Cijferdans

Cijferdans

Volgens Bild, die refereert naar de cijfers van Bundesagentur für Arbeit (federaal agentschap voor arbeid), verbleven er 5.93 miljoen Hartz-IV-ontvangers op het einde van 2017 in Merkelland (rechthebbenden van stempelgeld).

Daarvan waren 2.03 miljoen (34.3%) buitenlanders; verduitste vreemdelingen niet meegerekend. Bijna een miljoen, 959.000, komt van buiten Europa.
Op kop staan 588.301 Syriërs – bijgevolg is bijna elke tiende Hartz-IV-ontvanger een Syriër*. Einde 2017 woonden ca. 650.000 Syriërs officieel in Duitsland; m.a.w. 90% van hen mag rekenen op een belastingvrije onderhoudsregeling van de Duitse belastingbetaler zonder dat daarvoor iets van werk moet gepresteerd worden.

Wie zei er ook iets over welgekomen, broodnodige vakkrachten?…

*al dan niet met een vervalst Syrisch paspoort