Congres Sociale Volkspartij

congres 02 06 2013

Al van bij zijn ontstaan vaart het Vlaams Belang een uitgesproken sociale koers. Bij zijn aantreden als voorzitter kondigde Gerolf Annemans bovendien aan het sociaal-economisch profiel van het Vlaams Belang verder aan te scherpen

Onder de noemer ‘Sociale volkspartij’ organiseert onze partij op zondag 2 juni in de Antwerpse Zuiderkroon een nationaal congres. De verschillende sprekers zullen er een welomlijnd sociaal programma voorstellen ter bestrijding van de sociale malaise. Namens het partijbestuur nodigen we u van harte uit om erbij te zijn.

Het programma en de busregeling vindt u hier.