Cyclus

Helder zien en oude waarheden achter zich laten!

Gedurende de laatste weken lijkt de binnenlandse politiek in beroering te zijn.  De laatste opiniepeiling – eigenlijk een provocatie van de MSM – leidt tot ontslagen in de CD&V.  In vergelijking daarmee, wat Koen Meulenaere ooit in een column in De Tijd schreef:

“We hebben hem onderschat, Johan Vandelanotte… ……..Meer dan 1,7 miljard euro hebben zij en zijn dienstmaagd Freya …… over de balk gegooid met hun groenestroombeleid van de voorbije jaren…..”. 

Hebt u ooit van een ontslag gehoord?

De kleurpartijen verliezen nu gestadig aan macht.  Bijzonder geviseerd is de CD&V, die door heel het loge-bestel dood gewenst wordt, alhoewel zij decennialang de grootste collaborateurs zijn.  De aanhangers van de driehoek, met het eeuwig-spiedende oog, willen elke verwijzing naar het christendom volledig wissen.  De blauw-groen-rood-oranje partijen staan voor geen enkele opgetuigde waarheid meer.  Ze zijn onderling uitwisselbaar, met dien verstande dat O-VLD en Vooruit door de media in een nooit-eindigende campagne aanwezig mogen zijn, om het domme kiesvee verder te misleiden.  Redacteurs zoals Marc Reynebeau (Standaard) en Bert Bultinck (Knack) zorgen er mee voor dat de V-partijen gezamenlijk niet boven de 45% stijgen!

Juist nu heeft de spitse denker Mattias Desmet (psycholoog Gentse univ.)  een omvangrijk werk uitgebracht, in boekvorm, maar ook op YouTube afleveringen : “De psychologie van totalitarisme Deel I-III”.  Hij heeft op zich genomen de massa-psychose te onderzoeken, die ontstaan is n.a.v. de corona-hysterie. 

Hij beschrijft de moderne mens, die nieuwe verbanden zoekt, om zich aan te legitimeren.  Hij duidt klaar dat de Verlichting de aanzet heeft gegeven tot het opgelegde geloof dat het materialisme (ook de dialectiek in het marxisme) voorschrijft dat vanuit de wetenschap vaststaande stellingen zouden bestaan.  De moderne mens moest rationeel denken en alle religieuze theorieën afzweren.  Men komt dan bvb. rond de corona-uitbraak met zgn. op wetenschap gebaseerde maatstaven; waar diegene die andere theorieën volgen beschuldigd worden van samenzweringstheorieën.  

Nvdr: Hieronder vindt u deel 1 en 2. Deel 3 volgt.

 

Men wil dus, vertrekkend van het draaiboek van de “New World Order” met Klaus Schwab en Bill Gates, de mensen een weg naar transhumanisme opleggen.  Door de digitalisering slaagt men erin de transhumane mens, zijnde een gecontroleerde combinatie mens/machine te scheppen.  De wetenschap gebruiken ze om dit als onomkeerbaar te benoemen.  Twee voorbeelden daarvan zijn, dat nu sedert geruime tijd de hybride mens functioneert: dit merkt men omdat vele vnl. jongeren ononderbroken met hun smartphones één geheel vormen en met al het andere verbonden zijn.  Het andere voorbeeld is dat de voortdurende stroom aan informatie “gemonitord” wordt, met fact-checking bij de tech-giganten,  met op de achtergrond de in oprichting zijnde “ministeries van Waarheid”.

Men heeft ons bij herhaling herinnerd aan het opvolgen van de meest absolute vorm van “democratie”.  Dit moest toch gebaseerd zijn om het stem geven aan onderscheiden gedachtenstromingen.  Van de eertijds drie machten: de religieuze, de sociaal-economische en de financiële macht, heeft deze laatste het monopolie op het manipuleren van de wereld gewonnen.  De machten achter de schermen – vertrekkend vanuit de rijkste middens in de wereld – knutselen aan de verkiezingssystemen, waarbij ze veelal de beide of meerdere zijden van de concurrentie beheersen.  Men vult dit nog aan door de verkiezingen op grote schaal te leiden in de voor hen gewenste richting.  De benoeming van Alexander De Croo was zo’n voorbeeld, plus de steeds-weer “herkozen” premier Rutte in Nederland.

De partijen/machten, die geen deel uitmaken van het systeem, herkent men daaraan dat men er alles aan doet om deze uit te sluiten of ongrondwettelijk te verklaren.  Daarom moeten de raadgevingen van “Graaf de St.Germain” ernstig genomen worden en dienen de niet gemuilkorfde politici de strijd aan te gaan met de parallelle macht die ons eigenlijk bestuurt.  Concreet houdt dit in, dat in het Vlaamsnationale spectrum een onverenigbaarheid moet afgeroepen worden tussen lidmaatschap van de Loges en de Vlaamsnationale groepen.  Voor de atheïstisch/agnostische lezers die steigeren: de Vrijmetselaars, als organisatie en individueel, kunnen enkel als een geloof (cultus) in bepaalde machten beschouwd worden.  Zie daartoe de talrijke bijdragen van henrymakow.com.

