Kolonisering van Oekraïne in volle gang

Qui bono?

Stilaan maar zeker gaat de uitverkoop van Oekraïne verder. Wie denkt dat de financiële steun en wapenleveringen zomaar uit pure goedertierendheid aangeboden worden, mag nog eens nadenken.

Op 1 januari trad de tweede fase van de landhervormingen in werking die sinds lange tijd geëist werd door het IMF en andere westerse schuldeisers als een voorwaarde voor financiële steun aan het land. Vanaf 2024 kunnen rechtspersonen (bedrijven) landbouwland kopen. Voorheen was dit slechts weggelegd voor privé personen. Bovendien werd de oppervlakte van het grondstuk verhoogd tot 10.000 ha.

“Oekraïense boeren zullen van het front thuiskeren en moeten vaststellen dat hun staat hen zonder landbouwgrond gezet heeft,” waaarschuwde op het Oekraïense Telegram de zgn. ‘Minister van pensioenen’. De waarschuwing houdt in – zoals 100 jaar geleden – dat de boeren “hun bajonetten in de grond zullen steken” en naar huis zullen keren om hun land(bouwgrond) te verdedigen.

In Oekraïne werd de meerderheid van de landbouwgrond opgekocht door westerse landbouwholdings – via tussenpersonen – verklaarde het Oakland Institute in een onderzoeksverslag dat begin 2023 gepubliceerd werd onder de titel ‘War and Theft: The takeover of Ukraine’s agricultural land’. Nederlands: Oorlog en diefstal: de overname van Oekraïense landbouwgronden. Vanaf het begin van dit jaar kan deze “overname” open en bloot én wettelijk doorgaan.

Amerikaans biljonair Warren Buffett maakte begin januari bekend dat hij logistieke centra wil bouwen in de oblast Transkarpathië voor de opslag en doorvoer van graan.

We stellen vast dat boeren in Europa’s armste land, Oekraïne, geen geld hebben om de gronden te kopen die zij recent nog bebouwd hebben en collectief of individueel als eigendom hadden (geërfd van Sovjet Oekraïne en USSR). Oekraïners sterven nu in een oorlog voor de controle/verdediging van gronden die nu opgekocht worden door grote landbouwbelanghebbers in het westen.

Moeten we er een tekening bij maken? Vanguard en Blackrock hebben een dikke vinger in de landbouwpap.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Minder VSA, minder opiumteelt

Begin november verscheen het jaarlijkse wereld-drugsverslag der VN. Er werd voor toekomstige drugscrisissen gewaarschuwd daar de markt voor illegale drugs verder groeit. Maar er is ook goed nieuws. In Afghanistan zou momenteel de opiumteelt met 95% geslonken zijn.

De Taliban willen de opbrengsten doen vervangen door het toerisme aantrekkelijker te maken. Enkele indrukken:

Volgens de “Afghanistan Opium Survey 2023“ zou het opiumaanbod van 6.200 ton in het jaar 2022 naar 333 ton in het jaar 2023 geslonken zijn, wat een vermindering aan teeltgrondgebied betekent van 233.000 ha naar slechts 10.800 ha.

De drastische vermindering van de opiumteelt zou toe te schrijven zijn aan het verbod door de Talibanregering die in 2021 beloofde een einde te maken aan de teelt van papavers in het land. Uit papavers wordt opium gewonnen, wat op zijn beurt het basisproduct is van morfine en heroïne.

Afghanistan was wereldwijd de grootste producent van opium en hét centrum voor heroïneproducenten die de Europese en Aziatische markten bevoorraden. Zo lang de VSA en de NAVO in Afghanistan heersten, werden recordoogsten binnen gehaald en verkocht. Afghanistan was de grootste heroïneproducent van de wereld geworden. Nu (voorlopig?) is dat niet meer zo.

https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2023/November/afghanistan-opium-cultivation-in-2023-declined-95-per-cent-following-drug-ban_-new-unodc-survey.html

Opium cultivation declines by 95 per cent in Afghanistan: UN survey | UN News

Een terugblik:

Dwangvegeratisme: een volgende stap van het WEF?

