Cyclus

GEKRUID DOOR CHARLES DE MONTESQUIEU  (1689-1755)

Montesquieu: 51 Citaten, quotes en wijsheden - Citaten.NET

Extreme gehoorzaamheid veronderstelt onwetendheid bij degene die gehoorzaamt.
Een onrechtvaardigheid jegens een enkeling begaan is een bedreiging voor allen.
Diegenen die de wetten handhaaft, moet er ook aan onderworpen zijn.

Een eerste van een reeks uitspraken van een man, die enigszins een voorloper van de Verlichting was, maar niet heeft kunnen voorspellen dat de Verlichting gekaapt zou worden door de “Wereldsamenzwering” tegen de eigenheid en het welzijn van de volkeren.  (Franse Revolutie gefinancierd door de bankiers van de Londense City).

In vorig artikel werd gewaarschuwd voor de infiltratie in de “gezonde” oppositie, door de diabolische krachten in de wereld.  Wilt u nog een voorbeeld?   Als preludium van de voorbije Nederlandse verkiezingen, konden we de poging tot implosie van het Forum voor Democratie vaststellen.  Uit het niets doken daar poco-incorrecte tweets en boodschappen op, ontdekt in de partijcorrespondentie tussen tienduizenden andere berichten.  De actoren stonden al direct recht om de zaak aan te wakkeren!  Ei zo na volgde inderdaad de ineenstorting van het Forum.

Wel opvallend is dat Thierry Baudet de enige was, bij de Nederlandse partijen, die frontaal tegen de coronawaanzin optreedt  (samen met briljant kamerlid Van Haga).  Een oen die geen verband ziet tussen de verschillende factoren.  De implosie ging echter niet door: Baudet en zijn partij vochten terug.  Ze behaalden de grootste winst in zetels t.o.v. de andere partijen.   Nochtans zijn de verkiezingen voorspelbaar nefast verlopen met een grote steun van vele Nederlanders voor de invoerders van de grootste dictatuur in NL sinds de 80-jarige oorlog met Spanje.

Voor eenieder die het niet volgt: wekelijks zijn er nu betogingen in Amsterdam en elders om de burgerlijke vrijheden te herstellen en de stupiditeit van het RIVM (identiek met ons virologendictaat) te benadrukken.  Daarbij wordt er ongemeen hard opgetreden door de ME  (Mobiele Eenheid) wat op termijn tot dodelijke slachtoffers kan leiden.  Men treedt daarbij op de brutaalste wijze op tegen geïsoleerde betogers, vaak vrouwen of ouderen.  Een groot contrast met de rellen van de anarchisten gedurende de zestiger jaren in Amsterdam!

In dit land Belgie is dat alles niet nodig!  Het recht op (vreedzaam) manifesteren is er wel zeker afgeschaft.  Niet te verwonderen als men weet dat alle virologische deskundigen een extreem-linkse achtergrond hebben: zo ze zelf niet bekend staan als trotskist (zoals ene Frank Vandenbroucke) dan kan men hen allen situeren in een door het cultuur-marxisme geïmpregneerde omgeving.  Men heeft nu terug een aantal draconische maatregelen uitgevaardigd, waarbij het aantal absurde vrijheidsberovingen exponentieel toenemen  (sluiten van stations (voorstel gouverneur Decaluwé), reserveren om te winkelen in groothandel of een eredienst in de kerk bij te wonen.  Met een ijzig fanatisme drijft men de horeca verder in de vernieling. 

De bedoeling van de Great Reset was, d.m.v. maatregelen een enorme terreur onder de bevolking te creëren.  Exact deze agenda wordt door de Vivaldi-regering gevolgd. 

