Cyclus

MEN DOET VLAANDEREN KLINKEN ALS EEN DISSONANT.

De voorbije 11-juli periode blonk uit door “morositeit”.  Het project Vlaanderen, dat tot stand is gebracht door duizenden Vlaams-nationalisten begeestert niet meer.  De overgrote meerderheid van de Vlamingen geeuwt van verveling…. en zet hun mondmasker op.  Er is haast geen slaafser volkje dan de Vlamingen….  Ik verdenk sommigen ervan hun muilkorf op te laten staan als ze naar bed gaan….  Destijds brachten Luc Van den Brande en Gaston Geens nog een enthousiast verhaal over de eerste stappen, middels een Vlaamse Regering, naar een eigen toekomst.

Als men een massa Vlamingen confronteert met de Vlaamse grieventrommel, dan is vaak het antwoord : “We doen niet aan politiek, Mijnheer”.   Men is erin geslaagd de erfenis van strijdbare Vlaamse voormannen/vrouwen te herleiden tot een politiek saai welles-nietes spelletje, waarbij de belgicisten (met hulp van de maffia-media) de goede kaarten bezitten.

In die context kom ik terug, als Groot-Nederlander, op de zieleroerselen van Bart De Wever, die stoemelings een pro-herenigings-uitspraak doet.  Ik had de (niet-toevallige) opportuniteit de TV eens op te zetten en het verhaal van De Wever in het Nederlandse duidings-programma Op-1 te zien.  De Nederlanders, die niet ipso facto contra zijn, zelfs de policor-media, brachten daar een programma, met alle argumenten (Vlaams en Nederlands) die al decennia de ronde doen.  Bart De Wever vertolkte waardig het beeld van de “economicus”, die de duiten aan beide zijden van de grens ziet toenemen, bij een verregaande samenwerking.   Neen, geen gevoel van liefde, van toebehoren aan dezelfde stam, geen romantiek, geen goedmaken van zoveel eeuwen spijtige scheiding!!!  Enkel het verhaal van macht en geld, en daarin is dee drugs-maffia onze voorloper : ze werken perfect “Groot-nederlands”” samen zonder enige belemmering.

De Graaf van St. Germain heeft een meedogenloze analyse (lees diens reactie op Cui bono? onderaan) gemaakt wat er achter dit nummertje kan steken.  Als de topfiguren in Vlaanderen het werkelijk gelegen is aan de herstichting van de Nederlanden, dan kunnen ze dat morgen al afkondigen.  Wat er werkelijk volgde is de gebruikelijke haatspraak, van een verschrikkelijk inferieur Vlaams publiek (in Bart zijn mailbox) en in de interviews van Op1 niet toevallig alleen “peukige” Antwerpenaren, die blijkbaar nog liever een deel van Marokko zouden worden, dan van Nederland!!!

Het verschrikkelijke drijfzand, waarin de Vlaamse Beweging zit (gebrek aan enige waardering vanwege het diepe Vlaanderen) komt door het oneindig herhalen , in de politiek , van de dissonanten die het Vlaams bestuur ten toon spreiden. Dat geeft bv. als resultaat dat in de weekend-kranten van 10/11 juli in de meeste Vlaamse kranten geen enkele aandacht aan de Vlaamse feestdag werd gegeven.  Het perspectief dat in sommige Vlaamse webstekken, omtrent de verdere Vlaamse toekomst, besproken wordt door de lezers, komt er op neer dat we zullen moeten wachten “hoe de pet van Bart De Wever staat”, de dagen na de kiesronde van 2024.

De enige glasheldere oplossing voor deze wanstaat België, is naar mijn mening, een eenzijdige en gefundeerde her-integratie van de twee delen van de Nederlanden.  Het volkerenconflict binnen België is onoplosbaar, omdat Vlaamse leiders hun lot in de handen leggen van de PS-PTB staat.

Dit geldt tevens voor de voortzetting van de corona-dictatuur onder Vivaldi.  De mondmaskers, die een hoog gezondheids-risico inhouden, werden op 11.juli 2020  (jennen van de Vlamingen) ingevoerd.  Nu meer dan een jaar later slagen de communisten in de Vivaldi ploeg, met name Frank Vanden Broucke en Mark Van Ranst en andere vooral VUB-professoren, erin de vrijheids-beperkingen, die essentieel zijn, te handhaven.  Er is geen enkel bewijs geleverd dat deze tot angst en onderdanigheid verplichtende maatregelen, een werkelijke ommekeer hebben veroorzaakt.