Voor het ogenblik heeft de samenleving de vroegere draad weer opgepakt.  Maar vergis u niet! Het programma tot het in slavernij brengen van de mensheid draait op volle toeren!  Er ontwaken vele mensen, op vele plaatsen.  Maar men dient harde verzetsmaatregelen te treffen, zoals ik aanraad:  absolute weigering van vaccins, het niet of niet-op-naam bezitten van smartphones en zeker niet het aanbrengen van QR-codes, het bestrijden van de maatregelen die ten laatste in het najaar weer zullen opduiken, m.a.w. mondkapjes en lock-downs, het organiseren van onderlinge bijstand met gelijkgezinden, het aanleggen van onbederfbare voedselvoorraad  (de corrupte wereldleiders zeggen zelf dat er een voedselcrisis op ons afkomt) en het contacteren van eerstelijns-voedselproducenten (boeren, tuinders).

Hoe erg het ook is: in deze schijnbaar relaxte fase, mogen we niets vergeten, vooral dat de misdadigers die ons allerhande absurditeiten oplegden, niet verdwenen zijn.  Het is uiterst aangewezen om goed te kijken naar wat er in Shanghai (en nu ook Noord-Korea) gebeurt: het trans-communisme oefent daarmee de wereldwijde uitvoering overal waar ze zullen kunnen!

En dan de oorlog in Oekraïne: een aantal leiders uit de Vlaamse Beweging heeft qua taalgebruik en methode, zich aangesloten bij de grenzeloze oorlogsstokerij tegen Rusland.  We moeten in alle klaarheid elke steun aan één van de partijen vermijden en onze krachten (ook religieus) inzetten voor het beëindigen van dit conflict.  Neutraal betekent hier niet laf, maar betekent het bestrijden van de talloze oorlogsslachtoffers.  Gedenk het Käthe Kollwitz monument in Vladslo!

Jos Wouters, Boom, 16.mei 2022.

