Cyclus

ZELF NADENKEN OVER HET EINDE VAN VRIJHEID!

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Met de deur in huis vallen:  de vaccinatie-paspoorten worden ingevoerd en de facto verplicht gesteld.  Gedurende al de voorbije maanden, waarbij men ons steeds weer voorloog, was er hier geen enkele twijfel dat ze het ondenkbare zouden opleggen.  Evenals het permanent maken van de mondmaskers, het controleren en beperken van bijeenkomsten en het totaal ongepast overal willen testen afnemen.

Deze vaccinatie-paspoorten zijn volledig ongrondwettelijk en in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.  Maar een oen die daarover valt……  Voor de Belgische grondwet is het in elk geval strijdig met art. 10 van de grondwet  (het gelijkheidsbeginsel, wat ernstig wordt geschonden omdat niet-gevaccineerden niets meer mogen); art. 11: het verbod op discriminatie in de toepassing van rechten en vrijheden  (alleen gevaccineerden wordt toegang verleend tot activiteiten, buitenlandse reizen en evenementen);  art. 12: de persoonlijke vrijheid: het wel of niet aanvaarden van vaccinaties moet volkomen vrij door ieder individu kunnen beslist worden.  Sluitstuk van dit alles is art. 187:  “De grondwet kan noch geheel noch gedeeltelijk worden geschorst.

Bovendien verhoudt het zich op duidelijke wijze, met de regels van de medische privacy.  Er is geen enkel beletsel, om, indien men hier een eenmalige en weldra een resem aan injecties vraagt te bewijzen, om dan ook evtl. andere gezondheidstoestanden op de app van uw mobieltje te laten zetten.  Deze dictatoriale maatregel, die in elk land gecoördineerd lijkt van kracht te worden, is duidelijk op bevel van de Wereld-Kabal, de Illuminati, ingevoerd.  Onze lokale machthebbers, denken we hier aan het land België en Nederland, passen op een luciferiaanse wijze de besluiten toe, die Klaus Schwab en Bill Gates in alle vrankheid al aangekondigd hebben.

In de alternatieve verzets-media bulkt het van oproepen, om ieder persoonlijk in het verzet te gaan, zoals door Mike Yeadon, ex-voorman van Pfizer.  We moeten voorkomen dat het project van Klaus Schwab wordt ingevoerd (wef-project: Known Traveler digital Identity”).  Indien we echter realist blijven, dan merken we dat de meerderheid van politiekers en wetsgeleerden verzuimen om hun bevoegdheid tegen deze afschaffing van vrijheden te gebruiken.

Hier moet ook nog eens de rol van de media beklemtoond worden:  deze laten niet enkel één kant van het verhaal horen; bovendien liegen ze met het publiceren van polls waarbij de meerderheid van de mensen deze paspoorten ten zeerste toejuichen.  Het onomkeerbare punt is gekomen: hier moet ik alle zelfstandig denkende mensen uitdrukkelijk vragen hun informatie niet meer bij deze media te halen.  Meer en meer word ik razend als ik zie hoe men op onze zenders, door allerhande flut-programma’s mensen hersenspoelt, waar ze bij zitten.  Voor uw geestelijke gezondheid, vergeet VRT en VTM een talloze andere Europese zenders!

In alle bescheidenheid geef ik toe, dat ik hier in deze column, maar ook persoonlijk tussen de vele contacten, niet veel succes heb, als ik hoor (maar klopt dit wel?) dat in Vlaanderen 98% van de 65+ers zich liet vaccineren.  Toch merk ik op dat de gevaccineerden ook de strijd moeten voeren, samen met de anti-vaxers, omdat de planning is, dat er voortdurende, elk seizoen herhalende vaccinaties zullen verplicht blijven.  Telkens pleegt men inbreuk tegen de Nürnberger Kodex van 1947, die medische en psychologische experimenten bij mensen verbiedt.

We zien enige hypothetische voorvallen aan de top van de Wereld-satanici:  Bill Gates leek goede contacten met Epstein te hebben onderhouden.  Deze Epstein is m.i. niet gezelfmoord, hij behoorde tot de meest ondoorgrondelijke slechtheden, nl. de Mossad, waar zelfs de duivel jaloers op is (video).  Het lijkt dat de echte opdrachtgevers, nl. het comité van 3  (de drie beslissende families), vlak onder de troon van Lucifer, de zaken willen bespoedigen met de Chinese machten aan de overwinning te helpen!   Heel de vrijheidslievende wereld zou ten zeerste afstand van alle Chinese machtsgrepen moeten nemen!

