De Chovanecgate (7)

Herinnert zich nog iemand Jozef Chovanec, de man die dankzij de goede zorgen van de luchtvaartpolitie van Charleroi sneller dan verwacht zijn opwachting mocht maken bij Sint Pieter? Eigenlijk hadden we verwacht er niets meer over te horen … maar de raderen van justitie malen blijkbaar traag, maar ze malen… tot er niets meer overblijft.

We zien hier de zoveelste aflevering in de doofpotstrategie van het Waalse gerecht, waarbij men dan de vissen verdrinkt via expertises, tegenexpertises en dergelijke justitiële spitvondigheden…!!

De familie is Chovanec is verbijsterd! En da’s waarschijnlijk heel mild uitgedrukt.

“Ook de weduwe van Jozef Chovanec is erg aangeslagen door het nieuws, zegt Van de Steen. “Ze heeft al geen vertrouwen meer in dit dossier door de Belgische justitie en uiteindelijk moet ik haar stilaan gelijk beginnen te geven. Dit kan niet, dit is justitie onwaardig.”

meldt de nullenzender.

Ik kan begrijpen dat de familie verbijsterd is, deze kent immer nog niet de gebruiken in de rot corrupte beerput van het Belgische gerecht. De advocate van de familie had echter beter moeten weten en de familie vooraf  moeten waarschuwen. Deze advocate weet immers meer, een citaat uit de voormelde brug:

“Het feit dat de informatie naar de pers werden gelekt, vinden de advocaten bovendien bijzonder verontrustend.  Op 27 en 28 september vindt een reconstructie plaats van wat er gebeurd is in de politiecel, maar volgens de advocaten doet de gelekte informatie vragen rijzen over het opzet van die reconstructie en de objectiviteit van het onderzoek. “Het lek kan volgens mij alleen maar komen van de kant van het Openbaar Ministerie”, zegt advocate Ann Van de Steen. “Ik weet dat het parket-generaal de agenten wil beschermen en dit is nog eens een mooi staaltje van hoe men een onderzoek naar de bliksem probeert te helpen.” 

De advocate wil nu de onderzoeksrechter opnieuw laten vervangen:

“De advocate heeft nu een verzoek ingediend bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) om de onderzoeksrechter van de zaak te laten halen. Ook in het verleden werd dat al eens (tevergeefs) geprobeerd. Ze dient ook een strafklacht in om te laten onderzoeken van waar de herhaaldelijke perslekken precies komen, en gaat ook contact nemen met Justitieminister Van Quickenborne (Open VLD). Het onderzoek naar de dood van Chovanec zou over enkele maanden afgerond moeten zijn, een eventueel proces is pas voor daarna. “

Ik sta perplex van de al of niet gespeelde onwetendheid van de advocaten van de burgerlijke partij. Diverse partijen hebben immers de teksten ontvangen, gepubliceerd  bij Golfbrekers over Chovanec, en die werden gevolgd door een doodse stilte.

Voor een goed begrip dient men de mentaliteit te kennen van de Franstaligen tegen “les sales flamins”.  Deze is gekenmerkt door een diepe gewortelde Vlamingenhaat.  Bij de contacten met “les sales flamins” is de Franstalige in de eerste plaats francofiel, en dan pas heeft hij een beroep, functie…!

Bij een conflict met “les sales flamins” sluiten ze de rangen, waarbij zelfs water en vuur worden verzoend. Als men dit begrijpt dan is het expertise verslag van de Waalse medische experten dan ook een normale zaak.

“De redactie van De Morgen had de documenten ook al in zijn bezit en ziet zich nu genoodzaakt om het beeld bij te stellen dat de experten tot een eensgezinde conclusie kwamen. De volledige waarheid is dat het college van Waalse wetsdokters de tegenexpertise volledig van tafel veegt. “Wie wil er dan ook toegeven dat hij fundamenteel fout zat in zo’n belangrijk dossier?”, aldus een gerechtelijke bron.”

Wie iets anders had verwacht, is meer dan naïef.

Wat is immers de grond van de zaak. De betrokken inspecteurs dachten te doen te hebben met een “sale flamin…”  die dan uiteindelijk zijn verdiende lot kreeg. Vandaar de “Hitlergroet” van de inspectrice.   Voor de Franstaligen zijn “les sales flamins”” immers allemaal “des boches, des nazi’s, des fachos..” Zij hebben het immers aan gedurfd tijdens WO II om op te staan en het hoofd te rechten tegen “La race des Seigneurs”. Dit is onvergeeflijk. En de “Hitlergroet” was dan ook de veruitwendiging van deze diepgewortelde Vlamingenhaat, waarbij dan het slachtoffer nog eens figuurlijk werd afgemaakt. En zo werd Chovanec dan slachtoffer van deze Vlamingenhaat.

En dan alle pech van de wereld, het is geen “sale flamin” maar een Slowaak, hebt dan nu voor!!!

En dan start het 2de bedrijf van het Chovanec drama, de doofpot want in Charleroi en Bergen zitten we volop in het epicentrum van de PS maffia en de logemaffia’s. Met zo een drama gaat men immers niet naar de verkiezingen in 2019.  Er wordt dan beroep gedaan op de handlangers en collaborateurs  van de voormelde maffia’s in Vlaanderen om mee het deksel op de doofpot te houden.  Vervolgens doen de voormelde maffia’s dan beroep op dit drama om de N-VA los te wrikken van Tsjeven, met het oog Vivaldi, een communistische logemaffia bende, en hier begint het verkeerd te lopen, de boemerang komt terug naar Charleroi, met daarbij dan een hoop negatieve publiciteit over de Waalse beerputten.   Men doet dan pogingen om Jan Hesp er tussen te sleuren, om de aandacht af te leiden van de voormelde maffia’s, met behulp van de leugen –  en verraderspers in Vlaanderen.

De N-VA, waarvoor ik niet de minste sympathie heb, de V staat immers voor verraad, zit  hier dan wel in een zeer lastig parket en Jan Hesp moet zwijgen. De Grote Lijder is immers bezig met het redden van de Belgische brol (vrij naar de prins Charel) samen met de PS maffia. (Bron: De Doodgravers van België – Wouter Verschelden).   Bovendien zal de Edelachtbare nog eens gebeld hebben om hem te herinneren aan Ward en de vijver van een meter diep…

Het zijn de voormelde elementen die moeten aangewend worden door de advocaten van de burgerlijke partij, maar hier spelen blijkbaar ook politieke kleuren een rol.

Het heeft dan ook weinig zin om de O.R. te vervangen of de doorverwijzing  te vragen naar het parket generaal van Luik of Brussel, het is immers overal dezelfde rot corrupte boel. 

Momenteel wordt er dan ook een verrottingsstrategie gevoerd, om de zaak uit te stellen tot na de verkiezingen van 2024.  Tal van procedures bieden daartoe de mogelijkheid.  De burgerlijke partij staat dan ook voor een hopeloze zaak, maar dat wil niet zeggen dat de advocaten op zijn minst de samenzwering niet kunnen ontmaskeren met naam en toenaam.

Bovendien  gaat men met een dergelijk dossier opnieuw niet naar de verkiezingen van 2024. En na 2024 zijn we al 6 jaar verder, en zoals reeds gemeld, zal de zaak Chovanec dan geruisloos verdwijnen tussen de plooien van de geschiedenis. Had natuurlijk de overledene een donker gekleurde geweest, dan waren de rollen omgedraaid geweest.  En een geluk voor de betrokken inspecteurs dat de doodstraf niet meer bestaat, want dan wachtte hun hetzelfde lot als “Coucke en Goethals”.  

H.P.