Darwinminimisme

Evolutie begint niet dan pas als de genen zich veranderen. Evolutie begint ook al als de dragers van een bepaalde gen zich in belangrijke mate sterker voortplanten dan andere.

Buiten het overschot aan jonge, viriele mannen uit exotische landen die hier samen met hun genenstorting neerstrijken, hebben we nog een bijkomend effect dat nl. de IQ-zwakke – evolutionair gesproken – de mislukkelingen onder de gemuteerden, bij ons carrière maken in de politiek en de media en daarmee wetten en meningen vormen die heel de maatschappij opgedrongen worden.

Daarom zijn we als maatschappij niet meer in staat dat te doen, wat ons vroeger van bijna alle dieren onderscheidde, nl. de evolutie niet eerst te proberen, te ondervinden, maar er serieus over na te denken, prognoses op te stellen en af te zien van handelingen die ons slechts miserie en achteruitgang zouden kunnen brengen.

Wij zijn niet meer in staat aan de hand van overwegingen zodanig te beslissen dat we eigen schade en achteruitgang vermijden.

De paradox is dat degenen die ons qua immigratie verwijten “onmenselijk, racistisch, egoïstisch” te zijn dezelfde fout maken qua klimaat. Dezelfde mensen die ons klimaat willen redden, vernietigen onze maatschappij en onze genenbank. Alsof het klimaat dan nog een rol speelt.

In principe is onze maatschappij ziek, ziek zoals bij een kankergezwel. Door productieoverschotten en een steeds moderner wordende maatschappij met allerlei machines en automaten, is er een tekort aan regulatie om individuen die genetisch gezien niet “fit” zijn, af te remmen. Er is geen achteruit-koppeling en daarom vermenigvuldigen ze zich. Kortom: een tekort aan zelfbehoud.

Misschien is de klimaatpaniek zoiets als een fantoompijn op de plaats in de hersenen waar ooit het zelfbehoud zat.

Desperatus

https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin