Cijferdans

CijferdansHalal in cijfers

In 2010 was de waarde van de wereldwijde halalvoedselmarkt geschat op 632 miljard dollar, wat 17 procent van de voedselmarkt vertegenwoordigde.
De waarde van de Belgische halalmarkt werd door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid geschat op 1,7 miljard euro.
Zo blijkt in 2005 al 27 procent van de slachthuizen waar schapen geslacht werden, enkel ritueel te slachten. Alle pluimveeslachthuizen doen in min of meerdere mate aan halalproductie.

Bron: Vilt

Met dank aan Marnix voor de tip