Creativiteit kent geen grenzen

lovenaarA2“Creativiteit kent geen grenzen”

Rekening gehouden met de dramatische toestand van de economische en financiële  situatie van Spanje zijn alle middelen goed om de cijfers te  manipuleren. Van belang hierbij is  o.a. de schuldgraad t.o.v  het bruto binnenlands product  te verlagen, niet door het afbouwen van deze schuld, maar door het BBP kunstmatig op te drijven.

Koppelverkoop wordt ook toegestaan

In Spanje heeft men dit gedaan  door de omzet van de prostitutie, drughandel en smokkel allerhande mee te tellen bij het BBP. Dit laatste is dan ook gestegen met een percentage dat schommelt tussen 2.7 en 4.50%. waardoor dan ook de schuldgraad gedaald is!

Er gebeurde dienaangaande dan ook een grondig onderzoek naar de omzet van de prostitués aan de hand van de geleverde “prestaties” (volg bruggetje).

Er worden echter geen details verstrekt hoe  dit onderzoek naar de omzet van de dames van lichte zeden juist is verlopen.Het geeft dan ook  te denken over de decadentie van deze EUSSR. Het komt er dan ook de facto op neer dat de staat er belang bij heeft dat de misdaad toeneemt, om het BBP op te drijven en de schuldgraad te doen dalen.

In een normale maatschappij  komt het  echter aan de staat toe de misdaad te bestrijden. We evolueren dus naar een verstrengeling van de staat met vooral de georganiseerde misdaad (=mafia). In Italië heeft men de voormelde “truken van de foor” ook al toegepast.  Moest het niet zo ernstig zijn, zou men er nog kunnen mee lachen, maar achter de schermen woekert een levensbedreigende kanker voor onze maatschappij.

Het is nu wachten op een dergelijk initiatief in het land b.  Dit zal heel wat “field work” vereisen (naar omgekeerde analogie met de inspecteurs die de naleving van het rookverbod in de horeca dienen na te gaan), ten einde zich een juist beeld te kunnen vormen. Om discriminaties te voorkomen zal ook rekening moeten gehouden worden met de “homoseksuele professionele dienstverlening”.  Volgens de laatste berichten heeft Elio (… in het vooruitzicht dat zijn kansen op het premierschap slinkende zijn) zich al kandidaat gesteld om het Fontainasplein in Brussel te doorgronden.

Kandidaturen kunnen overgemaakt worden via de webmaster. Voor de gehuwde mannen is er geen probleem gezien het hier gaat om en officiële opdracht; indien nodig wordt een attest afgeleverd.

Deze tak van de economie is in Spanje legaal en wordt zelfs aangemoedigd met een cursus “Prostitutie voor beginners”, waar de geïnteresseerde werkzoeker m/v aan den lijve kan vaststellen of deze branche iets voor hem/haar is.  Feministes verzetten zich tegen het initiatief.  Iets dat wij niet snappen.  Nochtans lopen ze om de haverklap met blote borsten te protesteren. Iets waarvan wij de zin ook niet inzien.

Lovenaar

3 gedachten over “Creativiteit kent geen grenzen

 1. Alvorens de fantasie bij sommigen helemaal op hol slaat, is het nodig wat dieper in te gaan over wat dit allemaal werkelijk betekent. De voormelde publicatie dient samen gelezen te worden met deze over de “nieuwe bezetters” .Onafgezien van de politieke aspecten van deze invasie, namelijk het importeren van kiesvee, spelen deze nieuwe bezetters ook een belangrijke rol bij de (georganiseerde) misdaad. Deze laatste is immers voor een groot deel etnisch gebonden. Het doel daarvan is een grotere samenhang te hebben, en tevens politionele infiltraties te bemoeilijken. De achtergebleven familie in het land van oorsprong wordt dan als chantage middel gebruikt om iedereen in de pas te doen lopen. Dit ganse systeem van (georganiseerde)misdaad gaat dan gepaard met een zwarte economie en een enorme fraude, waarbij het gastland op alle manieren wordt leeggezogen. Hierbij komt dan nog de dodelijke kanker van de corruptie waartegen niets bestand is. Het uiteindelijke resultaat is een economisch en sociaal kerkhof, op het niveau van een derde wereldland. Dit werd ook reeds voorspeld door Jean Raspail in zijn boek Le camp des Saints.
  Het feit dat de EUSSR toelaat dat de aangesloten landen de omzet van de misdaad bij hun BBP te tellen, komt er in feite op neer dat deze (georganiseerde) misdaad niet alleen een wezenlijk bestanddeel is van de EUSSR maar blijkbaar ook een noodzakelijke.!!!
  Achter deze op het eerste zicht boekhoudkundige operatie, gaat dan in feite het doodvonnis schuil van onze westerse maatschappij. Er bestaan immers geen “goede” kankers, alleen dodelijke.
  Het feit dat tegen deze boekhoudkundige ingreep, geen reactie komt van de politiek, de media en van de bevolking, wijst er op hoe diep we al gevallen zijn.

 2. Misschien gaan ze in België de drughandel, prostitutie en smokkel allerhande dan ook in de index korf steken?

 3. Dààr is “eten & drinken” aan…: Indien het een “dame” betreft die “in het leven staat”… moet men NIET die vrouw belasten, maar wél haar pooier, want dié loopt weg met het grootste deel van haar “inspanningen” 🙁
  Anderzijds… komt het “oude systeem” wéér de kop opsteken: Alleenstaande dames-met-klein-inkomen kunnen vaak niet financiële (bijkomstige) uitgaven (zoals voor noodzakelijke kleine klussen) meer betalen, èn dàn gebeurt het vaak dat zij de “klusjesman” vergoeden in “vleselijk natura”… wààrom niet (?) die mens heeft toch tijd & moeite in die klus gestopt, en dus is een “billijke vergoeding” (tussen de gespreide billen 🙂 wèl op z’n plaats.

Reacties zijn gesloten.