Om onze eetgewoontes in een red-de-aarde-keurslijf te dwingen zijn alle middelen goed. Zelfs een tekenbeet, die naar verluidt een vleesallergie zou veroorzaken zodat we zelfs geen goesting meer hebben in een biefstuk of een varkenshaasje. Of erger, door mensen zodanig te manipuleren dat ze kleiner worden en minder eten nodig hebben.

Er werd een merkbare toename van gevallen van het “alfa-galsyndroom” vastgesteld, vooral in de VSA. Het gaat de facto om een vleesallergie, vaak veroorzaakt door de beet van een teek. Oude beeldopnames van een wetenschapper doken op, die dit dwangvegetarisme jaren geleden al promootte als een oplossing voor de “problemen veroorzaakt door de mens”. Op BBC.com werd in 2014 reeds een enthousiast verslag over deze ‘fascinerende’ vooruitgang gevonden.

Op sociale media doen uitlatingen van een bio-ethicus, Matthew Liao, de ronde, die dit soort dwangvegetarisme door genetische modificatie tijdens een evenement in 2016 als oplossing voor door de mens veroorzaakte klimaatverandering aanreikte. Hij verwees naar de tekensoort Amblyomma americanum (“Lone Star Tick”), die hiervoor kan ingezet worden, maar andere teekvarianten zouden volgens de Mayo Clinic ook in overweging kunnen genomen worden.

S. Matthew Liao stelt dat men bij mensen een vleesintolerantie kan opwekken om bijgevolg de veestapel en de uitstoot van broeikasgassen te doen verminderen. En hij gaat zelfs verder: hij overweegt dat mensen door genetische manipulatie kleiner en daarom meer “resource-efficiënt” kunnen gevormd worden. Een BBC-auteur beoordeelde deze ideeën in 2014 als “fascinerend”. Liao’s “Human Engineering and Climate Change” uit 2012 is hierover meer dan duidelijk. Dat Liao gesitueerd kan worden in de kringen van het WEF zal u waarschijnlijk niet verbazen.

Er worden meer boeren verdreven dan illegale tafelschuimers

Terwijl Fransje Timmermans zijn natuurherstelwet door probeerde te drukken, vaart er hier in Nederland een boot de haven van Rotterdam binnen.

Niet zomaar een boot.
Nee. Het is het grootste containerschip ter wereld.
Het kan 24.346 containers bevatten.
Dat is een rij containers van Amsterdam tot aan achter Enschede.
Het verbruikt 270.000 liter zware stookolie per dag. Dat maakt een containerschip net zo vervuilend als tot wel 50 miljoen auto’s.
De zestien grootste schepen stoten evenveel CO2-emissies uit als alle auto’s op de wereld. De zeventien grootste schepen ter wereld stoten meer zwavel uit dan alle auto’s ter wereld bij elkaar.
Heb ik het nog niet eens gehad over de plastic rotzooi die deze zeegigant vervoert.
Rotzooi die wij eigenlijk kunnen missen als kiespijn. Maar het is goedkoop en leuk om even te hebben.
En daarna gaat het een andere container in. De vuilcontainer!
En dan is men trots dat deze varende vuilnisbelt ons land aandoet!
Het stond in kranten, is op het nieuws en op de radio.

Om even later op diezelfde radio weer een boer voor gek te zetten door te zeggen dat men moet gaan “koekeloeren”.
Met hun plastic tasjes en polyester jasjes.
Afkomstig van deze vuilnisboot uit China!
Terwijl we hier wel echte groene klasse in dit land hebben!
De meest duurzame boeren ter wereld.
Maar het grootste containerschip ter wereld, en dus ook de meest vervuilende, dat krijgt applaus.