Zo goed als alle smaakmakende figuren, ook uit de politieke Vlaamse Beweging, zien niet in dat dit allemaal een opstap is naar een totalitaire communistisch geïnspireerde samenleving.  Het huiveringwekkende voorbeeld ziet men in Australië en Canada, waar de Loge dictatuur zo fanatiek is dat ze de “nieuwe full-control samenleving” onder politiegeweld invoeren.

Een berichtje vermeldde dat een aantal “Belgen” die naar Nederland gingen, verbijsterd waren dat daar de regeltjes zo weinig opgevolgd werden.  Dit is te danken aan de zeer ruime waaier aan verzet (ik vernoem nog eens Gezond Verstand, een tijdschrift, de Robert Jensen Show,  Viruswaarheid van Willem Engel, Café Weltschmerz van Max von Kreyfeldt).   Bij ons in Vlaanderen zijn het vnl. ook onafhankelijke denkers uit de Vlaamse Beweging en uit de integristische en evangelische kerkkringen die tegengeluid geven.

We wachten nu met een “visadempje” af, welke de prompte voorstellen zullen zijn van de N-VA, maar ook van Vlaams Belang, om de Nederlandse bruidegom en Vlaamse bruid tot een onverbrekelijk “huwelijksbelofte” te bewegen???  En om uiteindelijk de waanzinnige corona-dictatuur een halt toe te roepen.

Jos Wouters, Boom, 29 juli 2021

Aanbevolen literatuur:

De in 1998 vooropgestelde termijn van de hereniging van Vlaanderen en Nederland zou nu overschreden zijn. Ook hier worden er logische, financiële, economische argumenten aangevoerd. Toen was er nog sprake van een “stevige Vlaamse Beweging”. Die is nu op sterven na dood, aangemoedigd door de Vivaldiregering en de zeer welgekomen coronacrisis. Kijk even mee.

5 gedachten over “Cyclus

 1. De heer Wouters heeft overschot van gelijk. Toch wil ik een paar andere feiten onder de loep nemen. Met reden verwijt hij de boekhouders techniek van BDW die ik al herhaalde malen heb aangeklaagd want als men de cijfers niet voor Vlaanderen kan vertalen dan hebben ze geen zin, en dat doet BDW.. Wat mij ook stoort is het vermelden van het VB te samen met de NVA als willoos toekijken bij de gebeurtenissen. Het VB word immers als een paria behandeld en wil maar ook met de NVA een Vlaams blok vormen maar als er iemand dit tegen houdt is het BDW. Ik begrijp dan ook niet dat de media nog altijd die man opvoeren als de vlees geworden Vlaming die hij echt niet is. Zelfs het Vlaams strijdblad Pallieterke geeft die man buiten gewoon veel aandacht terwijl die man echt de doodgraver is van Vlaanderen. Alleen een revolte met het VB kan voor een ommekeer zorgen en dat wil hij onder geen enkele voorwaarde aanvaarden. Hij kan goed praten maar hier is ter dege handeling geboden. Als BDW met het VB wil samen werken dan zullen er zeker toch goedmenende Vlamingen uit andere partijen op de kar springen.

  • Akkoord, Maurice. Gisteren nog onverwacht bezoek gehad van N-VA-sympathisant, die ook stelt dat BDW een akkoord met het motto “als het om Vlaanderen gaat zijn wij één” bewust saboteert. En dit kwam wel degelijk van iemand die zelfs eigen kinderen op de loonlijst van de N-VA heeft staan.

