Cijferdans

CijferdansZiek, zieker, ziekst

Het ziekteverzuim in de belgische gevangenissen bedroeg in 2011 gemiddeld 9.39%.

In de Vlaamse inrichtingen lag dit verzuim evenwel in 65% van de gevangenissen tussen de 5.1% en 7.5%.  In de overige 35% van de Vlaamse inrichtingen was dat tussen de 7.6% en de 10%.

In Wallonië daarentegen lag in 53% van de inrichtingen het ziekteverzuim tussen de 10% en 15%; in 7% van de gevangenissen zelfs meer dan 15%.