Dank u, belastingbetaler, mag het misschien iets meer zijn?

Dexia heeft Belgische bevolking al 6,6 miljard euro gekost

De teloorgang van Frans-Belgische financiële groep Dexia heeft de Franse belastingbetaler tot op dit ogenblik al 6,6 miljard euro gekost. De Belgische belastingbetaler heeft minstens evenveel verlies geleden. Dat is de conclusie van een rapport van het Franse Cour des Comptes.

Het Franse rekenhof voegt er aan toe dat er aanzienlijke risico’s zullen blijven wegen op de overheidsfinanciën gedurende de lange periode die nodig zal zijn om de aangegane engagementen voor Dexia af te wikkelen. Didier Migaud, hoofd van het Cour des Comptes, kan een nieuwe herkapitalisering door de betrokken regeringen niet worden uitgesloten. Die operatie zou het verlies voor de belastingbetaler volgens Migaud nog verder kunnen doen oplopen. Dexia, ooit de grootste kredietverstrekker van de wereld voor lokale overheden, diende de voorbije vijf jaar twee keer door de overheid te worden gered. Eind vorig jaar beslisten Frankrijk en België een herkapitalisering van 5,5 miljard door te voeren. (MH)

http://www.express.be/sectors/nl/finance/dexia-heeft-belgische-bevolking-al-66-miljard-euro-gekost/193258.htm