Cyclus

Voor Outer en Heerd - YouTube

VOOR VRIJHEID EN RECHT…..  ONGEKNECHT!

De titel is een onderdeel van een lied dat bij zangstonden gloedvol meegezongen wordt.  Intussen zie ik, in mijn eigen “bubbel”, maar ook bij velen in de Vlaamse Beweging, dat men probleemloos begint aan een “eindeloze” serie van vaccinaties.  Geen argumenten helpen, ook niet bij mijn meest dierbaren….

Even het kaderwerk even beschrijven, zoals ik de uitzonderingstoestand zie.  Enerzijds is er dus de coronatirannie.  De maatregelen worden zonder kans van beroep doorgevoerd; tegenstanders worden gecriminaliseerd.  Parallel daarmee zijn de eindeloze reeks schandalen, om even te beperken tot Nederland/Vlaanderen/België:

 • In Nederland : de toeslagenaffaire (verkeerde en dwangmatige taxatie door belastingsdiensten); de totaal onvoldoende aanpak van de woningnood (o.a. veroorzaakt door de hoge immigratie); het project in uitvoering om NL van het (o.a. eigen) gas af te koppelen: een bodemloos miljardenproject en de invoering van een politiestaat door gewetenloze aanpak van manifestanten en corona-zondaars door de ME/politie.
 • In Vlaanderen/België : het schandaal Tony Coonen, de Voorzorg SpA;  de affaire Sihame El Kaouakibi met elke dag nieuwe afleveringen met bodemloze steun vanwege Somers en VLD, N-VA via stadsbestuur, provincie en Vlaamse Regering, de werkelijk volledige sjoemeltoestand in Luik vanwege de PS en aanverwanten, de bodemloze steun aan de 2 (rijke) media-organen Mediahuis en DPGMedia, waardoor die o.a. alle kranten konden opkopen in Nederland en de niets ontziende corona-repressie tegen de bevolking d.m.v. terzake volledig onwettig handelende viro-, immuno-en quarantainologen.

En dit is enkel een momentopname!

Het sluitstuk moet echter elders liggen?  De vraag moet gesteld worden, waarom vele van deze toplui (steeds weer in de media) met dergelijke psychopatische werkwijze handelen?  Een constante in de optredens, zowel in het noorden als bij ons, is de ijskoude, volstrekt inadequate, zonder enig democratisch kader, manier van handelen.  Geen zweem van emotie bij het vernietigen van de middenklasse, het leven van jongeren tot een hel maken en het sterk medisch af te keuren verplichten van mondmaskers.  Bovendien ontdekt men de geheime instructies die in achterkamers naar politie(k) gegeven worden.  Men sluit bvb. de boekhandels in NL omdat deze niet meegingen in de eis om Gezond Verstand en  Blauwe Tijger Groningen te censureren

Men sluit nu al meer dan 2 maanden de grens in België, alhoewel dit aan de cijfers niets verandert  (te weten de grens met NL maar niet die met Frankrijk: oogje dichtknijpen).  De conclusie is, zonder namen te noemen: hoeveel van onze toplui staan er in de versleutelde berichten van de SKY ECC diensten? Hoe kan het dat er nog maar enkel een aantal “kleine visjes” gevat zijn?   En de retorische vraag:  hoe is het mogelijk dat de beleidsmakers in NL/B dergelijke psychopatisch beleid voeren: met de hulp van welke roesmiddelen doen ze dat?

De reacties hier op dit forum van “de Graaf van St.Germain” en verschillende andere correspondenten staat op een enorm hoog niveau (lees reactie op laatste bericht Pater Maes). Alhoewel m.i. natuurlijk Marx Van Ranst een hoofdverantwoordelijke is, zou het goed zijn ook het doopceel te lichten van Steven Van Gucht, Herman Goossens, Marc Noppen (VUB) ,Erika Vlieghe, Dirk De Vroey (VUB EN VLD) en Geert Molenberghs.  Alsmede van Maarten Boudry (UGent) de nieuwe ALVA van Vlaanderen en Joël De Ceuleer, de beulsknecht van het regime.  Hoeveel van hen behoren tot de geheime machten achter de schermen?

Dit is ook een appel aan de trollen die overal de artikels meevolgen.  Het laagste dat er onder mensen bestaat zijn verklikkers. 

