John Cleese weigert optreden in universiteiten

Politieke correctheid houdt de vrijheid van meningsuiting van het Westen in een verstikkende wurggreep. Wereldberoemde komieken zoals Rowan Atkinson, John Cleese en Stephen Fry hebben zich al eerder kritisch uitgelaten over het bedrukkende klimaat van de linkse politieke correctheid die zijn weg heeft gevonden in de samenleving. Beroemde komedianten zoals Dennis Miller, Bill Maher en Jerry Seinfeld hebben soortgelijke kritiek en bezorgdheid over de situatie geuit. Maar Cleese gaat nu een stap verder en weigert op te treden in universiteiten, omdat hij zich niet meer in staat voelt daar op te treden, wat Seinfeld en vele anderen al niet meer in de USA doen.

Het politiek correcte denken heeft in wezen de westerse komedie vernietigd, omdat komedie in principe gebaseerd is op een humoristische wijze kritiek te leveren en uit te dagen, waar bijvoorbeeld Monty Python met John Cleese beroemd mee is geworden. Vanwege de politieke correctheid die de samenleving in een ijzeren wurggreep houdt is Cleese van mening dat het voor hem niet meer mogelijk is om op universiteiten zijn komedie te presenteren. Omdat de politieke correctheid het onmogelijk maakt voor komedianten op te treden zonder dat iemand aanspraak maakt zich beledigd te voelen, of de rol op zich neemt van woordvoerder voor een andere groep, waar die zelf geen deel van uitmaakt, waarvan hij denkt dat deze beledigd wordt.

De inconsistentie is ook duidelijk. Blanke mensen, christenen en heteroseksuelen mag je de spot mee drijven. Gekleurde mensen, moslims en homoseksuelen mag je geen grapjes over maken.

De universiteit was voorheen een centrum van enorme vrijheid in termen van de mogelijkheid om je op verschillende manieren te uiten, wat nu geheel veranderd is. De universiteit van vandaag de dag is een instituut die de vrijheid van meningsuiting misschien wel het meest wil beperken.

We kunnen concluderen dat komieken zoals Cleese niet langer meer de westerse wereld met hen humor kunnen vermaken vanwege het risico iemand te beledigen, bijvoorbeeld de geïmporteerde islamitische cultuur en zijn vrijbrief om zijn religie en cultuur uit te oefenen op een manier die direct de mensenrechten schendt in de westerse wereld.

Komedie wordt door de politieke correcte maatschappij gevaarlijker beschouwd dan bijvoorbeeld eerwraak, vrouwen onderdrukking, massale seksuele intimidatie, joden- en homohaat die de westerse wereld op dit moment met een vloed massa immigratie uit het Midden-Oosten overspoelt, een fenomeen waar de politieke correcte samenleving zijn ogen voor sluit en in plaats daarvan liever hun tijd en energie besteden met het ergeren aan komedianten.

Dank aan Wes H. voor de tip.         Geleend bij Fenixx

 

Meiachtenzestigers, LEZEN!

At your service
‘Zet de radio aan, Pim Fortuyn is neergeschoten!’ Mijn moeder riep het van onderaan de trap. Adrenaline door mijn lijf. ‘Yes! Net goed.’ Ik dacht het, misschien riep ik het zelfs naar mijn moeder. Tja, eigen schuld toch? Die man had zoveel nare dingen gezegd, zoveel mensen gepest, getreiterd, uitgedaagd. Dan vroeg je er toch om?

…….Het demoniseren van Fortuyn gebeurde gewoon en iedereen die zichzelf respecteerde en als respectabel te boek wilde staan ging er in mee. Al mijn rolmodellen, en ik dus ook. Toen Volkert van der Graaf de trekker overhaalde, ging er naast de schokgolf ook een onmiskenbare golf van opluchting door het land. In ieder geval heb ik hem gevoeld. Er was iets uitgeschakeld dat uitgeschakeld moest worden.

