Cyclus

DE OPGELEGDE WAARHEID

Als we het passief ondergaan van het corona-scenario bekijken kunnen we enkel verbijsterd zijn!  Het is dus aangewezen naar de oorsprong daarvan te kijken, middels een snuif filosofie.

De meerderheid van de mensen aanvaardt het beleid dat tot grote wetsovertredingen en vrijheidsberoving leidt!  Dit is maar mogelijk omdat hen, meestal via de media en overheid, een aantal premissen (vastgelegde aannames van een werkelijkheid) worden aangeduid, waaraan niet mag/kan getwijfeld worden.  De aanloop tot deze toestand begint niet bij de start van het corona-tijdperk, maar wordt al decennia lang verbreid.

Hier dienen we te herhalen wat het diabolische als uitgangspunt heeft: de realiteit dient opgevat zoals een individu dit vanuit zijn zelfstandig denken ziet.  Er is dus een tweedeling, die niet enkel religieus versus ongelovig is; het komt erop neer dat de mens wilsbekwaam zelf de lijnen van zijn handelen en ethiek vaststelt.  De andere zijde, waaronder diegenen die in transcendente wezensvormen gelooft, stelt dat de “waarheid” en “werkelijkheid” apart van de persoonlijke mening bestaan.

De bron van de overtuiging, die de “mens” voorhoudt dat hij in het universum zijn enige meester is, komt uit het marxisme  (beïnvloed door de Verlichting).  Het communisme heeft getracht, met geweld en tientallen miljoenen doden, haar theorie op te dringen.  Dit begon heel duidelijk voor ingewijden: Karl Marx was een satanist.  Hij liet zich, zoals alle revolutionairen steunen en onderhouden door het grootkapitaal uit New York en Londen.  Er was niet enkel zijn steun Friedrich Engels, maar de aanstichters van de Russische Revolutie Vladimir Lenin en Leon Trotski werden vanuit de satanische bankerskringen uit New York naar Rusland gestuurd, voorzien van steun.  Om hun revoluties te doen slagen, hebben ze aan de lopende band bloedbaden aangericht, zoals Josef Stalin met de Grote Zuivering en de Holodomor en Mao-Tse-Toeng met de culturele revolutie.

In tegenstelling tot wat de massa gelooft, is na de mislukkingen van hun beleid het communisme blijven voortwoekeren.  Zoals we nu weten, is aan de wereldtop een coalitie actief van de rijksten der wereld, via het neo-liberalisme tot aan het (Chinese en Cubaanse en Venezolaanse) communisme.  In de realiteit zijn de grootste ijveraars voor een communistisch systeem exact de rijksten op de aarde  (de Rotschild’s bezitten ongeveer de helft van alle waarden in de wereld en samen met de andere Bill Gates’ en Georges Soros’ willen ze eigenlijk alles tot hun bezit maken.   Dit d.m.v. de “kritische theorie” waarmee de Frankfurter Schule vanaf 1968 alle waarheden via het nihilisme wilden leiden naar de communistische dialectiek  (de uitleg van de maatschappij vanuit marxistisch standpunt).

Een belangrijke mijlpaal voor de verdwazing en de stuitende tirannie die we nu beleven ligt dus in het welslagen van het programma van deze Frankfurter Schule  (enkele auteurs : Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse en Jean-Paul Sartre).  De mars door de instellingen heeft heel het middenveld opgepeuzeld en zelfs de “Kerken”, waaronder de Katholieke Kerk grotendeels in haar macht gekregen.  Een goed voorbeeld daarvan in Vlaanderen zijn de “jeugdbewegingen”, waar geen snippertje geheel gebleven is van de oorspronkelijke religieuze overtuiging of inzet voor de vrijheidsemancipatie van Vlaanderen.  Om te begrijpen dat zaken zoals de “corona-strijd” blindelings geïntroduceerd kunnen worden bij deze jeugd, maar ook aan de universiteiten, moet men weten dat er een volledige leegte heerst omtrent het besef in vaste ijkpunten.