 • Gelieve daartoe het artikel te lezen : “”Mike Stone – Why do People Snitch?” Henrymakow.com. 
 • Ik beveel nogmaals de literatuur van Alexandr Solzjenitsyn aan: “Eén van de meest abjecte dingen was, hoe het Russische volk bereid was elkaar aan te geven, voor onschuldige zaken, waarin niemand kwaad werd aangericht”. 
 • Lees ook “The great terror : Stalin’s purges in the Thirties” van Robert Conquest.  Waarin verhaald wordt hoe Stalin en zijn satanische beulsvrienden ieder lieten verdwijnen, inbegrepen de oorspronkelijke comrades uit de Revolutionaire Periode. 

Willen we in de Lage Landen ook naar zulke toestanden, te beginnen met de invoering van een vaccinatiepaspoort ???

Als laatste opmerking over de corona-problematiek: talrijke verwanten/kennissen/Vlaamse Bewegers zeggen vol overtuiging i.v.m. de vaccins die ze gaan halen: “Nu gaan we onze vrijheid terugkrijgen!”   VERGEET HET !!!!!  

De cruciale periode is nu deze waarop ongeveer iedereen zal gevaccineerd is, die niet fervent geweigerd heeft (zoals ik).   Er zijn tal van wetenschappers die nu waarschuwen dat de gevaccineerden door hun gewijzigde immuunafweer een nieuwe golf zullen veroorzaken.  De schuld zal bij de ongevaccineerden gelegd worden maar de maatregelen zullen behouden blijven, zoals verplichte mondkapjes, beperking familiebijeenkomsten en religieuze diensten, de afschaffing van vrij reizen en de dwang (het meest angstaanjagende van alles) van overal getest te worden.

Daarvoor een citaat (vertaald) van Ben Franklin:  “Al diegenen die de basis-vrijheden willen opgeven, om enige tijdige veiligheid na te streven, zullen noch vrijheid noch veiligheid oogsten”.

TOP 25 BENJAMIN FRANKLIN QUOTES ON LIBERTY | A-Z Quotes

Er vindt een zeker “ontwaken” plaats: een aantal mensen begint heel het beleid verdacht te vinden.  De cruciale vraag die ik uit idealisme steeds ontweken heb nl.  “Politiek is rot tot op het bot” wordt in de achterhoofden van velen actueel.  Alhoewel ’t Scheldt hele scherpe Vlaamse satire is, moet ik toch naar de cartoon verwijzen van 10 april  “O-VLD kakt op Vlaanderen!”  (één beeld zegt meer dan duizend woorden).

Daarom Vlamingen gedenk de liederen, zoals in de titel, die u allen zo manhaftig meegezongen hebt.   Wie wil er dat zijn (klein)-kinderen zullen zeggen:  mijn voorouders/grootouders waren lafaarden.

Jos Wouters, Boom, 14.4.21

Aanbevolen:

 