…….Alles in mijn omgeving ademde de morele zelfgenoegzaamheid van de Paarse periode. Niet alleen waren onze eigen opvattingen pragmatisch-links en kosmopolitisch, er heerste bovendien een vanzelfsprekende consensus: alle andere opvattingen waren sowieso onjuist, maar nog meer dan dat, ze waren minderwaardig, ethisch verwerpelijk.

……Niet dat de (lees) “politieke machthebbers en de gevestigde linkse nieuwsbrengers” en die vele anderen de trekker hebben overgehaald – o nee, dat zouden ze nooit doen. Maar zij waren wel de boegbeelden van een cultuur die de politieke opvattingen van Fortuyn onmiskenbaar moreel diskwalificeerden. De moord was de uitkomst van een publiek debat waarin ‘goede opvattingen’ niet beargumenteerd hoefden te worden. Een debat dat doordrongen was van twee gevaarlijke tendensen. Ten eerste heerste er een kwalijke intellectuele luiheid, een collectieve onwil om eigen opvattingen te beargumenteren en te verdedigen tegenover andersdenkenden. Ten tweede was er de meer kwaadaardige intellectuele tirannie, de neiging om andere opvattingen te onderdrukken als immoreel, als ‘fout!’ De eigen standpunten waren moreel superieur en spraken dus voor zich. Wie dat niet wilde inzien was gek of gevaarlijk.

……Zelf heb ik me ervan proberen te bevrijden, maar in het maatschappelijk debat zijn de intellectuele luiheid en intellectuele tirannie waaraan Fortuyn ten prooi viel nog lang niet verdwenen. Neem Geert Wilders. Die heeft ‘kopvod’ gezegd en zijn schare ‘Minder! Minder! Minder!’ laten roepen, hij heeft een Franse ‘extreemrechtse’ politica uitgenodigd – dus. Ja, dus wat eigenlijk? Argumenten horen we niet. De man deugt gewoon niet. Vieze smaak in je mond. Geen aandacht aan besteden.

……Er zou toch langzamerhand een collectieve waakzaamheid moeten zijn ontstaan voor het doorwerken van de mechanismen van intellectuele luiheid en intellectuele tirannie? En een bereidheid om de eigen principes keer op keer te toetsen en te verdedigen?
Blijkbaar niet. Het Openbaar Ministerie achtte het vorige week opnieuw verstandig om juist Geert Wilders te vervolgen. Een democratisch verkozen politicus die al tien jaar (op de kop af deze week – gefeliciteerd, lieve rechtstaat!) permanent beveiligd moet worden, vanwege opvattingen die overigens, wat je er ook van vindt, allesbehalve antiparlementair of antidemocratisch te noemen zijn.
Wie denkt de waarheid in pacht te hebben en zich de hooghartigheid toestaat die we zagen tegenover Fortuyn in 2002, die moet zich realiseren dat Fortuyns toen zo ‘radicale’ analyses tegenwoordig gemeengoed zijn geworden in de politiek.

https://www.jalta.nl/article/fortuyn_werd_vermoord_en_ik_was_blij.html

Zeg niet lichtvaardig ‘GAS’: er zit een ingrijpende filosofie achter

Samen met de verkoop van de week- en maandbladen daalde het cijfer van het aantal GAS-boetes in Vlaanderen.  Al moet u niet zoeken naar een oorzakelijk verband.  Dat is er niet.  Hoewel… wat ons betreft mag iedereen die Humo of iets dergelijks koopt een GAS-boete aan zijn been krijgen.  Vlaanderen zou een pak netter zijn zonder die rommel.

Terug naar de GAS (…let op het gebruikte lidwoord).  Volgens HLN verheugde Vlaanderen zich in 2013 over 42.624 boetes, 20% minder dan in 2012.  U kan zelf vaststellen hoe GAS-bewust uw gemeente het beleid in de hand houdt.
In het Koninkrijk van Vandela houden ze het record met 11 boetes per 100 inwoners.  Ook De Panne en Kokzijde doen het goed.  Waarschijnlijk heeft het iets met de gezonde zeelucht te maken. Word je ijl van in je hoofd… zoals van het gas (…let op het gebruikte lidwoord).

