… blowing in the wind…

Emeritus Oxford-hoogleraar Wade Allison is weinig optimistisch gestemd over windmolens. In zijn nieuwe rapport De ontoereikendheid van windkracht stelt hij dat windmolens ‘falen op elk punt’. Hij schrijft: ‘Hoe je het ook wendt of keert, windenergie is ontoereikend. Het is met tussenpozen en onbetrouwbaar; het is bloot en kwetsbaar; het is zwak met een korte levensduur.’

Lees: Oxford-hoogleraar vloert windmolens: ‘Ze falen op elk punt’ – NieuwRechts.nl

Quo vadis, Syria?

Zonder verpinken of enige schaamte stelen de VSA, met de regelmaat van een klok, olie; vervoeren die met tankwagens via een illegale grensovergang naar hun bases in Irak. Stelen de graan- en gerstoogsten, vervoeren die eveneens naar Irak. Wat ze niet kunnen pikken, steken ze in brand. Ze maken er geen geheim van. Integendeel. Ze zijn er fier op. Voormalig president Trumps spontane uitbarsting van vreugde ging de wereld rond: “We’ve kept the oil!” Maar deze wereldvreemde negationist, Farhan Haq, woordvoerder van de vice secretaris-generaal bij de VN, “heeft geen weet van de aanwezigheid van VSA-troepen in Syrië.” Zoals de westerse media, die zich wel kunnen opwinden over het lot van een overreden wolf of de zgz. discriminatie der neo-geslachten, maar verder weigeren de bewuste en moedwillige uithongering van de Syrische bevolking, als westerse straf voor hun regeringskeuze, te erkennen.

Op 24 maart had dit absurde gesprek plaats tijdens de wekelijkse persconferentie van de VN. Een Chinese journalist besloot eens enkele kritische vragen te stellen.

 • Journalist: “Enkele vragen over Syrië. Gisteren gebeurde er een dronenaanval op een VSA-basis in het NO van Syrië, waarbij één dodelijk slachtoffer en zes gekwetsten vielen. Daarna hebben de VSA een luchtaanval uitgevoerd, waarbij elf mensen in Syrië gedood werden. Heeft de generaal-secretaris (van de VN) een reactie mee te delen over dit voorval?”
 • Farhan Haq: “Wij zijn vanzelfsprekend ongerust omwille van de toenemende spanning en zien verder wat er kan gedaan worden om de spanning bij de verschillende machten in Syrië te doen afnemen en wij zullen onze inspanningen voortzetten.”
 • Journalist: “Pleit u dan niet ervoor om de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië te respecteren?”
 • Farhan Haq: “Euh… natuurlijk, dat spreekt vanzelf en natuurlijk is het belangrijk dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië gerespecteerd wordt. Tegelijkertijd kent U de complexiteit van het probleem der buitenlandse machten.”
 • Journalist: “Vindt u de aanwezigheid van VSA-troepen in Syrië illegaal of niet?”
 • Farhan Haq: “Euh… dat is niet iets waarmee wij te maken hebben… euh… er was daar een oorlog…”
 • Journalist: “Dat klinkt allemaal heel bekend want deze week wordt er veel gesproken over het VN-Charta, het volkerenrecht en de resp. resoluties. Maar de aanwezigheid van een buitenlandse militaire basis zonder daarvoor een uitnodiging gekregen te hebben… dat klinkt voor mij naar iets anders… begrijpt U?”
 • Farhan Haq: “Euh… ik laat de analyse voor uw rekening, maar nu… “
 • Journalist: “Wat is het verschil tussen VSA-troepen in Syrië en Russische troepen in Oekraïne?”
 • Farhan Haq: “… Er zijn geen VSA-gewapende troepen in Syrië. Dat is geen vergelijkbare situatie.”
 • Journalist: “Bent u zeker dat er geen VSA-troepen in Syrië zijn?”
 • Farhan Haq: “Ik ben zeker dat er daar militaire activiteit is, maar van bodemtroepen weet ik niets.”
 • Journalist: “OK, vijf VSA-soldaten werden bij de aanval gekwetst. Als er geen VSA-soldaten in Syrië zijn, hoe konden ze dan gekwetst worden?”
 • Farhan Haq: “Euh…”
 • Journalist: “Raar, nietwaar? Moet ik u dat vragen? En overigens, als we dan toch over het volkerenrecht spreken, dan is het internationaal volkerenrecht hier de resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad, voor zover ik weet. Daarin staat duidelijk vermeld: “Wij verzekeren onze diepe steun bij de soevereiniteit en territoriale integriteit van de Syrische Arabische Republiek en de principes van de VN-Charta.”
 • Farhan Haq: “Ja, dat is mij bekend en zoals u kan zien werd het door de leden van de Veiligheidsraad zelf aanvaard.”
 • Journalist: “Opnieuw. Terug naar mijn vraag: is het illegaal dat de VSA een militaire basis in Syrië hebben? Volgens de resp. resolutie die ik juist voorgelezen heb?”
 • Farhan Haq: “Euh… de resp. resolutie eist dit en wij eisen dat alle landen dit respecteren. Euh… verder wil ik er nu niet op ingaan.”
B.g. vertaling van het over-en-weer gesprek met de Chinese journalist begint bij 09’14”