2 gedachten over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  M.b.t. Rusland is er zowel bij de voor als tegenstanders binnen de Vlaamse beweging een totaal gebrek aan kennis om door te dringen tot de kern van de zaak. Dit geldt ten andere ook voor tal van zo gezegde specialisten. Johan Sanctorum durft het wel aan om wat dieper te graven, als hij het heeft over een Stalinistische terreur in Oost Oekraïne.
  Van belang is wat wordt doodgezwegen, en dat is de Perestroika Deception, en de geopolitiek aspecten van Eurasië. (zie Halford Mckinder).
  Ik geef een reek losse bemerkingen en verwijs naar mijn vorige reacties.
  1. Achter de schermen zijn de communisten en stalinisten nog steeds aan het bevind in Moskou, waarvan Putin nu het uithangbord is, en die geen kwaad wil horen van Lenin en Stalin, deze laatste is na Mao, de grootste massamoordenaar aller tijden. Met den Dolf liggen de kaarten wel anders. Intussen is er dan ook in Rusland een nieuwe Lenin en Stalin cultus in volle opgang, waarbij communisme – socialisme – marxisme en maoïsme = 150 miljoen doden, onder de mat worden geveegd).
  2. Het doel van deze stalinisten is het overrompelen van Europa tot in Lissabon, waarmee Stalin al begonnen was, maar dat uiteindelijk verhinderd werd door de operatie Barbarossa. Centraal Europa had minder geluk in 1945 en werd door Churchill uitgeleverd aan Stalin,
  3. De Perestroika Deception werd in de EUSSR gevolgd door een algehele sabotage en ontmanteling, en bij het leger was de luchtafweer het eerste dat werd uitgeschakeld !! Toeval !! Zie nu Oekraïne. Zoals reeds vermeld werden de volgende wapens ingezet : het cultureel marxisme, het Coudenhove Kalergi plan, agenda 21 -30, het Covid 19(84) complot en uiteindelijk door The Great Reset. Het resultaat is een EUSSR in volle verval, die voor Moskou als een rijpe dan wel rotte appel in de handen moest vallen. Na meer dan 30 jaar was het ogenblik gekomen om te oogsten, onder tal van voorwendsels.
  4. De grond van het conflict is nu de controle over Eurasië, door ofwel de stalinisten in Moskou of door de RKM & Zio – banksters van Wall Street en The City, en dit binnen of buiten het financiële systeem van de voormelde banksters. Dit was ook al de reden van WO II, zie de brug naar de Rakovsky Papers “ Red Symphony”, in een vorige reactie.
  5. Een zaak moet wel duidelijk zijn : alle betrokken partijen in het conflict hebben het communisme als doel. In Europa hebben alle linkse partijen sinds WO I, de belangen van hun landen op alle mogelijke manieren verraden en gesaboteerd in dienst van het Stalinistische monster in Moskou. De jaren 30 waren hiervan een voorbeeld, met de Volksfronters, de pacifisten en de kampioenen van het gebroken geweer. De eerste domino die diende te vallen was Spanje maar een geluk dat Franco het haalde met de hulp van Duitsland en Italië. In de andere landen, Frankrijk, België en Nederland was de schade echter onherstelbaar, met dan de ramp van mei 1940 ten gevolge. Ook vandaag zit het hier vol verraders en saboteurs, en zijn de 2 kampen (zie punt 4) zichtbaar, zoals bv. in Duitsland met de SPD aan de kant van de Stalinisten in Moskou en de Grüne aan de zijde van de banksters via o.a. Soros.
  6. Een belangrijk element van de sabotage in de EUSSR was de afbouw van de energiebevoorrading en de uitverkoop ervan aan Moskou, waarmee we nu worden afgedreigd en geplunderd. Deze energie sabotage kadert bovendien ook in Agenda 21 -30 om de EUSSR te vernietigen. (zie mijn laatste reactie). Uit deze gigantische puinhoop dient dan een communistische NWO terreurregime te ontstaan. Het enige wat nu nog niet duidelijk is : onder bewind van Moskou of van de “banksters”.
  7. En dan het eeuwige gezeur over de nazi’s en fascisten. Dit zijn code woorden voor het anti- communistische verzet. Als Putin het dan heeft over een “denazificatie” bedoelt hij in feite het vernietigen van het verzet tegen de Stalinistische terreur. In de EUSSR bedoelt men hiermee het verzet tegen de NWO terreur. Ondertussen wordt dan wel de rode loper uitgerold voor alles wat misdadig is. Of gewoon de toepassing van de analyse van een deskundige :
  “Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert”
  Alexander Solschenizyn
  8. Men dient ook zeer wantrouwend te staan tegen over het afstaan van gebieden na één of andere stemming, omwille van de vrede. Macron en Draghi pleiten hiervoor. Ze kunnen zelf al beginnen met Elzas -Lotharingen en Zuid Tirol terug te geven aan Duitsland en Oostenrijk. Kalingrad heeft recent ook gestemd voor onafhankelijkheid van Moskou. Gaat Putin hier consequent zijn ingevolge de stemming in de Krim ?? Belangrijker voor ons zijn de Islamitische enclaves waar deze de facto al een meerderheid hebben. Wat als deze ook gaan stemmen om zich af te scheiden en beroep gaan doen op buitenlandse troepen (Turken bv.) om hun te beschermen(sic)?.
  9. Het is vanuit het standpunt van de stalinisten in Moskou begrijpelijk dat ze landen willen die neutraal, ontwapend en volledig verzwakt zijn, om deze gemakkelijker te kunnen inpalmen. Dit is de werkelijke reden voor het verzet tegen het lidmaatschap van Oekraïne – Zweden en Finland van de NATO. De Finnen had het anders moeten spelen : we blijven buiten de NATO in ruil voor de teruggave van Karelië. De maskers zouden vlug afgevallen zijn in Moskou.
  10. Wat de veiligheidswaarborgen betreft die Moskou geeft, die zijn totaal waardeloos. Een communist is in feite een psychopaat, en dan ook totaal onbetrouwbaar. Ik heb dan ook het grootst mogelijke wantrouwen in Moskou, en zoals een vos, verliest een beer wel zijn haren, maar niet zijn bloeddorstige streken. Als de” gezondheidswandeling” gelukt was dan stonden ze nu al aan de Oder – Neisse grens, via o.a. Hongarije, die wel 1956 vergeten zijn.
  De verdere doorstoot tot Lissabon is dan een formaliteit, met behulp van de verraders en de moslim 5de colonne & Paard van Troje.
  Er wachten ons dan massale plunderingen, vernielingen, brandstichtingen, verkrachtingen, deportaties naar de Goelag, en een gigantisch bloedbad cfr. de methodes van de Cheka en de NKVD. Kortom, al de specialiteiten van het roemruchte Rode Leger. Dit dan gevolgd door een in het Westen nooit geziene tirannie met armoede en slavernij, want dat is de communisme.
  Zitten ze daar op te wachten bij de Vlaamse Beweging ??
  Het paradoxale is nu wel dat diegenen die moord en brand schreeuwen over de “Appeasement” van Chamberlain tegenover Hitler , nu voorstander zijn van een dergelijke “Appaesement” tegenover Putin.
  “Appeasemen [Eng.] politieke houding waarbij door toegeven een confrontatie uit de weg wordt gegaan; beruchtste voorbeeld: de Britse minister-president Neville Chamberlain tegenover Hitler in 1938. (=einde citaat).
  Het zal dan ook van belang zijn dat men in de Vlaamse Beweging een juiste en volledige analyse poogt maken van de ganse problematiek die over heel wat meer gaat dan Oekraïne, en hier denk ik ook aan het geïmporteerde Paard van Troje. Vervolgens dient men dan het verzet te organiseren. Een goede poging daartoe werd al gedaan in het artikel van Wim De Wit in IJzerwake. De rol van de “banksters”, de “duivel” en van de 2 Olifanten in de kamer blijft wel onvermeld, maar het is in alle geval al een goed begin. We komen immers van ver. Bij diegenen die er voor verkozen en betaald worden, is men immers nog niet zover.

