Congres Vlaams Belang

Te bekijken op de Vlaams Belang webstek of bij ons:

Klik onderaan op Livestream.

Enkele citaten uit de toespraken:

Chris Janssens:

“De Vlaamse beweging moet samen met het Vlaams Belang in verzet komen, want de Vlaamse regeringspartijen zijn, door schuldig verzuim, voor de volle 100 procent mee verantwoordelijk voor de verarming van Vlaanderen. Omdat ze niet de wil, de moed en de durf hebben om te doen wat voor Vlaanderen noodzakelijk is, maar braafjes in de Belgische pas blijven lopen…

Nu de Vlaamse regering, met N-VA op kop, weigert om nog langer voor Vlaanderen op te komen, nu zij op dat vlak volledig capituleert en haar ambities zich beperken tot het deelnemen aan de macht-tot-elke-prijs, ligt er een wijd veld open. Een wijd veld van ontgoochelde Vlaamsgezinden, van ontgoochelde Vlaams-nationalisten…

 

Barbara Pas:

“De knieval van Francken illustreert de slaafse houding van de Vlaamse meerderheid in deze regering. Het toont ook aan dat de grote verandering inzake het lakse migratiebeleid er met deze regering niet zal komen. Een effectieve immigratiestop komt er niet, integendeel, de regering neemt zich voor de economische immigratie nog verder aan te zwengelen. Men houdt bovendien hardnekkig vast aan het dogma van het ongelimiteerde vrij verkeer van personen binnen de EU. Dit terwijl duizenden Vlaamse jobs verloren gaan door oneerlijke concurrentie van goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid Europa…”

 

Gerolf Annemans:

“De dag dat wij Karel Dillen volgden, om het Vlaams-nationalisme te ontrukken aan de klauwen van de Volksunie van Hugo Schiltz, om Vlaanderen te bevrijden onder de verplettering onderuit van de grote arduinen blok van verzuiling waarin de CVP-staat Vlaanderen gevangen hield, en Vlaanderen te ontrukken aan de elites die potdoof bleven voor de stem van het volk in de volkswijken, die dag hadden wij niet de regeringen van Geert Bourgeois en van Charles Michel voor ogen…

 Achter ons op dat eenzame pad kwamen, eerst schoorvoetend nieuwsgierige politieke kijkers opduiken, dan enkele politieke navolgers en op den duur zelfs een copycat, een naamaak-fabriek die ons zelfs overvleugelde en omver liep op een weg die nog breder bleek te kunnen zijn zelfs dan wat wij in het doffe oerwoud van het oude België in het begin hadden kunnen uithakken op weg naar de vrijheid…

Nu geeft de copycat, met de bull-dozers en de asfaltmachines van de macht, de richting aan en wij zien hoe de N-VA in alle regeringen nu middenin het doffe oerwoud van het oude België een bocht van 180 graden maakt en terugkeert naar waar we vandaan kwamen. Het oude verhaal van de oude Volksunie is volop terug. Het oude verhaal van het participationisme verzandt in de machtsdeelname, niets dan de machtsdeelname, de machtdeelname om de machtsdeelname. De Vlaamse Leeuw is terug verworden tot het beest dat vooral graag lui in de zon ligt en verder zijn klauwen terugtrekt achter de poezelige kussentjes aan de onderkant van zijn poten…

Wij willen staan voor een Vlaams-nationalisme zonder schijnoplossingen, geen wiggel en geen waggel nationalisme, geen gespleten tong en geen spreidstand, geen naar-de-mond-praterij en geen macht tot iedere prijs. Geen kronkelwegen dus maar rechtlijnigheid. Geen mistgordijnen maar duidelijkheid. Geen mooipraterij maar geloofwaardigheid…

De Italiaanse marine is dit jaar alleen al, zogenaamd in toepassing van Europese regelgeving, bijna een kwart miljoen Afrikaanse dobberaars, tot in de Libische territoriale wateren uit de Middellandse Zee gaan ophalen. Niet om hen terug te brengen naar waar ze vandaan kwamen maar om ze hierheen te halen, naar het Europa van de onbeperkte sociale voorzieningen. Tegelijk worden de duizenden illegalen die aan de Europese grenzen naar Engeland willen, hier en aan de Franse grens tegengehouden. Zij die hier niet zijn, die gaan ze halen. En zij die hier wegwillen, houden ze hier. Het Europa van de waanzin kent geen grenzen. De waanzin kent geen grenzen…”

En van Tom Van Grieken, de nieuwe voorzitter van het Vlaams Belang:

“Kameraden. Een eik mag nog zo groot en sterk zijn. Wie zijn roots verloochent, hypothekeert zijn toekomst. Ik beloof daarom plechtig dat ik als voorzitter het vuur, het compromisloze en radicale vuur, dat door Karel Dillen en de zijnen is aangestoken, blijf uitdragen. Ik zal die vlam blijven aanwakkeren en de zuurstof geven die het nodig heeft. De jongere generatie (waartoe ik behoor) is er zich van bewust dat wij een ereplicht te vervullen hebben tegenover al die generaties Vlaams-nationalisten die ons voor gingen. Want wij zijn de erfgenamen van het radicale Vlaams-nationalisme…

Na ervoor te hebben gezorgd dat bepaalde thema’s stilaan bespreekbaar werden, komt het er nu op aan de druk op de ketel te houden. Politieke tegenstanders hebben onze thema’s gebruikt om verkiezingen te winnen, maar diezelfde thema’s onmiddellijk in de vuilbak te wanneer ze hun kans schoon zagen om minister te worden…

Kameraden, vrienden. Hoe men het ook draait of keert: vandaag blijkt dat het woord van de N-VA nog minder waard is dan een aandeel van Arco, want dat is tenminste voor 40 procent gedekt..

Hier staat het Vlaams Belang, omdat het moet en niet anders kan…

 Hier staat de Vlaamse strijdpartij die niet de ambitie heeft om de 200ste verjaardag van België te vieren..

 Hier staat de Vlaamse strijdpartij die geen complexen heeft over haar eerste programmapunt…

 Hier staat de Vlaamse onafhankelijkheidspartij die niet kiest voor een regering zonder de PS, maar voor een lànd zonder de PS…

 Hier staat het syndicaat van het algemeen Vlaams belang, dat tegenover deze ‘Vive la Belgique’-regering klaar en duidelijk stelt: “La Belgique qu’elle crève!” Vlaanderen eerst!”

De volledige toespraken kan u (waarschijnlijk vanaf morgen) lezen op de VB-webstek.

FVE

 

 

5 gedachten over “Congres Vlaams Belang

  1. Hopelijk krijgt hij de boot van het Vlaams Belang terug in vaart naar de 25% of meer, Hoop doet leven

  2. Geachte redactie, samen met velen, ik schat ze op zo een 2000 aanwezigen was ik in Lint. Dit was weer een congres om duimen en vingers van af te likken. De zaal was weer al eens te klein, veel (ongemakkelijke) stoelen te kort, en geweldige speeches. Het is moeilijk om te zeggen wie “de beste” had. Maar volgens mij stak Barbara er toch een beetje boven uit. Veel respect voor haar, zeker vanwege de zware gezondheidsproblemen van haar echtgenoot en vader. Als je dan zo een speech kan afsteken, hoed af. Samen met de andere aanwezigen heb ik kunnen vaststellen dat de partij op het goede spoor zit, en in goede handen is. Op het podium stonden inderdaad Vlaamse Leeuwen.

Reacties zijn gesloten.