Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

ACHTERDOCHT IS AAN DE ORDE

Na 14 maanden maatregelen tegen de vrijheid en de grondwetten, onder het mom van een pandemie, gaat men “versoepelen”.  Maar de opmerking vooraf is dat de opposanten tegen de corona-maatregelen blijvend als tegenstander van het “Belgisch” regime worden gekenmerkt.  Dus, als men de maatregelen van het Overlegcomité FOD niet aanvaardt, wordt men ook als een staatsvijand beschouwd.  Daarom acht ik het bv. waarschijnlijk dat mijn telefoon en andere digitale apparaten door de staatsdiensten gevolgd worden.

Aan al deze werknemers van de maffia-staat Belgie kan ik, ter verkorting van mijn artikel, de reacties van Graaf de St.Germain, op 30.5.21 op het artikel “Gedachten in gedichten” twee delen, aanbevelen.  Daar hoef ik niets aan toe te voegen.  Eveneens aan de trollen beveel ik de reactie van Paul aan, die alle vragen stelt die een vaccin-weigeraar aan de corrupte dwanginstanties kan stellen.

De voorbije dagen werd er veel gedebatteerd over de vrijheid van meningsuiting.  Aanleiding is het ontwerp van Vincent Van Quickenborne, om zogenaamde haatspraak aan een andere rechtbank toe te vertrouwen (weg bij Assisen, met een strikt vervolgingsbeleid).   Het siert de N-VA met Peter De Roover, dat ze daar dwars gaan voorliggen.  Maar de talrijke artikels, die hier rond in allerlei fora verschijnen, verdoezelen de ware aard van de gehele constructie.

Het gaat in wezen niet enkel om “haatspraak”, niet enkel om de bestrijding van corona-sceptici, niet enkel om sympathisanten van Jürgen Conings, niet om de spandoek van de Voorposters.  De opbouw naar een perfect Belgisch loge-concept was al zeer lang in voorbereiding.  Gedurende meer dan tien jaren, destijds nog in het Nationalistisch Verbond, waarschuwde ik voor de repressie die er zat aan te komen.  De eindbedoeling is de totale vernietiging van elk zelfrespect, elk volksbesef, elke verworvenheid die in de loop van 100 jaar Vlaamse Beweging is bereikt.  Als de oppositie-krachten niet werkelijk een strijdmethode ontwerpen en de Vlaamse bevolking zonder taboe benaderen, zie ik het zwart in.

Het is geen toeval dat exact Alexander De Croo tot eerste minister is benoemd en nu voluit zijn strijd tot vernietiging van de Vlaamse levenskracht voert.  Heeft u de verschillende filmpjes met zijn “lichaamstaal” al gezien, wanneer hij met iets, resp. iemand, Vlaams wordt geconfronteerd?  Alsof de duivel die met wijwater wordt besprenkeld!  De Open VLD is al sinds het ontstaan van België de voornaamste belgicistische kracht  (later samen met Groen) en men ziet aan bv. de woede-uitbarstingen van een Patrick Dewael dat ze elk zelfstandig averechts denken haten als de pest.  In de lijn van de bijdragen van Graaf de St.Germain moet ik zeggen dat het echte beleid niet voor onze ogen wordt bepaald, maar in nauwe samenspraak met de occulte/satanische machten achter de schermen, op een heel ander dan een louter het Belgisch niveau.

Deze dreiging geldt trouwens niet enkel voor dit land; in de meeste wereldlanden heersen de links-liberale pionnen van de Nieuwe Wereld Orde.  Eén van hun grote objectieven is het uitdunnen van de rangen van de wereldbevolking.  Lees daartoe: Ehemaliger Senior Economist v.d. Weltbank :  Die N.Y.T. bereitet uns auf einen massiven Bevölkerungsrückgang vor.    En verder nog: Vaccine murders are passed off as Covid.   De grootste schok, wat velen nog steeds niet kunnen geloven, is dat de links-liberalen  (zie o.a. VVD in Nederland en O-VLD in België) eigenlijk een puur communistisch-goelagiaanse agenda aan het uitvoeren zijn.   Als ik het geluk – en Gods zegen –  heb voor hierna nog volgende artikels, zal ik het thema “bevrijdende verkiezingen” behandelen in de toekomst.

