Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

De crisis en de noodverordeningen etteren voort.  Het is uiterst moeilijk om de doorsnee mensen ervan te overtuigen dat heel het plaatje anders in elkaar zit.  Juist nu kreeg ik een artikel voor me dat nogmaals verhelderend is (Duits maar de moeite om te vertalen):

Der Corona-Schlachtplan gegen die Menschheit (Was sie uns antun werden in den kommenden Wochen….) 

Vanuit ons bewustzijn willen we wijzen op :

  • Zelfs als er zeer uitgebreide vaccinaties plaatsvinden, zullen noch hier noch elders, de maatregelen ingetrokken worden (mondmaskers, bubbels, e.d.)
  • Eensklaps komt er een Engelse variant te voorschijn.  Dit geeft regeringen (bv. Duitsland en Nederland) een vrijgeleide om nieuwe onmenselijke maatregelen op te leggen.  Mutaties zijn zeker mogelijk, maar het is toch wel toevallig dat deze opduikt op de dag dat in Engeland de vaccinaties van start gaan.  Dit is m.i. een misdadige manipulatie.
  • De echte leiders van onze landen, en de raadgevende medici, weten volgens mij zeer zeker de ware toedracht van deze virus-verschijning;  Mark Van Ranst  ging er in 2019 al een voordracht over geven in Engeland.  De leiders van WEF en Bill Gates zeggen het zelf!!!)

Intussen zijn zelfstandige denkers, aan de (vroegere) linkerzijde ook wakker geschoten :  zie artikel van 2.1.2021 van Jan Van Duppen:  “Links probeert al decennialang mensen zo afhankelijk mogelijk te maken” waar hij op het einde schrijft : “Het virus “verpletteren” is je reinste wetenschappelijke onzin…….Als mensen bouwen we vanaf onze geboorte ons afweersysteem geleidelijk op”.  En:  “Een aantal virologen….. is dit soort aanpak zeker niet ongenegen  (vaccinplicht), en dat zou ons zeer ongerust moeten maken”.

Ook een reactie van de linkse Sarah Wagenknecht : “Corona-Impfzwang?  Nein Danke”.

Intussen groeit de bewustwording toch in een aantal landen: in Wenen was er op 16.1 een zeer grote betoging tegen de corona-maatregelen (veel jonge mensen); het voorbije weekend in Amsterdam  (17.1) tegen Rutte en de corona-verordeningen.

Intussen regeert de “ploeg van 11 miljoen” voort.  In hun pagina-grote belgicistische advertentie van 28.11 dierven ze schrijven: “Allemaal samen kunnen we het coronavirus verslaan”.  Het is daarom dat ze elke week strengere maatregelen treffen.  Daarom zeg ik nogmaals dat ik slechts muilkorven draag, als het werkelijk niet anders kan.  En dat het verbod voor ouders om met hun uithuizige kinderen samen te komen onmenselijk is.

Onze waarschuwingen dat we met deze links-liberale regering naar een stevige repressie tegen de Vlaamsgezinden gaan, wordt nu bewust in bredere Vlaamse kring.  In wezen vormen al de deelnemende partijen één en dezelfde ideologisch profiel.  Allen volgen een links-liberaal profiel, politiek-correct en repressief inzake de corona-noodtoestand.  Een goed voorbeeld daarvan is Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken), weliswaar Cd-V maar resoluut belgicistisch.

Een goed overzicht en achtergrond geeft daarvan auteur H.P. in de Golfbrekers (16.1), wat niet genoeg kan benadrukt worden (Brussel, een bruisende stad….).

Daarom de oproep aan de leiders van Vlaams-nationale actiegroepen: pleeg overleg om een antwoord te vinden op de brutale onderdrukking door deze belgicistische schurken-regering. De recente aanvallen op Theo Francken passen trouwens ook in dat plaatje.

In het besef dat de machtige media-groepen ons trachten te vernietigen, zullen we wellicht gedwongen zijn een SAMIZDAT-pers te ontwikkelen.  Terug naar gedrukte, soms vrij primitieve vormen van informatie, om de massa te bereiken.  De voornaamste taak van het (Vlaams-nationaal) verzet is trouwens de samenhang aantonen tussen alle vormen van onderdrukking en de belgicistische golf die over ons rolt.

Jos Wouters, Boom, 19.1.2021

Pope Francis’s New book is the Catholic Reset – Dr; Taylor Marshall (video)


Bijzonder aanbevolen:
Tussen hoop en vrees – Pieter Stuurman en Karel van Wolferen – Weltschmerz video)
Nummers van tijdschrift “Gezond verstand”: info@gezondverstand.eu
Viruswaanzin.be