De Chovanecgate (6)

CHOVANEC: DE TREIN DER TRAAGHEID

Nadat het Chovanec dossier  opgerakeld  werd om politieke redenen ten einde de CD&V van de N- VA los te wrikken en de N-VA  uit te rangeren, keerde de zaak als een boemerang teug naar Charleroi, met daarbij de politie en het gerecht in een twijfelachtige hoofdrol. Er diende dan ook opnieuw een operatie ‘schadebeperking’ gestart te worden door de maffia van de “broeders en kameraden”.

Na wat politiek getrek,  waarbij ook de media in Vlaanderen betrokken waren,  ging het dossier, door het verzoek van de B.P. om de onderzoeksrechter te vervangen,  terecht komen bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Bergen. In afwachting luwde de storm. Op te merken valt dat aan Franstalige kant, en dit zowel bij de politiek als in de media het verdacht stil bleef.

Uiteindelijk viel dan de beslissing van de KIB, begin oktober 2020: HLN: Kamer van inbeschuldigingstelling beveelt reconstructie in zaak-Chovanec


… De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van het hof van beroep van Bergen heeft vandaag een reconstructie van de feiten bevolen in de zaak-Chovanec. Het onderzoek in de zaak blijft in handen van de rechter die het momenteel voert…

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Dit ondanks de vraag van de procureur-generaal die wilde dat de rechter zou vervangen worden “om nog andere redenen dan die aangehaald door de burgerlijke partij.“

Dat verdachten en de  B.P. de O.R. willen wraken behoort tot de geplogenheden; of ze dit krijgen is een andere zaak. Dat de  P.G. dit ook vraagt, is uitzonderlijk en betekent in feite een “rode kaart “ voor de O.R.  De reden waarom de P.G. de vervanging vroeg is een andere dan deze van de B.P. maar deze werd niet vermeld.

Dat de KIB deze vervanging weigert op verzoek van de P.G. is dan weer een kaakslag voor de P.G., tenzij hier een komedie werd opgevoerd om alle partijen hun show te laten opvoeren. In andere persteksten is er echter ook sprake van bijkomende onderzoekszaken, zoals het verhoor van de passagiers van het vliegtuig in Slowakije, met dan een rogatoire commissie, het opsporen en  verhoor van de persoon die Chovanec naar de luchthaven bracht en naar de beroepsactiviteiten van Chovanec in België!

Kortom , een ganse vracht aan onderzoekdaden, en gezien de politieke motieven (vermeld in de intro) verwezenlijkt werden, zijn we dan ook op weg naar 2022, en desgevallend kan Covid 19 ook nog wat afremmen. Er is immers geen hoogdringendheid meer.  Opvallend is ook dat de potentiële sporen vermeld in de reeks Chovanec publicaties  bij Golfbrekers,  nergens worden vermeld, volgens de berichten in de MSM, alhoewel deze reeks via mail ter kennis werd gebracht van het parket generaal. 

Het enige gevaar dat bij dit verdere onderzoek  kan opduiken, is dat er disfuncties aan het licht komen m.b.t. het functioneren van de luchthaven en waar de redactie ook al naar verwezen heeft.  Dit aspect is immers politiek zeer gevoelig, en meer dan de dode Chovanec.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Intussen is er ook al nieuws van de Hoge Raad voor Justitie: HLN: “Geen doofpot in zaak-Chovanec”, oordeelt Hoge Raad voor Justitie

De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) heeft in het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Jozef Chovanec geen “pogingen om wat dan ook achter te houden” kunnen vaststellen.  Dat deelt de HRJ mee…

De HRJ roept de gerechtelijke overheden en de verschillende partijen op om sereen samen te werken na de ruchtbaarheid die aan de zaak werd gegeven. “Een lopend gerechtelijk onderzoek moet geheim blijven; het vermoeden van onschuld en de rechten van verdediging zijn fundamenteel in elke democratische rechtsstaat”

Dit resultaat ligt dan ook volledig in de lijn der verwachtingen, zeker als men weet wat het werkelijke probleem is, en zoals dit uitgebreid werd toegelicht in de verschillende publicaties over de zaak Chovanec, bij Golfbrekers. (Google: De Chovanecgate 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 5-1 en 5-2)

Racism in Canada | Students exploring inequality in Canada

De HRJ werkt dan ook mee aan de doofpot, weliswaar op diplomatischer maar ook een sluwere manier. Of wat had men kunnen verwachten?