De (deels ondergrondse) strijd van het wereld-communisme heeft zich geopenbaard door de strijdpunten, waarmee het vermolmde Westen, volledig kan verpulverd worden.  (De woke – cancel culture, de ongebreidelde immigratie, de vroegseksualisering van de jeugd, de strijd tegen de traditionele familie).  Als we, met een aantal vrije geesten, dan ook opperst verzet plegen, dan is het zoals bij een voetbal- of tennismatch: we spelen steeds in opperste verdediging op eigen speelveld.  Zelfs de meest onverdachte denkers laten zich in die dialectiek insluiten, zoals een Luc Pauwels, die in een nieuw boek stelt dat Joris van Severen toch geen fascist was….. Bij elke uitspraak die we doen, moeten zelfs “Germaanse heidenen”, zich eerst positioneren als niet-racistisch en vrij van antisemitisme.  Alsof eender welke hoeveelheid van “Pilatus-houdingen” ook maar enige invloed heeft op de “talmoedische dwang” om eender wie, op welk moment ook, als antisemiet te betitelen.

De strijd om het louter overleven van ons duizendjarig denkkader is uiterst summier geworden.  Hoewel er veel verzet losbreekt, hebben de satanische machten (bv. Democrats in de VSA, La République en Marche in Frankrijk) de teugels vast in handen.  Ze hebben daartoe het voordeel de media al ruim op voorhand ingepalmd te hebben.  Een ander voorbeeld zien we aan de verkiezingsuitslag in Duitsland: de AfD gaat daar achteruit : dit is m.i. te wijten aan de wankelmoedige houding van de partij inzake het bestrijden van de coronadictatuur en het uitrangeren van volksnationale figuren.  Ze hebben ze wel succes in Saksen en Thüringen met een volksverbonden opstelling!

Juist deze houding wijst erop dat het Rassemblement National in Frankrijk geïnfiltreerd is en op een schandelijke wijze de corona-dictatuur laat links liggen.  Dit zal leiden tot een grote afkalving van deze partij.  Hetzelfde zien we in Vlaanderen, waar noch het Vlaams Belang noch de N-VA een halt durven toeroepen aan de terreur tegen eigen volk (ook niet inzake de behandeling van de Vlamingen in Brussel).  Gaan deze Vlaamsgezinde krachten zo geen deel van hun aanhang zien verdwijnen?

Het is heuglijk nieuws dat de muilkorven/slavenmaskers (voorlopig?) worden afgeschaft, maar wat gaan onze vertegenwoordigers doen als de pandemie zijn verwoesting  gaat beginnen, door de vernietiging van het natuurlijk immuunsysteem door de vaccinaties?  Gaan ze mee alle ongevacccineerden en critici opsluiten of tot paria’s maken?

Tot slot: pleeg verzet.  Aanvaard de zgn. realiteit niet  en storm in het wilde (Ernest Van der Hallen)!  De neo-liberale dictatuur van de vrijmetselarij moet beëindigd worden!   Geen Judassen in ons midden!  Wat één bende aan verwoestingen kan aanrichten bewijst de familie Anciaux die er dan nog een boek over geschreven heeft  (Over generaties). Doorbraak-recensie: “In het utopisch universum van de gewezen Vlaamse minister van Cultuur kunnen allochtonen aan de Brusselse lokketten in het Arabisch worden bediend.

Tot slot nog enkele uitspraken:

 • Onnadenkend respect voor de overheid is de grootste vijand van de waarheid.  Albert Einstein.
 • Ik ben een diep religieuze ongelovige.  Dit is een enigszins nieuwe religie.  Albert Einstein.
 • We weten nog steeds niet één duizendste van één procent van wat de natuur ons heeft geopenbaard.  Albert Einstein.
 • De tegenstelling tot liefde is niet haat.  Het is onverschilligheid.   Nazijager Elie WieseL.

Dat laatste citaat van Elie Wiesel is bestemd voor de grote massa van Vlamingen die absoluut onverschillig zijn t.o.v. hun vaderland Vlaanderen, hun symbolen en vooral het lot van hun nageslacht.

Jos Wouters, Boom, 27.9.21

1 gedachte op “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Nog enkele toevoegingen bij je analyse van het “drama” want dat is het :
  1. De lafheid van het kruiperige klootjesvolk in Vlaanderen kent geen grenzen t.o.v. alles wat Vlaams vreemd en vijandig is. Anderzijds vechten deze kruipdieren bij manier van spreken, wel op leven en dood, tegen diegenen die weigeren te kruipen. Niets is dan te heet of te zwaar. Een dergelijke houding wijst eerder op frustraties, complexen, obsessies, afgunst, nijd, haat en wraak, en dus niet op een rationele denkwijze. De wraak is dan vooral gericht tegen diegenen op wiens kosten men dan leeft. Ik stel dat duidelijk vast bij een “bloedrode buur….”. Het is dan ook geen toeval dat de 2 Olifanten in de kamer, roden, groenen, feministen, etnische en seksuele minderheden gebruiken om onze westerse maatschappij te vernietigen. Henry Makow, U wel bekend, heeft daar ook al de aandacht getrokken Voormelde soorten worstelen immers in grote mate met frustraties, afgunst, nijd, haat en wraak. Een “nijdcultuur” die dan via de media handig wordt geëxploiteerd door de 2 Olifanten in de kamer, via o.a. de “woke” en “cancel” terreur.

