Cowboys werden piraten

USA Pirate Flag - American Pirate Flag - Pirate Flags - USA Skull ...

Het eerste excuus der VSA om in Syrië “in te grijpen”, waren de zgn. “mensenrechten”. Het tweede was de “strijd tegen het terrorisme”. Trump liet gewoon de maskers vallen en verklaarde zonder gene dat voor de VSA vooral de Syrische olie telt.

Ook onder Biden bedienen zich de VSA naar goeddunken van de Syrische olie én graan en tonen weinig of geen zin hun troepen uit het land terug te trekken.

Ze beschouwen zichzelf als “God’s own country”, met een vergelijkbare hoogmoed als het “uitverkoren volk”. De VSA-uitzonderlijkheid geeft hen het door God gegeven recht de natuurlijke rijkdommen van de hele planeet binnen te rijven. In augustus 2020 werd een lading van 1.100.000 barrel Iraanse benzine, die voor Venezuela bestemd was, op volle zee door de VSA “geconfisqueerd”. Deze werd nadien verkocht: de opbrengst ging in eigen zak.

Heeft u daarover bij de media, bij de politici, één verontwaardigde stem gehoord? Waarom wordt gezwegen? Omdat men niet ook op een zwart blaadje wil staan én mogelijke gevolgen – lees: sancties – incasseren. Slechts bij uitzondering wordt er kritiek geuit op de Turkse bezetting van Noord-Syrië, echter niet om daarbij meteen een lans te breken voor de zgn. “rebellen” in Idlib. Zowel Erdogan als de VSA beschouwen de bezette Syrische regio’s als hun veroverde buit. De VSA doen hierbij gouden zaken: elke maand 45 miljoen dollar “in the pocket” – die niet door het Congres moet goedgekeurd worden – je zou voor minder de piratenvlag hijsen.

Bassam Tuma, de Syrische minister met de bevoegdheden “olie- en andere natuurlijke bodemrijkdommen”, beschuldigt de VSA zich “als piraten” te gedragen door het grootste deel van de opgepompte olie in het NO van Syrië te plunderen.

“De VSA en hun bondgenoten nemen de Syrische olievelden en tankers in het vizier – zoals piraten”, stelde hij, en noemde het een bewuste strategie om de Syrische economie te beschadigen. “Wat tijdens de hele Syrië-oorlog gebeurd is, heeft geen parallel in andere landen. Men verhindert niet alleen de exploitatie van onze bodemrijkdommen maar ook dat broodnodige grondstoffen ons land bereiken.”

Tomeh berekende dat het totale verlies, die de VSA bezetting bij de Syrische olie-industrie veroorzaakt heeft, meer dan 92 miljard dollar bedraagt en dat de VSA momenteel 90% van de oliebronnen in NO-Syrië controleren.

In een interview (febr. ’21) met de Libanese krant al-Akhbar zegde Ghassan Khalil, gouverneur van de prov. Hasakah, dat de door de VSA gesteunde Koerdische milities elke dag 140.000 barrel ruwe olie uit het oliebronnen van dit gebied stelen. Daarna wordt de olie in tankwagens over de grens naar Irak gesmokkeld. Met zekerheid vanaf 2015 – wellicht vroeger – steunen de VSA het SDF, een verzameling Koerdische milities, die het voor het zeggen hebben in een groot gebied in NO-Syrië. Hoeveel Amerikaanse soldaten er momenteel (nog) in Syrië zijn? Officieel 900 – in werkelijkheid werden er talrijke verplaatst vanuit Irak naar Syrië.

Hoewel Trump het doel van zijn voorganger, Obama, de afzetting van de Syrische president Assad, waarvoor de VSA honderden miljoen dollar “geïnvesteerd” hadden in allerlei terroristengroepen, grotendeels opgegeven had, verdedigde hij herhaaldelijk de bezetting van de olievelden en bouwde deze strategie verder uit:

Verleden jaar onderhandelde de Trump-regering een akkoord tussen het SDF en het Amerikaanse Delta Crescent Energy. We meldden dit uitgebreid op 2 okt. ’20 in een “Quo Vadis, Syria?” :

“De Amerikaanse Delta Crescent Energy met zetel in Delaware, VSA, kreeg het contract voor de uitbating (raffinaderij en export) van de Syrische oliebronnen. (Klik hier voor meer info) Het bedrijf werd speciaal voor de leegroof van de Syrische oliebronnen opgericht. Naar verluidt zijn de eigenaars James Kane, James Reese en John Dorrier Jr. De eerste van het rijtje is de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Denemarken onder pres. G.W. Bush, nu eigenaar van Cain Global Partners, die verschillende goederen in het M.O. op de markt brengt, o.a. Lego. James Reese is een grote voorstander van de militaire aanwezigheid der VSA in Syrië. In 2018 verklaarde hij op Fox News: “We own the whole eastern part of Syria…That’s ours. We can’t give that up.” “Wij bezitten heel het oostelijk gedeelte van Syrië… Dat is van ons. We kunnen dat niet opgeven.” Waarschijnlijk komt het “Delta” in de naam van de firma van hem, vermits hij een gedeelte van zijn 25 jaar dienst in het VSA leger bij Delta Force doorbracht. Na zijn pensionering, richtte hij TigerSwan op, een firma die veiligheid, logitiek en risico management diensten biedt aan privé bedrijven en VSA overheidsafdelingen wereldwijd, ook in zgz. hot spots. De derde, John P. Dorrier Jr., is een voormalige bestuurder van GulfSands Petroleum (2004-2008), gevestigd in het V.K., dat in het NO van Syrië werkzaam was.”

De Syrische regering protesteerde en verklaarde het ongeldig. Alsof de VSA hierdoor hun biezen zouden pakken…

Terwijl na Trump de Biden-regering liet uitschijnen dat de bezetting der Syrische olievelden niet meer prioritair op hun agenda stond, werd in februari ’21 in plaatselijke Arabische media medegedeeld dat de VSA een nieuwe luchthaven in de buurt van het al-Omar olieveld bouwen – waar zich trouwens al een VSA militaire basis bevindt.

Ongeveer rond die tijd liet Pentagon-woordvoerder John Kirby de wereld weten dat het VSA-defensieministerie geen toelating voor samenwerking met energiebedrijven heeft, behalve… op plaatsen, waar het onder bepaalde existerende akkoorden passend is… wat meteen inhoudt dat Biden deze praktijken verder kan laten bestaan. Kortom: het mag absoluut niet, maar voor de VSA zijn er uitzonderingen omdat… voor “Gods own country” normale regels niet gelden.

Syrische ambtenaren en president Assad hebben herhaaldelijk de VSA-oliediefstal en zelfs juridische stappen aangekondigd. Kort nadat Biden het Witte Huis betrok, heeft de toenmalige Syrische VN-afgevaardigde Bashar al-Jaafari de nieuwe Amerikaanse president dringend verzocht de Amerikaanse troepen terug te trekken en de bezetting der olievelden op te geven. Biden toonde tot op heden weinig enthousiasme om op het verzoek in te gaan; integendeel: zijn eedaflegging werd korte tijd daarna gevolgd door een aantal luchtaanvallen.

Komedie-in-het-kwadraat: officieel heet het dat men de troepenaanwezigheid in Syrië onder de loep neemt.

https://www.aa.com.tr/en/americas/us-sells-11m-barrels-of-iranian-oil-after-seizure/2024831

https://archive.is/8JJ4j#selection-1921.0-1941.337

Rubikon