Het enige probleem waarmee men nu nog ligt te worstelen, althans in Vlaanderen, is de Hitlergroet van de inspectrice, maar ook hier draait de operatieschadebeperking op volle toeren, met behulp van de “broeders en kameraden” in de MSM leugen- en collaboratie-pers.  Normaal gezien is voor deze door de linkse en logemaffia’s gecontroleerde MSM , een Hitlergroet het schandaal, waaraan ze hun vingers aan aflikken maar hier liggen de politiek correcte kaarten zeer moeilijk,  wetende wat er werkelijk schuil ging achter deze Hitlergroet,  een achtergrond die duidelijk werd omschreven in de publicaties over Chovanec.  (De Doofpot 1 en 2) Met die achtergrond kan men natuurlijk niet naar buiten komen, om de “Meesters en Capo’s” in Wallonië niet voor het hoofd te stoten. De “flamins” moeten immers hun plaats kennen.

Met de gebalde vuist op 1 mei, symbool van 150 miljoen doden,  zijn er dan wel geen problemen. Of hoe  een selectieve herinnering en selectieve verontwaardiging,  altijd wijzen op verborgen agenda’s.

Een andere oplossing drong zich dan ook op:  De “Hitlergroet” werd een grapje, gebracht door een “onschuldige freule” van 22 lentes: “Agente die Hitlergroet bracht tijdens fatale interventie: “Ik wilde een grapje maken”.

Fawlty Towers, Vol. 1 - Hotel Inspectors/Germans/A Touch Of Class [VHS]

Blijkbaar heeft ze nog nooit naar Fawlty Towers gekeken. De betreffende clip met een door het lint gaande Basil toen er Duitsers in zijn brokkenhotel logeerden, werd ei-zo-na naar de diepste racisme-kerkers verwezen. Terwijl het ‘incident ‘ deel uitmaakte van het belachelijk maken van de figuur ‘Basil’, niet van de Duitse gasten.

Ook de advocaat deed zijn duit in het zakje: Ze was amper 22 en de sfeer was geladen” “Maar die man is niet gestorven door dat gebaar”, zegt haar advocaat. Hij wijst erop dat er een enorm gespannen sfeer hing, nadat Jozef Chovanec (38) zichzelf zwaar had verwond en zich agressief opstelde. “Die explosieve toestand bleef maar duren. Zij is nog jong en dacht grappig te zijn.” Hij ziet ook verzachtende omstandigheden voor het gedrag van de andere agenten.”

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Er stellen  zich hier  dan ook enkele vragen:

  • Wie heeft deze combine georganiseerd met de MSM?
  • Wie heeft de toelating gegeven aan de inspectrice voor dit interview?
  • Wie was daarbij aanwezig? In welke taal verliep dit interview?
  • Heeft deze inspectrice dit vrijwillig gedaan of werd ze er toe verplicht?

De inspectrice heeft dus dit interview toegestaan aan de Staatkundige, maar gezien niet iedereen dit blad voor de “elites” leest, werd dan voor een bredere verspreiding, beroep gedaan op het kanaal bij uitstek, de logegazet Het Laatste Nieuws.   De reacties zijn ook het lezen waard.. op een paar na, is er niemand die begrijpt wat er gaande was en nog is.. en waarbij de ene idioot de andere poogt te overtreffen, met toogpraat. 

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Trouwens hoe is dit interview te verzoenen met de eisen van de HRJ?

Zoals voorspeld zal deze Chovanec zaak dan ook geruisloos verdwijnen tussen de plooien van de geschiedenis.

H. P.