Dag van de hysterie

Wes HardinOpwarming van de aarde en de hete zomer van 1540.

Industrie en vervoer, samen met nog wat andere activiteiten van de moderne mens, zouden de grootste veroorzakers zijn van de opwarming van de aarde. Dit is een zeer twijfelachtige stelling, die blijkbaar alleen ten voordele van een grote groep zgz.milieuactivisten in stand wordt gehouden, soms met onvolledige, vervalste of zelfs compleet gefantaseerde gegevens.

Kalenderblaadje van De Druivelaar

Ten tijde van de dinosaurussen, dus vanaf het Trias (252 miljoen jaar geleden) over het Jura tot aan het einde van het Krijt (66 miljoen jaar geleden) was de temperatuur en bijgevolg ook de zeespiegel, veel hoger dan nu. De watertemperatuur zou zelfs gedurende het Trias 40°C. hebben bedragen en dit zou de oorzaak zijn geweest voor het uitsterven van de meeste levensvormen van die periode. In het vroeg Krijt (het Berrasien) zou de temperatuur iets dalen, maar nog altijd hoger zijn dan heden, om vervolgens terug te stijgen. In die 186 miljoen jaar bestonden er nog geen mensen, laat staan industrie.

Adepten van de milieucatastrofe schermen altijd met het afsmelten van de gletsjers, maar zo smelt bv. de Rhônegletsjer al af sinds de 17de eeuw en niet slechts gedurende de laatste 50 jaar. Feit blijft natuurlijk dat bepaalde gletsjers afsmelten, wat zou kunnen wijzen op een warmere tussentijd of het ten einde lopen van de laatste ijstijd, hoewel sommige geleerden waarschuwen voor een nieuwe ijstijd.

De aarde heeft altijd een fluctuatie gehad van temperatuur. Tot nu toe zouden er 6 grote ijstijden zijn geweest waarvan de laatste, de Laat-Cenozoïsche ijstijd van het Oligoceen tot op heden loopt. Ook loopt de overgang tussen de koude en warme periodes niet gelijkmatig en of de curve nu opwaarts of neerwaarts gaat altijd komen er pieken of dalen voor.

Een voorbeeld hiervan is de heetste zomer die Europa ooit gekend heeft, die van 1540. Het was toen negen maanden aan een stuk warm en droog, van februari tot oktober. Regenen deed het nauwelijks. 1540 staat dan ook geboekstaafd als het ‘Grote Zonnejaar’. Overal begonnen mensen druiven te kweken en de wijn was uitmuntend, maar er braken ook overal branden uit en alle rivieren stonden zo goed als droog. Mens en dier leden onder een ‘oceanische dorst’ en velen lieten het leven. Vreemd genoeg was 1540 ook de laatste van een reeks warme zomers. Daarna brak er een ‘kleine ijstijd’ aan, een wisselvallige tijd, met barre winters en koele, natte zomers, die zou duren tot rond 1820.

Ontmaskering van de klimatologische onheilsprofeet Al Gore:
Ondertiteling via rechthoekje en vertaling via tandwieltje onderaan

KNMI Het klimaat is niet constant

Wes Hardin

Recente vorige bijdragen over dit thema, o.a. EU in het verweer tegen de opwarming…

Het kan verkerenVerschil tussen weer en klimaatOpwarming v.d. aarde haalt…

Het is te koudDe moordenaars…Zogezegd De aardeopwarmingsfobie

5 gedachten over “Dag van de hysterie

 1. Nu nog proberen de groene breedsmoelkikkers te overtuigen dan zijn we weer een stukje verder richting gezond verstand !

 2. Zelfs een nieuwe ijstijd kan Links niet uit het lood slaan: ze hebben immers hun voorzorgen genomen en spreken niet meer van ‘opwarming’ maar van ‘klimaatverandering’ en dat kan alles zijn.

 3. De ganse problematiek heeft niets te zien met het klimaat maar met de NWO.
  Voor een goed begrip dienen we te starten met de Club van Rome. Er is de belangrijke uitspraak van 2 kopstukken :
  Alexander King, founder of the Club of Rome and Bertrand Schneider, secretary of the Club of Rome
  published by Tom Sullivan on Sat, 2010-12-18 22:15
  “In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill … All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”(=einde citaat).
  Zoals de immigratie is deze “klimaatproblematiek”(=sic) een wapen om onze westerse maatschappij te vernietigen.
  Zie bruggetje waar onder andere verwezen wordt naar Agenda 21 en de NWO
  http://www.rightwingwatch.org/content/cathie-adams-un-climate-change-treaty-new-world-order
  Cathie Adams heeft het in de video ten andere over een Agenda 21 :”groen van buiten, maar rood van binnen” .
  Nog een ander bruggetje over de achtergronden van deze klimaatproblematiek :
  http://www.cfact.org/2013/02/06/global-warming-was-never-about-climate-change/
  Dit laatste bruggetje begint met de hiernavolgende veelzeggende titel :
  “Global Warming was never about climate change!
  “Climate change policy is about how we redistribute de facto the world’s wealth.” – IPCC official Ottmar Edenhofer
  Het komt er dan ook op aan in eerste instantie te kijken naar de verborgen agenda achter deze klimaatproblematiek, in plaats van in te gaan op deze klimaatproblematiek zelf, waar het eindigt met een welles nietes spel.

 4. Floris Prims die in de oude archieven van Antwerpen dook en ons een schat aan informatie bracht, haalt het jaar 1314 aan. Toen regende het 9 maanden aan een stuk. Alle gewassen verrotten, mensen liepen rond met dikke opgezwollen buiken door hongersnood, waaraan er ook heel veel stierven.

 5. In Yellowstone park vliegen 45.000 ton kooldioxide/dag de lucht in en niemand doet wat. Waar blijven de klimatologen die elke koe een methan filter willen aanschroeven? Is het voor hen de goede dioxide? Niet door mensen, op weg naar hun werk, de lucht ingejaagd maar door een brave vulkaan. Of is aan die uitstoot niks te verdienen? Geen rechtbank ter wereld wil immers de strijd aanspannen met die vulkaan in Yellowstone.

Reacties zijn gesloten.