Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een geschenk van Sinterklaas of eerder een rapport van Zwarte Piet?

Een jaarverslag over de katholieke kerk in België, 2018. ‘n Half miljoen Belgen schijnen nog naar een  Kerstviering te gaan maar niet de helft daarvan gaat nog naar de wekelijkse zondagsviering of jaar na jaar steeds minder. Er is een drastische vermindering van het sacramentele leven (doopsel, vormsel, huwelijk, kerkelijke begrafenis…) en een sterke daling van het aantal priesters (nog 4347) en religieuzen (nog 9560, een priester-religieus telt dan nog in de twee mee!). De kerkafbraak wordt aldus mooi verwoord: aan de eredienst werden 31 kerken onttrokken en 39 parochies werden opgeheven. Ja, het wordt een “keuzechristendom” met een sterke “vervrouwelijking”. Steeds meer vrouwen delen in de pastoraal en nemen de leiding (niet vermeld wordt het “Jezebel-effect”, nl een vrouw die naast de verantwoordelijke priester staat en feitelijk onterecht de leiding neemt). Dan volgen de positieve aspecten in crescendo: de maatschappelijke rol van de kerk blijft overeind,  het museumbezoek aan de kathedralen blijft op peil en de zes Belgische abdijen die trappist brouwen blijven onverstoord hun edel vocht produceren en verkopen. Het eindresultaat is overduidelijk: onze zogenaamde “multireligieuze” maatschappij wordt in feite heel erg “mini-religieus”.

We kunnen de volgende jaren nog meer van dergelijke Sinterklaasrapporten verwachten, waarin haarfijn wordt berekend hoe sterk de vermindering weer verminderd is. Zal dit blijven zakken tot het nulpunt? Neen. Er is iets aan te doen, maar daarvoor heb je goede (geen uitzonderlijke!) hersens nodig, een stevige ruggengraat en een degelijk geweten, nl. de “gewone” eigenschappen van een mens die uit het karkas van het maatschappelijk “correcte denken” durft stappen.

Friedrich Nietzsche bestreed fanatiek het christendom. Dat was voor hem een godsdienst van zwakkelingen en verliezers, ieder mens op aarde onwaardig. Indien hij nu  nog zou leven en de ingestorte westerse beschaving overschouwen, zou hij met zijn scherpe geest opmerken dat alle kracht van de westerse beschaving juist uit dit katholieke geloof kwam. Mogelijk zou hij degene zijn die oproept tot een dringend herstel van het christelijk geloof (zie onze bezinning hierover verderop).

Terwijl bij ons de ene eeuwenoude kerk na de andere wordt gesloten, afgebroken, verkocht, omgebouwd tot museum of supermarkt, heeft de orthodoxe patriarch Kirill in 2011 beslist om in Moskou alleen al 200 nieuwe kerken en centra te bouwen om aan de nood van het zich uitbreidend  kerkelijk leven te voldoen. Eén vierde hiervan is  al voltooid,  tientallen zijn nog in opbouw!

*******

We geven  enkele eenvoudige berichten uit het dagelijkse leven van de gemeenschap. Daarna  bieden we een reeks merkwaardige berichten aan die je in onze media niet zult vinden of wat niet in de openbare opinie kan/mag gezegd worden.

Voor een zicht op de situatie in Syrië en in de  wereld kan ik weer (dank zij wat vrienden me toesturen) een uitgebreid gamma voorleggen van info en video’s, waaruit je rustig uw interesses kunt  kiezen. Er is ook flink wat bij in Nederlandse taal.

P. Daniel

Vrijdag 6 december 2019

Flitsen

Terwijl in de Latijnse liturgie de Advent begint, is de voorbereiding op de geboorte van Jezus in de byzantijnse liturgie al eerder begonnen en omvat ook een vasten zoals voor Pasen. Concreet nemen we daaraan deel door om beurt een dag persoonlijke “retraite” te houden: in eenzaamheid en stilte zich terugtrekken, met extra gebed, geestelijke lezing en handenarbeid. De fraters maken hierbij dankbaar gebruik van de kluis op het terrein, sommigen zelfs ’s nachts.

Iedere zaterdag komen een 15-tal “minder validen” uit het dorp een dag doorbrengen met ons. De grote mooie zaal aan de ingang is dan voor hen. Het zijn jongens en meisjes en wel van alle leeftijden. Er is een moslima bij die altijd even vriendelijk is en die haar kindje draagt dat niet kan gaan of staan. Ze is ook altijd bereid haar kindje, dat Maria heet,  te geven aan wie het wil koesteren. Deze vrouw en zovelen zoals zij, behoren tot  de eigenlijke “groten” in de geschiedenis van de mensheid: groot in toewijding en trouw, groot in totale gave van zichzelf. Zij beleven de authentieke waarden van onze westerse beschaving, die eens ontstaan is uit het christendom.  

Lees verder

Pat Condell: laatste kans om te ontsnappen aan de EU-voogdij

Afbeeldingsresultaat voor vote brexit

Pat Condell heeft aan den lijve ondervonden wat de (on)vrijheid van meningsuiting betekent op Youtube. Een nieuwe bijdrage: een dringende oproep aan de Britse kiezers om gebruik te maken van de laatste kans, de kans om het keurslijf van de EU in het Kanaal te gooien – benieuwd hoe lang het zal duren vooraleer ook deze gecensureerd wordt. Als begeleidende tekst schrijft hij: “Niemands gevoelens werden geraadpleegd bij het maken van deze video. Wie er een probleem mee heeft, mag doodvallen.”

U kan via de ondertiteling de geautomatiseerde vertaling inschakelen. Een oproep om te (gaan) stemmen voor de “goeden” zodat de Brexit erdoor komt. De échte Brexit, geen semi-Brexit.

Heksenjacht?

Gerelateerde afbeelding

De afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump is in de VSA niet populair, zelfs niet bij de stuwende krachten, de Democraten. De kiezers zien hierin een soort ontmondiging en een teken van partijpolitieke ruzie. Het volk is grotendeels niet geïnteresseerd in de vuile was van politici, maar wel in de uitvoering van de taken waarvoor deze gekozen werden, zoals de economie, de werkgelegenheid, het onderwijs van hun kinderen, de bescherming tegen terreur. En daarvoor heeft Trump de goede kaarten. De beurs gaat van hoog naar hoger. Daarom vindt slechts 1/3 van de Amerikanen het afzettingsproces een goede zaak, ook al kunnen zij dag na dag quasi 24/24 getuigenverklaringen, betichtingen en vermoedens op tv zien.

In de tweehonderdjaar, sinds de grondwet goedgekeurd werd, heeft nog nooit een president op deze wijze zijn ambt verloren. Richard Nixon, met een veel slagvaardigere bewijslast bij het Watergateschandaal, trad zelf af. De bewijslast tegen Trump is een veel magerder beestje en spreekt zichzelf zelfs tegen. De Democraten kunnen de afzetting weliswaar inleiden – ze hebben tenslotte de meerderheid in de Kamer der Volksvertegenwoordigers – voor de veroordeling echter is een 2/3 meerderheid in de Senaat nodig. En daar hebben de Republikeinen de meerderheid. Daarom zal naar alle waarschijnlijkheid ten laatste daar het afzettingsproces stoppen.

Als, zoals blijkt, het afzettingsproces als politiek instrument tegen Trump onwerkzaam is, waarom vervolgen de Democraten hem dan zo halsstarrig? Ze hopen dat de opschudding de publieke opinie in het kiesjaar 2020 kan beïnvloeden: een pre-campagne dus. De getuigenverhoren en onderzoeken kunnen nog maandenlang uitgemolken worden, zelfs tot op de verkiezingsdag. Dan beslissen de kiezers meteen ook over de afzetting. Deze zal, hoe dichter de verkiezingsdag nadert, de polarisering doen toenemen; ook bij de media in een pro-Trump- en een anti-Trumpkamp. Trump heeft het voordeel dat hij zijn aanhangers vroeger kan mobiliseren dan de Democraten. En zichzelf als slachtoffer van een heksenjacht presenteren.

Bij de Amerikaanse publieke opinie gelooft quasi niemand dat de zoon van de voormalige Amerikaanse vice-president, Joe Biden, die zonder voorafgaande ervaring in de energiesector, zonder contacten in Oekraïne zomaar voor zijn sympathiek karakter, zonder politieke voor-wat-hoort-wat wederdienst en zonder druk in het bestuur van een Oekraïens energieconcert geraakt is. De Amerikaanse kiezer is bitter weinig geïnteresseerd in het reilen en zeilen in Oekraïne. Uiteindelijk komt het erop neer aan wiens laarzen de meeste modder is blijven hangen.