Ontdek hier hoeveel boetes er in uw gemeente werden uitgeschreven in vergelijking met het aantal inwoners.  Antwerpen staat op 6 met 2.7 boetes, al zal daar snel verandering in komen want binnenkort worden er brievenbuscontrolleurs op pad gestuurd die moeten vaststellen of uw brievenbus wel voorschriftsmatig leeggemaakt wordt.  Knap van het stadsbestuur om de bevolking een geheugensteuntje te geven bij het plichtmatig betalen van de rekeningen.  Zo riskeert u geen bijkomende intrestboete voor een laattijdige betaling.  Een ontradingsbeleid, noemt men dat.  Dank u.

Nu vrezen we dat de abonnementen van de gazetten, de boekskes en andere nuttige papieren informatiebronnen nog meer zullen afnemen.  Wie kan het nog riskeren een gelijktijdig abonnement op de Frut, de Knack, Humo, Libelle en… ‘t Pallieterke te nemen?  Al zullen er weinig Antwerpenaars rondlopen met zo’n brede interessesfeer.

Zo komen we bij onze winkel.  Misschien kan er iemand Bart DW voorstellen Golfbrekers een subsidie te geven zodat we een paar langbenige secretaressen kunnen aanwerven.  Kwestie van de vervrouwelijking – naar goed voorbeeld van de EU-leiding – op een aanvaardbaar peil naar ongekende hoogtes te brengen en om onze redacteurs op tijd en stond een taske koffie te serveren.  Kunnen we die papieren gazetten ineens helemaal afschaffen.  De groenen moeten dit toejuichen: hoeveel bomen worden er gespaard?  Hoe zuiver zal de lucht dan wel kunnen worden?  Moeten we die niet meer gaan kopen in niemandsland en de noordpool kan dan rustig verder toevriezen tot IJsland en Lapland. Kunnen we langlaufen van Zuid-Zweden tot bij de Eskimo’s.  Op eigen kracht.  Zetten we meteen de oliebaronnen en dito sjeiks een hak.

Hierbij een kort overzicht van zware feiten waarop GAS-boetes van toepassing zijn:

