De Chovanecgate

Bald Head With Question Mark Svg Png Icon Free Download (#29196) -  OnlineWebFonts.COM

Ingevolge het dramatische incident op de Luchthaven van Charleroi stellen er zich een aantal vragen:

  • Was Jozef Chovanec al of dan niet in het bezit van een vliegtuigbiljet en /of een boarding pas?
  • Welke was de werkelijke reden waarom de piloot eiste dat hij uit het vliegtuig werd gezet?

 Volgens een kopij van het politieverslag  gepubliceerd in de pers, werd hij  op 23.02.2018 om 20h56 gefouilleerd  en was hij enkel in het bezit van een valies, echter niet van een gsm (??? Volgens de verklaring van mevrouw Chovanec had hij haar nog gemeld dat hij op de luchthaven aangekomen was…),  portemonnee  en  identiteitspapieren.

Hij werd dan op 23.02.2018 om 23h30 door vrienden geïdentificeerd als Jozef Chovanec. Er is nergens vermelding van een vliegtuigbiljet en/of boarding pas, die desgevallend als hulpmiddel kon gebruikt worden voor de identificatie.

Gezien het voormelde stelt zich dan ook de vraag hoe Jozef Chovanec door de controles is geraakt en uiteindelijk in het vliegtuig.

Is er hier een probleem met de veiligheid op de luchthaven van Charleroi ??

Van belang  is hier te verwijzen naar de wettelijke beschikkingen, nl.

1. Er is de basiswet m.b.t. de luchtvaart :

 “27 JUNI 1937. – Wet houdende herziening van de wet van 16 November 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart “

Deze wet bevat de  diverse verbods- en strafbepalingen i.v.m.  de luchtvaart.

 2. Van meer belang is echter het volgende :

“3 MEI 1991. – Koninklijk besluit houdende regeling van de beveiliging van de burgerluchtvaart”

En met citaat :

HOOFDSTUK VI. – Incidenten inzake de beveiliging.

  Art. 50. De luchtvaartmaatschappijen lichten de politiediensten van de betreffende luchthaven en de veiligheidsdienst van het bestuur der luchtvaart onverwijld in over iedere dreiging, bommelding of kaping die vluchten van deze maatschappijen naar of van een Belgische luchthaven betreft of kan betreffen.

  Art. 51. De luchtvaartmaatschappijen bedoeld bij artikel 2, lid 2, lichten de veiligheidsdienst van het bestuur der luchtvaart onverwijld in over ieder incident dat de beveiliging van de vlucht in het gedrang brengt of had kunnen brengen en over iedere dreiging, bommelding, poging tot kaping of kaping, evenals van de desgevallend door hen getroffen maatregelen. De betrokken gezagvoerder brengt eveneens ten spoedigste, in principe binnen de tien dagen, schriftelijk verslag uit bij de directeur-generaal van het bestuur der luchtvaart op het daartoe voorziene formulier. De directeur-generaal van het bestuur der luchtvaart bepaalt de procedures van toepassing in geval van bommelding of kaping.

  Art. 52. De lokale luchthavenautoriteiten van de luchtvaartterreinen bedoeld bij artikel 2, eerste lid, lichten de veiligheidsdienst van het bestuur der luchtvaart onverwijld in over ieder incident op deze luchthavens dat de beveiliging van de luchtvaart in het gedrang brengt of had kunnen brengen evenals over iedere dreiging of bommelding.” .

 De bevoegde veiligheidsdienst, waarvan melding, is de luchthaveninspectie.

 Gezien de aard van het incident dienden dan ook de lokale luchthavenautoriteiten de  gezagvoerder van het vliegtuig en de vliegtuigmaatschappij Ryanair,  de luchthaveninspectie en de directeur generaal van het Bestuur der Luchtvaart te verwittigen.

Is dit gebeurd ? Zo ja: waar zijn de verslagen en wat  is er in vermeld?

Zo  neen: waarom werd dit niet gedaan ?

Het feit is wel dat tot hiertoe nergens sprake is van deze berichten aan het Bestuur der Luchtvaart. Een persoon die er in slaagt om zonder identiteitsdocumenten in een vliegtuig te geraken, doet immers vragen opwerpen over de beveiliging van de luchthaven.

Ingeval Jozef Chovanec geen geldig vliegbiljet zou hebben gehad, werd er dan door de politie P.V. opgesteld??   En zo neen: waarom ?? Diende dan desgevallend vermeden te worden, dat de “veiligheidslekken” aan het licht zouden komen ??  En dit laatste met alle gevolgen van dien voor het imago van de luchthaven.  Het is opvallend dat de voorgeschiedenis van dit incident, grotendeels onvermeld blijft. 

Hercule Poirot Moustache, PNG, 1600x1600px, Hercule Poirot, Black, Black  And White, Moustache, Pixelation Download Free

H.P.

4 gedachten over “De Chovanecgate

  1. Met deze info blijkt er meer dan één politiek probleem te zijn,wie is die Chovanec, en wat deed hij in Belgie, (volgens de pers was hij op weg voor het burgemeesterschap , ,wat deed die dan hier?, andere ooggetuigen zagen dan weer deze ‘verwarde’ man een Hitler groet brengen, en gisteren op Terzake verklaarde zijn ego op vraag van broers, de politie te contacteren op de Gsm van haar man Chovanec, , en dan is er nog een Poolse ambassadeur die niet met pers wil praten, intussen is er ook de Poolse regering die de EU vragen stelt-versus blm.)Ik herinner, dat er ooit eens een man van een machtige regerings- vrouw was die als diplomaat ongestoord zijn gangen kon gaan in drugstrafiek ,ook alle grote onopgeloste dossiers blijken eigen te zijn aan Charleroi.

Reacties zijn gesloten.