Er is weinig veranderd sinds Karel de Goede…

Op de heiligenkalender staat vandaag, 2 maart, Karel de Goede (… Carolus Bonus, Charles le Bon, Carlos el Bueno) vermeld. We laten hem even zelf aan het woord:

“Zeg eens eerlijk. U ziet een groepje opgeschoten jongeren autoruiten kapotslaan, of spiegels afbreken. Zou u er iets van zeggen? Of toch maar liever doorlopen? Of u ziet dat twee kerels een fiets meenemen. Zou u beginnen te roepen? Of denkt u aan al die keren dat iemand er wat van zei en in elkaar geslagen werd, of zijn goede burgerschap zelfs met de dood moest bekopen?

Mijn vader zei d’r wat van. En moest het inderdaad met de dood bekopen. Ik was nog een kind van twee. Mijn vader was de koning van Denemarken: Knud de Vierde. Hij nam het op voor de arme mensen. Hij beschermde ze tegen de arrogantie van kwaadwillende edellieden. Hij pikte het niet, als ze mensen bedreigden, beroofden of toetakelden. Ze hebben hem nota bene in de kerk overvallen. Daar draagt de koning geen wapens. Hij kon zich niet beschermen, en werd op lafhartige wijze gedood. Mijn moeder, de koningin, moest vluchten. Met mij. Ze ging terug naar haar familie, hier in Vlaanderen. Ze heeft me er vaak over verteld. Ze had er veel verdriet van. Maar ze besloot haar verhaal altijd met de woorden: “Maar jongen, ik zou er nog veel meer verdriet van gehad hebben, als hij niks gedaan had. Nu kunnen we trots zijn op je vader.”

Bent u trots op die slachtoffers van zinloos geweld? Houdt u ze in ere? Zou u hun voorbeeld volgen?

U hoeft geen antwoord te geven. Maar laat ik u zeggen: ik heb het voorbeeld van mijn vader gevolgd. En met mij is het net zo gegaan. Op een goed moment werd ik graaf van Vlaanderen. Mijn thuiskasteel stond in Brugge. Toen brak er hongersnood uit. Ik verbood bier te brouwen, zodat alle graan gebruikt kon worden voor de broodproductie. Bovendien droeg ik de bakkers op kleine broodjes te bakken, zodat ook arme mensen nog brood konden kopen. Ik ging persoonlijk het land in om te zien of er wat van mijn maatregelen terecht kwam. Tijdens mijn afwezigheid liep een schip de haven binnen dat volgeladen was met graan. Een paar rijke stinkerds maakten van mijn afwezigheid misbruik en kochten de hele lading op, verborgen die in de kelders van hun kasteeltje en maakten er op de markt woekerprijzen voor. Toen ik thuis kwam en ervan hoorde, heb ik die lui onmiddellijk ter verantwoording geroepen, het graan voor de normale prijs teruggekocht en aan armen laten uitdelen. De daders behoorden tot een omhoog gevallen familie: ze wilden graag bij de adel horen, hadden er ook geld genoeg voor, maar waren nu eenmaal niet van adel. Ik heb ze ontslagen uit alle belangrijke openbare ambten die ze intussen bekleedden.

Mijn eigen familie waarschuwde me. Dat zou kwaad bloed zetten. Maar ik dacht aan mijn vader. Andere edelen begonnen mij belachelijk te maken. Ze noemden mij: “Karel de Dwaze”, “Karel de Gek”, “Karel de Stomme”. Maar ik hoorde de stem van mijn moeder: “Zorg dat ik net zo trots op jou kan zijn als op je vader.”

De gestrafte familie nám wraak. Niet op mij. Maar op arme lieden die het recht niet hadden wapens te dragen, en zich dus niet konden verweren toen hun boerderijtjes geplunderd en ik brand gestoken werden. Weer trad ik streng op en liet de daders gevangen zetten. Weer werd ik door mijn familie gewaarschuwd: “Wees toch voorzichtig. Ze zullen je terugpakken.” Ik heb alleen maar geantwoord: “Als ik dit met mijn leven moet bekopen, dan is het de prijs waard.”

Net als mijn vader hebben ze mij gedood, toen ik in de kerk de mis bijwoonde.

Wat zou u gedaan hebben in mijn plaats?

Zou u gezwicht zijn voor de angst en de terreur? En maar liever niks hebben gezegd? Of zou u pal zijn blijven staan voor uw principes? Doe dat dan, zo bid ik u, en zeg er wat van, als mensen de samenleving in uw omgeving onveilig maken. Ik kan het Jezus nazeggen: Denk maar aan mij en aan mijn vader.”

Op de plek van zijn dood is sinds enige jaren een gedenkteken aangebracht. Zijn relieken bevinden zich in de Brugse St.-Salvatorkerk. Hij werd zalig verklaard in 1883 door paus Leo XIII.

Wat heeft Karel de Goede betekend voor Vlaanderen?