Twee nummers geleden werd onze gewaardeerde Pater Daniël aangevallen in een artikel in ’t Pallieterke.  Ondanks reacties, ook van hemzelf, werd er geen rechtzetting gepubliceerd (Nvdr: slechts een korte reactie bij de rubriek lezersbrieven kreeg publicatietoelating).  Pater Daniël speelt met zijn informatie een sleutelrol, ook zijn identieke houding als de onze t.o.v. corona, omdat wat zich in en rond Syrië afspeelt, mee bepalend zal zijn, of we de strijd kunnen winnen of niet.  Dat vraagt wel een waarheidsgetrouwe steun, hier in het voorlopig nog oorlogsvrije Westen.

Hiermede vraag ik een strijd op twee fronten: verzet door persoonlijk en openbaar getuigen in het dagelijkse leven en geestelijke verdieping  (voor de christenen het gebed) om de weerbaarheid te ondersteunen.  Hetgeen nu gebeurt is zelfs zo’n aanslag op de wetten van het universum, dat dit niet zonder respons kan blijven.  Eén van de voornaamste zeges van de satanici is het volledig in puin schoppen van de christelijke samenleving, met zijn trouw aan de Tien Geboden.  Deze Geboden zijn de natuurwetten, die in ieder oprecht hart zijn gegrift!!

Laat ons dan ook als hoogste norm onze families in ere houden,  de heiligheid van onze kinderen beschermen tegen pedofilie en de onaantastbaarheid van het menselijk leven blijven verdedigen!!

Jos Wouters, Boom, 20.5.2021

PS:  Er is een klopjacht bezig (actueel) op een corona-tegenstander : Jürgen Conings.  Deze had Marx van Ranst bedreigd.  Is het normaal dat een natuurdomein van 12.000 hectaren nu al dagen wordt afgesloten om een mensenjacht te voeren?  Dit is gewoonweg een walgelijke drijfjacht waarbij de gezochte mag gedood worden.  Wat zou de wereld zeggen indien dit tegen een pro-Palestina of een Black-Lives-Matter betoger zou gevoerd worden?

Dit is de herinvoering van de repressie tegen dissidente personen op het scherp van de snee.

Aangeraden literatuur:

5 gedachten over “Cyclus

 1. Er lopen ook nog goede militairen rond maar spijtig genoeg niet bij ons

  General David H. Berger, Commandant of the United States Marine Corps., refused House Speaker Nancy Pelosi’s request to use the Corps. to safeguard Biden’s Jan. 20 inauguration from Trump supporters and insurrectionists.
  Her statement made the general explode, our source said.

  “Don’t lecture me on patriotism, Madam Speaker. I’ve served this country with distinction for 40 years. I’ve spilled blood for our nation. What have you, a self-serving elected official, done for your country?” Gen. Berger said.

  Pelosi further enraged him by saying he was answerable to Congress.

  “I answer only to the president, and as I understand it, Donald J. Trump is still president and commander-in-chief. I abide in the Constitution as it was written, not your interpretation of it,” Gen. Berger admonished Pelosi.

  Extract uit : Marine Corps. Rebukes Pelosi: “WE DON’T WORK FOR YOU!”
  By realrawnews -January 13, 2021

 2. Ik had nooit gedacht dat ik de bottines zo nadrukkelijk in mijn gezicht zou voelen tijdens mijn leven.
  In de uitspraak van Ray “Als ik de Belgische staat vandaag meer haat dan gisteren, dan ligt het eraan dat ik die gisteren niet genoeg gehaat heb.” kan best het woord Belgische dan maar weggelaten worden, want het gebeurt overal.

  Maar blijkbaar zijn de meeste mensen er nog van overtuigd dat ze na de prik weer normaal gaan kunnen leven en beseffen ze niet dat we in sneltempo op weg zijn naar een Chinees controlesysteem. Als je dat zegt krijg je de meest stompzinnige verwijten naar je hoofd.
  Bekijk dit uit de UK: de vaccinatie-paspoorten zijn veel meer dan wat ze zeggen dat ze zijn:
  https://www.blckbx.tv/videos/chinese-toestanden-in-uk-vaccinatie-app-vertelt-silkie-carlo-van-big-brother-watch-uk

  Zij die enkele maanden geleden dit zegden waren de … (vul maar in). Nu wordt het onder onze neus uitgerold. Dit is niet de wereld waain ik wil leven. Daarom zal ik mij er zoveel mogelijk uit terugtrekken. Ik zie geen andere mogelijkheid meer. Ik sta nog altijd perplex hoe een maatschappij op amper 1 jaar zo kan veranderen. Discussiëren helpt blijkbaar toch niet meer. Het maakt mij zo triest.

