Cyclus

Période française de l'histoire de Belgique — Wikipédia

VLAANDEREN GEEN PROTECTORAAT VAN FRANKRIJK

Wanneer in maart de maatregelen werden afgekondigd tegen de “plaag” dan trachtte de Vlaamse regering hopeloos lichtere maatregelen te verkrijgen voor handel en industrie.  Niets te smeken of op de knieën te vallen!  De Waals/Brusselse machthebbers inspireerden zich met name op de Franse regelgeving.  In het eertijds verlichte Frankrijk heerst nu zowat de zwaarste buiten-wet-stelling van de nationale instellingen.  Met gigantische terreur maatregelen tegen de bevolking.

Nu gaan er in de Franse regering stemmen op om het strenge regime al minstens te verlengen tot 24 juli.  Zoals ik merk uit de Franstalige pers uit ons land, die ik nauwgezet volg, beschouwen deze de invloedssfeer van Frankrijk zo goed als binnenlands.  Vele Franse nieuwsfeiten worden er gebracht alsof het een binnenlands item is.  Het is dan ook een treffend artikel in Doorbraak op 30.4, van de hand van Ronny Vidts, dat aangeeft dat de Vlaamse regering onder Jan Jambon aan de leiband van de federale krachten ligt  (Jambon, apporte!).

Het is anderzijds opvallend dat tussen de talrijke, zeer onderscheiden artikels in Doorbraak geen grote kritiek op de ongrondwettelijkheid in dit land te lezen is.

In de Duitse alternatieve blogs wordt zeer terecht, herhaaldelijk, vermeld, dat de “grondrechten”, d.w.z. de basisartikelen in de grondwet EEUWIGHEIDSRECHTEN zijn.  Evenmin als in de “Bundestag” kan hier de parlementaire vergadering deze afschaffen en het volk heeft het recht deze te verdedigen, zelfs tegen de overheid.    Karel van Wolferen deed in zijn recentste you-tube opname, trouwens de basiseis alle boetes te vernietigen (in Nederland), die in strijd met de grondwet zijn opgelegd.  Dit geldt ook voor hier.

Men heeft een voorbeeld aan Frankrijk genomen en hier een aantal vervolgingen tegen de gewone burger gestart.  Dus worden er boetes uitgedeeld aan wegblokkades,  verkeerde aanwezigheid in parken, in tweede verblijf  (na huiscontrole) en na het overschrijden van de grens met Nederland en Frankrijk (ondanks het verdrag van Schengen).  Opmerkelijk is dat weerom Vlaanderen het overgrote deel van de boetes uitschrijft; in Wallonië verwaarloosbaar.  Ook worden er pertinent andere maatstaven gebruikt voor het islamitische deel van de bevolking.

Natuurlijk staan we hier voor een onberekenbaar virus, dat de zwakkeren onder ons onevenredig treft.  Mijn meevoelen gaat naar de slachtoffers, speciaal de ouderen die we ook in onze omgeving zo goed mogelijk beschutten en verzorgen.  Vanuit mijn christelijke overtuiging ben ik trouwens adept om de steeds maar uitbreidende euthanasieregelingen volledig af te schaffen.  Maar de willekeurige terreur en razzia’s tegen de onschuldige burgers heeft niets met efficiënt beleid te maken.  Parken afsluiten, mensen opjagen, steeds maar bijkomende controles aankondigen, is de politie inschakelen tegen de eigen bevolking. 

Frankrijk dreigt naar grote interne spanningen te gaan, indien hogegraads-vrijmetselaar Macron zijn speeltjes niet stopzet.  In het land, dat zich trots republikeins noemt, is elke denkbare oppositie onder curatele geplaatst.  Sophie Wilmès en haar Fransgezinde ploeg volgt met goeddunken de lijn van Frankrijk.  Vergeet niet dat ze vijf jaar schepen was in Ukkel en acht jaren in Rode.  Als ze daarna dergelijk Nederlands spreekt, is dat uit viscerale afkeer voor onze taal.  Heel de ploeg, met voorlopige volmachten, staat ten dienste van het “réveil” van de unitaristische krachten, die na deze periode met de laagste methodes zullen toeslaan.  Men kan de algemene sfeer al in het Laatste Nieuws volgen, dat meer dan ooit de maçonnieke krachten mobiliseert.