In de eerste plaats heeft hij de ontwikkeling van de steden mogelijk gemaakt en gesteund. In de tweede plaats heeft hij ervoor gezorgd dat Vlaanderen in vrede leefde met Engeland, wat economisch een bijzonder goede zaak was. In 1120 ondertekende hij een vredesverdrag met Hendrik I, koning van Engeland. Zijn grootste faam, en misschien wel één van de redenen om hem zalig te verklaren, kreeg hij door de hulp die hij aan het volk verstrekte tijdens de grote hongersnood van 1124-1125. Verder is zijn beleid gekenmerkt door de Pax Dei, de godsvrede die hij instelde en waarmee hij bezittingen van het volk en de kerk verdedigde tegen allerhande profiteurs. Daaraan dankte hij ook zijn bijnaam. (…)

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In een interview van zaterdag voor het Libanese dagblad al-Akhbar heeft de gouverneur van Hassakah (N.O. Syrië), Ghassan Halim Khalil uitgelegd hoe de ruwe olie uit de rijkste Syrische bronnen, onrechtmatig uitgebaat door een Amerikaanse oliemaatschappij,  gestolen wordt. Koerdische strijders, (zogenaamde Syrische Democratische Krachten, SDF) worden door Amerikaanse troepen geholpen en gesteund om met trucs de olie naar Irak te smokkelen.  D. Trump wilde de VS troepen terugtrekken, maar het Pentagon zorgde in oktober 2019 nog voor meer troepen. Terwijl het Syrische volk steeds meer koude en honger lijdt (gebrek aan elektriciteit en mazout), worden op die wijze 140.000 barrel (1 barrel: 159 liter) per dag gestolen! (…)

De gouverneur van Idlib (N.W. Syrië), Mumammad Natouf meldt dat er in Trunbeh (Saraqib) een nieuwe corridor werd geopend door het Syrische leger en de Russen, in samenwerking met de Syrische Rode Halve Maan. Ze willen alle mensen die uit Idlib (in handen van terroristen), wensen terug te keren naar hun woonplaatsen, die (inmiddels door het Syrische leger bevrijd)  daartoe alle mogelijkheden geven. Er zijn o.m. 3000 hogeschoolstudenten en 3300 leerlingen van de basisschool die zo eindelijk hun studies willen verder zetten. Helaas, dag na dag beletten de terroristen  hun vertrek door raketten af te schieten op de corridor en  hen die willen vertrekken met  machinegeweren te bedreigen.

Door een criminele eensgezindheid wordt dit allemaal gewoon door het westen aanvaard. Syrië moet kapot en het volk moet creperen voor het eigenbelang van enkele schurkenstaten. En dit wordt gerechtvaardigd omdat volgens de openbare opinie, de VS de IS  bestrijden en de “vrijheidsstrijders” in Idlib zorgen voor de bescherming van het volk. De waarheid is precies omgekeerd en het is een gruwelijke werkelijkheid. Het Syrische volk  blijft eensgezind, samen met het leger, de regering en de president weerstand bieden aan dit verwoestend internationaal terrorisme. Vandaar de voortdurende protesten van het volk tegen de bezetting van de Golan door de zionisten en tegen de bezetting van het noorden door de VS en Turkije. De vraag is: hoe kunnen de westerse media en politici al een decennium lang zo eensgezind de openbare opinie vergiftigen en daarmee een onschuldig volk in de grootste ellende storten?

Dezelfde vraag geldt voor ons land in verband met covid 19 en de onmenselijke dwangmaatregelen. Hoe is het mogelijk dat er onder de bevolking (nog) zulk een brede eensgezindheid blijft bestaan om dit  te aanvaarden, terwijl het steeds duidelijker wordt dat het gaat om een door wereldheersers gewilde vernietiging van de beschaving, de grootste misdaad tegen de menselijkheid aller tijden? De wetenschap heeft aangetoond: het is een seizoensgriep met een sterftecijfer van 0,05 % voor mensen onder de 70 jaar, de ziekenhuisopnamen waren in 2020 33 % lager dan in 2019,  de lockdown biedt volgens prof. John Ioannidis van de Stanford University (en vele anderen) geen enkele beschermende waarde tegen deze griep maar wel een verwoesting van de samenleving, de PCR test, die nu alom misbruikt wordt om angst te zaaien, is niet geschikt om besmetting vast te stellen, een vaccin is helemaal niet nodig en de huidige covid 19 vaccins zijn eigenlijk genetische therapieën en geen vaccins, het zijn medische experimenten met ongekende gevolgen op korte en lange termijn (nog afgezien van het feit dat de meeste covid 19 vaccins cellijnen van bewust gedode kinderen gebruiken!). Terwijl wereldwijd de ergste nevenwerkingen gemeld worden van deze vaccinatie, staan toch mensen aan te schuiven om gevaccineerd te worden! De Amerikaanse commissie voor controle (CDC) heeft tot 12 februari al 15.923 bijwerkingen gemeld en niet minder dan 929 sterfgevallen.

Zelfs het hoogste kerkelijk gezag pleit onomwonden voor het vaccin en wordt op misdadige wijze een voorvechter van de nieuwe wereldorde, de “great reset” en al wat de mensheid nu naar haar verderf leidt. Ook bisschoppen laten hun kerken als vaccinatiecentra gebruiken en menen dat zij met deze ontheiliging een goede daad stellen. En zo groeit er in de westen steeds meer een godslasterlijke eensgezindheid.

Er is een grote eensgezindheid om de natuurwet, de goddelijke wetten en de tien geboden niet alleen niet te eren maar actief te bestrijden. Onze wereld als “schepping Gods” moet vernietigd worden. Dit gebeurt in een massale strijd tegen de eerbied voor het leven, tegen de eigenheid van man en vrouw, tegen de diepe betekenis van het huwelijk, tegen het algemeen goed van de samenleving, tegen de vrijheid van iedere gezonde menselijke onderneming, tegen het christelijk geloof en de christelijke eredienst…Eens te meer werpt het laatste Bijbelboek, de Openbaring van de heilige Johannes licht op de huidige wereldsituatie. Het is de oude strijd van de Satan (de Draak, de beesten genoemd) tegen het Lam Gods.  De wereld heersers en koningen zijn onderworpen aan het beest: “Zij zijn één van zin en hun macht en gezag geven zij aan het beest. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen…” (Openbaring 17, 13v). Dit is het “Babylon, vol met walgelijke onreinheden… dronken van het bloed van de heiligen en het bloed van Jezus’ martelaren” (17, 5v).