3 gedachten over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  De collaboratie met deze Covid 19(84) samenzwering en terreur is inderdaad het probleem en gevaar. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk naargelang de aard van de collaboratie en ik geef dan ook een beknopte inleiding :
  1. De zwaarste gevallen zijn psychopaten. Over de kenmerken van een psychopaat : https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Hare
  Deze bron bevat een lijst met kenmerken. Naast psychopaten zijn er ook nog sociopaten : https://www.bedrock.nl/sociopaat-herkennen/
  Ook in het boek “1984” van George Orwell wordt de “psychopaat” treffende beschreven. Zijn doel is niet zozeer het zich verschaffen van materiële voordelen, maar wel het vernederen, terroriseren, een klimaat van angst scheppen, met daarbij een algeheel wantrouwen, en dat alles in een nooit geziene sfeer van leugens en bedrog. Het toppunt vernedering bestaat er dan in de onderdrukte te dwingen tot zelfvernedering en zelfverachting door hem de “officieel afgekondigde leugens” te doen herhalen, waarvan iedereen weet dat het leugens zijn. Bij deze psychopaat wordt het “kwaad” aangewend voor politieke doeleinden :
  Een bron : Politieke Ponerologie – Een wetenschap over de aard van voor politieke doeleinden aangewend kwaad, van Andrzej M. Lobaczewski
  https://www.pilulerouge.com/nl/product/politieke-ponerologie/
  met citaat : Terwijl hij hard moest werken om in zijn levensonderhoud te voorzien, studeerde hij psychologie aan de Jagiellonische Universiteit in Krakau. De omstandigheden onder “communistisch” bewind deden zijn aandacht richten op het gebied van psychopathologie, in het bijzonder de rol van psychopathische personen in een dergelijk regeringssysteem. Hij was niet de eerste onderzoeker die een dergelijk weg volgde. Zulk werk was al begonnen door een geheime groep wetenschappers van de oudere generatie, maar werd kort daarna vernietigd door de Rode veiligheidsautoriteiten. Łobaczewski werd later degene die het lukte het werk te voltooien en het op papier te zetten.” (=einde citaat).
  2. Een 2de belangrijke soort zijn de gefrustreerden die verblind zijn door afgunst, nijd, haat en wraak. Het soort waar alles wat links en loge is, handig gebruik van maakt. Zij collaboreren onder het motto : “Ik mijn zin niet, de anderen ook niet, ik kruip ; de anderen ook,(vooral dan diegenen die niet willen kruipen), en : “ik de put in, de anderen mee de put”.
  Dit fenomeen wordt beschreven in het volgende boek :
  https://www.goodreads.com/book/show/1307161.The_Liberal_Mind
  met titel :” The Liberal Mind: The Psychological Causes Of Political Madness by Lyle H. Rossiter Jr. (Goodreads Author) “ (=einde titel).
  In het bruggetje is er een beknopte samenvatting. “Liberal” is hier in de USA betekenis , dus alles wat links is. Wraak is hier het motief. U verwees ook al dienaangaande naar de recente publicatie bij Henry Makow. Dit soort de werkelijkheid doen in zien is onmogelijk. Als ze de keuze krijgen tussen de “waarheid” of de “dood”, is er een groot deel dat kiest voor de dood. Mijn ervaring wijst ook uit dat, als men deze soort het masker afrukt, men geconfronteerd wordt met uitbarstingen van razernij, waar een vulkaaneruptie in het niet verzinkt. Over de aard van dit soort :
  https://www.henrymakow.com/2021/03/beware-their-death-wish.html?_ga=2.81515089.719773998.1617210961-1717023689.1616946284
  met citaat :

  Een bron over het gebruik van dit soort door “links” , ik verwijs naar de tekst in het bruggetje :
  https://www.henrymakow.com/2019/12/West-Capitulated-to-Communist-Subversion.html
  3. Een derde soort zijn de omgekochte, om welke reden en op welke manier dan ook. Dezen zijn dan ook schatplichtig aan hun zetbazen & omkopers. En eenmaal men geproefd heeft van de “voordelen” , zit men mee in het bad en is er geen weg meer terug. Voor wat, hoort wat !! En dan kan er veel !! Een citaat ter illustratie, heb alleen de Engelstalige versie :
  “It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it.” – Upton Sinclair, 1935”
  4. Een 4de groep zijn echter de gevaarlijksten. Dit betreft de gechanteerde met corruptie – en zedendossiers. Dit laatste heeft dan betrekking op pedodossiers en “snuff movies”. Bron : https://nl.wikipedia.org/wiki/Snuff-film
  Deze groep gaat desnoods letterlijk over “lijken”. Ik heb recent nog een brug toegevoegd naar het archief van de intussen overleden politicus Mahieu en dat betrekking heeft op de video in de zaak Dutroux en waar een intussen overleden personaliteit de gevleugelde vraag stelde :“Sta ik er ook op ?”.
  Bij de laatste groep komen we terecht bij al de schandaaldossiers in de Belgische beerput, van de laatste 50 à 60 jaar, en waarvan grote onderdelen nog steeds verborgen blijven, en dienen voor deze chantage. Hierbij zijn er ook vertakkingen naar buitenlandse geheime diensten. Deze chantage doet zich ten andere voor op wereldniveau, en is in feite de olie die het ganse crimineel corrupt systeem smeert. In de USA is er o.a. de Franklin zaak en meer recent de Lolita express van J. Epstein met Mme Ghislaine. En via deze weten de kenners dan ook wie er een hoofdrol speelt bij deze chantage op wereldniveau, een kleine tip : “de duivel” (sic). En niemand die “pakbaar” is, ontsnapt hieraan.
  Dit zijn m.i. grosso modo de belangrijkste groepen, waar de grenzen niet altijd even duidelijk zijn, met overlappingen en verdere onderdelen. Deze 4 soorten komen voor in tal van partijen – groepen – organisaties e.a en zijn niet aan één ervan specifiek gebonden. Zoals gemeld in de inleiding gaat het hier om een beknopte analyse.
  Het voormelde is echter ook van belang m.b.t. verkiezingen waarbij dan de vraag dient gesteld te worden : Wie stemt voor wie en waarom ? Dit is zeker van belang voor het V.B. In veel gevallen zal men terechtkomen bij de 4 voormelde soorten, en daar helpen geen dure kiescampagnes. Hier zal men dus de deksels van de beerputten moeten rukken, en alle verraders en rot corrupten ontmaskeren. Dit is zeker van belang voor de Covid 19(84) samenzwering. Het volstaat dus niet om te zeuren of de terrassen open moeten op 01.05.2021 of niet, waardoor men in het spel treedt van de vijanden, maar alle aandacht moet steeds gaan naar de Covid 19(84) samenzwering en naar het “hoogverraad” en de “misdaden tegen de mensheid”. Er is op het net (en zeker bij Golfbrekers), een massa info beschikbaar, en vragen stellen is niet strafbaar. Wat is hier dan het probleem ? Men zal dus de tanden moeten laten zien, want zachte heelmeesters, maken stinkende wonden. En oude zonden werpen lange schaduwen !! En met stamelend te staan bedelen aan de poorten zal men er zeker niet komen.
  Velen laven zich nog steeds aan de bron der zalige leugens, ondanks dat we geconfronteerd worden met een oorlog op drie belangrijke fronten met het Coudenhove Kalergi plan, Agenda 21 – 30 en de Covid 19(84) samenzwering, en er elders in de wereld zich conflicten voordoen, waar het wachten is op een “Sarajevo moment” om W.O.3 te starten. Neem daarbij dan de nakende crash van het financieel systeem, en dit alles doet mij denken aan de jaren 30 van vorige eeuw. Het ontwaken op een blauwe maandag zal dan ook in het bloed gebeuren.

