De EU is flexibel…

… in het hanteren van meetmethodes

EU: te hoog tekort? Dan passen we de meetmethode toch aan!

Als de berg niet naar Mozes kan komen, dan moet Mozes maar naar de berg komen.

Toevallig viel mijn oog vanochtend op een artikel in De Volkskrant van vorige week dinsdag. Hierin betoogt financieel journalist Robert Giebels, dat het statistisch bureau van de EU, het in Luxemburg gevestigde Eurostat, haar berekeningswijze van het Bruto Binnenlands Product (BBP) heeft aangepast. Ik citeer:

“Brussel snoert eurosceptici op 1 september de mond. Dan laten de ‘ongekozen bureaucraten’ de Nederlandse economie met 3 tot 4 procent groeien. In één dag. Als bonus duikt het tekort op de overheidsbegroting onder de Europese 3 procentseis en knapt ook de staatsschuld flink op. En het kabinet hoeft er niets voor te doen. Kwestie van een andere definitie voor bruto binnenlands product, het bedrag in miljarden euro’s dat, huiselijk gezegd, de omvang van de economie aangeeft. Het statistische orgaan van de EU, Eurostat, maakte vorige week bekend dat het dat bbp voor alle 28 EU-lidstaten anders gaat berekenen. De hele economie van de Europese Unie groeit daardoor 2,4 procent, met één pennenstreek.”

Lees meer…

Lees over dit thema ook Gemiddelde belg wordt 900 euro rijker

FT