FVE

Cultureel marxisme en politieke correctheid

verhofstadt_leninNaar aanleiding van een artikel op DS  http://www.standaard.be/cnt/dmf20140811_01213267 waarbij Marc Hooghe stelt dat besparingen blijkbaar het gedroomde excuus zijn om de openbare omroep eindelijk te kortwieken, ga ik hem bij deze nog maar eens duidelijk maken waaraan de heer Hooghe zou kunnen lijden, hij is het uitgesproken type Gutmensch van de tweede generatie, socialistisch atheïstisch opgeleid en gebaad in politieke correctheid, zijn psychologisch ziektebeeld is zo zeker als wat het volgende.
“politieke correctheid”. De term wordt veel gebruikt, maar wat er precies mee wordt bedoeld blijft doorgaans onduidelijk, evenals de gedachten, die eraan ten grondslag liggen.
Politieke correctheid laat veel zaken onbesproken, kenmerkt zich door een woordgebruik dat discriminatie en ongelijkheid tracht uit te wissen en gebruikt woorden in een andere betekenis dan ze vroeger hadden. Politieke correctheid is geïnspireerd op het gedachtegoed van het culturele marxisme.
Karl Marx meende al dat oude waarden door nieuwe moesten worden vervangen. Daartoe moesten die waarden eerst worden vernietigd, waarna er uit de chaos nieuwe zouden kunnen ontstaan. Aanvankelijk werden de pijlen gericht op de vervanging van het kapitalistische economische systeem door een samenleving waarin de productiemiddelen in handen van het proletariaat zouden zijn. In 1917 richtte Lenin de Sovjet-Unie op, waarbij het marxisme in de vorm van het communisme in praktijk gebracht werd. De rol van de staat werd allesoverheersend en de partij diende als proletarische voorhoede. Rond 1990 kwam het communisme, dat miljoenen slachtoffers had geëist, ten val, viel de Sovjet-Unie uit elkaar en werd de Koude Oorlog beëindigd. Niettemin kwamen vroegere communisten in Europa als socialisten aan de macht (Barroso), zonder dat zij werden aangesproken op hun verleden.
Naast de economische had het marxisme een culturele poot, die in 1923 gestalte kreeg in een instituut dat later bekend werd als de Frankfurter Schule. Van daaruit werd kritiek geleverd op de westerse cultuur en beschaving. Zij bestreed racisme, seksisme, kolonialisme, imperialisme, homohaat, fascisme en vreemdelingenhaat. Het christendom werd gezien als rem op de gewenste ontwikkelingen. Het doel was nu de vernietiging van de westerse cultuur met haar traditionele waarden en ook weer het scheppen van chaos, zij het met andere middelen dan het economische marxisme hanteerde.
Herbert Marcuse gaf in de jaren zestig het culturele marxisme in het Westen een grote impuls. Niet de arbeiders maakten de revolutie, maar studenten en academici. Door hun positie in de samenleving zouden die bij uitstek geschikt zijn om de revolutionaire voorhoede te vormen. Daarmee begon ‘de mars door de instituties’ en kwamen het onderwijs in al zijn geledingen, de nieuwsvoorziening, het bestuursapparaat en het welzijnswerk grotendeels in hun handen, wat zij nog steeds zijn. Het kapitalisme, het christendom, de heersende moraal, het gezin, het nationalisme en het patriottisme moesten het voortaan ontgelden en het onderwijs moest op de schop. Vrouwen moesten zelfstandiger worden en gaan werken. Het christendom, waar het individu centraal staat, kwam onder vuur; het staat fundamenteel tegenover het communisme dat het collectief boven het individu stelt.
Gelijkheidsdenken, solidariteit, nivellering, globalisering en maakbaarheid van de
samenleving werden het credo, evenals cultuurrelativisme, dat alle culturen als gelijkwaardig beschouwt.
De provobeweging met in haar kielzog de kraakbeweging, de milieubeweging, de vredesbeweging, de vrouwenbeweging en de dierenbevrijdingsbeweging met hun acties waren een uitvloeisel van het nieuwe denken.
Het culturele marxisme is intussen diep in onze samenleving doorgedrongen en dat geldt ook voor politieke correctheid. Beide worden geassocieerd met hen die zich (neo)liberaal, sociaal-democratisch of socialistisch noemen en de christendemocraten doen ijverig mee. Lenin kwalificeerde de liberalen al als ‘nuttige idioten’, omdat ze zich voor zijn karretje lieten spannen.
