Cyclus

Voorafgaande opmerking:  deze tekst valt onder mijn verantwoordelijkheid.  De situatie is nog ernstiger dan op Vlaams niveau wordt aangekaart (zie noodoproepen vanuit Oostenrijk).    Reeds van voor maart 2020 heb ik mijn pen opgenomen en de zgn. voorspellingen van samenzweringstheorieën komen één na één.  Nu bv. ook mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar.

Een stand van zaken

Nu we twintig maanden in dit waanzinnig pandemie verhaal zitten, even oplijsten!

 • Het coronavirus werd kunstmatig ontwikkeld in een lab in Wuhan.  Wellicht is er sprake van betrokkenheid van de Chinese overheid en hoofdfiguren van de WHO.
 • Het hoofddoel wat men trachtte te bereiken was een grote angstpsychose, waarvoor ook onwaarschijnlijke, inadequate en ongrondwettelijke maatregelen werden genomen.  Het aantal slachtoffers en de voorspelde draagwijdte was niet conform de voorspellingen (of de doelen).  Deze was een eerste aanzet tot blinde gehoorzaamheid en de aanleiding om de vaccins te promoten en daarna wil men de vaccins verplichten  (in uitvoering!)
 • Omdat er o.a. wegens de weerstand die groeit een verminderde opvolging van de regels is, ontstaan er zgn. nieuwe varianten en nieuwe golven.  Deze worden door de integrale media zonder discussie als vaststaand gepresenteerd.  Tegenspraak is niet mogelijk.

Het hele scenario volgt duidelijk het stappenplan, dat ze zelf in hun publicaties (Klaus Schwab, Bill Gates, Ant. Fauci)) aankondigen.  Om heel de rampzalige ontwikkeling te overzien, beveel ik ter tekstverkorting het Nederlandstalig artikel aan : Are we being hypnotized?  Auteur : Dr. Joseph Mercola, Frontnieuws.com 29.11.20211.

Geheel volgens het stappenplan worden intussen elke keer opnieuw vrijheidsberovingen van kracht, waaronder het mondmasker op meerdere plaatsen en voor kinderen vanaf 6 jaren en de grondwets-overtredende Covid “Safe” Pass.  Zaken zoals de campagne om kinderen te vaccineren en vanaf 6 jaar mondmaskers op te zetten, zijn m.i. misdaden tegen de menselijkheid.  De talloze oplijsten van de omstandigheden van deze psychop worden ondanks elke kritiek verder gezet.  We leven werkelijk in een parallelle wereld!  Zoals in vorige “Cyclussen” beschreven, is de wereld in een nieuw-ontworpen “werkelijkheidswaan” gedreven; dit werd bereikt door een nieuwe omkering van waarden/begrippen in media, die al tientallen jaren bezig is.

Intussen vervoegen meerdere waarheidszoekers de rangen van de vraagstellers.  Ze volgen m.i. echter slechts een beperkt deel van onze alternatieve opmerkingen.  Auteurs zoals Pieter Bauwens en Rik Torfs  wijzen subtiel wel op de dictatoriale kant die het opgaat, maar gaan toch maar beperkt in op de “samenzwerings-theorieën” in (die steeds lijken bevestigd te worden). Als voorbeeld het onzinnige van de Covid Safe Pass: een voordeel voor gevaccineerden, die daarna nu toch weer mondmaskers binnen moeten opzetten en ook maar met zes samenzitten….

Ik beschouw in alle duidelijkheid deze hypnose als een satanisch opgezet middel.  Heel anders dan wat de meeste mensen denken (zelfs christenen) geloven satanisten wel degelijk in externe machtsentiteiten.  Hun cultus vraagt rituelen en offers, zoals elke godsdienst de zijne heeft.  Alleen zijn die rituelen afstotende omkeringen van goed en kwaad; waardoor ze deelnemers waaronder wereldleiders onder hun invloed krijgen.  Voor de illuminati, de machtstop van deze poging tot reset, zijn de meeste mensen minderwaardige wezens  (gojim) bij de talmudisten en kafirs bij de islamieten. Een kleine 2% bezit al meer als vijftig procent van alle goederen in de wereld; ze willen alle bezit van de gewone wereldburger en bovendien door de immuniteitswijzigende injecties ook het beheersen van de denkwereld en gedragingen van de “minderwaardigen”.