Waarom ik in deze aflevering De Montesquieu aanhaal, is omdat deze filosoof een systeem op poten wilde zetten om rechtsbescherming en een beveiligd leven voor de burgers mogelijk te maken.  Nu, 275 jaren na zijn dood, lijken we terug naar af te gaan.  Net zoals toen moeten we de gedragingen van de machthebbers in B/NL duiden als DESPOTISME.  Om achtergronden te vinden verwijs ik naar een gezegde van Rik Torfs over Marx Van Ranst (in ’t Pallieterke van 25.3):  “de viscerale afkeer t.o.v. Vlaams-nationalisten van Van Ranst”.  Of Erika Vlieghe die over de felgeteisterde volksmensen zegt “dat ze zo niet moeten zeuren”.

We raden de mainstream Vlaamsgezinden, wiens commentaren men o.a. kan lezen bij artikels op Doorbraak, is na te denken over hun ellenlange commentaren over Jef Elbers, maar anderzijds het quasi-volledige stilzwijgen over het beroven van ons volk van elk echt vrijheidsrecht.  Een goede aflevering daarvoor is Jensen Show aflevering Nr 321.

Intussen zal het voor de christenen NIET mogelijk zijn Pasen te vieren.  Dit was voor de Germanen het feest van het ontwaken en herleven van natuur en vruchtbaarheid.  Voor christenen is het een sluitstuk dat uit de donkerste wanhoop toch een stralende opstanding kan ontstaan.  Kanselier Merkel wilde in Duitsland alles volledig platleggen, doch zij is ijlings op haar plannen moeten terugkomen na oorverdovende opstandigheid.  Mag ik aan onze katholiek/protestante schaapachtigen ook eens wat opstandigheid aanbevelen?  De vrijheid van eredienst, art. 19 van de grondwet terug herstellen!

Nog enkele citaten van De Montesquieu:

Vrijheid is het kunnen doen wat men zou willen en niet gedwongen kunnen worden dat te doen wat men niet zou willen.
Wat niet nuttig is voor de zwerm, is niet nuttig voor de bij.
Het gaat er niet om dat wordt aangezet tot lezen, maar tot denken.

Intussen lijden we elke dag door onze nieuwszenders, waarvan ik niet wist dat ze een dergelijke combinatie van hersenspoeling en overvloed aan slechte smaak konden combineren.  Met mijn opvatting over schoonheid, wellevendheid, erbarmen en empathie, ben ik als Vlaming beschaamd wat er dagelijks op het scherm van VRT/VTM vertoond wordt.  Ik voeg mijn raad bij de stemmen om afstand te nemen van deze gesproken en gelezen” hersenbeschadigingen”.  Het leidt zelfs tot fatale daden.  Eén van de zelfmoorden is die van de Rijselse clavecinist François Grenier. Hij is geen alleenstaand geval: een stortvloed aan depressies en wanhoopsdaden vindt plaats.

Wij blijven daarom activist (in woord en daad) voor het recht op een vrij en onbezorgd leven, speciaal voor ons jongeren en kinderen!

Jos Wouters, Boom, 25.3.21

Aanbevolen:

4 gedachten over “Cyclus

 1. Critici krijgen meestal de dooddoener naar hun hoofd gesmeten: “Jij bent geen viroloog.”
  En wat zijn dan de ministers van “volksgezondheid” Frank Vandenbroecke en in Nederland de cokesnuiver Hugo De Jonghe. Hebben die dan ondertussen een spoeddoctoraat in virologie behaald of wat?

