Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Wanneer we echte Vlaamsgezinden horen over het verloop van 11.juli dan klinkt er vaak pessimisme.  Hoe dikwijls beginnen we deze dag, in het morgendrood, met nieuwe hoop en eindigen deze dag met ontgoocheling…..  Redenen tot klagen over de mede-Vlamingen die totaal onverschillig zijn en voor het decennia-lange gezwets van overheden tijdens hun toespraken.  En nog erger, velen van onze politieke moralisten – religieus of atheïstisch – nemen de gelegenheid te baat om het zelfbewustzijn en nationalisme van de (weinige) Vlamingen op die dag ernstig te kapitelen…..

Al decennialang is mijn kerntaak de promotie van de uiterlijke kentekens van de Vlaamse strijd.  Ontstaan toen bij de “koerswending” van de VU deze  dingen niet meer belangrijk bleken.  Elke dag van mijn leven ben ik er mee bezig geweest…. en nu is er van uiterlijke kentekens van Vlaanderen zo goed als niets meer te merken.  Ik zal nog even een vergelijking trekken wat voor het officiële Vlaanderen belangrijk is:  de organisatie “Tomorrowland” in Boom, kreeg voor dit jaar 1.800.000 euro steun (het festival gaat dan nog niet door); we hebben in heel ons bestaan 0 euro subsidie gekregen (en moeten dat ook niet hebben).  Maar sinds we ook een webstek hebben, voor de verkoop van vlaggen, zelfklevers enz.  hebben we intussen al NUL bestellingen gekregen van dit officiële, ongeveer 50 procent van de bevolking vertegenwoordigende politiek Vlaams-nationalisme.

De vorige Cyclus ging over de tricolore waanzin.  Ik heb, Johan Sanctorum uitgezonderd, niet veel gelijkaardig verzet mogen opmerken.  Terwijl dit al bij al toch vrij omvangrijk belgicisme toch echt wel onwelvoeglijk is.  Tom Van Grieken in zijn interview in “de Zondag 4.7” vergist zich trouwens als hij zegt dat “voetbal” toch anders moet beoordeeld worden qua belgicisme.  Wat opvalt is, dat de meeste zogenaamde sportliefhebbers ook nu hun tricolore collaboratie-vlaggen laten hangen.

Elke dag van mijn bewust leven heb ik aan Vlaanderen gedacht.   En een veruit primordiale zaak is, dat volksbewuste Vlamingen zich zo ook zouden tonen in het dagelijkse leven.  Niet dus.  Ik ga al vele jaren op 11 juli de folders van IJzerwake (en andere) bussen (doorheen drie provincies) en op de meeste plaatsen is de bevlagging “om in tranen uit te barsten”.  Tot mijn grote plaatsvervangende schaamte zijn er zelfs dorpen waar helemaal geen enkele vlag uithangt (ik noem ze niet uit schroom).  Ik ijver volop opdat de Vlamingen een (fatsoenlijke) VL op hun wagen zouden hangen, een leeuwenwimpeltje aan hun fiets,  een leeuwenspeldje op hun jas:  NOPPES.    Hoe wilt u nu dat de Vlamingen op zelfrespect kunnen aanspraak maken als ze zelfs niet durven tonen dat ze Vlaming zijn??

Dit komt eigenlijk niet van “irgendwo”.  Dit bewijst ook dat er een effectieve, geniepige repressie rondwaart; waardoor bijna alle Vlamingen het tonen van hun eigenheid verbinden met welkdanige nadelen ook, door een belgicistische overheid.  Vandaag stond Bart De Wever fier op een foto met de organisator van de “Antwerp Pride”; hij maakte daarbij een strijdlustig teken; ik veronderstel dat hij de gender-revolutie steunt.  Antwerpen ken ik al mijn hele leven en de stad heeft nog nooit zo “belgisch” geoogd als tijdens het bewind van de telg De Wever, uit de langdurige Vlaamsnationale familie.  In beeld kwam ook het bekendste café van de Grote Markt, waar het stadhuisvolk aan huis is, met een Belgische vlag die heel de gevel bedekte.  De Vlaamsnationale strijders uit het hiernamaals roepen een weeklacht over dit soort volk uit…..   We gaan naar een Derde Val van Antwerpen, na deze in 1585  (Alexander Farnese) en deze van 1830-1831 (maarschalk Gérard van de Fransen).

Vlaanderen is meermaals het “Beieren” aan de Noordzee genoemd.   Het beschikt over enorme troeven…  een werkzame bevolking, historische steden, de mooiste vrouwen van de wereld….   Maar de overgrote meerderheid heeft niet het minste zelfrespect; dat zich uit door de keuze voor een maffia-achtige politieke bovenlaag.  Vandaag moeten we ook terugkomen op de corona-dreiging, die voor het schaapachtige Vlaanderen desastreus dreigt uit te komen.

Tijdens ons veelvuldig verblijf in Nederland konden we zelf vaststellen dat de mondmaskers, ook in handelszaken, verdwenen zijn.  Heel de horeca bloeit terug open.  Ook in Engeland staat dit volgende week op het programma.  Hier zorgen misdadigers zoals Frank Vandenbroucke en Marc Van Ranst ervoor dat deze en andere maatregelen nooit meer zullen afgeschaft worden….