Steeds meer mensen worden zich bewust van deze georganiseerde zelfvernietiging, waarvan onze régimes de slaafse uitvoerders zijn. Toch groeit het verzet (zie https://bewusteburgers.be; https://bewusteburgers.be/brieven-documenten). Ze geven een overvloed aan degelijke informatie, brieven en documenten,  waarmee je je kinderen  kan beschermen, info over PCR-tests, over vaccinatie enzovoort. In Nederland heeft de horeca besloten hun vrijheid tot leven zelf terug in handen te nemen en zal massaal opengaan op 2 maart. Een groep juristen zal hen bij moeilijkheden bijstaan en bepaalde burgemeesters zijn niet meer bereid de waanzin van een corrupte regering en psychopathische wereldleiders te steunen (Karel Beckman en Jeroen Pols van Viruswaanzin:

De criminele, godslasterlijke, eensgezinde vernietiging van deze beschaving moet gestopt worden.  We zijn door God geschapen om als vrije mensen te leven en elkaar op te bouwen in waarheid en liefde, schoonheid en goedheid.

*******

Na enkele Flitsen uit onze gemeenschap in de vasten, komen we terug op het Wereldwijd gebed tot de Messias op zondag 21/2/21. Volgt een zeer merkwaardig Gebed tegen pandemie. In Wijsheid uit de woestijn mediteren we over de diepe betekenis van een “quarantaine” in de woestijn. In En dit nog vind je ons vorig bericht aangevuld en geïllustreerd, alsook tal van actuele info over Syrië, corona en geopolitiek.         

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het is frustrerend vast te stellen dat de mensenmassa alles zo willoos ondergaat. Onze medeburgers zijn week en zwak geworden na jarenlange indoctrinatie”.  Zo schreef een goede vriend me deze week. Dit geldt helaas ook voor vele christenen. Iedere dag lezen ze een of meerdere dagbladen, een weekblad,  een maandblad en volgen trouw het TV nieuws. Ze hebben zich aangepast aan de geest van de wereld, de heersende cultuur, de tijdsgeest. Ze denken, spreken, voelen, oordelen helemaal zoals het maatschappelijk “correct” wordt voorgehouden. Ze zijn blij dat ze  “met de tijd mee zijn” en kijken soms meewarig neer op hen die de moderne stroming niet volgen. Ze leven niet alleen “in” de wereld maar zijn ook helemaal “van” de wereld. Ze zijn er zich niet eens van bewust dat ze ingeslapen zijn, geen eigen innerlijkheid meer hebben en geen geestelijke weerstand. Waar is de revolutionaire dynamiek van het Evangelie gebleven, de kracht en de vreugde van het Kruis van Christus, het “teken van tegenspraak”, het “zout der aarde”?

De uitgever van de snelst groeiende uitgeverij in het Nederlandse taalgebied “De Blauwe Tijger”, Tom Zwitser uit Groningen,  zegt het zo: “Het westen heeft nood aan een “reset” zoals Rusland onder Poetin beleefde…De hiërarchie heeft een “reset” nodig in de richting van het geloof en de traditie… Ik heb in onze streek enkele priesters fatsoenlijke traditiegetrouwe  priesters zien worden in twee jaar tijd. Hun opvatting veranderde,  hun preken volgden vlug en hun kerken trokken weer mensen aan die waarheid en verlossing zochten, jong en oud, gezinnen en afzonderlijke personen…” (…)

De huidige president van de VS laat geen gelegenheid voorbijgaan om zich als goede katholiek voor te doen, liefst met de paus. In werkelijkheid breekt hij het christelijk geloof af, op de meest schandelijke wijze, door promotie van abortus en ontwrichting van de menselijke seksualiteit en het huwelijk. Hierin wordt hij geprezen door progressieve of linkse christenen tot in het Vaticaan toe. Hij wordt uiteraard gesteund door de “democraten”, die  niet geïnteresseerd zijn in het overtuigen van mensen, maar alleen in het grijpen naar de macht, al is het op de meest criminele wijze. Deze morele ontsporingen van de huidige  president verdeelt de Amerikaanse Katholieke Kerk zoals nooit voorheen. De vorige president deed zich helemaal niet voor als het model van een christen, maar hij heeft wel de eerbied voor het menselijk leven op overtuigende wijze hersteld. De tegenstelling die we zien ontstaan, ook buiten de VS, is niet meer die van gelovigen tegen ongelovigen maar van twee vormen van het verstaan van het christelijk geloof, laten we zeggen, links en rechts of ‘progressief’ en ‘conservatief’. De zogenaamde progressieve, linkse christenen, die helaas steeds meer posten bezetten in de hoogste organen van de Katholieke Kerk, zijn een programma van een “universele broederschap” aan het uitvoeren, waarvan de vrijmetselaars dromen. Het is een “mondialistische broederschap” met alle kleuren van de regenboog, maar zonder Christus’ Kruis.

