestje dat Frank kocht, een aankoop die ingaat tegen de laatste wens van Roos :’ het Wouwernestje is een prachtig stukje groen van mama voor de 2 kinderen. Het zou nooit zijn waarde verliezen. Dat was het doel waarvoor Rose alle wettelijke middelen inzette. Tevergeefs dus. ‘
  Frank is ermee weg.

  • Het verhaal zit enigszins anders ineen. Tenminste voor zover wij op de hoogte zijn… MRM trouwde met FVH om te verhinderen dat haar huis – na haar overlijden – in de greep van haar ex zou zijn (wettelijke voogd van de 2 kinderen). Na het huwelijk met FVH én het overlijden van MRM, kreeg deze automatisch het vruchtgebruik, de 2 kinderen de naakte eigendom. FVH verkocht een paar jaar later – tegen alle afspraken met MRM in – het vruchtgebruik aan de vader van de 2 kinderen. Deze kan nu dus doen wat hij wil met het Wouwersnestje. Voor zover de voogdijraad het toestaat. FVH is er ‘niet mee weg’. Hij liet zich uitkopen.
   Los van de emotionele waarde voor alle betrokkenen, lijkt het ons de enige verstandige maatregel, ook al heeft hij aan zijn doodzieke vrouw andere beloftes gedaan. Het leven gaat voort. Moeten de kinderen een bedevaartsoord erven? Zo cru het ook klinkt… eigenlijk was het een molensteen rond de nek van zowel FVH als de kinderen.

   En de toenaderingspoging van FVH naar TVG staat los van het bovenstaande.

 9. FDW heeft Kathleen Cools in haar gat gebeten.
  Gisteren sleepte ze in Terzake, De Vadder voor de camera. Hij ging ons even inlichten waar dat geld vandaan kwam. Ergens uit de 32 miljoen euro dat EU ter beschikking stelt aan verkozenen. Die verkozenen moeten dan wel in een fractie zitten met verkozenen uit 7 verschillende landen. Nu zijn er landen die slechts een fractie vormen met twee. Zoals NPD en Jobbik. De Gouden Dageraad zit helemaal alleen.
  Volgens De Vadder is er echter geen probleem voor die kleinere fracties om aan geld te komen. Ze hebben gewoon een handtekening nodig van vertegenwoordigers in andere fracties. Met die verstande dat die handtekeningen van de vertegenwoordigers uit de verschillende landen binnen die fractie moeten. komen. Een land mag dus maar één man laten tekenen.
  Het was allemaal niet zo heel duidelijk, maar ik tracht het te verwoorden zoals het op me overkwam.
  Wat vervolgens nog minder duidelijk was, is het feit dat VBers hun handtekening (6 in totaal dus) moeten gegeven hebben aan de Dageraad en de reizigers bijgevolg betaald werden vanuit dat fonds van de EU.

  Voor verdere vragen moet u zich wenden tot De Vadder, of tot Cools mocht ze er wat van begrepen hebben, want ze was karig met woorden.

  • Dank voor de inlichtingen. We hebben vanmorgen al inzage gekregen in verschillende complottheorieën waarvoor FDW en co als quasi huurlingen in maatpak gerecruteerd werden. Nu zijn we helemaal in de war. Voor zover wij weten zit er slechts 1 – één – VB-volksvertegenwoordiger in de EU-praatbarak, te weten Gerolf Annemans. De anderen binnen de ENF-fractie zijn niet verkozen in ons geliefd koninkrijk.

Reacties zijn gesloten.