 2. In de toestand voor de lancering van de voortdurende campagne van coronistische paniekzaaierij was er onder de Vlamingen wantrouwen jegens politiekers, maar nog steeds een blinde volgzaamheid jegens het sciëntistisch priesterschap, “De Wetenschappers”. De cryptocraten hebben daar gebruik van gemaakt door aan de priesters van het sciëntisme het voortouw te geven in hun huidige psychologische oorlogvoering, met als gevolg dat de mensen serviel in de zwarte put sprongen op het woord van die sciëntisten.

  Het is daarom zeer belangrijk om aan te tonen hoe de occulte oorsprong van het sciëntistisch etablissement dezelfde is als die van de maçonnieke lands-en-wereldpolitiek. Hoeveel mensen weten immers dat, bijvoorbeeld, de Royal Society in Engeland gesticht was door de rozenkruisers van de “Invisible College”? Newton was een aanhanger van het hermetisch alchemisme, zoals ook John Dee, de hoftovenaar van de protestantse Engelse koningin Elizabeth I die aan de grondslag stond van de gedachte der opbouw van een Brits rijk. De ketter Giordano Bruno was geobsedeerd door Egyptisch occultisme. Copernicus en Galileo vertegenwoordigden de oude occulte pythagoreaanse zonnecultus, en Pythagoras uit de Oudheid werd in het ontwikkelen van zijn leringen gedreven door de occulte Egyptische mysteriescholen.

  De occulte mysteriescholen van Babylon en Egypte, gesynthetiseerd in het joods-kabbalisme, zijn de grondslag van het esoterisch wereldbeeld van de maçonnieke loges en aanverwante sekten. De Engelse vrijmetselarij werd, nota bene, in de achttiende eeuw gesticht door rozenkruisers, adepten dus van dezelfde sekte die de Royal Society gesticht had. Ook Luther, eertijds, was een agent van de rozenkruisers, en hij droeg hun zegel; dat werd dan nog eens bevestigd door de B’nai B’rith die tijdens een samenkomst in Parijs, in de eerste helft van de twintigste eeuw, Luther opeiste als een agent van subversief Juda om de Latijnse Kerk te destabiliseren:

  “Martin Luther yielded to the influence of his Jewish friends, and again, by Jewish authority and with Jewish finance, his plot against the Catholic Church met with success…” (Geciteerd in “The Catholic Gazette”, 1936.)

