De belgische graaikracht

De kracht van meer van hetzelfde: België graait gewoon door

België is het enige land ter wereld dat het non bis in idem beginsel in fiscale zaken – dat stelt dat je geen twee keer voor hetzelfde kunt belast worden – formeel dode letter verklaart.

De EU voerde het “Portable Document A1” in, waarmee expats en andere werknemers die werken in een ander land waar ze woonachtig zijn, kunnen bewijzen in het gastland dat ze hun sociale bijdragen hebben betaald in het land waar ze wonen, zodat er geen tweede maal RSZ kan worden aangerekend op hun verloning.

België countert deze – in elk opzicht logische – Europese wetgeving door de RSZ de mogelijkheid te geven om het PDA1… te negeren.
Lees verder…

1 gedachte op “De belgische graaikracht

  1. Kort door de bocht?
    Is de maatregel niet eerder bedoeld om “Poolse vrachtwagenchauffeurs/poetshulpen/loodgieters” die hier hun diensten eerst ver onder de gangbare prijs komen aanbieden, te beletten om na de verplichte bewezen werktijd (en een snelle, nergens gehinderde verhuis…) te komen profiteren van al onze sociale voorzieningen, waaraan zij geen eurocent hebben bijgedragen?
    Een betere oplossing is vanzelfprekend dat sociale bijdragen binnen de EU voor elk werkuur betaald moeten worden in het land waar men wérkt, en niet in het land waar men woont, en dat bijvoorbeeld detachering van schijnzelfstandigen alvast binnen de EU ophoudt te bestaan, om concurrentievervalsing met betrekking tot sociale zekerheidsbijdragen te voorkomen. Maar dat is waarschijnlijk te simpel.
    Wie op welke voorzieningen in welk land recht heeft, is een andere discussie en zou best ook Europees gelijkgeschakeld worden, of op zijn minst voor iedereen dezelfde basisregels bevatten. – Waar dient dat Europees parlement anders voor en waarmee houdt het zich bezig? Om het recept van Lierse vlaaikens of het wattage van stofzuigers te bepalen? Ook interessant, maar er zijn mijns inziens toch andere prioriteiten! – Met sociale zekerheidsbijdragen van expats en buitenlandse werknemers wordt nu carrouselfraude opgezet (weinig betalen/veel ontvangen) en zoiets moet best Europees bestreden worden. Anders krijg je inderdaad wangedrochten zoals de Belgische wetgeving ten overvloede bewijst.

Reacties zijn gesloten.