Corona-logica anders bekeken

Had de overheid in de oproepingsbrieven overigens niet vermeld dat je dankzij het vaccin NIET ziek zou worden? Nadien werd het dat je wel nog ziek kon worden, maar niet ernstig ziek. Nu gaat het nog slechts om een statistisch kleinere kans om ernstig ziek te worden. Als de beweringen van de overheid hadden geklopt, zouden die ongevaccineerden op de IC ook geen onoverkomelijk probleem hebben gevormd.

FACTCHECK: Nee, het is geen “feit dat objectief en statistisch vast staat“ dat “de helft van de covidpatiënten op intensieve zorg niet gevaccineerd is” en dat “50 procent van de beschikbare bedden op intensieve zorg wordt bezet door een minderheid van 10 procent van de bevolking”, zoals deze man (*zie onderaan) beweert.

In Vlaanderen is 93% van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. De groep van de volledig gevaccineerden is in Vlaanderen dus 13,29 keer groter dan de groep mensen die geen vaccin of slechts één dosis hebben gekregen. Dat wil zeggen dat je maar aan 50% niet of niet volledig gevaccineerden op de intensieve zorg kan komen indien de kans om als niet of niet volledig gevaccineerde te worden opgenomen op intensieve zorg eveneens 13,29 keer groter is dan als volledig gevaccineerde.

Dat laatste is voor geen enkel leeftijdssegment van de volwassen bevolking het geval. Volgens recente cijfers van de Risk Assessment Group, die betrekking hebben op de periode van 1 tot en met 14 november, is het verschil het grootst voor de zeer ruime categorie 18-64 jaar (factor 10,63) en het kleinst voor de categorie 85+ (factor 1,75). In de leeftijdsgroep 65-84 jaar gaat het om een factor 4,98.

Dat het niet klopt dat van de COVID-patiënten op intensieve zorg 50% niet gevaccineerd is, blijkt ook uit het wekelijks epidemiologisch bulletin van Sciensano van 19 november 2021. Daarin staat het volgende te lezen:

“In de periode van 1 tot en met 14 november 2021 werden in België in totaal 526 mensen opgenomen op intensieve zorg voor COVID-19. Onder hen waren er 185 niet gevaccineerd, 9 gedeeltelijk, 262 volledig, en de vaccinatiestatus werd niet gerapporteerd voor 70 van hen.”

Dit betekent dat er van de 526 in die periode op intensieve zorg opgenomen COVID-patiënten 35,17% totaal ongevaccineerd was. Zelfs in de onwaarschijnlijke veronderstelling dat die 70 personen van wie de vaccinatiestatus niet werd gerapporteerd, volledig bestaat uit niet-gevaccineerden, kom je niet aan 50% niet-gevaccineerde COVID-patiënten op intensieve zorg.

Ten slotte behoren tot de niet-gevaccineerde personen die op intensieve zorg worden opgenomen, ongetwijfeld ook personen die wegens hun gezondheidstoestand niet MOCHTEN gevaccineerd worden. Deze personen zouden eigenlijk niet mogen worden meegeteld, aangezien zij sowieso een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden van COVID.

Eerst was het veronderstelde feit dat een gespotene niet besmet noch besmettelijk kon zijn, daarna viel al het woordje besmettelijk weg om uiteindelijk na nog veel tussenstappen te eindigen bij : ja oké, eigenlijk zijn ze even besmettelijk. 

*VRT-radiostem Chris Van den Abeele richt zich in een open brief tot vaccinweigeraars: ‘Beseft u dat dit voor anderen kwestie van leven of dood is?’: kankerpatiënt Chris Van den Abeele schrijft vaccinweigeraars een brief | De Morgen

Met dank aan Irnerius Aestatis

2 gedachten over “Corona-logica anders bekeken

 1. Eerst en vooral dient al gesteld te worden dat de “officiële cijfers” voor zover beschikbaar, totaal onbetrouwbaar zijn. Van een overheid gecontroleerd door een communistische logemaffia bende kan en moet men alleen leugens verwachten.