 2. Mr Wouters,
  De Grote Lijder heeft bij manier van spreken een steen in de kikkerpoel geworpen met zijn voorstel tot de hereniging van Vlaanderen met Nederland, wat enkel diende als afleidingsmanoeuvre toen de Belgische beerput aan het overlopen was met schandalen. (zie een vorige reactie).
  Het is wel nuttig van de gelegenheid gebruik te maken om een juiste en volledige analyse pogen te maken van de problemen die zich stellen bij deze “hereniging”. Een beperkende opsomming :
  – De Belgische bezetting van Vlaanderen, met de Grand Orient in de hoofdrol, waarachter de sporen lopen naar Parijs, waar zich de werkelijke macht bevindt.
  – De collaboratie & verraad van de elites (links en loge) in Vlaanderen met deze bezetter, en die verkozen worden door een kruiperig klootjesvolk,
  – De aanwezigheid in Vlaanderen van een groot aantal vreemdelingen en Franstaligen in Vlaanderen om de echte Vlamingen in de minderheid te duwen,
  – Het ganse Vlaamse overheidsapparaat is na een lange mars door de instellingen in handen van rode en logemaffia’s,
  – De Vlaamse regering bevolkt door verraders is schatplichtig aan de Belgische bezetter, en een hinderpaal in plaats van een voordeel,
  – De plundering van Vlaanderen via de transferten, maar ook via de verkoop van gebouwen, gronden, beleggingen e.d. waardoor bij manier van spreken de familiejuwelen stilaan zijn uitverkocht, en er alleen een berg schulden achterblijft,
  – Onder het blauwe loge konijn Verhofstadt werden de energiebelangen verkocht aan Frankrijk, waardoor VL. binnenkort afhankelijk zal worden van dure Franse kernenergie, die ook als wapen zal gebruikt worden tegen VL.
  – De aanwezigheid van de EUSSR en de NATO in Brussel, die er indertijd ook werden binnengehaald o.a. als een wapen tegen elk Vlaams onafhankelijkheid streven,
  – Door de afbraak van het leger en opheffing van de Rijkswacht kan een streven naar onafhankelijkheid niet meer geholpen worden door een sterke arm. Wel integendeel, wat overblijft van “politie” en “leger” via de “diversiteit”(sic) dient enkel om ingezet te worden tegen “les flamins….”,
  – Het probleem Brussel, dat als een rotte appel in Vlaanderen ligt,
  – De media en intellectuele middens zijn volledig in dienst van de Belgische bezetter, ook na een lange mars door de instellingen,
  Alleen op basis van de voormelde elementen zijn we geconfronteerd met een gigantisch kluwen van voor VL. vijandige belangen.
  Op internationaal en supranationaal niveau zitten we opgescheept met :
  1. EUSSR, Raad van Europa, UNO, NATO, ECB, IMF, BIS … e.a. die allen een instrument zijn in handen van de 2 Olifanten in de kamer die schuil gaan achter de NWO samenzwering. Het doel van de EUSSR is ten andere de vernietiging van onze Westerse maatschappij en beschaving. Al wat tegen de verborgen agenda’s van deze NWO instrumenten ingaat, wordt met hand en tand bevochten. Een Vlaamse onafhankelijkheid is ook zo gevaar voor deze verborgen agenda’s,
  2. Verschillende landen zoals Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje zijn als de dood voor een Vlaamse onafhankelijkheid, gezien ze allemaal gebieden hebben bezet en geannexeerd met daarbij dan etnische zuiveringen en culturele genocides. Een Vlaamse onafhankelijkheid opent bij manier van spreken de doos van Pandora.
  3. En dan Nederland :
  Dit is niet meer het NL van de jaren 50 van vorige eeuw.
  In NL zijn er 3 gebieden : beneden de Moerdijk, er boven en helemaal boven Friesland. Het is het centrale deel dat het probleem stelt.
  Den Haag is al even corrupt als het zuiden bij ons. NL zit trouwens nog meer in de greep van de 2 Olifanten in de kamer. Het NL koningshuis zit er volgens NL bronnen onwettig op de troon en is bovendien een belangrijk element binnen de Black Nobility. Dit centrale deel verzuipt ook in de invasies met daarbij dan een exploderende misdaad, drugs en alle vormen van decadentie waaronder het pedo-domein , met daarbij dan een moordende politiek correcte terreur, en een tergende laksheid bij de aanpak van de misdaad. Alleen tegen de politieke vijanden werkt het systeem nog perfect, zoals trouwens bij ons.
  In Den Haag zitten via de 2 Olifanten in de kamer, de geestesgenoten van deze in Brussel. De keuze tussen de Belgische bezetting en de hereniging met NL, komt dan in feite neer op een keuze tussen de pest en de cholera. Onderschat vooral de rol van Den Haag in deze NWO strategie. (zie de Covid 19 terreur).
  Besluit :
  Rekening gehouden met al de voormelde problemen, zal er in eerste instantie moeten gestreefd worden naar Vlaamse onafhankelijkheid, zonder Brussel, en buiten het gezag van al die bovenvermelde supranationale bezettingsinstrumenten, die ons naar de afgrond voeren. Het beschikken over een duidelijk afgebakend territorium, waar men ook ten volle baas, is een conditio sine que non voor verdere stappen. Vervolgens dient dan de Augiasstal uitgemest te worden.
  Wat nadien wel tot de mogelijkheden kan behoren is een hereniging met Zeeland, Noord – Brabant en NL Limburg, waarmee de “verschillen” niet onoverbrugbaar zijn, en ook rekening gehouden met verleden en de nog onderhuidse irritaties tussen de Zuidelijke provincies en “boven de Moerdijk..”. Trouwens Zeeuws Vlaanderen is nu al grotendeels afgestemd op Vlaanderen. Er zal een overgangsperiode nodig zijn, maar waar er een wil is, is er een weg. Een dergelijke hereniging zou voor Vlaanderen tal van voordelen meebrengen, zeker op geografisch gebied. Binnen een dergelijke structuur met een onafhankelijk Vlaanderen, zijn de 3 zuidelijke NL prov. gewoon opnieuw herenigd met wat eeuwen geleden werd gesplitst, en bevinden beiden zich dan op een voet van gelijkheid, in een onafhankelijk geheel en bevrijd van de respectievelijke bezetters.
  Meer zit er m.i. momenteel niet in, gezien de toestand boven de Moerdijk. Een toestand die van kwaad naar erger gaat. Daar hebben we niets meer te zoeken.
  We dienen hier te vertrekken van de rauwe werkelijkheid, en dus niet van een utopie. Het zal niet eenvoudig zijn, en Sun Tzu en Machiavelli zullen moeten van stal gehaald worden. Het loont echter de moeite om een wanhoopspoging te doen, want zoals de zaken er nu voorstaan, is het in 2030 met Vlaanderen gedaan. (zeker met de plannen van Schwab).