Als Trump de presidentsverkiezingen verliest, dan is afzetting zonder onderwerp. Als hij verkiezing wint, idem dito. Want dan hebben de kiezers het vonnis geveld en Trump als president bekrachtigd. Verliezen zullen de middelen die tot een afzetting ingezet worden, want als instrument tegen ambtsmisbruik zal bij eventuele toekomstige afzettingsprocedures zijn scherpe kantjes kwijt geraakt zijn.

Toen de afzettingsprocedure 200 jaar geleden in de grondwet goedgekeurd werd, was er nog geen sprake van televisie en sociale media, die tot misbruik bij de strijd tegen een politieke tegenstander kunnen verleiden.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Het Identiteit & Democratiefeest in Antwerpen

Afbeeldingsresultaat voor identity & democratie party

Gisteravond mocht Gerolf Annemans een bijeenkomst van de EUropese fractie Identiteit & Democratie met patriotten uit Italië, Oostenrijk en Frankrijk inleiden. Een overweldigend succes. Er waren niet genoeg plaatsen in de historische Handelsbeurs om iedereen die erbij wou zijn te kunnen opvangen.

Proficiat, Gerolf! En dank voor alles. Voor jarenlange inzet en “nicht versagen”-geloof. En voor de pareltjes van toespraken en causerieën die we gedurende al die jaren mochten genieten.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tafel en binnen
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen, menigte, nacht, buiten en binnen

U kan het hieronder (mits facebooktoegang) volgen. Ga er wel even gemakkelijk bij zitten want de opname duurt meer dan een uur. De aanwezigen in de zaal hadden een simultaanvertaling ter beschikking; die kunnen wij u tot onze spijt niet aanbieden.

Vandaag in de media:

GVA: Vlaams Belang ontvangt Matteo Salvini als rockster in Handelsbeurs “enkele honderden VBers”

HLN: Vlaams Belang ontvangt Matteo Salvini als rockster in Handelsbeurs “afgeladen volle Handelsbeurs – 1400 man”

DS: Matteo Salvini komt, kijkt en overwint (in tien minuten) In Bart Brinckmans “neutraal” verslag ruikt en smaakt u de verzuurde druiven…

Nog meer beeldmateriaal:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, staande mensen
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en menigte
Afbeelding kan het volgende bevatten: 7 mensen, lachende mensen, menigte
Afbeelding kan het volgende bevatten: 16 mensen, lachende mensen, menigte
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, binnen

Washington Post ontdekt vijfde kolonne bij de Republikeinen

Afbeeldingsresultaat voor washington post fake news

“Republikeinen schenden niet “slechts” hun eed door hun steun te weigeren aan de afzetting van een president die waarschijnlijk meer ernstige “high crimes and misdemeanors” (uitdrukking voor zware inbreuken op de wetgeving door politici, resp. overheidsambtenaren) en omkopingsfeiten op zijn geweten heeft dan al zijn voorgangers samen.”

In de poco Washington Post konden wij het genoemde opiniestuk niet lezen, maar na enig zoeken vonden wij het hier.

Haat en geweld: selectief toelaatbaar

Afbeeldingsresultaat voor AfD tötet

In Merkelland gaat men met de AfD om zoals hier met het Vlaams Belang: de partij wordt gedemoniseerd, aangeklaagd wegens haatverspreiding, kan amper een partijdag organiseren omdat niemand een aula of zaal aan hen wil verhuren. Horeca-uitbaters wijzen hen de deur. Scheldpartijen zijn schering en inslag. Hun verkozen mandatarissen met de dood bedreigd. Of erger: hun kinderen. En dan meent de linkse cultuursector ook een duit in het zakje te moeten doen. “Cultuur”. Voor zover je van iets gecultiveerd kan spreker bij een rapper, genaamd Tarek, van de Berlijnse hiphopgroep K.I.Z. Diens culturele bijdrage aan het politieke landschap ziet u hieronder.

Afbeeldingsresultaat voor AfD tötet

Of de groep projectsubsidies krijgt in het donkerrood-groene Berlijn konden we niet achterhalen. Alleszins zullen ze vanuit die hoek zeker op applaus – en indien nodig ook op de bijstand van een advocaat – kunnen rekenen.

Haat? Opruiing? Geweld? Of een muzikale invulling van de vrije meningsuiting? Oordeel zelf.

Gauland wordt met een zwaard onthoofd, Weidels buik opengesneden, de ingewanden vallen op de grond, Höcke krijgt een werpster (ook ninjaster genoemd) naar zijn hoofd gegooid. Op het einde ziet men Tarek met een tevreden grijns op zijn bloedbesmeurd gezicht het strijdtoneel verlaten…