De EU heeft een probleem

EUSSRNederlanders negatiever over Europese Unie

DEN HAAG (PDC i) – Het aantal Nederlanders dat negatief is over de Europese Unie i blijft stijgen. Het aantal mensen dat vindt dat het lidmaatschap van de EU een goede zaak is, is afgenomen van gemiddeld 46 procent tussen 2008 en 2012 tot 40 procent nu. Net als in veel andere lidstaten van de EU staan Nederlanders negatief en afhoudend tegenover de EU, maar vinden zij het wel onverstandig om eruit te stappen.

Het aantal Nederlanders dat vindt dat er teveel macht is overgedragen is gestegen van 44 procent begin 2012 tot 59 procent nu. De daling van het politieke vertrouwen is niet alleen zichtbaar in Nederland, maar ook in andere EU-lidstaten. Burgers hebben steeds minder vertrouwen in zowel hun nationale parlement als het Europees Parlement i. In 21 van de 27 lidstaten is er voor deze twee volksvertegenwoordigingen een dergelijke daling zichtbaar.

De Economische en Monetaire Unie i wordt door de meeste Europeanen nog altijd gesteund, maar ook deze steun heeft sinds 2009 de neiging te dalen. Het imago van de EU en het vertrouwen in de EU verslechtert al sinds 2008. Steun voor de uitbreiding i van de Europese Unie is ook afgenomen van 58 procent eind 2001 tot 28 procent aan het begin van 2013.

Bron: Burgerperspectieven (Sociaal en Cultureel Planbureau), EUObserver