De vastentijd is een uitnodiging voor alle christenen om wakker te worden. Hierbij is er maar één Meester. We zijn allen leerlingen van Jezus Christus. De grote Britse bekeerling en schrijver G. K. Chesterton (+ 1936) heeft eens gezegd dat er tegen het christelijk geloof eigenlijk geen enkele negatieve opmerking kan gemaakt worden, tenzij… dat we het nog niet geprobeerd hebben! En er zijn maar twee mogelijkheden: mét Christus gelukkig worden of met de wereld zelf voor god spelen en uitzichtloos ongelukkig zijn.

Jezus, “gedreven door de Geest” vastte 40 dagen in de woestijn. Hij heeft de bekoring van Adam in het aards paradijs opnieuw doorleefd en overwonnen. Adam vertegenwoordigt de gehele mensheid, in opstand tegen God.  Alle vruchtbomen werden hem aangeboden maar hij wilde daar niet van eten, maar wel van de boom van kennis van goed en kwaad, die hem juist verboden was. In plaats van te genieten van de overvloed van het paradijs, in afhankelijkheid van God, wilde hij zelf god zijn. Door het lijden dat uit deze zonde voortkwam, strafte de mens zichzelf. En God laat dit toe, opdat we zouden terugkeren naar Hem.

Lees verder

Sportkledij heeft in Doha meer om het lijf

Het Duitse beachvolleybal-team Karla Borger en Julia Suda zegt af voor de eerste wedstrijd georganiseerd in Doha. Hun gewone sportkledij, een tweedelig pakje, een sportbeha-annex-broekje bikini, wordt daar door de organisatoren verboden.

Het FIVB, wereldverbond voor vrouwen strandvolley, liet de atletes weinig tijd om een beslissing te nemen. “Wij moesten binnen 24 uur antwoorden of we in lange kleren zouden spelen. Wij wisten echter niet of we in een tanktop, t-shirt, fietbroek of sporttights moesten aantreden. Het gaat niet om het minder kledij dragen of niet. Het gaat hierom dat we in onze arbeidskledij ons werk niet kunnen, mogen, doen. Onze sport is behoorlijk vermoeiend. Wij passen ons in elk land aan voor zover dat we dat kunnen. We zijn ook daartoe bereid. Maar daar, in die hitte, smelt je weg, alles is nat. Wij zijn het niet gewoon bij dergelijke temperaturen met deze kleding te spelen.”

Het FIVB is verbaasd: “Wij hebben slechts positieve reacties ontvangen. De speelsters zijn enthousiast over het initiatief; voor de eerste keer een tornooi in Doha… buitengewoon!”

 “Spiegel”.

Het FIVB had de kledingvoorschriften voor preutse dames al gewijzigd volgens Mo’s codex. Wat nog mankeerde was dat westerse volleyballspeelsters zich moesten aanpassen…

Onderstaand filmpje zal u het verschil duidelijk maken:

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

HET SATANISCHE KENMERK VAN DEZE CORONA-OVERVAL

Een aantal auteurs ontdekken de feitelijke omvang van deze, in de mensengeschiedenis, nooit vertoonde aanval tegen de natuurlijke samenleving.  Onder hen is Henry Makow, die bij herhaling de zaken op scherp zet (vanuit zijn kennis van de talmudische en vrijmetselaarswereld).  Ik word niet enkel door hem overtuigd, maar vind terug wat ik zelf ook denk.

In talloze artikelen poneert hij: Cabalists are Communists.  Communists are Satanists.

Afbeeldingsresultaat voor “Was Karl Marx een satanist?”

Dit kwam me persoonlijk al jaren geleden ter ore door het boekje: “Was Karl Marx een satanist?” door Richard Wurmbrand (Stichting Ondergrondse Kerk).

Om de problematiek te kaderen is een filosofische inkijk nodig.  Eigenlijk kunnen de mensen in 2 kampen verdeeld worden, met ontelbare tussen-posities.  Het ene kamp bestaat uit mensen, die geloven dat we onderworpen zijn/een relationeel geheel vormen met een Hogere Macht die we een Godheid noemen.  De mens dient dus te leven in harmonie / gevolg gevend aan de morele wetten van het bestaan.  De morele ordening berust op een hogere macht.

Het andere kamp neemt de Mens als ultieme norm en kent hem de beslissingsmacht toe om zelf zijn handelen te bepalen.De individuele mens hoeft geen rekenschap te geven, over welke handelswijze ook.  De mens is autonoom!

Om dit goed te begrijpen, moeten we een omstandige commentaar uit het denken van Friedrich Nietzsche (1844-1900) geven:  “De plaats van schijn en geloof wordt dan ingenomen door het Niets.  Er heerst m.a.w. het nihilisme.  Dit nihilisme kan echter alleen hij erkennen die in de geest vrij is, zich bevrijd heeft van alle gegeven waarden, die in het ‘verbodene rondwandelt’.  Hij zal dan inzien dat er geen waarheid op zich bestaat, geen moraal van zedelijk geopenbaarde beginselen, geen godsdienst bestaat want God is dood.  Wij hebben hem gedood, u en ik: wij allen zijn zijn moordenaars……..Moeten wij niet zelf goden worden, om nu hun waardig te lijken?  De mens moet een ander worden, antwoordt Nietzsche.  Hij moet zelf God worden.”    De mens moet volgens Nietzsche uit dit denken een Übermensch worden.

De tegenstelling tussen de mens die in God eenheid vindt en de mens die zich als norm van alle bestaan uitroept, is al allegorisch aanwezig, in het verhaal van Adam en Eva, die uit het paradijs vertrekken.