Barbara Pas heeft het ook begrepen: “Vlaamse mening wordt verboden”.  De achterdocht moet vooral uitgaan naar de zgn. versoepelingen, die inhoudelijk door onevenwichtigen zijn ontworpen. Vanaf 9. juni zal men weer mogen knuffelen, maar de mondkapjesplicht wordt niet opgeheven (zal blijvend zijn, vrees ik);  de cafés restaurants mogen weer bezocht worden, maar men is met de uitrol van een volkomen onwettelijk (Europees/Belgisch) vaccinatie-paspoort bezig;  mensen die gevaccineerd zijn zullen thuis (!!!!!!!!) heel wat meer vrijheden hebben (t.o.v. niet gevaccineerden).  Hoe gaat men dat controleren? Elke dag: xxx aantal keren huisvredebreuk?

Daarom schrijf ik, conform mijn titel, dat de hernieuwde afbreuk van het “oude normaal” wel vlug na de zomer terug zichtbaar zal worden.  Daartoe plegen we verzet en moet dit steeds massaler worden!  Let goed op wat er gebeurt in de landen van het vroegere Commonwealth, met name vooral in Australië**, Canada, maar ook de V.K.: een hoge graad aan een absolute controle-maatschappij en afwezigheid van enige vrijheid.   Het zijn dan ook de landen waar de Freemasonry*  stevig gevestigd is.  Lees hiervoor : “Weinig verschil tussen leven in de Gazastrook en Melbourne (Australië)”.

Samengevat mijn mening: de tijdelijke chaotische versoepelingen zijn een bedrog en zullen zeer waarschijnlijk in de latere herfst door een nieuw lock-down offensief gevolgd worden.  Lees hiervoor : “Covid Relaxation is a Trick”  Gary D. Barnett.

Het oude normaal lijkt voorgoed voorbij:  beluister toch nog eens het lied van de jarige Bob Dylan : “I’m go walking my Freedom Highway” en “This land is my Land”.    Waar is de tijd dat de generaties van toen Woodstock, (3 Days of Peace and Music) konden beleven?

Voor allen, die beter zouden moeten weten, we gaan voor niet minder dan het Oude Normaal.

We zullen moeten gaan voor de redding van een basis-Vlaams authentiek volkspotentieel, en ons voorbereiden op de redding van die Vlamingen/Nederlanders, die nog gered willen worden.