Intussen is er een eerste betoging geweest in Brussel  (21.9).  Maar voor de psychotische beheerders van de crisis geen reden om een krimp te geven.  Het verzet tegen het afglijden naar een dictatuur in vele landen, moet ook de steun van gevaccineerden krijgen!   Door onze opkomst voor de rechtstatelijke vrijheden moet ook aan de ordehandhavers gevraagd kunnen worden, zich niet voor de onderdrukking van de volkeren in te zetten.  Ze behoren ook tot de volksmassa, ze kunnen geen repressie systeem mee op poten zetten (gedenk Hannah Arendt)

Samenvattend dient gezegd dat het “draaiboek” van de New Reset wordt gevolgd.  De enige uitweg is dat er steeds meer mensen bewust het afglijden van de normale leefsfeer mee bekampen.  Nog steeds gaat de Vlaams-nationale politiek wereld niet ver genoeg: ze moeten niet meestappen met steeds nieuwe onderdrukkende maatregelen.  Hiermee nog een laatste oproep aan de N-VA om het schip te keren; ze stonden aan de kant van het regime bij de invoering van de Covid Pass en moeten voorafgaand mee de invoering van verplichte vaccinatie bestrijden.

De nieuwste corona-variant (van Zuid-Afrika) heet omicron.  Dit is een anagram van het woord moronic.  De duivelsaanbidders spelen spelletjes want omicron is een anagram van moronic (zwakzinnig).  Ze gebruiken ook hun krachtgevend getal “666” overal, openlijk en verborgen (zoals in de patentnummer voor vaccins).

Daarom blijf ik bij de stelling dat de Vlaamse Beweging, in het bijzonder de politieke tak, de tactiek en de aanwezigheid in hun rangen van de vrijmetselaars moet beëindigen.  Het is de bron voor de voortdurende obstructie tegen het volksopbouwend denken.

Jos Wouters, Boom, 29.11.21

1 gedachte op “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Ik kan mij alleen maar aansluiten bij Uw laatste analyse. Het gaat inderdaad van kwaad naar erger. Ik verwijs naar mijn laatste reacties waar in alle aspecten al uitgebreid aan bod kwamen. Ik voeg er nog enkele aan toe, voor alle duidelijkheid. We kunnen immers niet genoeg herhalen in de hoop dat het toch wat meer doordringt bij de bevolking.
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/12/09/het-mondkapjessyndroom-een-nieuwe-aandoening/
  met citaat : “Onderzoek toont aan dat langdurig gebruik van Covid-maskers, zelfgemaakt of N95, overal van vijf procent tot 20 procent zuurstofverlies kan veroorzaken, wat leidt tot hypercapnie (overmatige koolstofdioxide in de bloedbaan meestal veroorzaakt door onvoldoende ademhaling), paniekaanvallen, duizeligheid, dubbelzien, tinnitus, concentratieproblemen, hoofdpijn, vertraagde reacties, toevallen, veranderingen in de bloedchemie en verstikking als gevolg van luchtverplaatsing.