Nietzsche kende trouwens een jarenlang ziekbed, voortdurende waanvoorstellingen en stierf jong, psychisch verward, op 25.8.1900.

Wat zien we nu in de huidige apocalyptische gebeurtenissen?  Een cabale van superrijke misdadigers  (de leiders van Microsoft, Google, Amazon e.d.) neemt na jarenlange voorbereidingen de Great Reset in handen.  Henry Makow, en enkele andere ingewijden, noemen hen de Illuminati, de hoogste Inner Circle van de satanische denkrichting.  Zoals de Slang in het Aards Paradijs voorhield, zijn ze in de kracht van Satan overtuigd dat hun alles in de wereld toegelaten is.  U hoeft slechts hun arrogante, spottende toon en gelaatsuitdrukking te zien, in de talrijke filmpjes, waarin ze opening van zaken geven.  Kardinaal Vigano (en kardinaal Burke) snappen dit helemaal: indien nog niet door YT gecensureerd: “We are being prepared for the Kingdom of Lucifer”.  En  “is the Great Reset the work of Satan?  United State Grace Force”.

Als devoot christen, stel ik vast dat bvb. in de katholieke Kerk, zeer velen niet in het bestaan van de Satan geloven.  Zelfs in discussies met leden van de hogere clerus…..  Maar bij de ingewijden – strijders op de posten van het verzet, wordt zelfs door bepaalde agnostici, het concept van hoe het satanische nu optreedt onderschreven!!

Om de omvang van het probleem nog eens te definiëren: men mag in de wereld zowat aan alles twijfelen, vooral aan God, aan de morele waarden, aan de integriteit van de individuele mens.  Maar deze corona-dictatuur heeft als voornaam kenmerk dat men geen vragen mag stellen; het vaccin niet in vraag stellen, aanvaarden dat de informatie en beslissingen van de overheid zonder enige discussie zijn.  Eén van de spreuken van Nietzsche: “De angst is de moeder van de moraal”.

Hiermede stelt auteur van dit artikel dan ook, dat één van de hoofddoelen van deze pandemie de vernietiging van het christendom is.  Met de gretige hulp van zowat het hele kerkelijke bestel heeft men voorlopig elke vorm van cultus naar God toe afgeschaft.   Dit gaat gepaard met twee verschijnselen:  alle vormen van rituelen worden quasi onmogelijk gemaakt (dopen, jubilea, huwelijken, begrafenissen geassisteerd door nabestaanden) en ten tweede wordt, demonisch bezeten door de Marx van Ransten en Frank Vandenbrouckies, al wat prettig en mededeelzaam is in het leven, verboden.  Deze aanval is, na deze op de georganiseerde religie, doelgericht op het ontbinden van het bestaan van de klassieke familie.

De klassieke familie, ontstaat door de mogelijkheid om mekaar te ontmoeten, te leren kennen, een erotische relatie aan te gaan, resulterend in het verkrijgen van nieuw leven.  Heel de ordening van een samenleving is opgebouwd vanuit het steeds weer grotere en kleinere gehelen vormen van mensengroepen.  De huidige regeling, die wellicht nooit zomaar terug afgeschaft gaat worden, bestaat uit het opsluiten in een mondmasker van mensen.  We moeten ingeprent worden : De andere kan Pietje de Dood zijn!  Ik verwijs nogmaals wat Henry Makow daarover schreef: Masks symbolize our Satanic Possession”.

In dit land, maar ook in Nederland, zijn de uitvoerders van de satanische Agenda, mee aan de macht.  De dictatuur wordt onversneden duidelijker: de waanzinnige uitspraak van een rechter in Mechelen, de hand vast gehouden door Bart Somers, die 4 Voorposters veroordeeld tot 6 maanden gevangenis om een spandoek omhoog te hebben gestoken.  En de opsluiting dit weekend in Brussel, van zogenaamde feministen, die in werkelijkheid vrouwen waren die betoogden tegen de verkrachtingscultuur die in onze grote steden heerst!!

Ik zag in mijn gemeente hoe het bestuur, decennia geleden, straatnamen heeft gegeven aan een resem Vlaams-(nationale) voormannen, zoals Jan-Frans Willems en Lieven Gevaert.  De huidige VLD huldigt individueel en als partij een diepe haat tegen de Vlaamse Beweging en de geschiedenis ervan.   Alexander De Croo wil de Vlaamse Beweging kalltstellen en zal elke mogelijkheid daartoe benutten!

Daarom moet elk mogelijkheid van verzet onderzocht worden, vnl. de steun aan de Middenstand, het behoud en in toom houden van een cash-rijk bankwezen, het uitdiepen van alle mogelijke familie- en vriendschapsbanden, het terugeisen van de plaats van rituelen ter verbinding in onze samenleving.

Jos Wouters, Boom, 15.2.21

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds begin 2020 leeft Europa steeds meer onder dictaturen en zelfs onder een totalitaire wereldcontrole. Voor sommigen is deze situatie nauwkeurig door een kleine elite gepland.  Wat er ook van zij, niemand kan de werkelijkheid zelf ontkennen.  We leven op dit ogenblik in een verschrikkelijk systeem van totalitaire wereldcontrole. Dacht je dat 2021 alleen maar beter kon worden? Iedereen kan  zien wat er aan de hand is. Ziehier vier vaststellingen, duidelijk waarneembaar. De dwangmaatregelen die nu aan een gezonde bevolking worden opgelegd zijn vernietigend voor de hele samenleving op alle gebied: lockdown, avondklok, mondmaskers, afstand houden, geen gewone  liturgische  vieringen, beperkte “bubbels”, zelfs het aantal personen aan de gezinstafel wordt opgelegd en overal controles en testen, die voor minstens 80 % valse uitslagen geven.  Het is een fatale aanslag tegen de waardigheid van de mensen en tegen de meest fundamentele vrijheden: opvoedkundig, fysisch, psychisch, religieus en economisch. 

