De EU weigert petitie met bijna 2 miljoen handtekeningen

Niks nieuws onder de zon.  Wie meent bij het politburo van de EUSSR te kunnen aankloppen is aan het verkeerde adres.  Ook al werd er aan alle voorwaarden voldaan om een wens, een streven, een probleem van de bevolking kenbaar te maken d.m.v. een burgerinitiatief, een petitie.  Wij maken ons geen illusies voor de petitie die pleit voor zelfbeschikkingsrecht ‘Ja voor Vlaanderen‘.  Schotland en Catalonië worden afgedreigd of een raadpleging van de bevolking door de centrale overheid onwettig verklaard.  De N-VA heeft het al lang niet meer over dit thema.  Als brede volkspartij is confederalisme al een heet genoeg ijzer.

Maar dit is toch straf: de EU werpt een petitie met bijna 2  miljoen handtekeningen in de vuilbak.
Het is niet voor de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn dat de EU-Commissie geen rekening houdt met de wens van de bevolking.  De petitie ‘One of Us’, een burgerinitiatief dat zich onder het motto ‘Levensbescherming‘ kant tegen de financiële ondersteuning van abortus en onderzoek op menselijke embryo’s, werd door de EU-commissie, nog steeds onder de leiding van ‘christen-democraat’ (welk van de twee delen is een grotere leugen?) Barroso, geweigerd.   De petitie is één der grootste, zoniet de grootste, ooit georganiseerd binnen de EU.  Dat de bevolkiing ethisch-morele principiële bezwaren heeft speelt geen rol voor de EU-bonzen.  De abortuslobby is belangrijker.

EUSSROngezien.  Onmiddellijk en zonder discussie een veto.  Nu wil men proberen de autoritaire beslissing van de EU-commissie voor het Europees Hof in Luxemburg aan te vechten.   Ook hoopt men dat het nieuw samengestelde EU-parlement zijn invloed kan aanwenden want het is dit parlement dat de beslissing en het veto van de EU-commissie moet / kan goed- of afkeuren.

LifeNews

5 gedachten over “De EU weigert petitie met bijna 2 miljoen handtekeningen

  1. Je moet niet vragen wat er met een petitie tegen de islamisering zou gebeuren…

  2. Kan Golfbrekers zijn invloed niet aanwenden en Van Rompuit eens op het matteke roepen en hem eens van Vlaming tot Vlaming duidelijk maken dat het zo niet verder kan .Pak hem echter niet te hard aan , het is een emotionele mens met zacht karakter , die onmiddellijk begint te “bleten” zoals Anciaux

Reacties zijn gesloten.