  Senior Wetenschapper bij Johns Hopkins Center for Health Security zegt dat het langdurig dragen van een masker de bloedchemie kan veranderen
  Het inademen van te veel uitgeademde koolstofdioxide (CO2) kan levensbedreigend zijn, volgens experts van de National Institutes of Health (NIH). Inmiddels heeft iedereen op zijn minst dat licht in het hoofd, duizelige, gefrustreerde gevoel ervaren van herhaaldelijk opnieuw ademen in je eigen reeds verwerkte lucht. Dat zijn nog maar de eerste waarschuwingssignalen voor veel ernstiger gezondheidsproblemen.
  In feite kan het dragen van een masker dag in dag uit leiden tot veranderingen in de bloedchemie, en dat leidt tot “veranderingen in bewustzijnsniveau, indien ernstig”, volgens Amesh A. Adalja, MD, en senior wetenschapper bij Johns Hopkins Center for Health Security in Maryland.
  Het wordt erger. Een Duitse neuroloog, Dr. Margarite Griesz-Brisson, MD, PhD (in farmacologie), die gespecialiseerd is in neurotoxicologie en milieugeneeskunde, waarschuwt dat zuurstofgebrek door langdurig dragen van Covid-masker permanente neurologische schade kan veroorzaken.
  Ze stelt in haar onderzoek: “Het opnieuw inademen van onze uitgeademde lucht zal zonder twijfel zuurstoftekort en een overstroming van koolstofdioxide veroorzaken. We weten dat het menselijk brein erg gevoelig is voor zuurstofgebrek. Er zijn bijvoorbeeld zenuwcellen in de hippocampus, die niet langer dan 3 minuten zonder zuurstof kunnen zijn – ze kunnen niet overleven. De acute waarschuwingssymptomen zijn hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, concentratieproblemen, vertraging van de reactietijd – reacties van het cognitieve systeem “ (=einde citaat).

  Is het daarom dat Frank VDB op mijn mail dienaangaande weigerde te antwoorden ??
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/12/06/het-kolossale-bloedbad-in-de-eu-aangericht-door-de-covid-injectie-tart-ieders-voorstellingsvermogen/
  met citaat met het verschil tussen de werkelijke en WHO cijfers :
  “In de Europese Unie – waar de Nürnberg Code nog steeds van kracht is:
  Mensen met vaccinatieschade: 20.479.667
  WHO t/m 20-11-2021 wereldwijd: 2.586.558
  Mensen overleden als gevolg van de injectie: 544.170
  WHO t/m 20-11-2021 wereldwijd: 15.367 (=einde citaat).

  Nog een bron over de dodentol :
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/analist-erik-boomsma-wereldwijd-nu-al-meer-vaxdoden-dan-joodse-slachtoffers-holocaust/
  met citaat :
  “Ondernemer-analist Erik Boomsma gaf gisteren voor Café Weltschmerz aan de hand van de officiële Europese statistieken een update van het enorme aantal slachtoffers van de vier grote Covid injecties. Ook nu verrekende hij deze cijfers mede op basis van het door erkende onderzoeken geverifieerde feit dat slechts 6% van het aantal slachtoffers in de EU/EMA database Eudravigilance terecht komt. Zo komt hij uit op het duizelingwekkende aantal van 6,2 miljoen wereldburgers die in 11 maanden tijd zijn vermoord met de valselijk als ‘vaccins’ verpakte genmanipulatie injecties. ‘Dat zijn er meer dan het aantal Joodse slachtoffers van de Holocaust.’” (=einde citaat).

  En dan het belangrijkste :
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/who-official-wordt-klokkenluider-pandemie-is-fake-documenten-bewijzen-dat-alles-is-gepland/
  met citaat : “Econoom Martin Armstrong: ‘Ik vrees dat er militair ingrijpen nodig is om de mensheid te redden en ons te verdedigen tegen deze (WHO / Bill Gates) invasie’ – Bekende Canadese arts: ‘Enorme explosie doodgeboren kinderen van volledig gevaccineerde moeders’ – De (inmiddels voormalige) gerespecteerde Noorse WHO official dr. Astrid Struckelberger heeft in een interview met een Noorse krant bevestigd dat de hele corona pandemie fake is, en dat documenten bewijzen dat alles wat er nu wordt gedaan uitvoerig van te voren is gepland…” (=einde citaat)

  En dan het uiteindelijke doel van de vaccinatie (sic) :
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/nanotransfectie-chip-die-menselijke-genen-en-weefsels-verandert-en-herprogrammeert-gereed-voor-productie/
  met citaat : “Nieuwe technologie om oorspronkelijke mens te veranderen in ‘mens 2.0’ (transhumanisme) is gereed – Vermoedelijk binnen 1 jaar goedkeuring om chip in mensen te gebruiken – Wetenschappers van de Indiana University School of Medicine hebben een siliconenchip ontwikkeld die menselijke huidcellen in bloedvaten en zenuwcellen kan veranderen. Het prototype is inmiddels dermate ver ontwikkeld en getest, dat de chip geschikt is voor productie.. “ (=einde citaat).