 2. Aan Paul (18:43h), over Vandenbroucke :
  Het nieuws vanmorgen staat vol met de eenzame kruistocht die minister van volksgezondheid Vandenbroucke voert om het Astrazeneca Oxford Vaccin te verdedigen.
  Vadenbroucke weet ook dat als niet-verkozen minister en niet-medicus, zijn tijd in de Belgische politiek beperkt is. Zijn kop kan snel tegen het kapblok klappen.
  Maar hij heeft ook een rol te vervullen en zal zijn “rentmeester” dienen.
  Binnen de chronologie van de Eerste Golf in het voorjaar van 2020, het oorlogskabinet Wilmès I, de ontwikkeling van de vaccins, de regeringsvorming in september 2020, past het perfect dat Vandenbroucke vanonder het stof gehaald is, met specifieke rol om het AstraZeneca vaccin te promoten. Het is uiteindelijk een Oxford adept..
  Vandenbroucke : link met Oxford university :
  In 1999 Vandenbroucke received a D.Phil. from the Faculty of Social Studies, Oxford University.
  His thesis “Social Justice and Individual Ethics in an Open Society: Equality, Responsibility,
  and Incentives” (Ethical Economy) was published in March 2001 by Springer publications.
  Maar belangrijker: Vandenbroucke werd als lid van de raad van bestuur van de denktank / lobbygroep “Friends of Europe” zwaar beïnvloed door Bill and Melinda Gates en diens Oxford Vaccin (AstraZeneca), omdat Bill en Melinda niet alleen zwaar in AstraZeneca geïnvesteerd hebben maar ook de grootste financiële donateurs van ‘Friends of Europe’ zijn.

  Het verhaal begint op 16/2/2017 in Brussel, toen “Friends of Europe” een ontmoeting heeft georganiseerd tussen Bill Gates en de toenmalige Eerste Minister Charles Michel, de toenmalige vice-premier Alexander de Croo, en Koning Filip en koningin Mathilde. (allemaal trouwe Bilderbergers !).
  bron:
  https://www.standaard.be/cnt/dmf20170216_02734125
  Bill Gates heeft Charles Michel beloond met het voorzitterschap van de Europese Raad in December 2019, net op tijd voor de Covid-pandemie begon.
  Je mag er ook zeker van zijn de Bill Gates ergens betrokken is bij de Belgische regeringsvorming van de zomer van 2020,die Alexander De Croo tot Premier en Frank Vandenbroucke tot “minister van volksgezondheid” heeft aangesteld.
  In ieder geval heeft iedereen van op die ontmoeting met Bill Gates in Brussel op 16/02/2017, gigantische promoties gekregen.
  Conclusie: Vandenbroucke werd als niet-medicus gepushed in de Vivaldi-regering om zijn belangen in Astrazeneca te verdedigen.