  • Paul,
   Wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil !! Aan iemand iets duidelijk maken, wat hij of zij niet wil weten… daar staat men voor een muur waarvan de omvang de Alpen doet verzinken tot een molshoop. Er is natuurlijk de smerige rol van de media, waar Mr Wouters ook naar verwees, maar dit kan geen volledige verklaring geven, voor de onwil om te zien wat er te zien is. Media, die niet alleen liegen, maar volop intimideren en een nooit geziene psychologische oorlog voeren, zo afgeschreven van de handboeken van het Tavistock Institute.
   Het belangrijkste element is echter de “klootjesvolk mentaliteit” met een hoog “kruipdier gehalte”. En hier zitten we in het domein van de “psychopathologie”, waar de frustraties, complexen, afgunst, nijd, haat en wraak hoogtij vieren. Dit alles onder het motto : “Ik kruip, en de anderen moeten ook kruipen, vooral diegene die niet willen kruipen”. Om de anderen dan te doen kruipen en desnoods te bevechten, is er echter geen enkele moeite teveel, en niets te zwaar of te heet. Deze “kruipdieren” zijn dan ook niet bezig met de gezondheid, maar wel met haat en wraak. Een zelfde scenario zien we ook in het domein van Agenda 21 – 30 en bij het Coudenhove Kalergi plan. En deze haat en wraak wordt handig geëxploiteerd door de linkse en de logemaffia’s, en bovendien aangemoedigd door de verraders binnen de politiek – MSM en de medische maffiosi. Meer is er niet nodig voor dit klootjesvolk om zich eens uit te leven. Ik herneem een citaat uit een vorige reactie :
   “Henry Hazlitt described it best, in his “Marxism in One Minute“: “The whole gospel of Karl Marx can be summed up in a single sentence: Hate the man who is better off than you are. Never under any circumstances admit that his success may be due to his own efforts, to the productive contribution he has made to the whole community. Always attribute his success to the exploitation, the cheating, the more or less open robbery of others.
   Never under any circumstances admit that your own failure may be owing to your own weakness, or that the failure of anyone else may be due to his own defects — his laziness, incompetence, improvidence or stupidity. Never believe in the honesty or disinterestedness of anyone who disagrees with you.
   This basic hatred is the heart of Marxism. This is its animating force.. “ (=einde citaat). Dit is m.i. meer dan duidelijk.
   Ik heb in mijn omgeving hoog oplopende ruzies gehad, met uitbarstingen van razernij, waar het voormelde werd bevestigd. Zelfs als men dergelijke elementen wit op zwart op papier geeft, dat ze ook mee ten onder gaan, dan nog blijven ze volharden in de boosheid, en hier is Machiavelli aan de zet :
   “It is just as difficult and dangerous to try to free a people that wants to remian servile as it is to enslave a people that wants to remain free.” Niccolo Machiavelli. (=einde citaat).
   We hebben dus de keuze tussen de slavernij & lafheid , met bepaalde voordelen of de vrijheid & waardigheid met heel wat nadelen. Ik kies voor dit laatste, met, zoals men zegt, ook een interne emigratie. Als men zichzelf verraadt, zal dit zich vroeg of laat wreken. In de psychologie zegt men immers : Wat verdrongen is, is niet verdwenen, maar zal vroeg of laat opnieuw de kop opsteken, zeker als het einde nadert en men dan verteerd wordt door een knagende en pijnlijke wroeging. Kunnen leven met een gerust gemoed, ondanks de praktische nadelen, is een luxe. Niet moeten kruipen en zich doen vernederen is goud waard.

 3. Reeds jaren voor 2020 werd de bevolking reeds geconditioneerd voor het coronisme door middel van predictieve programmering om zo al op voorhand manipulatief het later gedrag te beïnvloeden. Er zijn al meerdere voorbeelden van die predictieve programmering gegeven op het internet, maar één dat ik recentelijk ontdekt heb en nog niet vermeld gezien heb is hetgeen te zien is in een video op YT geplaatst door “Tamiil’s Adventures”:

  “The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited part 13 (Ebonheart Pact) (Game Movie) (No Commentary)”.

  Zelfs het woord “lockdown” komt erin. Let erop dat die video in 2016 geplaatst werd.

Reacties zijn gesloten.