Jos Wouters, Boom, 1.6.2021

** Australië:

2 gedachten over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  – Het belangrijkste kenmerk van een profeet is dat hij predikt in de woestijn,
  – Als men slaapt tijdens de democratie(sic) wordt men wakker in de dictatuur,
  – The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” ― Edmund Burke,
  – Als verzetslui hebben we dan ook geen andere keuze dan verder te gaan, met hoe weinig we nu ook zijn. Ik herinner mij een voordracht in mijn school in de jaren zestig, door LDL (Lowie de Lentdeckter) over zijn boek “Zware jongens en lichte meisjes” . Hij had het ook over zijn verzetsperiode tijdens WO II in Wallonië, ik citeer : “Tijdens de oorlog bestond een brigade uit 4 man, op het einde uit 40, en na de bevrijding (sic) uit 400 !!” Er is dus nog hoop.
  – Alle vijanden van het regime, en dat zijn enkel de Vlaams & rechts gezindten, worden bespioneerd. Is het niet officiëel met behulp van de BOM & BIM wetgevingen, dan is het “officieus”, en de moderne ICT spionage apparatuur biedt hier grenzeloze mogelijkheden, dus : “Feind hört mit”
  – Een nog groter gevaar zijn de mollen die infiltreren, en hierover is er bij Vlaamse en rechtse organisaties een ontstellend gebrek aan kennis met een grote lichtgelovigheid. Neem hierbij dan nog de provocateurs die zich mengen tijdens straatacties. Bij de V – politieke partijen dient men dan rekening te houden, naast de mollen, met de leden die worden omgekocht dan wel gechanteerd,
  Wij zijn intussen omgevormd tot een DDR dictatuur met een Stasi terreur. We mogen dan ook het misdadige karakter van dit rot corrupte Belgische wangedrocht dan ook niet onderschatten, zeker nu met Vivaldi , een communistische loge maffia bende, wiens voornaamste taak en ook obsessie, er in bestaat oorlog te voeren tegen Vlaanderen, behulp van verraders aan Vlaamse zijde. En als het tegen “les flamins” gaat, zijn alle slagen toegelaten, vooral deze onder de gordel !!
  – Met de Covid 19(84) terreur worden we momenteel niet geplaatst voor de keuze tussen het “vaccin” en de “vrijheid” maar wel voor de keuze tussen een “biologisch wapen “ of de “dood, of ten minste zware lichamelijke blijvende letsels” . Dit is een keuze tussen de pest of de cholera. Al wie deze laatste keuze niet wil maken, is een staatsvijand die moet vernietigd worden.
  – Zoals U ook stelt, zal er door de Vlaamse oppositie, meer dan een tandje moeten worden bijgestoken. Voorpost en Jurgen C. bieden hier mogelijkheden, om dit verzet een stevige duw in de rug te geven.
  – We zitten momenteel op de rand van de afgrond… het is “overleven of Der Untergang” , en nood breekt wet. Trouwens in de rechtsleer en rechtspraak is er de notie “Noodtoestand”. En recent is er, dankzij Bibi in Tel Aviv , het “recht op zelfverdediging”.
  – Bij dit verzet dienen we alles uit het verleden dat bruikbaar is, aan te wenden. Dit heeft dan vooral betrekking op de beerputdossiers, waarmee het corrupte regime elke dag dient bestookt te worden. Degrelle deed dit ook in de jaren 30. Ook tal van historische gebeurtenissen, die nuttig zijn moeten gebruikt worden, en hierbij moet men niet “heiliger zijn dan de Paus”.
  En Mr Wouters, als het een troost kan zijn, men wordt pas aangevallen als men gevaarlijk is, en men is pas gevaarlijk als men de waarheid benadert. Een waarheid die, zoals in elk communistische terreurregime, strafbaar gesteld is, en zoals reeds beschreven werd in “1984” door George Orwell.
  Ik wil echter niemand nodeloos ongerust maken, maar het is toch beter op het ergste voorbereid te zijn. Dit biedt ook een zekere gemoedsrust naar de toekomst toe, als alles goed geregeld is. Ik verwijs regelmatig naar Sun Tzu : “ken en onderschat de vijanden niet !!!”. Ze hebben immers de champagne al gekoeld in de frigo staan.

 2. gisteren kreeg ik bericht dat ik drie dagen verbannen werd van FB – mocht onderstaande tekst niet publiceren :
  AL MAAK IK ME ALS GROOTOUDER GEEN ILLUSIE OVER DE POLITIEKE MOED VAN NVA’r WEYTS
  BEN WEYTS : HOU OP MET ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN HERSENDOOD TE MAKEN .

  Hoofdredacteur van BILD biedt excuses aan de kinderen voor manipulatie en bedrog. HoIk zou tegen miljoenen kinderen in dit land, voor wie wij als samenleving allemaal verantwoordelijk zijn, willen zeggen wat onze federale regering en onze kanselier nog niet hebben durven zeggen: :
  “Wij vragen u om vergeving”.
  We vragen je vergeving voor anderhalf jaar van een beleid dat je tot slachtoffer heeft gemaakt.
  Aan slachtoffers van geweld, verwaarlozing, isolement, emotionele eenzaamheid. Want de politiek en de media die berichten dat je tot op de dag van vandaag, net als vergif, het gevoel hebt dat je een levensgevaar bent voor onze samenleving.
  Dat ben je niet, laat je niet overhalen. Wij moeten jou beschermen, niet jij ons.
  Excuses werden aangeboden voor de grootschalige ellende, die hun berichtgeving heeft aangericht in het leven van gezinnen en speciaal in het leven van kinderen. Wat een grootsheid van hoofdredacteur van Julian Reichelt om dit te doen .De redacteur van BILD biedt excuses aan de kinderen voor manipulatie en bedrog
  Wat een voorbeeld is hij daarmee voor alle hoofdredacteuren in andere landen. Maar zeker ook voor de hoofdredacteuren in Nederland en België.

Reacties zijn gesloten.