  2. Naast de Frankfurter Schule is er nog een andere intellectuele oorlogsmachine, en dat is het Tavistock Institute . Een korte bron :
  https://www.barnesandnoble.com/w/tavistock-institute-daniel-estulin/1121463604
  met citaat : “The Tavistock Institute, in Sussex, England, describes itself as a nonprofit charity that applies social science to contemporary issues and problems. But this book posits that it is the world’s center for mass brainwashing and social engineering activities. It grew from a somewhat crude beginning at Wellington House into a sophisticated organization that was to shape the destiny of the entire planet, and in the process, change the paradigm of modern society. In this eye-opening work, both the Tavistock network and the methods of brainwashing and psychological warfare are uncovered. With connections to U.S. research institutes, think tanks, and the drug industry, the Tavistock has a large reach, and Tavistock Institute attempts to show that the conspiracy is real, who is behind it, what its final long term objectives are, and how we the people can stop them.” (=einde citaat).

  Een andere genie m.b.t. de manipulatie is Gustave Le Bon : https://nl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Le_Bon
  Hij is de auteur van een standaardwerk(sic) :
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_(livre)

  Een nog ander genie(sic) is Edward Bernays :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays
  met citaat : “Edward Louis Bernays; November 22, 1891 − March 9, 1995) was an American pioneer in the field of public relations and propaganda, referred to in his obituary as “the father of public relations”.[3] Bernays was named one of the 100 most influential Americans of the 20th century by Life.[4] He was the subject of a full-length biography by Larry Tye called The Father of Spin (1999) and later an award-winning 2002 documentary for the BBC by Adam Curtis called The Century of the Self.” (=einde citaat).
  Ik verwijs verder naar de teksten in de bruggen.
  De voormelde bronnen duiden er dan ook op dat het “heden” geen toeval is, maar het gevolg van een jarenlange intellectuele terreur en psychologische oorlogsvoering, door machtige belangen. Om daar tegen in te gaan, dient men de aangewende methodes grondig te analyseren, en vooral ook de vijanden te identificeren, en daar begint het al. De 2 Olifanten in de kamer zijn immers onaanraakbaar, en oppermachtig.
  3. Uw verwijzing naar de rechtse en nationalistische partijen in de EUSSR, die uitblinken door passiviteit, zeker m.b.t. Covid 19(84), legt de vinger in de wonde. Een recent lichtpunt is het FvD in Nederland met Thierry Baudet. Nadat de mollen en drollen er uitgestapt zijn, heeft hij de handen vrij, weliswaar niet volledig, maar het is een positieve evolutie. Zie brug met video :
  https://www.frontnieuws.com/thierry-baudet-legt-het-kwaad-bloot/

  De oorzaak van deze passiviteit, dan wel lafheid & verraad, is dat deze partijen hun ziel, zoals Faust, hebben verkocht aan de duivel in het Midden Oosten, in ruil voor steun tegen de islam. Zij dwalen echter, en moeten niet alleen zwijgen, maar op de koop toe de door de duivel gedecreteerde leugens herhalen. Als dank krijgen ze dan van de duivel regelmatig het mes in de rug. Deze partijen zijn daarenboven nog geïnfiltreerd door logemollen en hasbara drollen. Ga met zoiets naar de oorlog ???

  Besluit : De duivel domineert hier dan ook het schaakbord, met als pionnen een kruiperig klootjesvolk, geraffineerde breinmanipulaties en (rechtse?) partijen, die fungeren als gecontroleerde oppositie en als buikspreker van de duivel. Dit kan alleen maar leiden naar de ondergang. Elk verzet tegen de 3 ingezette wapens,. (=Coudenhove Kalergi – Agenda 21 – 30 en Covid 19(84), is dan ook gedoemd om te mislukken. Zoals reeds vroeger gemeld, biedt alleen een kleine minderheid nog wanhopig weerstand. En als grap van de eeuw komt er een dorpsidioot ons het Aards Paradijs beloven in Vlaanderen :
  https://palnws.be/2021/09/jambon-vlaanderen-zal-internationaal-schitteren-na-het-post-coronatijdperk/

Reacties zijn gesloten.