  Het “Charter van Keulen”, dat, zoals voorspelbaar was, een nepdocument genoemd wordt door de vrijmetselaars, werd volgens de pater Nicolas Deschamps SJ (“Les sociétés secrètes et la société”, boek 1; staat op Liberius.net) ondertekend door de handlanger van Luther, Filip Melanchthon. Het document betrof een besloten gnostische ridderorde, een categorie waaronder de rozenkruisers en de latere vrijmetselaars zich bevinden. Het document bevindt zich bij het “Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik” in Den Haag.

  De Franse Revolutie en de genocidaire praktijken die ermee gepaard gingen werden aan de top gestuurd door de martinisten, de occulte sekte die in Frankrijk de vrijmetselarij in de greep had. Het jakobinisme was een creatie van de martinistenorde, en de bloederige guillotine van Robespierre was de moeder van het modern westers republicanisme. De martinist Gérard Encausse was de speerpunt van wat in maçonniek milieu de “spiritualistische beweging” genoemd werd, en een product van die beweging was de Waalse neo-kathaarse sekte die door politiemensen onderzocht werd in het kader van de zaak Dutroux. Bij de bezittingen van de Joodse handlanger van Dutroux, Bernard Weinstein, werd immers een schrijven gevonden ondertekend door ene “Anubis” (in de occulte sekten worden esoterische namen gebruikt). De opperdruïde van de sekte die door de politie onderzocht werd, Francis Desmet, droeg de esoterische naam “Anubis”. Zoals we weten werd de zaak in de doofpot geduwd; in de context daarvan, onthoud hoe Jean Michel Nihoul beweerde dat hij niet veroordeeld ging worden omdat hij genoeg stront had om de Belgische regering te doen vallen:

  “He will never come to court, he said, because the information he has about important people in Belgium would bring the government down.” (“Belgium’s silent heart of darkness”, Olenka Frenkiel, 5 mei 2002, “The Guardian”.)

  Volgens Oswald LeWinter (“Bush-Cheney Cabal: Pedophilia, Arms Dealing, Murder”) had Dutroux een villa in de Caraïben waar beruchte figuren zich in perversiteiten gingen wentelen. Opvallend hierbij is dat de Joodse, Mossad-geconnecteerde Jeffrey Epstein zijn eiland met occulte tempel zich bevond in de Caraïben.

  Zo ziet u, mogelijke lezers, hoe het sciëntistisch systeem en het modern politiek systeem twee afdelingen zijn van één en dezelfde occulte wereldorde, gebouwd op leugens en bedrog. U kunt noch politiekers, noch “wetenschappers” vertrouwen; beide groepen dienen dezelfde kwaadaardige zaak die de wereldbevolking tot een ontworteld, zombieachtig slavenvolk wil transformeren ten dienste aan de anti-christelijke zonen van Juda die Europa “Edom” noemen en van oordeel zijn dat hun verborgen leider, die zij “exilarch” noemen, niet kan heersen in Jerusalem zolang Rome niet verwoest is omdat daar de Troon van Petrus staat.

  Geheel de familie van occulte genootschappen, id est de vrijmetselaarsloges, de theosofen, de martinisten, rozenkruisers, gnostische kerken zoals de OTO, groepen zoals de “Skull and Bones”, de Britse “Round Table” en de “Bohemian Club” etc. wordt aan de top van de occulte piramide bestuurd door de joods-kabbalistische adepten van Sjabbetai Tzevi en Jacob Frank, in Arabische landen berucht onder de naam van “Dönmeh” en in het internationaal systeem vertegenwoordigd door de familie Rothschild.

  De moderne wereld, inclusief de parlementaristische systemen, werd geconstrueerd door de sekten die heden, met in hun hoofden de maçonnieke leuze “oplossen en coaguleren”, hun post-wereldoorlogs bouwwerk willen afbreken om een “vierde industriële revolutie” uit te voeren, wat zij beschouwen als de eindloop van hun eeuwenoude samenzwering ter constructie van een gecentraliseerd technocratisch slavensysteem.

  Het integraal katholiek monarchisme dat de Verduistering en de Franse Revolutie wil vernietigen is en blijft het waarachtig Rechts.

Reacties zijn gesloten.