Cijferdans: Denk hieraan op 25 mei

CijferdansRegering verzwijgt staatsschuld
Vandaag moest het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de overheidsrekening (= de inkomsten en uitgaven, het begrotingssaldo en de schuld) van 2013 bekendmaken. Het INR kwam/komt uit op een overheidsschuld van 101,4%, d.i. 1,7% meer dan de 99,7% van de regering Di Rupo.

De officiële bekendmaking werd uitgesteld omdat de gesprekken van het INR met Eurostat, de dienst statistiek van de Europese Unie (EU), meer tijd in beslag nemen dan voorzien, omdat de Belgische en Waalse regeringen foefelden met de boekhouding: de eerste door op voorhand toekomstige opbrengsten van het Berlaymontgebouw te verkopen, de tweede door Sowalfin, de instelling die de Waalse hulp aan kmo’s verdeelt, buiten de rekeningen te houden.

Na correctie kwam het INR dus uit op een schuld van 101,4%. De regering van dit onland en de tjevenminister van financiën Koen Geens verkochten ons blazen toen zij pertinent bleven beweren dat zij de schuld in 2013 onder de 100% , zoals opgelegd door de EU, konden houden.

Vult u zelf de mogelijkheden maar in; ging het om

  • een leugentje om bestwil?
  • een flagrante leugen?
  • een onopzettelijk foutje?
  • een mislukte poging tot inventieve boekhouding?

Meer hierover ergens vanaf 17 april.  Denk hieraan op 25 mei.

– Bron: tijd.be (1) / update 1 april 2014: (2)

De schuldklok

Lees daaromtrent ook;  http://de-bron.org/content/vrt-de-fout-over-de-staatshervorming