 3. Mr Wouters,
  Nog enkele bemerkingen :
  1. Uw verwijzing naar Thierry Baudet is treffend. Hij alleen werd aangevallen m.b.t. Covid 19(84) terreur. Dit is natuurlijk vervelend voor hem en zijn partij, maar het bevestigt dat hij dan ook op het juiste spoor zit. Het echte probleem en gevaar zijn de partijen die niet worden aangevallen !! Zij zijn immers de actieve collaborateurs & verraders m.b.t. de Covid 19(84) terreur. Er zijn intussen ook aanwijzingen van kiesfraude. Na de massaal vervalste verkiezingen in de USA, die er de communisten (=democraten) aan de macht hebben gebracht, kunnen we in de EUSSR het ook vergeten dat er nog regelmatig georganiseerde en dus niet vervalste verkiezingen zullen komen. Met de nieuwe kieswetgeving van de democraten in de USA wordt de fraude in de wet verankerd.. en de waarheid hierover strafbaar gesteld. Hierbij wordt dan nog in een typische sovjet stijl, de jacht geopend op rechtse kiezers onder de mom van de strijd tegen het binnenlands terrorisme.. via o.a. een “No fly “ verbod…!! Een aspect dat ons ook te wachten staat in Vlaanderen, en waarvan de eerste tekenen al zichtbaar zijn via de Vivaldi terreur, waar U naar verwijst.
  2. De infiltratie en sabotage van de (extreem) rechtse en nationalistische partijen in de EUSSR zal nog toenemen… door de communistische & logemaffia’s. Het is onbegrijpelijk dat over deze “loge olifant in de kamer” in Vlaanderen, een oorverdovende stilte heerst. Slechts bij grote uitzondering, zoals op Golfbrekers, wordt hiernaar verwezen. Een vb. van het rond de pot gedraai :
  https://doorbraak.be/rondas-gezamenlijk-zingen-is-verdacht-geworden/
  met titel : “Corona voert Vivaldi naar de afgrond” (=einde titel).
  Corona (=bedrog) is niet het probleem, maar wel Vivaldi, de dodelijke kanker die Vlaanderen naar de ondergang aan het voeren is. En als er een einde komt aan Vivaldi, dan blijven de communistische loge maffia’s die er achter schuil gaan, volledig intact.
  3. Het gebrek aan verzet tegen deze Covid 19(84) terreur in Vlaanderen is schrijnend. Slechts een kleine minderheid biedt moedig weerstand, U verwees daar ook al naar in een vorige Cyclus. Ik zie nu op de webstek van het Vlaams Belang dat er nu toch al enkele kritische vragen worden gesteld, maar veel te laat, veel te flauw en te plat. Als ik dan zie dat Tommeke poseert, na de verkiezingen in NL, met katsa Geert, de handlanger van de duivel uit het Midden Oosten, dan is het begrijpelijk dat men zwijgt bij het V.B. over de achtergronden van de Covid 19(84) samenzwering.
  U verwijst naar de Horeca (en bij uitbreiding de middenstand) die in de vernieling wordt gereden. Ook daar heerst er een doodse stilte bij de belangenorganisaties. Zijn die bestuurders daarvan, allemaal rot corrupt tot op het bot ? Wat doen de leden ? In een dergelijke crisis toestand (=lees sabotage) stampt men de bestuurders tegen de schenen, en stapt men er uit en draait men de geldkraan toe.
  4. De Frank, de( neo) zonnekoning : Paul wijst naar zijn belangen i.v.m. de vaccins van Astra Zeneca. Dit is inderdaad niet uit te sluiten, maar bij de Frank spelen vooral politieke motieven een rol. Zoals bij alle linksen, van welke kleurschakering ook, is er de haat tegen onze Westerse maatschappij en beschaving, en in België dan tegen Vlaanderen. Een haat, die naast politieke motieven ook psychopathologische kenmerken heeft, die men terugvindt bij psychopaten. Links (+groen) voeren dan een oorlog tegen diegenen op wiens kosten ze ondertussen schurftig parasiteren. Dat is links !!! Een bron :
  Politieke Ponerologie – Een wetenschap over de aard van voor politieke doeleinden aangewend kwaad, van Andrzej M. Lobaczewski
  Zijn Cambridge verleden verwijst daar ook naar. Is hij de nummer 6 ??
  5. Ondertussen gaan de invasies door. De linkse en loge maffia’s met dan de “nuttige idioten”, verheugen zich er over dat 25% van de bevolking in Vlaanderen al vreemde wortels heeft. Dit gaat dan gepaard met etnische zuiveringen en een culturele genocide, waarvan de Vlamingen, die naam waardig, het slachtoffer zijn . Het Coudenhove Kalergi plan is dus in volle uitvoering, onder de stuwende kracht van de “banksters”. En de vooruitzichten zijn ronduit dramatisch :
  https://www.frontnieuws.com/oostenrijkse-politicus-slaat-alarm-de-eu-bereidt-de-immigratie-van-tot-wel-500-miljoen-afrikanen-voor/
  En het laffe kruiperige klootjesvolk in Vlaanderen werkt hier dol enthousiast aan mee. We worden dus zowel van buiten als van binnenuit aangevallen en gesaboteerd. (zie ook agenda 21 -30). Het doel is dan een communistische loge NWO en dito terreurregime. Iedereen arm, uitgezonderd de elites, en de nomenklatura & terreurapparaat. Of een nooit geziene collectieve zelfmoord.
  In feite kan men de ganse problematiek samenvatten in één vraag en één antwoord. Ik stel al de vraag : Wie wil er de blanke mannelijke heteroseksuele goyim in (West)Europa en Noord Amerika vernietigen?.

Reacties zijn gesloten.