Indoctrinatie, propaganda, leugenachtige voorlichting en verzwijgen van nieuws dat niet in het marxistische denken past, zijn schering en inslag. Om het volk afleiding te bieden wordt het rijkelijk voorzien van ‘brood en spelen’. Een debat met uitwisseling van argumenten wordt zoveel mogelijk vermeden.
De politiek correcten zien zichzelf als goed (‘Gutmenschen’); de anderen zijn fout, slecht en moeten tot zwijgen worden gebracht. Dat maakt het moeilijk om kritiek te uiten op wat er in de samenleving gaande is.
Critici worden al snel gedemoniseerd en ten onrechte uitgemaakt voor fascist of racist, soms worden ze bedreigd of aangevallen en in het ergste geval gedood (Fortuyn).
Geprobeerd wordt de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen als uitingen beledigend voor bepaalde groepen uitgelegd kunnen worden.
Veel geld wordt verspild aan onrendabele projecten (windmolens), geldtransferts naar onrendabele cultuurvreemde landsdelen en hypes die niet voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd (opwarming van de aarde door verhoogde CO2-uitstoot). Tegelijkertijd worden de belastingen verhoogd, gevangenissen gesloten, defensie uitgehold, de sociale zorgverstrekking duurder en minder efficiënt gemaakt en ga zo maar door.
Door de stelling, dat immigranten nodig waren om het vuile werk te doen, kwam massa-immigratie op gang. Dat proces wordt nog steeds ondersteund door de politiek correcte politici, ambtenaren, journalisten en advocaten hoewel onder geen bevolkingsgroep het werkloosheidspercentage zo hoog is als onder de immigranten. Met het binnenhalen van een (deels islamitische) onderklasse wordt een nieuw proletariaat geschapen geheel volgens de marxistische ideologie. Vergeten wordt dat het in stand houden van een verzorgingsstaat, gebaseerd op een overheid met een waterhoofd, die het volk steeds meer belastingen oplegt, op den duur niet te combineren is met het toelaten van grote aantallen armen.
Politiek correcte politici willen de islamisering niet tegengaan, maar plegen daarmee verraad aan hun streven naar seksuele bevrijding, gelijkheid tussen man en vrouw en uitbreiding van homorechten. Ze zien gemakshalve over het hoofd, dat de islam intolerant is en zich tegen ongelovigen en tegen de democratie richt. De islamieten in de nieuwe onderklasse worden gepamperd, hun eisen ingewilligd, hun daden goedgepraat of verdoezeld, hun cultuur wordt beschermd, de ‘multicultuur’ bejubeld. De verklaring voor de rellen die onlangs in Frankrijk, Engeland en Zweden plaatshadden, wordt steevast gezocht in hoge werkloosheid, discriminatie, uitsluiting, racisme of troosteloze behuizing. Dat ze een duidelijk etnisch-religieus karakter hadden wordt verzwegen. Dat niet-islamitische migranten in een moeilijke situatie doorgaans minder problemen veroorzaken, komt niet aan de orde.
Tegelijkertijd wordt de autochtone bevolking een postkoloniaal schuldgevoel aangepraat. Problemen in Afrika en het Midden Oosten worden toegeschreven aan de voormalige koloniale machten. Het Westen komt om in zelfhaat. De Europese kolonisatie van vreemde landen wordt veroordeeld, maar de kolonisatie van Europa door immigranten van buiten ons werelddeel wordt gestimuleerd, hoe hypocriet kun je zijn? Het nieuwe proletariaat zou heel goed zijn agressie op de westerse samenleving kunnen gaan botvieren.
Hoewel het culturele marxisme geen geweld predikt, zou het daar wel eens op kunnen uitdraaien, temeer omdat de lontjes steeds korter worden.
Het links-islamitische bondgenootschap is bezig de westerse cultuur en beschaving te vernietigen.
De helaas door het merendeel van de politici bejubelde EU is een bureaucratische moloch, en een geldverslindend, megalomaan, socialistisch project, dat erop is gericht de identiteit van de deelnemende landen te vernietigen en Europa in chaos te storten op weg naar een Nieuwe Wereld Orde.
Vrijheid en democratie worden op het spel gezet door een elite, die zichzelf bovenmatig beloont en elkaar de hand boven het hoofd houdt.