Ter herinnering en staving van het bovenstaande:

Dit is slechts één van de talrijke video’s die de diefstal van olie bewijzen.

Onderstaand videogesprek had plaats nadat de VSA uiterst aarzelend, omdat quasi heel de wereld Syrië ter hulp schoot na de aardbeving, de sancties tijdelijk en zeer miniem (Syrië wordt slechts toegelaten medische zorg op de internationale markt te kopen en betalen) opschortte.

“Ten eerste, de sancties opschorten voor 180 dagen is een grap. Het is een politiek spelletje dat de VSA proberen te spelen. Da’s één. Sancties zijn één ding maar het andere maakt de sancties compleet. Zelfs als ze ons met sancties straffen, als ze ons onze olie en graanoogsten laten in het oosten van Syrië, als de VSA het oosten van Syrië verlaten, de bezetting stoppen en ermee ophouden het graan, de olie en het gas te stelen, kan Syrië zichzelf (herop)bouwen, de fabrieken doen draaien, de ziekenhuizen laten werken, de auto’s, de ziekenwagens laten rijden. Immers, in 2010, voor de oorlog, importeerde Syrië praktisch niets. We waren zelfvoorzienend, we produceerden alles, ons voedsel. Maar door de sancties, door de oorlog, en omdat de VSA zich illegaal in het oosten van Syrië bevinden, de olie stelend, het gas stelend, het graan stelend… moet Syrië het graan voor brood invoeren, moet het olie en gas invoeren, gas om mee te koken en om elektriciteit mee te produceren en voor auto’s. We leven momenteel in Syrië met soms slechts 10 minuten elektriciteit… 5 minuten elektriciteit in 24 uren. Niemand in deze eeuw op deze planeet leeft met slechts 5 minuten elektriciteit per dag. Ik moest soms uren lopen om babymelkpoeder voor mijn eigen baby te vinden. Omwille van de sancties geraakt die niet meer gemakkelijk tot in Syrië. Hetzelfde met pampers, met medicijnen, met alles. Vroeger, voor de oorlogen, waren we in Syrië…”

En dan wordt de verbinding verbroken. Geen elektriciteit meer. De 10 minuten zijn verstreken. De journalist maakt verbinding via een batterij. En geeft antwoord op de vraag of er geen elektriciteit meer was.

“Ja, omdat er geen olie is voor de elektrische generatoren. De regering heeft niet genoeg olie. Indien we onze oliebronnen in het oosten van Syrië zouden hebben… we hadden vroeger 24/24 elektriciteit voor de oorlog. We moesten nooit leven zoals nu. We zijn in de 21ste eeuw en nu zijn er mensen die kaarsen moeten gebruiken omdat ze zich niets anders kunnen veroorloven. Syrische studenten studeren bij kaarslicht. Omdat het Witte Huis, in Washington D.C., en hun buitenlandse politiek niet kunnen verdragen dat er iemand “neen” zegt tegen hen en zij willen dat heel de wereld aan hun kant staat. Zij moeten niet weten van de regering in Damascus. Bijgevolg moeten 25 à 30 miljoen mensen lijden omwille van een andere politiek.”

De droom van een eigen huis wordt een nachtmerrie (3)

Verwijzend naar vorige bijdragen, hierbij wat cijfermateriaal voor de toestand in Duitsland, waarop groene Ricarda Lang: “Dat is de weg naar de toekomst!”