Wat is dat voor een “samenleving” waar mensen niet meer vrij kunnen gaan, staan of reizen, studeren en werken, samenkomen en feesten, ondernemen en initiatieven nemen, samen bidden en vieren?  In een democratie nemen mensen het initiatief om hun ondernemingen op te zetten en uit te bouwen en is het niet de staat die met digitale technologie alles lam legt. Vervolgens is er de onzinnige campagne voor massale vaccinatie, met valse belofte: vaccinatie maakt u vrij!  Deskundigen waarschuwen ons al maanden dat de meeste vaccins tegen covid 19 nu geen vaccins zijn maar genetische therapie met totaal onbekende gevolgen op korte en zeker op lange termijn.  Er komen berichten van mensen die na vaccinatie met bosjes sterven. Het Amerikaanse CDC (Centre of Disease Control) meldde eind vorige maand al 501 sterfgevallen! Of Luister eens naar de Britse dr. Vernon Coleman, die scherpe kritiek geeft op deze vaccins. Hij schreef een honderdtal boeken, die in meer dan 25 talen vertaald en met miljoenen exemplaren in meer dan 50 landen verkocht werden. Met Britse humor rekent hij radicaal af met deze vaccins die “veilig en efficiënt” zouden zijn. Op het einde van zijn video (Engels met Nederlandse ondertiteling) wordt hij zo emotioneel dat hij alleen maar kan wenen. Wie heeft de mensen zo gek gemaakt dat ze staan te trappelen om als proefdieren hiermee gevaccineerd te worden? Is het eigen immuunsysteem van gezonde mensen niet de eerste en belangrijkste zelfverdediging? Moet dit vertrouwen niet vóór alles aangemoedigd worden samen met de gewone versterkende en genezende middelen, in plaats van afgebroken? Moet alles wijken voor een verpletterende medische tirannie, die zelf slaaf geworden is van de Big Farma? En zo komen we bij onze media terecht. Hoe is het mogelijk dat maanden lang hetzelfde eenzijdige verhaal van politici en hof astrologen, waarvan de meerderheid  met de Bill Gates Foundation verbonden is, over ons gestort wordt, met halve waarheden en hele leugens, manipulatie en radicale censuur van ieder ander wetenschappelijk inzicht? Bernard Crutzen maakte een documentaire over de wijze waarop onze Waalse media de covid brengen, met prof.  Anne Morelli, dr. Pascal Sacré,  diaboliseren van “complottisten” die stilaan de enigen blijken te zijn  die de waarheid zoeken, de Vlaamse “expert” Mark Van Ranst, die deskundig als meester manipulator ontmaskerd wordt en straffe verhalen van een meisje van 3 jaar, waarvan alle media kopten dat het aan covid stierf, terwijl de vader het formeel ontkent. Het enige doel lijkt te zijn de angst op te voeren. Inderdaad, de dag en nacht opgevoerde propaganda rond corona heeft tenslotte een collectieve angstpsychose bewerkt onder de bevolking, die aanvaardt dat haar meest elementaire rechten en vrijheden samen met haar waardigheid, worden afgenomen om zich te laten manipuleren in de richting van een totalitaire wereldcontrole. De oudste Europese persoon en oudste religieuze ter wereld,  2e oudste persoon ter wereld, Zuster Anne van Toulon, van de congregatie van Zusters van Vincentius à Paulo bleek half januari besmet te zijn met covid. Gisteren vierde ze gezond en wel haar 117e verjaardag. Al is ze blind, ze  is nog heel goed. Vooral is ze vrij  van de twee grootste gevaren die de gezondheid van de mensen op dit ogenblik bedreigen. Zij heeft helemaal geen enkele schrik omdat zij al meer dan een halve eeuw tot “de grootste risicogroep” zou behoren. Ze heeft ook geen schrik om te sterven. Vervolgens is ze niet gevaccineerd.

Het wordt tijd dat we als christenen de “eschatologische” waarschuwingen van Jezus in de Evangelies ernstig nemen en in dit licht ook het laatste Bijbelboek lezen, de Apocalyps of Openbaring van de heilige Johannes. Het huidige totalitaire wereldsysteem ontketent een meedogenloze vervolging tegen allen die leven in waarheid en liefde voor God en de mensen. De draak samen met zijn beesten en valse profeten strijdt tegen de kinderen van God (Apocalyps 13). Jezus verzekert ons: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing is nabij” (Lucas 21, 28). Het goddeloze, almachtig lijkende wereldimperium van Satan zal vernietigd worden en die “in het boek des levens” staan ingeschreven zullen het bruiloftsfeest vieren van het Lam dat geslacht werd en leeft voor eeuwig (Apocalyps, hoofdstukken 16-19).