Er is door ontelbare burgers in dit land verwoed gevochten om hun economie overeind te houden.  En dit is grotendeels gelukt ook.  Zoals de prognoses zijn, gaat de zogenaamde pandemie in de herfst terug losbarsten.  Dit zal twee kenmerken hebben: de gevaccineerden zullen veelvuldig slachtoffer zijn (van zgn. nieuwe varianten) en men zal de schuld aan de niet-gevaccineerden geven!   PM Johnson van Engeland heeft al verklaard dat men met belangrijke sterftecijfers zal moeten rekening houden vanaf het najaar.  De voornaamste redenen zijn dat quasi iedereen het officiële coronaverhaal gelooft, zich bijgevolg zich heeft laten vaccineren (onder lichte dwang) en de immuniteits- en DNA kenmerken van de mens zich blijvend veranderd hebben  (Deze tien dingen zullen gebeuren als de samenzweerders de schroef aandraaien – Dr.Vernon Coleman – frontnieuws.com).

Er loopt een sterke parallel tussen de schaapachtige reactie in Vlaanderen t.o.v. de coronaleugens en het totale gebrek aan volksfierheid  (uitgezonderd Viruswaanzin en enkele geïsoleerde Vlaamsnationalisten).   Alle partijen hebben hier het gebrek aan waarheidsbevinding getoond en in alle toonaarden gezwegen.  Neem een voorbeeld aan Forum voor Democratie in Nederland en de FPÖ in Oostenrijk!  Het is de taak van de voormannen uit de politieke Vlaamse Beweging tijdens de volgende catastrofale lockdowns ons volk en economie te behoeden voor de totale ineenstorting, “collapse” in neo-Nederlands!

Decennialang strijd ik al voor de Vlaamse eigenheid, d.m.v. het gebruik van de Vlaamse symbolen,  het gebruik van een beschaafde eenheidstaal, het verwerpen van een beschamende en vaak obscene cultuur in onze openbare media.  Dit is ook mede het Leitmotiv waarom ik, van voor de uitbraak van de coronaleugen, de strijd ben aangegaan tegen hetgeen ons volk tot slaven en zombies dreigt te maken.

Jos Wouters, Boom, 11 julitijd, 6.7.21

Nvdr: Videobeelden ter illustratie van het bovenstaande.

Neem nota van de verwijtende begeleiding door een verslaggever “… een ludieke actie van de VVB, na jarenlang het onveilig maken van menig wielerklassieker…”

Uit het Angeltjes-archief, een hulde aan de man die Vlaanderen leerde te vlaggen “je moet minder vergaderen en méér doen”: Huldebetoon van de Gulden Sinjoren voor Ivan Mertens: “Vlaanderen is zijn vaandeldrager kwijt…”

1 gedachte op “Cyclus

  1. Ik ben het niet eens met het beschouwen van de Koning van Spanje in de zestiende eeuw als een onwettige bezetter van ons land; hij was de wettige soeverein van de Nederlanden, en heeft terecht oorlog gevoerd tegen de protestantse priestermoorders die hun rabiaat bloedvergieten overal wilden verspreiden en gehele regionen van de wettige kroon trachtten af te scheuren. Ook hebben de Spanjaarden niet geprobeerd de Germaanse eigenheid van onze voorouders te verwoesten zoals de latere gallicaniserende belgicisten dat wel probeerden. Het was trouwens in protestantse landen dat het zieldodend rationalisme uitgebroed werd dat de westerse bevolking in het materialistisch nihilisme gestort heeft waarin ook ons Vlaams volk wegkwijnt. Dezelfde synagoge van de satan die het protestantisme gecreëerd heeft om het Westen religieus te destabiliseren heeft in recentere tijden de Rothschildstaat Belgistan en de Europese Sovjetunie gecreëerd tot onheil van de westerse volkeren.

    Wel moeten Vlamingen ongetwijfeld meer volksbewustzijn krijgen en strijdvaardiger worden tegen het Brussels bewind. Ons volk wordt in zijn bestaan bedreigd door de schimmige oligarchen schuilend achter de clownachtige prutsministers. Het kwaad hier is dat hier geen leiderschap is, geen aanvoerder om ons volk tot weerstand te organiseren terwijl degenen die ons willen vernietigen internationaal georganiseerd zijn met aan de top enkele families die bevel geven aan de gehele mesthoop. De propaganda voor de gifspuiten draait op volle toeren, en hoe ver gaan de generationele gevolgen daarvan reiken? Hoe zal de impact zijn op het nageslacht van ingespotenen die toch niet helemaal onvruchtbaar geworden zijn en dan toch nog kinderen kunnen krijgen? Die kinderen gaan, nota bene, als zij zelf volwassenen geworden zijn koppels vormen met de afstammelingen van mensen die de gifspuit geweigerd hebben. Het is gruwelijk om te denken aan de mogelijke schade aan de Vlaamse bloedlijnen. Het is in feite nodig dat blanke, niet-ingespoten Vlamingen een gesloten stam gaan vormen.

    Betreffend het magnetisme dat geobserveerd wordt in sommige ingespotenen: In welke mate kunnen de oligarchen doormiddel van elektromagnetische frequentie de hersenactiviteit beïnvloeden van menselijke dragers van ingespoten receptoren voor dergelijke frequentie?

    De massa loopt stompzinnig achter de signalen van de malicieuze misantropen; hoe langer dit duurt, hoe groter de schade.

    Reeds voor de covidiaanse propagandacampagne in 2020 werd voortdurend gespot met complotonderzoekers via het gebruik van het psychologisch wapenwoord “complottheoreticus” van de CIA-operatie “Mockingbird”. De covidiaanse dystopie waarin men nu leeft toont aan hoe gevaarlijk complotontkenning is; mensenlevens worden verwoest als gevolg ervan.

Reacties zijn gesloten.