Voor na de intense uitbraak voorziet men het volgende :

 • Een vaccinatie-eis tegen Covid.  Er kan echter voorzien worden dat er de komende periodes mutaties gaan optreden.  Onderzoek heeft al aangetoond dat het virus in Frankrijk andere eigenschappen heeft als bvb. in China.
 • Een app, te installeren op de mobieltjes, die ervoor gaat zorgen, dat tegen elke privacy een medische specifieke codering voor ieder mens mogelijk wordt.
 • Een voorziene persoons-registratie, die de voorwaarde zou zijn om nog reizen naar het buitenland te doen.

Daarom nogmaals een oproep aan de rechterlijke en activistische wereld; specifiek aan de Vlaamse Beweging om de basisrechten met hand en tand te verdedigen.  In deze crisis merkt men de ongeschiktheid van politieke partijen om ongemakkelijk tegenstroom te roeien!  We zijn het echter verplicht aan de trouw voor ons volk om de vrijheidsrechten (vrije verplaatsing, vergadering en woonst) te garanderen.  Hierin is de VVB eerder een gelukkige uitzondering.

Intussen begint het verzet vorm te krijgen in Europa en vnl. in Amerika.  In vele Duitse steden en in Zwitserland komt de bevolking reeds op straat.  In Nederland bestaat met een aantal initiatieven op internet ook een vaste kern van verzet (o.a. blog E.J. Bron, Robert Jensen show, Café Weltschmerz).  In Frankrijk zal het ongenoegen bijzonder groot zijn, maar de censuur verhindert eender welke bericht op main-stream.

De Vlaamse regering heeft zich laten ringeloren door de Belgische krachten.  Ze moet krachtig weerwerk gaan bieden tegen de belgicistische “entente”, die eigenlijk haar vrijmetselaarsbevelen in Frankrijk haalt.  In de gekende Vlaamsgezinde persorganen is men de bevoegdheden al aan het bespreken voor na een volgende (zgn. glorieuze) verkiezingswinst van de V-partijen.  Men zou beter tot de realiteit terugkeren, de particratie in eigen rangen bestrijden en de strijd tegen alle vereende belgicistische krachten voorbereiden.

Tot slot nogmaals iets over het verbod op religie: meer en meer wordt het duidelijk dat de afspraken over het verbod (vooral christelijke eredienst) gebaseerd zijn op een grote haat tegen de Kerk(en). De dignitarissen van deze kerken slagen er zelfs niet in een deuk in een klomp boter te slaan.  Dat men de Franse Revolutie (waar men zich op inspireert) nog zo ging overtreffen!

Jos Wouters, Boom.

P.S.:  In Duitsland stichting van een anti-vrijheidsbeperking partij: Widerstand 2020*.

Contact : nichtohneuns.de

“We beleven een periode van staat van beleg”  Karel van Wolferen en Kees van der Pijl, Café Weltschmerz.

*Nvdr: De webstek van Widerstand 2020 is (tijdelijk?) niet raadpleegbaar. Hierbij een kennismakingsvideo:

2 gedachten over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  U legt opnieuw de vinger in de wonden. Ik moet echter wel er aan toevoegen dat Vlaanderen als sinds jaren een financiële en economische kolonie is van Frankrijk.. om geplunderd te worden.
  ( voor boeken zie link : https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Brockmans
  Dit is maar mogelijk via het sabotage en verraderswerk van de logemaffia’s, en de gevaarlijksten hierbij zijn deze logemaffiosi die actief zijn in zogezegd Vlaamse partijen, de N-VA met “broeder Bartje” op kop. Zie ook de uitspraak van Karl Marx : Een vis begint te rotten aan de kop. Over deze logemaffia’s heerst er ten andere een oorverdovende stilte in de Vlaamse beweging!!. Als men de “olifant in de kamer” niet durft te zien en te benoemen, dan is er str.. aan de knikker.
  De sleutelrol bij dit verraad wordt in België door Het Groot Oosten dat een filiaal is van de hoofdzetel in Parijs. Brussel en Wallonië zijn volledig onder controle van dit Groot Oosten, en Vlaanderen volgt meer en meer. Dit verklaart dan ook de laksheid en lafheid van de Vlaamse regering. De loge maffia’s controleren ook de media en de ganse (pseudo) wetenschappelijke en intellectuele wereld. En daar tegenover staan dan aan Vlaamse kant, een verzwakte Vlaamse beweging.. en Vlaamse politieke oppositie partijen die uitblinken door een passiviteit… om niet te zeggen lafheid. .. tegenover deze Franstalige “diktaten”. Veel druk zal er echter niet moeten uitgeoefend worden.
  Er is een massa info beschikbaar op het internet om vragen te stellen over alles .. !! Zelfs dat gebeurt niet. Men kleurt dus braafjes binnen de lijnen. Het is nu immers een enige gelegenheid om het rot corrupte Belgische regime & bezetter aan te vallen. Er zit immers voldoende drek in de beerput. Ik vind er maar één verklaring voor, en deze bevestigt info uit andere bronnen, namelijk dat in de EUSSR de zo gezegde (extreem)rechtse & nationalistische partijen geïnfiltreerd zijn en gemanipuleerd worden door logemollen en hasbara drollen. Als men zijn ziel verkocht heeft aan de duivel, zoals Faust, dan moet men zwijgen, of nog erger : dan moet men de door de duivel afgekondigde leugens herhalen. En dit is het drama van Vlaanderen.
  Een voorbeeld : het interview in het Pallieterke dd. 23.04.2020 met Sam Van Rooy. Een blad en half gelul over de islam, daar waar dit kan samengevat worden in één zin : Islam =250 miljoen doden gevolgd dan door : ofwel wij ofwel zij !! Een tussenoplossing bestaat niet. De rest is flauwe kul. Als ik dan lees dat hij de Oded Yinon en Coudenhove Kalergi plannen niet over de lippen krijgt en wie er achter schuil gaat…. als hij zwijgt over de rol van logemaffia’s bij deze invasies… als hij het dan heeft over de dooddoener van islamfascisme.. daar waar de islam niets te zien heeft met fascisme, maar alles met communisme, marxisme en socialisme… en als hij uiteindelijk dan verwijst naar zijn politieke leermeester Wilders, door de insiders gekend als “katsa” Geert, dan is het voor mij duidelijk.. en ook hopeloos. En terloops : mijn lijfblad is nog maar een schim van vroeger !!! Ik koop en lees het sinds 1974.. maar één dezer, zal ik toch een beslissing moeten nemen.
  Als men niet wil, kan, durft .. te schrijven over deze monsterachtige samenzwering op wereld niveau, waar dan in België door een regering van logemaffiosi gebruikt gemaakt wordt om oorlog te voeren tegen Vlaanderen en de Vlamingen.. met een communistische terreur .. en als men daarbij dan de door de “duivel” afgekondigde leugenversies herhaalt.. en blijft herhalen… dan is het tijd voor een beslissing.

  • Lijfblad: inderdaad. Zelfde conclusie getrokken. De keuze van wat er mag/kan gepubliceerd worden, de soms eerder bevooroordeelde mening der auteurs, die voor waarheid en niet als eigen mening verkondigd wordt, wat perfect kan als “opiniestuk” en niet als een Vranckxiaanse waarheidsreligie zonder bronnenonderzoek of -vermelding, heeft ertoe geleid dat wij deze beslissing verleden jaar al genomen hebben. “Met de dood in het hart” zoals dat heet.

Reacties zijn gesloten.