De Chinese pralines van Hendrik Bogaert

De Chinese pralines van Hendrik Bogaert

Dhr. Bogaert heeft voor zijn bedrijf in pralines 7 miljoen overheidssubsidie ontvangen om zijn bedrijf nieuw leven in te blazen en 50 man personeel aan te werven… Wat stellen wij vast, Dhr. Bogaert heeft zijn pralinenbedrijf verplaatst naar China en heeft geen enkel personeelslid aangeworven! Dus bedankt Vlaamse Overheid voor de 7 miljoen! En deze mijnheer durft spreken over besparingen! Zal Kris Peeters de 7 miljoen terugvorderen?

Het relaas:
Naast politicus voor CD&V is staatssecretaris Hendrik Bogaert ook actief als ondernemer. Aanvankelijk was hij actief in de sigarenindustrie via het door zijn grootvader opgerichte bedrijf “Bogaert Cigars”. In juni 2007 werd dit bedrijf door Bogaert verkocht aan “Swedish Match”, één van de grote spelers op de sigarenmarkt.
Reeds enkele maanden later kondigde de nieuwe eigenaar aan dat hij de Belgische vestiging in Jabbeke zou sluiten wegens overlapping met activiteiten van vestigingen in andere landen.
Ondertussen had Bogaert de plannen opgevat om zich te richten op een andere sector, m.n. de chocolade-industrie en meer bepaald pralines voor de Chinese markt. Aangezien de consumptie van chocolade in die contreien nog eerder beperkt was zag Bogaert groeipotentieel in een dergelijke zaak.
Oorspronkelijk was de bedoeling om zowel een productie-eenheid in Vlaanderen op te richten en ook één in China zelf. In mei 2010 werd dan bekend gemaakt dat de productie-eenheid in Jabbeke werd opgestart en dat het de bedoeling was om op korte termijn een 50-tal arbeidsplaatsen te creëren.
Zie hierover: http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/nieuwe-chocoladefabriek-levert-vijftig-nieuwe-jobs-op/article-1194735628261.htm
Nog geen jaar later werd echter reeds medegedeeld dat de productie in Jabbeke werd stilgelegd en dat er bijgevolg nog enkel zou geproduceerd worden in China. Van de voor ogen gehouden bijkomende arbeidsplaatsen was dan ook geen sprake meer.
Zie hierover: http://agripress.be/start/artikel/455094/nl
In oktober 2010 had de GIMV ondertussen 7 miljoen euro geïnvesteerd in het chocoladebedrijf van Bogaert. De GIMV staat voor “Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen” en is een beursgenoteerd bedrijf. 27% van de aandelen zijn echter in handen van de Vlaamse overheid via de “Participatiemaatschappij Vlaanderen”. De GIMV is dus geen overheidsbedrijf maar de Vlaamse Overheid is wel een belangrijke mede-eigenaar.
Al dan niet rechtstreeks participeert de Vlaamse Overheid dus mee in het bedrijf van Bogaert. De doelstelling van de Participatiemaatschappij Vlaanderen is echter om te streven naar economische groei en toe te kijken op het maatschappelijk rendement van de projecten.
( http://www.flandersdc.be/nl/diensten/wegwijzers/dienstverleners/participatiemaatschappij-vlaanderenpmvnv )
Is het dan niet cynisch om vast te stellen dat men in de loop van 2010 een productie-eenheid opstart in Jabbeke en men voorspiegelt dat er aldaar een 50- tal arbeidsplaatsen zullen beschikbaar zijn, dat er ondertussen een belangrijke investering van de Vlaamse overheid in de wacht wordt gesleept om verder te kunnen groeien, en dat nog geen jaar later de volledige productie plaatsvindt in China…
Als er overheidsgeld wordt gebruikt om een Vlaams bedrijf te ondersteunen dan mag men toch verwachten dat hier ook arbeidsplaatsen tegenover staan, zeker als men dit oorspronkelijk in het vooruitzicht heeft gesteld.
Is het dan niet verbazingwekkend dat minister-president Kris Peeters gaat laten onderzoeken of de steun aan Bekaert van 16 miljoen euro niet kan teruggevorderd worden omdat men genoodzaakt was om 600 banen te schrappen. Hetgeen overigens in grote mate te wijten is aan het stilvallen van de productie van zonnepanelen wegens het reduceren van de overheidssubsidies op dat vlak.
Bij het bedrijf van een collega-politicus wordt deze bedenking blijkbaar niet gemaakt. Is er hier dan geen sprake van selectieve verontwaardiging ?
Voor de speurneuzen:
http://politiekwatch.blogspot.be/2012/02/de-chinese-pralines-van-hendrik-bogaert.html?m=1
http://www.retaildetail.be/fr/vandaag-in-beeld/item/1418-pralineproducent-eden-chocolates-beoogt-beursnotering-in-china
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=SM36IT9R%20
http://www.eden-chocolates.com/about_us_e.html
KBO: EDEN CHOCOLATES NV, KROONDREEF 3 8490 JABBEKE 0891.469.491 EDEN CHOCOLATES HOLDING NV, ESPLANADE 1, BUS 95 1020 BRUSSEL 0829.284.375

Met dank aan Wes Harding voor de tip

 

1 gedachte op “De Chinese pralines van Hendrik Bogaert

  1. Grootvader Bogaert was gedurende decennia burgemeester van Jabbeke en senator voor de CVP. Van hem onthoud ik twee dingen.
    Als burgemeester bekleedde hij mandaten in tientallen intercommunales, die soms in één namiddag hun statutaire vergaderingen hielden, met zitpenningen. Dat waren bijzondere winstgevende namiddagen, spijs en drank niet meegerekend.
    Als senator zorgde hij er voor om in de commissie buitenlandse zaken te zetelen, om mee te gaan op de talloze reisjes, liefst naar tabakproducerende landen, waar hij dan op onze kosten zijn zaakjes deed voor zijn sigarenfabriekje (waar je trouwens met een beetje relaties taksvrije sigaren kon kopen).
    De appel valt dus niet al te ver van de boom.

Reacties zijn gesloten.