 2. (Mijn vorige schermnaam hier was “Theudmer”.)

  Het wezen dat in de vrijmetselarij aanbeden wordt is Lucifer, de prins der duisternis en leider van die geesten die in het begin rebelleerden tegen Gods Troon en uit de hemel gebannen werden. Niet toevallig beschouwde de Joodse Saul Alinsky, leermeester van Obama en consoorten, Lucifer als de eerste revolutionair; zijn voetsporen volgen de trotskisten met hun “perpetuele revolutie”, in overeenstemming met het proces van wereldrevolutie van hun meesters in de schaduw ter installatie van het uniform, gedigitaliseerd wereldsysteem van slavendom dat zij willen. Vroeger was het algemeen bekend dat het democratisch-republikeins narratief een stokpaard van de loges was en een instrument bedoeld ter omverwerping van theocratische monarchieën met de bedoeling om luciferiaanse pseudo-theocratie te vestigen op de ruïnen ervan. De architecten van revoluties wisten en weten zelf ook dat de menigte niet kan besturen en de koers van een land niet bepaalt; de realiteit omtrent feitelijke macht is steeds dat tronen en machten strijd voeren om de heerschappij. Het is nodig dat de machten van het goede de heerschappij in handen krijgen, en daarom is het belangrijk dat goede mensen afstand doen van de verlammende principes van democratie en republikanisme. Door mensen hun ogen gefixeerd te houden op stembussen houden ze krachten van potentieel verzet lam en inactief. Regeringsposten houden de donkere machten in hun greep en zij reserveren die posten voor dikke idioten en lamzakken die geen verstand hebben van regeringskunde en die zich laten kopen hebben voor een agenda die zijzelf niet geheel doorzien.

  Ik heb gezegd dat in de vrijmetselarij Lucifer aanbeden wordt; in de lagere regionen van de loges gebeurt dat impliciet, zonder dat de logeleden uitdrukkelijk beseffen wie zij dienen. In de hogere, meer verborgen regionen van de loges wordt de satan expliciet bij name aanbeden, en daar worden rituele offers gebracht aan dat donker wezen en de geesten die hem dienen. De magiërs van die sekten spreken met die donkere geesten en ontvangen bevelen van hen; zo hebben de plannen van die preternatuurlijke wezens zich doorheen de eeuwen doorgezet en werden die niet verhinderd door het afsterven en oprijzen van mensengeneraties. Dat was al bezig voor de stichting van de Engelse vrijmetselarij in Londen in de 18de eeuw; John Dee, hofmagiër van de Engelse protestantse monarchie en één van de grondleggers van het Brits imperium, zei in zijn tijd dat hij sprak met engelen via zijn magische rituelen, maar dat waren gevallen engelen, dienaren van Lucifer de satan. Het boek “Somnium” van Johannes Kepler toont ook de occultistische, satanische aard van het sciëntisme waarmee heden betracht wordt de mensheid in digitale slavernij te werpen.

  Tegen de occultistische pseudo-theocratie van luciferiaans Juda moet men strijden met de principes van katholieke theocratie; het goddelijk positief recht en het natuurrecht moeten erkend worden en geëerbiedigd. Door af te wijken van die principes heeft de apostatische moderne mens zich in een verderfelijke nihilistische en anarchische chaos gestort en ligt hij lam en verwijfd aan het infuus van de “entertainmentindustrie”, zonder weerbaarheid overgeleverd aan diegenen die hem haten en hem willen vernietigen.

  En, in plaats van hoop te vestigen op de stembus behoort men de aandacht te vestigen op het dorp of de stad waar men woont, op het lokale dus, waar men daadwerkelijk dingen kan veranderen en dingen kan opbouwen. Pas vandaaruit kan men bredere en grotere bolwerken van weerstand uitbouwen.

Reacties zijn gesloten.