Wil een veehouder uitbreiden van 140 naar 180 koeien?
Dan ben je ineens een megabedrijf.
En dan ben je blijkbaar ineens een milieuvervuiler.
Terwijl deze mega,- mega-, megaboot met trompetgeschal wordt binnen gehaald.
Tig vergunningen moet de boer dan extra hebben, dure Aerius berekeningen uit laten voeren, en tienduizenden euro’s aan extra milieu-investeringen moet hij gaan doen om vergunning te krijgen.
Want oh!!! De “natuur” op 4 kilometer afstand zal er wel eens last van kunnen krijgen!!
Maar dit roetschip stoomt rustig onze havens binnen.


Nederlandse boeren produceren, volgens de “groene” deskundigen teveel voor de export. (Hoewel 70 % van alle hier geproduceerde voedsel gewoon binnen de 400 km van onze grens blijft, en dus bijna een streekproduct is)
En daarom vinden de groene clubjes dat we hier wel met veel minder, minimaal de helft, van de boeren toekunnen.
Maar hun t-shirt van 4 euro, geproduceerd met kinderhandjes in India, kunnen ze niet missen. Net zo min als die nieuwe telefoon uit China, met zeldzame metalen uit de mijnen in Afrika!
Want ze moeten er natuurlijk wel een beetje hip en modern bijlopen tijdens al die protestacties voor het milieu!
En dus vaart deze varende zwarte rookpluim alle wereldzeeën over zodat we hier in “luxe” kunnen leven.

De dubbele moraal.
Ze halen plastic prut uit China, vliegen boontjes in uit Kenia, en klagen dan over een bruin plekje op een Nederlandse appel omdat deze bijna niet bespoten is.

Wilma Buijsmann (FB)

De EU-Commissie wil de EU veranderen in een groot Bokrijk

Dat Timmermans & co niet zullen rusten vooraleer de laatste boer naar een appartementje verhuisd is, kan u vernemen uit het onderstaande:

“Zo zou er een nationale herstelstrategie opgemaakt moeten worden waarbij er nieuwe gebieden aangeduid worden om natuur te herstellen, buiten de reeds gekende Natura2000-gebieden. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken om in landbouwgebruik zijnde drooggelegde veengebieden te herstellen. Begrijp daaronder gerust dat die opnieuw natter moeten worden waardoor landbouwgebruik onmogelijk zou worden.”

Die extra maatregelen zouden bovenop de bestaande Habitatrichtlijn komen. “De Habitatrichtlijn heeft nu al hele grote gevolgen voor onze boeren”, vervolgt Vandamme. “De SBZ-gebieden (Speciale Beschermingszone, red.) die onder die richtlijn vallen, zijn meer dan ooit bepalend geworden voor het vergunningenbeleid, het stikstofdossier drukt ons met de neus op de feiten. De natuurdoelen vanuit de habitatrichtlijn zorgen voor een enorme ruimtelijke druk op het landbouwgebruik binnen en buiten de habitatrichtlijngebieden. Zo dient er 7.500 tot 10.000 ha van deze natuurdoelen te worden gerealiseerd door een effectieve uitbreiding. Dat betekent dat er heel wat landbouwgrond dient te verdwijnen voor de ontwikkeling van deze Natura2000-gebieden en het realiseren van de doelstellingen.”

Lees: https://vilt.be/nl/nieuws/kritiek-op-en-onrust-over-natuurherstelwet-zwelt-aan

Het gaat om meer dan landbouw. Zo wil het plan ook dat bepaalde dammen op rivieren afgebroken worden opdat de rivier zijn natuurlijke loop en bedding kan volgen. Wat met de huizen naast de rivier? Wat met watertekorten? Stilaan begint de realiteit door te dringen in de EU-praatbarak: de realiteit van de verkiezingen in de lidstaten. Quasi overal maken rechtse partijen, kritisch voor de EU-dictatuur, opgang. De grootste EU-fractie, deze van de christen-democraten, de Europese Volkspartij, voelt nattigheid: Europese Volkspartij wil omstreden natuurherstelwet van tafel