  1. De besmettingen : Met wat ? Hoe getest ? Met de waardeloze PCR test ? Welke symptomen hebben diegene die besmet zijn ? Zijn die ziek ? Hebben die de jaarlijkse griep ? Of gaat het hier om bijwerkingen van het vaccin, dat geen vaccin is, maar een genetisch experiment (=biologisch wapen) dat valt onder toepassing van de Nürnberg code ? Of gaat het hier om schade veroorzaakt door het dragen van de muilband ?

  2. De ziekenhuisopnames : Wie ligt daar ? Hoeveel ? Wat hebben die allemaal aan ziektesymptomen ? Van waar komen die ?? Moeten die daar wel liggen, al of niet in de intensieve zorgen? Met wat worden die al of niet behandeld ? Worden nog steeds geneesmiddelen achtergehouden die wel werken, en worden er anderen aangewend die niet werken of zelfs schadelijk zijn ? Hoeveel gevaccineerde liggen daar tussen ? Hoe zit het met het aantal overlijdens ?? Hierover heerst er nu blijkbaar een oorverdovende stilte. Het aantal opnames dient ook vergeleken te worden met het aantal ziekenhuisbedden. In België ruim 50.000 !!! Als er bedden te kort zij op de “Intensieve zorgen” door afbouw, dan dient men nadien niet het land plat te leggen en de bevolking te terroriseren met o.a. een muilband. Deze laatste dient enkel om de bevolking te vernederen, wat kenmerkend is voor communisten & logemaffiosi en psychopaten. Een andere visie ;
  https://www.hln.be/dossier-coronavirus-wat-u-moet-weten/interview-voorzitter-artsenvakbond-teleurgesteld-in-paniekerige-corona-aanpak-misschien-is-het-tijd-voor-een-nieuwe-expertengroep~a994ce0b/?

  In de volgende bron is er een citaat uit het Laatste Nieuws, waar het artikel achter een betaalmuur zit :
  https://palnws.be/2021/11/voorzitter-artsenvakbond-hekelt-paniekerig-coronabeleid-misschien-is-het-tijd-voor-een-nieuwe-expertengroep/
  “Gevaert bepleit een expertengroep die de zaken wat breder bekijkt en een langetermijnvisie ontwikkelt, zowel voor de maatschappij als voor de zorgsector. “Dat laatste is echt cruciaal. (…) Men doet alsof enkel dat virus onze zorgsector omver blaast en dat is onjuist. De sector kampte al met structurele personeelstekorten en hoge werkdruk vóór corona, maar daar was amper oog voor. Corona legt dat nu bloot. Voor de overheid is het natuurlijk makkelijker om naar het virus te wijzen. Dan hoeft ze daarover geen verantwoording af te leggen.”
  Volgens Gevaert zijn er nog andere zaken die de overheid gewoon op zijn beloop laat. “Zo weten we dat Intensieve Zorgen dé flessenhals is van deze crisis. De situatie op onze IZ bepaalt al 18 maanden het lot van de hele maatschappij. Als je dat weet, probeer die flessenhals dan weg te werken. (…) Het is jammer dat we nog altijd niet toegekomen zijn aan de vraag hoe we onze ziekenhuizen en eerstelijnszorg kunnen aanpassen aan een wereld waarin corona een blijver is.”… (=einde citaat).

  En om het probleem nog erger te maken gaat de Frank nu de niet gevaccineerde in de zorgsector afdanken.
  https://www.hln.be/binnenland/zorgpersoneel-dat-zich-op-1-april-nog-niet-liet-vaccineren-wordt-ontslagen~ab4a918e/
  met citaat :
  “Nog gisteravond heeft het kernkabinet beslist hoe ze het zorgpersoneel verplicht wil laten vaccineren. Wie op 1 april nog niet geprikt is, krijgt z’n ontslag.” (=einde citaat)

  En dan besliste de werkelijke macht in de Vivaldi bende :
  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211118_97918655
  met titel :
  “Plots moeten vaccinweigeraars in de zorg toch niet worden ontslagen: PS zet minister Vandenbroucke in zijn hemd “ (=einde titel).