 3. Ik ben geen voorstander van een vereniging met Nederland; tegen een vereniging van Zeeuws Vlaanderen, Noord-Brabant en Nederlands Limburg echter, die u vernoemt, met Vlaanderen ben ik daarentegen niet. Die drie regionen behoren immers tot het historisch-organisch geheel van de Nederlandstalige Zuidelijke Nederlanden. Maar de bevolking van de Noordelijke Nederlanden beschouw ik als een ander volk dan dat van ons.

  Zoals u duidelijk ook weet is het bewind van Den Haag een judeo-maçonnieke macht zoals het Brussels bewind dat ook is. Dezelfde verborgen hand beweegt zich achter de poppenkast in de verschillende parlementen. Oranje stond, nota bene, aan de stichting van de Bilderbergvergaderingen. De vader van het orangisme hier in Vlaanderen was de Gentse vrijmetselaar Hippolyte-Désiré Metdepenningen.

  Het is beter om een Vlaams bestuur te hebben, vrij van de tirannie van het Brussels federaal bewind, dan om van Vlaanderen een provincie te maken van het verderfelijk bewind van Den Haag. De Vlamingen kunnen trouwens de armen uit de mouwen steken terwijl de parlementariërs op Vlaams niveau en op federaal niveau blijven toneelspelen; het is nodig dat er hier een parallelle samenleving opgebouwd wordt die zich weerbaar houdt tegen de misantropische dictaten en de psychologische oorlogvoering van de ministers. Een eigen lokale munt kan geïntroduceerd worden om de verstikkende greep van de banken te omzeilen. De fundamenten hiervoor kunnen op grassprietniveau gelegd worden, en vandaar kan er naar omhoog opgebouwd worden. De occulte krachten zouden hun subversieve activiteiten ontketenen om dat werk te vernietigen, maar grote christelijke mannen worden gesmeed in de vuren van beproeving.

 4. Mijn voorgaand schrijven was bedoeld als antwoord op de bovenstaande reageerder.

Reacties zijn gesloten.