  Er is natuurlijk het officiëel gebruik ervan voor medische doeleinden en het misbruik ervan voor de Great Reset, zoals blijkt uit de volgende bron. Over de ware aard van het vaccin (sic), een onverdachte stem uit Duitsland :
  https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/bayer-directeur-het-vaccin-is-geen-vaccin/comment-page-1/#comment-625149
  met citaat :
  “Tot slot, voor iedereen die nog steeds gelooft dat de Covid-injecties vaccins zijn om kunstmatig immuniteit op te wekken tegen een virus, laat Oelrich er geen twijfel over bestaan wat het is. We citeren Bayer directeur Stefan Oelrich uit zijn speech:
  “Wij als bedrijf, BAYER, nemen echt die sprong [om innovatie te stimuleren] in cel- en gentherapieën…Uiteindelijk zijn de mRNA-vaccins een voorbeeld voor die cel- en gentherapie. Ik zeg altijd graag: als we twee jaar geleden een enquête hadden gehouden onder het publiek – ‘zou u bereid zijn om een gen- of celtherapie te nemen en deze in uw lichaam te laten injecteren?’ – dan zouden we waarschijnlijk een weigeringspercentage van 95% hebben gehad.” (=einde citaat).
  Wat moet hier nog aan toegevoegd worden ??

  Over de Covidpsychose :
  https://www.frontnieuws.com/yale-epidemioloog-professor-covid-19-een-pandemie-van-angst-gefabriceerd-door-autoriteiten/
  Ik verwijs naar het zeer uitgebreid interview met deze prof, de brug.
  Gezien het voormelde, een zeer minieme opsomming dan nog is het dan ook geen verrassing dat er door de EUSSR wordt ingegrepen, men voelt blijkbaar al nattigheid :
  https://www.frontnieuws.com/de-holocaust-keert-terug-eu-wil-de-code-van-neurenberg-afschaffen-medisch-fascisme-reconstrueren-met-gedwongen-spike-eiwit-vaccinatie/

  Wat hier niet klopt is de obsessionele verwijzing naar fascisme en de holocaust. Het gaat hier immers om communisme e.a. met ruim 150 miljoen doden.

  En in verband met enkele recente “irritaties” het volgende :
  https://www.frontnieuws.com/deze-verdeeldheid-kan-uitmonden-in-een-burgeroorlog/
  met citaat :
  “De rede heeft onze wereld verlaten. In plaats daarvan heersen willekeur en haat. Maskers, isolement, angst en haat hebben mensen beroofd van empathie en begrip voor elkaar. Ze hebben hen beroofd van al hun zintuigen en verstand. Duidelijke verbanden worden niet herkend, feiten verloochend, eigen ervaringen onderdrukt, gevoelens gedood, schrijft Elsa Mittmannsgruber.
  De machthebbers hebben het volk in twee kampen verdeeld. De gevaccineerden, de solidaire, redelijke, heldhaftige, en de ongevaccineerden, de verraders, de gekken, de lepralijders. Op die manier hebben zij een dynamiek gecreëerd die zichzelf in stand houdt en kan leiden tot een vermoedelijk opzettelijke burgeroorlog om nog meer chaos te creëren en zo dichter bij het eindstadium van de dictatuur te komen… “ (=einde citaat). Deze analyse vat het dan ook zeer treffend samen, het verdeel en heers principe, dat zo oud is als de straat.