  De PS gaat immers haar kiesvee niet aan de deur zetten. Dit alleen bewijst dat het hier niet gaat om de gezondheid, maar om andere duistere belangen.
  En over het besmettingsgevaar door ongevaccineerde :
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/11/16/amerikaans-rivm-cdc-ongevaccineerden-kunnen-anderen-niet-met-covid-besmetten/
  met citaat :
  “De vraagstelling luidde als volgt:
  “Documenten die een gedocumenteerd geval weergeven van een persoon die: (1) nooit een COVID-19-vaccin heeft ontvangen; (2) eenmaal met COVID-19 besmet was, herstelde en later opnieuw besmet raakte en (3) SARS-CoV-2 aan een andere persoon heeft overgedragen toen hij opnieuw besmet raakte.”

  Het antwoord van CDC na twee maanden (!) speurwerk in hun archieven en lopende dossiers:
  “Bij het doorzoeken van onze dossiers zijn geen documenten gevonden die betrekking hebben op uw verzoek. Het CDC Emergency Operations Center (EOC) deelde mee dat deze informatie niet is aangetroffen.”
  Wij vertalen dat even voor u in het Nederlands wat we op straat moeten spreken als we onwilligen tegenkomen die menen dat niet gevaccineerden een gevaar voor de samenleving zorgen. Het Amerikaanse RIVM laat weten dat er geen sprake van besmetting is door ongevaccineerde personen aan andere personen. Er heeft nog nooit overdracht van het SARS-CoV-2 virus plaatsgevonden van een ongevaccineerd persoon aan een ander persoon. “ (=einde citaat).

  In de brug is het antwoord van het CDC in het Engels. Dit is meer dan duidelijk.

  3. Hoe zit het “virus” ? Heeft men dit al kunnen isoleren ? Fotograferen ? Analyseren ? Van waar komt het ? Als het uit het labo komt dan is het geen virus meer maar een biologisch wapen. De oorsprong ervan = Fort Detrick?? (via Wuhan?). Als het een biologisch wapen is, dan zitten we met een biologische oorlogsvoering, en dan zijn de NBC procedures van toepassing, waar recent nog een R is bijgekomen.(=van Radiation). Een biologische oorlogsvoering wil ook zeggen een vijand, met collaborateurs in dienst van de vijand. Werden die al geïdentificeerd ??
  Maatregelen (sic) nemen zonder dat men de juiste aard van het gevaar kent, is niet alleen nutteloos maar ook gevaarlijk, en wijst op een verborgen agenda.
  Op basis van het voormelde zijn er in eerste instantie 2 belangrijke vragen :

  1. Een virus of een biologisch wapen ?
  2. Een vaccin of een genetisch experiment dat valt onder de toepassing van de Nürnberg code ?
  Zolang dat daar geen duidelijk antwoord op komt, komen de tot hiertoe getroffen maatregelen, neer op de uitvoering van een verborgen agenda.
  Deze verborgen agenda is gewoon de Covid 19(84) samenzwering zoals vermeld in het boek “The Great Reset” van Schwab. En dat heeft niets te zien met onze gezondheid. Het werkelijke doel :
  https://www.wochenblick.at/in-10-jahren-sind-alle-gechippt-eu-denkfabrik-plant-aus-fuer-freiheit-und-grundrechte/
  met ondertitels :
  “Abbau der Grund- und Freiheitsrechte als Bedingung
  Chip im Körper: Auch Menschen hacken in Zukunft möglich
  Immer wieder Klaus Schwab und das WEF
  Great Reset: Sie werden nichts mehr besitzen… “(=einde ondertitels).