Sombrerohumor…

De KLM heeft in de euforie vlak na de gewonnen wedstrijd tegen Mexico een tweet gepost die de beschuldiging ‘racistisch‘ uitlokte. De KLM tweette een foto met daarop ‘departures‘ en daarnaast een Mexicaans aandoend icoontje, met bijbehorend snorretje en sombrero.

De grappig bedoelde tweet viel niet goed bij de smaakpolitie op Twitter. Honderden mensen uitten hun ongenoegen over de manier dat de Nederlanders aankijken op Mexicanen.  Racisme. Puur.  Even bijtend als tequila. De KLM verwijderde de tweet daarom al snel. Voetbal is een ernstige zaak.  Verboden te lachen.

Mexicanen boos op 'racistische' KLM

EU-exit toch niet zo gek

politiek-correct-parlement

politiek-correct-parlement

Zeker in Vlaanderen worden de voorstanders van een uittrede uit de EU weggelachen. Maar meer en meer blijkt dat dit idee toch zo gek nog niet is. Nu weer in Groot-Brittannië.
In februari kon u in Doorbraak lezen over het rapport dat de Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV) bestelde over de uitstap van Nederland uit de EU: Nexit: Assessing the economic impact of the Netherlands leaving the European Union. Opgesteld door het Britse Capital Economics. Volgens dat rapport zou Nederland economisch beter af zijn zonder de EU. De reacties van de politieke tegenstanders waren voorspelbaar: ‘Wilders heeft de uitkomst van het rapport gekocht. Wie genoeg betaalt kan de uitslag van zo’n rapport bestellen.’ Reden genoeg voor politiek Nederland om niets meer over het rapport te zeggen. In Vlaanderen werd het bijna helemaal doodgezwegen.
Maar nu blijkt dat Wilders toch zijn gram haalt. In de Britse en Nederlandse media wordt gewag gemaakt van een jonge Britse diplomaat, Ian Mansfield, die werkt op de ambassade in de Filipijnen en een prijs won van 100 000 euro van het Institute of Economic Affairs voor een rapport waarin hij aantoont dat een Brits vertrek uit de EU enorme voordelen oplevert. Zijn werk haalde het van de 149 andere inzendingen.
‘Het gebrek aan democratische legitimiteit en achterblijvende steun onder de bevolking wordt door de groeiende kloof tussen de noordelijke “geverlanden” (waaronder Nederland en ook Vlaanderen) en de zuidelijke “nemerlanden” versterkt, terwijl de hulpkredieten van de eersten en de werklozenaantallen van de anderen verder stijgen,’ schetst Mansfield de mislukking van de Europese Unie. Volgens de jury heeft Mansfield de vooronderstelling weerlegd dat uittreden uit de Unie een economische terugval zou veroorzaken.
De Britse handel zou niet leiden onder het vertrek, in tegendeel, de Britse economie zou groeien doordat de handel met bijvoorbeeld de VS, China en groeilanden makkelijker zou verlopen. De uitstap levert ook zo’n 10 miljard besparingen op, doordat er geen bijdragen meer moeten doorgestort worden naar de EU.
Lees verder
http://www.nieuws.be/nieuws/EU-exit_toch_niet_zo_gek_4729f772.aspx

 

Moeten we binnenkort onze musea gaan beschermen tegen de politiek-correcte waanzin?

Geboorte van Venus door Botticelli

File:Francisco de Goya y Lucientes - The Nude Maja (La Maja Desnuda) - WGA10044.jpg

Naakte Maja, door Goya

Susanna en de Ouderlingen, P.P. Rubens

We zouden hier honderden schilderijen kunnen afbeelden.  Maar het laatste, Olympia van Mannet, is toch de max: hier worden de wetten van de politieke-correctheid twee keer overtreden.  Eerst en vooral schofferen we de feministes en de moslims; ten tweede zullen de racisme-aanklagers minstens even veel succes halen bij de VN als met de figuur van Zwarte Piet.

File:Edouard Manet - Olympia - Google Art Project 3.jpg

Olympia, door Manet.

Politiek-incorrect woordenboek

Politiek-incorrect woordenboekPolitiek-incorrect woordenboek

Op vraag van onze lezers, die nog niet vertrouwd zijn met de nieuwe terminologie en deze niet kunnen  terugvinden in het klassieke  woordenboek, zijn wij onder de leiding van prof. dr. K. Affir gestart met een politiek-incorrect woordenboek.  Vooral uit de regio Gent, waar de woordenschat tot een minimum herleid werd, was de vraag naar een verklarend woordenboek groot, opdat men tussen de lijntjes door zou kunnen lezen of de nieuwe trend van bundeling der onuitgesproken meningen of gedachten in één samenvattend, verhelderend woord te kunnen begrijpen.  Wij zullen deze lijst regelmatig aanvullen en verzoeken onze lezers ons daarbij een handje toe te steken.

  • Absurdistan: Westers land onder de heerschappij van de waanzin, van de meningsdictatuur.  Met het achtervoegsel ‘istan’ wegens de islamitische invloed in staten en steden.
  • Absurdistan: Film uit 2008.
  • Allahheiligen: Mogelijkheid tot omvorming van een christelijke feestdag volgens de dhimmituderegels.
  • Allmanistan: Duitsland onder Turkse heerschappij.  Samengesteld uit ‘Allman’, Turkse vertaling van ‘Duitsland’ en het achtervoegsel ‘istan’.
  • Antifa: antifascistische beweging, m.a.w. extreem-links of communistisch geïnspireerde groeperingen.

Prof. Dr. K. Affir en Florent van Ertborn