*******

Eerst komt een uitleg over de vasten: “Triode van de voor-vasten”. Vervolgens over de gewone media als grootste leveranciers van vals nieuws: “De openbare opinie en ‘fake news’”. Waarom wij de verjaardag van onze grondwet niet vieren: “De Belgische grondwet in stilte en intieme kring begraven”. Over de grootste gevaren voor onze gezondheid: “De echte “killers”: angst en coronavaccins”. Tenslotte: “De wijsheid uit de woestijn: over het geduld” (5). Onder “En dit nog” krijg je weer een overvloed aan treffende info over vaccins, corona, geopolitiek…

P. Daniel

“Triode” van de voor-vasten

In de byzantijnse liturgie zijn we vorige week al begonnen met de “triode” (liturgisch boek met meestal voor iedere dag drie “oden”) van de voor-vasten: de 10 weken die Pasen voorafgaan met respectievelijk “de zondag van de tollenaar en farizeeër”, “de zondag van de verloren zoon” en “de zondag van carnaval”, waarna de eigenlijke vasten begint (quadragesima of de 40e dag voor Pasen, waarvan “quarantaine” is afgeleid). Voor ons is dat dus nu maandag. De voorbereidende tijd komt overeen met wat in de Latijnse liturgie vroeger de drie zondagen waren van “septuagesima”, “sexagesima” en “quinquagesima”, waarop “Aswoensdag” volgde en daarmee begon  de veertigdagentijd van de vasten (de zondagen worden niet als vastendagen beschouwd).  Wij zitten nu in de week van de zogenaamde “tyrofagie”, waarin traditioneel melkproducten nog mochten genuttigd worden.

Lees verder

Modernisering bij de islam

Blijkbaar hebben wij e.e.a. gemist. Naar verluidt zou Khomeini, u weet wel, de verguisde (religieuze) leider van Iran, een Ayatollah, vertrokken naar de eeuwige sjiitische jachtvelden in 1989, geen graten gezien hebben in het homohuwelijk of in een geslachtsverandering. Waarmee het verschil tussen de “ware” gelovigen en de zoetwatermatrozen nog een keer benadrukt wordt. Als er nog eens mannen, hand-in-hand lopende door het park, aangevallen worden door “jongeren”, dan weet de politie meteen bij welke islam-sekte de slachtoffers en/of de daders te zoeken.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De meerderheid van de bevolking schijnt het corona beleid (voorlopig nog) te aanvaarden en te willen volgen. Als er een crisis is, moet iedereen eensgezind de maatregelen volgen, die door de regering, gesteund door experten, worden voorgeschreven.  Daarover is iedereen het eens.

Er groeit echter steeds meer onenigheid over de beoordeling van deze crisis en over de geschiktheid van de opgelegde maatregelen. De covid 19 wordt door vele wetenschappers als een soort seizoengriep beoordeeld, die door valse cijfers werd opgeklopt. En een lockdown is duidelijk een zware blunder op opvoedkundig, medisch, psychologisch, sociaal en economisch gebied. Zo wordt veel meer ellende, ziektes, wanhoop, zelfdodingen en sterfte veroorzaakt dan deze virus kan doen. Over de mondmaskers en het afstand houden zijn inmiddels ook al voldoende studies van onafhankelijke wetenschappers, die de noodzaak daarvan sterk betwisten.

Verder kan de belangenvermenging van regeringsleden en experten niet meer ontkend worden wanneer onze Belgische eerste minister en minstens vijf van zijn excellenties samen met de vier altijd opnieuw opgevoerde experten (die we hof-astrologen noemen)  allen  verbonden zijn met één en dezelfde organisatie: Bill & Melinda Gates Foundation, waarvan het hoofd overigens geen enkele medische bevoegdheid heeft, terwijl hij het hele gezondheidsbeleid bepaalt. (Zie: nieuwsbrief Tegenstroom: Wiens brood men eet) . En hierdoor wordt het oordeel van onafhankelijke wetenschappers uitgesloten en de wetenschappers zelf niet zelden onrechtvaardig gestraft.

De kloof tussen het door onze politici en media voorgehouden verhaal en de onafhankelijke wetenschap is nog groter wanneer het gaat over massale vaccinatie. De algemene opinie is zo vertroebeld dat noch in de politieke arena, noch in de media de belangrijkste vraag niet kan gesteld worden: zijn deze vaccins veilig, efficiënt en moreel verantwoord? In een opgeklopte propaganda gaat het enkel over wie eerst hiervan mag “genieten”!

Vooreerst toont de wetenschap aan dat het niet eens over een vaccin gaat, maar eigenlijk over een nieuwe, genetische therapie, een medisch experiment met ongekende gevolgen op korte en vooral op lange termijn. Het Noors Agentschap voor medicamenten heeft wel degelijk gesteld dat de 29 (ouderen) doden (op 15 januari) verband houden met het vaccin. En omdat de gevolgen onbekend zijn hebben de farmaceutische bedrijven vooraf al vrijstelling van iedere aansprakelijkheid gevraagd én gekregen! De beste specialisten wereldwijd waarschuwen eensgezind dat massale vaccinatie hiermee totaal onverantwoord en roekeloos is. Belgische artsen hebben hun collega’s er aan herinnerd dat dit medisch experiment van vaccinatie valt onder de Code van Neurenberg (1947), die eist dat mensen vooraf goed geïnformeerd zijn en vrij hun toestemming moeten geven en dat een arts, op grond van de eed van Hippocrates, in geen enkel geval kan gedwongen worden hieraan mee te werken (www.docs4opendebate.be).