  Ik verwijs volledigheidshalve naar de tekst in de brug.
  Een Nederlandstalige bron :
  https://www.frontnieuws.com/corrupte-wetenschap-en-elite-macht-covid-19-techno-slavernij-en-de-great-reset-zijn-nu-aanstaande/
  met citaat :
  “De staatsgreep die momenteel wordt uitgevoerd door de wereldelite is zorgvuldig gepland en voorbereid gedurende verscheidene decennia. Dit blijkt uit documenten gepubliceerd door het Wereld Economisch Forum en andere elite organisaties, vele elite bijeenkomsten die het onderwerp hebben besproken, tussentijdse maatregelen die onderweg zijn genomen en de buitengewone maatregelen die worden genomen om elke zinvolle discussie of debat te voorkomen, in strijd met ons “recht op vrije meningsuiting”, over de dreiging die zogenaamd uitgaat van Covid-19 en de verdiensten of niet van “The Great Reset”

  Gezien het feit dat het fundamentele doel van de staatsgreep is om de menselijke bevolking aanzienlijk te verminderen en degenen die nog in leven zijn, te onderwerpen aan permanente bewaking en controle van geest en gedrag, als “techno-slaven” voor de wereldwijde elite, is de tijd om weerstand te bieden nu gekomen…. “ (=einde citaat).
  We worden dan ook op alle mogelijke manieren belogen en bedrogen door de samenzweerders en dito verraders die meewerken aan deze Great Reset, waarvan het doel een communistische NWO dictatuur is. De verraders krijgen daarbij wel hulp van een laf kruiperig klootjesvolk. Een analyse van dit soort :
  https://www.frontnieuws.com/de-waarheid-over-tirannie/
  met citaat :
  “De culturele impuls achter het demoniseren van de ongevaccineerden is in essentie puriteins. We moeten ons ontdoen van onreine dingen en mensen. Daarom horen we dat ongevaccineerden uit ziekenhuizen worden geweerd, en daarom is er een bijna zwijgen van de media over de wreedheid waarmee ze worden ontslagen. Vaccinatie is gaan dienen als proxy voor politieke loyaliteit, net zoals het maskeren dat vorig jaar deed.
  De verkeerde politieke ideologie aanhangen maakt je onrein. Je moet gezuiverd worden. Daarom is de Biden-regering ook niet bezorgd over massaontslagen. Het helpt het land te zuiveren van recalcitranten. Het is een maoïstische impuls, en Biden heeft zijn eigen Rode Garde, de Karens die op Twitter en in winkels schreeuwen en die in hun eentje in auto’s maskers dragen. Zij zijn de tirannen aan de basis.

  De historicus Will Durant schreef: “Er is altijd, in elke samenleving, een minderheid wiens instincten zich verheugen in de toestemming om te vervolgen; het is een bevrijding van de beschaving.” Hij heeft gelijk. Het is de Joker. Het is de Rode Garde. Het zijn de ontevredenen die een betekenis zoeken voor hun miserabele leven, en ze denken dat ze die gevonden hebben in de vervolging van anderen. De regering profiteert hiervan, en ontketent de lust tot het opleggen van leed. De sadistische impuls verspreidt zich en breidt zich uit, en bedreigt de beschaving zelf. “ (=einde citaat).
  Het gaat hier dan ook bij deze “Ontevredenen “” om een klootjesvolk dat worstelt met complexen, frustraties, obsessies en verblind is door afgunst – nijd – haat en wraak, met hierbij dan het motto : “Ik kruip en de anderen ook, vooral diegenen die weigeren te kruipen.. oh.. wat doet dat deugd” .

  Zoals reeds vroeger gemeld, dient het debat te gaan over de Covid 19(84) samenzwering en niet zo zeer over het virus en het vaccin, die maar hulpmiddelen zijn. Men mag immers niet in het spel treden van de vijanden.

  En het toppunt van het bedrog is nu het volgende :
  https://palnws.be/2021/11/de-croo-wilmes-van-quickenborne-dedonder-et-verlinden-in-quarantaine/
  met citaat : “Premier De Croo en ministers Wilmès, Van Quickenborne, Dedonder en Verlinden gaan in quarantaine, nadat ze maandag contact hadden met de Franse premier Jean Castex, die maandagavond positief testte op Covid-19. Dat meldt het kabinet van De Croo.” (=einde citaat).

  Ondanks de vaccinering en het dragen van de muilband =positief !!! Ofwel werkt dit vaccin niet en beschermt de muilband niet, ofwel liegen ze om zich enkele weken te kunnen verbergen, na de betoging van 21.11.2021.

Reacties zijn gesloten.