  En over de rol van het klootjesvolk waar ik in een andere reactie naar verwees, een citaat uit de laatste brug :
  “Gewillige hulpjes van de machthebbers : ^Hun status, gepaard met angst en de belofte van vrijheid als zij de heersers volgen, drijft “de verhevenen” tot onmenselijkheid en irrationaliteit. Zo worden zij gewillige lakeien in de strijd tegen de groep van de ongevaccineerden. De laatsten gelden als vogelvrij. Zij kunnen worden beledigd, gemeden, gekleineerd en in de toekomst zelfs door de wet bedreigd, vervolgd en gestraft. De groep van de ongevaccineerden bevindt zich dus permanent in een positie van verdediging, afweren en vluchten. Voor velen is de strijd om te overleven begonnen. Beide kunstmatig gecreëerde groepen, de gevaccineerden en de ongevaccineerden, ageren steeds meer tegen elkaar, gedreven door negatieve emoties. Een dramaspiraal die steeds meer meesleurt naar beneden, en een kruitvat kan worden. Daarom is het van essentieel belang de verdeeldheid onder ogen te zien en het hoofd koel te houden… “ (=einde citaat)

  En de George (Orwell) mag ook niet ontbreken :
  https://www.frontnieuws.com/mensen-die-al-lang-verdrinken-in-een-zee-van-propaganda-ontwaken-nu-langzaam/
  met citaat :
  “Zoals vele aspecten van de dystopische samenlevingen die in Orwells geschriften worden weerspiegeld, beschouwde Orwell doublethink als een kenmerk van totalitarisme in Sovjet-stijl……………..
  Orwell legt uit dat de Partij haar bijna absolute macht niet kon beschermen zonder haar volk te vernederen met constante propaganda. Maar kennis van dit brutale bedrog, zelfs binnen de Binnen Partij zelf, zou kunnen leiden tot de implosie van de Staat. Hoewel Nineteen Eighty-Four het bekendst is vanwege het alomtegenwoordige toezicht van de Partij op het dagelijks leven, betekent deze controle dat de bevolking van Oceanië – de gehele bevolking, inclusief de heersende elite, maar in de praktijk grotendeels exclusief de proletariërs – gecontroleerd en gemanipuleerd kan worden door slechts het alledaagse denken en taalgebruik te veranderen. Newspeak is de methode om het denken via de taal te controleren; doublethink is de methode om het denken rechtstreeks te controleren…. (=einde citaat).

  Van belang is hier het vernederen van de bevolking waar ik in vorige reacties ook al naar verwees. Dit gebeurt dan met behulp van de leugenpers die omgevormd is tot een USSR Agitprop. We moeten immers omgebouwd worden tot zombies :
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/12/06/deze-volstrekt-fake-pandemie-is-ontworpen-om-de-hele-wereldbevolking-te-injecteren-maar-het-is-wel-plan-b/
  met citaat : “Men wil de hele wereldbevolking aan een electronisch draadje hebben. Ontdaan van eigendom en bezit, ontdaan van lichamelijke integriteit en zielloos. Er moet een constructiefout bij de Mens worden gecorrigeerd om de oorspronkelijke bedoeling van ons bestaan te herstellen. Geen toekomst, geen verleden, geen zingeving, een zorgeloos existeren in het heden. Het voordeel is dat de deze nieuwe submensen zich dan niet meer afvragen waartoe ze op aarde zijn, wie hun voorouders waren en of er leven na de dood is…” (=einde citaat).

  En het voormelde wordt bevestigd door een zeer betrouwbare bron :
  https://niburu.co/het-complot/16930-jacob-rothschild-laat-weten-wat-werkelijk-de-bedoeling-is
  Het complot ligt hier dan ook open en bloot op tafel. Ik verwijs naar de tekst in de brug. Wat moet men nog meer hebben ?? Het doel is dan ook een communistisch terreur regime, zoals de USSR, waarbij de “goyim” de keuze heeft tussen de dood of de techno – slavernij.

  In het voormelde is er dus opnieuw voldoende stof om vragen over te stellen door diegenen die verkozen werden en ervoor betaald worden. Pas op : niet allemaal tegelijk !!!

Reacties zijn gesloten.