Tenslotte is er nog het morele aspect van deze vaccins, waarin cellijnen van geaborteerde baby’s verwerkt  zijn. Al wordt dit door de media weggewuifd, een expert, Pamela Acker, onthult de gruwelijke wijze waarop dit gebeurt (a-hill-worth-dying-on-expert-explains-how-aborted-baby-cells-taint-covid-vaccines).

En een vrouw die zelf een abortus overleefde, schrijft nu hierover een bewogen brief. De band tussen een vaccin en abortus is voor haar ondraaglijk. Door dergelijke vaccins te aanvaarden werkt men, hoe dan ook, mee aan de verschrikkelijkste van alle misdaden. Terwijl er in 2020 ongeveer 1,8 miljoen mensen stierven aan covid 19, werden in dat jaar 42,6 miljoen kinderen in de moederschoot gedood. Deze gruwel overtreft de massamoorden van de twee wereldoorlogen uit de 20e eeuw, niet alleen in aantal maar ook in barbaarsheid. De ledematen van het kindje worden uitgerukt, het hoofdje wordt verpletterd, ofwel wordt het kind verbrand of vergiftigd of het komt levend ter wereld en men laat het sterven als een dier. En hierbij komt dan nog de afschuwelijke orgaanhandel. Kinderen in de moederschoot, al zijn ze vlak voor hun geboorte, worden niet als menselijke wezens beschouwd maar hun organen, die levend en zonder verdoving worden weggenomen, zijn in de winstgevende orgaanhandel  wel “menselijke” organen. Het is niets minder dan de voortzetting van de weerzinwekkende kinderoffers die aan Moloch gebracht werden in de vallei van Gehenna, ten Zuiden van Jeruzalem en waarvoor Leviticus 20, 1-5 de strengste straffen oplegt als rechtstreekse aanslag op de heiligheid van God zelf, prachtig uitgedrukt in psalm 139, 13-14: “Want wat er in mij is hebt Gij geschapen, Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank U voor het wonder van mijn  leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” (Jeanne Smits: Les enfants à naître ne sont pas considérés comme humains pour avoir le droit à la vie, mais ils sont traités comme humains pour leurs organes…)

Foster: bible pictures 1897: offerande aan Moloch

Corona, lockdown, massale vaccinatie… het lijken steeds meer slechts onderdelen van één grote strijd van de oude Baälcultus met de mensenoffers voor Moloch, de strijd van satan die de waarheid, de waardigheid en het geluk van de mensen wil vernietigen, een strijd tegen het Rijk Gods in Christus en Maria, dat als enige ons verlost van alle kwaad en het ware geluk geeft. Is het uiteindelijk de “maffia van Khazar”, toegewijd aan deze cultus van Baäl die de hele wereld tracht te regeren?

*******

We vertellen iets over het liturgisch feest van “de ontmoeting”. We geven een tweede deel over het uitzonderlijke levensgetuigenis van Jérôme Lejeune: “Een stem voor de stemlozen” (II). We vervolgen met:wijsheid uit de woestijn: de naastenliefde” (4) van de heilige Dorotheus van Gaza en in En dit nog krijg je o.m. een massa wetenschappelijke en kritische info over vaccins en vaccinatie (die helaas in de media totaal ontbreekt) en over andere belangrijke onderwerpen.

P. Daniel

De “ontmoeting

Op dinsdag 2 februari vierden we het feest van “O.L. Vrouw Lichtmis”* of de “Opdracht van de Heer” in de tempel, dat de kerstkring definitief afsluit. Het is oorspronkelijk “de zuivering” van Maria, die haar Eerstgeborene ter wereld bracht (volgens Exodus 13, 2 en Leviticus 12, 6). Hoewel noch Maria noch Jezus deze zuivering 40 dagen na de geboorte, nodig hebben, willen zij onder de Wet staan om deze tot vervulling te brengen.  Dit feest wordt hier “hypapante” of “ontmoeting” genoemd. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, de ontmoeting van het N.T. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de grote rol die Maria door haar lijden zal innemen in het verlossingswerk. Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”. En eigenlijk is de ontmoeting tevens de grondgedachte van het feest in de Latijnse Kerk, wat duidelijk tot uiting komt in de processie na de zegening van de kaarsen, in de gebeden en de prefatie.

Lees verder

“We hebben het coronavirus al gehad…”

“… Het enigste virus dat er nog is, zit bij jullie.” (ongelovigen)

De politie was machteloos. Officieel mogen er slechts 10 personen buiten samen komen. Meer dan 9.990 coronaregelsovertreders bij de begrafenis van rabbi Meshulam Dovid Soloveitchik die op 99-jarige leeftijd overleed aan… corona.

En die begrafenis werd gevolgd door nog een van een rabbi, Yitzhok Scheiner, 98 jaren jong, die … ook aan corona stierf.

Politiebronnen lieten weten dat het onmogelijk was de menigte te verspreiden omdat elke poging tot tussenkomst in een “bloedbad” zou geëindigd zijn. De aanwezigheid van jonge kinderen liet het gebruik van paarden en waterkanonnen niet toe. De politie zou wel ca. 60 autobussen op weg naar de begrafenis kunnen tegenhouden hebben en hen doen omkeren. Er zouden (slechts) 100 boetes uitgereikt zijn.

Citaat van begrafenisdeelnemers: “We hebben het coronavirus al gehad. Het enigste virus dat er nog is, zit bij jullie (seculiere Israëliers)”

https://www.timesofisrael.com/police-say-they-were-helpless-to-stop-funeral-of-rabbi-that-drew-10000/