 • Een gewone lucht-warmtepomp kost ca. 15.000 euro.*
 • Een gesofisticeerde-aardwarmtepomp ca. 30.000 euro*
 • Een nieuwe olie-/gasverwarming ca. 10.000 euro.**
 • Indien de warmtepomp ook effectief moet verwarmen in oude gebouwen, worden isolatiemaatregelen verwacht met bijkomende kosten.***
 • Een warmtepomp verbruikt heel wat meer stroom dan een gasverwarming: bij een huis met ca. 150 m2 woonoppervlakte: ca. 2.000 euro per jaar.
 • Verhuurders mogen hun kosten gedeeltelijk doorrekenen; ergo: de huurprijzen zullen stijgen.****

Ter vergelijking prijzen bij ons: – *https://www.centraleverwarmingcv.be/warmtepomp/warmtepomp-lucht-water

**https://www.centraleverwarmingcv.be/gas **https://www.centraleverwarmingcv.be/mazout/mazoutketel

***https://zoofy.nl/prijsgidsen/kosten-huis-isoleren/

****slechts bij hernieuwing van huurcontract; indexaanpassingen huurprijs zijn afhankelijk van EPC

Uit von Münchhausens verhalenboek

von Münchhausen op zoek naar Nord Stream pijpleidingen

Dus dit is waarom Scholz naar Washington geroepen werd en er geen delegatie mee was, geen journalisten en er zelfs geen tolk aanwezig was

Het nieuwe, volkomen ongeloofwaardige, verhaal werd geïnstrueerd en bij terugkomst vrijwel tegelijk gepubliceerd door de resp. staatsmedia van beide landen; The New York Times en Die Zeit.

De gegijzelde Duitse regering, die lijdt aan ‘s werelds ergste vorm van Stockholm-syndroom, helpt de VS om hun bombardementen op de Nord Stream-pijpleidingen te verdoezelen.

Lees meer: Yanks in paniek – Beweren nu dat “Oekraïense groep” Nord Stream opgeblazen heeft

De New York Times vermeldt wel dat het over vermoedens en geen bewijzen gaat. Eigenlijk gaat het om denkoefeningen om de VSA uit de wind te zetten. Zo wordt er gesteld dat “de daders waarschijnlijk ervaren duikers zijn die noch voor het leger, noch voor de geheime dienst lijken te werken”. Maar hielden ruimte voor “de mogelijkheid dat de daders in het verleden een speciale regeringsopleiding gekregen hadden”.

Er werd geen verklaring gegeven hoe deze onzichtbare vrijbuiters aan minstens een halve ton explosieven geraakten die voor de veroorzaakte schade aan de pijpleidingen nodig waren.

Oekraïne ontkent:

EUSSR bant verbrandingsmotoren voor nieuwe auto’s vanaf 2035

Schone vooruitzichten:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20221019STO44572/eu-ban-on-sale-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2035-explained

Geen probleem voor de EU-potentaten: wie geld heeft zal zich een E-auto kunnen permitteren; de rest? Ach, die hebben de troost dat ze fit blijven door te fietsen (liefst niet elektrisch) of te voet huiswaarts trekken nadat ze op een stilstaande E-bus gewacht hebben. En de treinen, die rijden als er genoeg stroom is, als het niet te koud of te warm is, of als er niet gestaakt wordt. Wat er moet gebeuren met alle ondergrondse parkings is voorlopig nog niet beslist.

… En toen was er licht…

Toen zei God: ‘Laat er licht zijn.’ En toen was er licht. Licht in Zuid-Afrika, waar men met quasi niets licht kan opwekken in de armste hutten.

Wat heb je nodig? Een 2 liter-fles, water, een beetje chloor en zonneschijn. Maak kennis met: Amandla Elanga, of een 55 W-doe-het-zelf zonnelamp.

Intelligente evolutie

Een of andere bijzonder intelligente politicus van het ras “Grün” heeft de oplossing voor het laden van elektrische auto’s… Tromgeroffel…. Men moet pas laden als de wind krachtig genoeg waait of resp. als de zon schijnt.

Dus, lieve kijkbuiskinderen, wie van zijn baas een e-bedrijfswagen mag gebruiken, die heeft bovendien best een directe lijn met een wind- of zonintensiteitsraadgever. En die moet dan verbonden worden met je slimme stroommeter. Deze krijgt dan een app op je even slimme gsm, ook voorzien door je royale baas zodat je altijd bereikbaar bent, die het bericht over je al dan niet aanwezig zijn op de gemaakte afspraak of op je werkplek – wegens wind- of zonnetekort – zal doorseinen aan je baas.

De groene jongeman legt het toekomstplan een beetje bloemrijker uit; hij vergeet er echter bij te vertellen dat windmolens uitgeschakeld worden bij te veel wind of dat ze moeten draaiende gehouden worden met dieselgeneratoren bij bv. winterse weeromstandigheden en dat zonnepanelen niet veel zin hebben bij dito omstandigheden.

https://twitter.com/i/status/1624430013834575876