Corona: de rijken worden rijker

Wie profiteert van de crisis in de wereldeconomie?

The Rich Get Richer...

Intro: Om de coronapandemie te bestrijden zijn wereldwijd maatregelen genomen die voorheen in normale democratieën ondenkbaar waren. De verwoestende economische gevolgen van deze maatregelen worden echter steeds duidelijker. Volgens schattingen van het adviesbureau McKinsey bedreigen coronamaatregelen alleen al in Europa 59 miljoen banen, waardoor de werkloosheid in de komende maanden zou kunnen verdubbelen. Alarmerend in dit verband is een constatering van de voormalige hoogleraar economisch en financieel beleid, Prof. Dr. Eberhard Hamer. Volgens hem gebeurt er in de wereldeconomie zelden of nooit iets dat niet gestuurd wordt. Volgens hem zou het wereldwijde doen dalen van de economie ook een gecontroleerde actie kunnen zijn. Als dit het geval is, rijst natuurlijk de vraag: wie wil zoiets of wie heeft er baat bij?

We proberen daarom de achtergrond en de begunstigden van de door Corona veroorzaakte financiële en economische crisis te laten zien – blijf erbij. Banken gered ten koste van de ziekenhuizen. Na de financiële crisis van 2008 hebben de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) er alles aan gedaan om de banken met veel miljarden euro’s te redden. Voor de aankoop van Italiaanse staatsobligaties door de ECB eiste deze van de Italiaanse regering echter strenge bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Let wel: de geëiste bezuinigingen waren niet zomaar lukraak, maar o.a. heel doelbewust gericht op het plegen van sociale kaalslag. Hierdoor daalde het aantal ziekenhuizen bijvoorbeeld met 15 procent. De crisis van het gezondheidsstelsel in Italië, die vooral tijdens de Corona-crisis aan het licht kwam, is dus een gevolg van dit bezuinigingsbeleid. Hetzelfde gebeurde in Spanje en vooral in Griekenland, waar de overheidsfinanciering tussen 2009 en 2016 bijna gehalveerd werd. Meer dan 13.000 artsen en meer dan 26.000 andere gezondheidswerkers werden ontslagen. 54 van de 137 ziekenhuizen werden gesloten en het budget van de overige ziekenhuizen werd met 40 procent verlaagd. Het is duidelijk dat bij het overwinnen van de financiële crisis in 2008 het overleven van de banken belangrijker was dan het overleven van de mensen. De vraag is dus: zal dit anders zijn in de wereldwijde economische crisis die door Corona is veroorzaakt?

Lees verder…